Statistieken woonplaats Spijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Spijk telt 887 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Spijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Spijk:

JaarAantal inwoners de woonplaats Spijk% verschil
2023887-1,11%
20228974,06%
2021862-1,49%
20208752,10%
20198570,12%
2018856-2,95%
20178821,85%
20168660,46%
2015862-1,15%
2014872-2,57%
2013895geen data

De bevolking van de woonplaats Spijk is met 8 personen afgenomen van 895 personen in 2013 tot 887 personen in 2023 (dat is een daling van 0,89%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -1 personen (-0,07%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente West Betuwe.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Spijk:

In 2013 telde de woonplaats Spijk 895 inwoners. In 2018 is het aantal gedaald tot 856 personen. Dit is een daling van 39 (-4,36%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -26 (-2,95%). Het aantal van 856 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 897 personen. De stijging ten opzichte van 2018 is 41 (4,79%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 35 (4,06%). Het aantal van 897 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 887 inwoners in de woonplaats Spijk.

Over woonplaats Spijk

Woonplaats Spijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 522 hectare, waarvan 482 land en 39 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Spijk telt 433 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 85 adressen per km2. Er wonen 359 huishoudens en er zijn in totaal 357 woningen. De woonplaats telt 540 auto's en 157 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Spijk ligt in de gemeente West Betuwe.

De brondata voor woonplaats Spijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Spijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Spijk (West Betuwe) valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Spijk en Boveneind Spijk en Vogelswerf en buurt Verspreide huizen Vuren. De cijfers voor de woonplaats Spijk (West Betuwe) zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Spijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Spijk
Kaart van de woonplaats Spijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Spijk binnen de gemeente West Betuwe.

Woningkenmerken
Er zijn 357 woningen in de woonplaats Spijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente West Betuwe in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Spijk was €457.025 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Spijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Spijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Spijk% verschil
2023€457.02517%
2022€390.14010%
2021€353.7234,85%
2020€337.3584,39%
2019€323.1634,04%
2018€310.625-6,7%
2017€332.9480,64%
2016€330.8241,21%
2015€326.853-4,26%
2014€341.393-7,4%
2013€368.682geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Spijk is met €88.343 gestegen van €368.682 in 2013 tot €457.025 in 2023 (dat is een stijging van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.834 (2,42%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente West Betuwe.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente West Betuwe.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Spijk is €457.025, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 357 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente West Betuwe (geel), 26 woonplaatsen (groen) en 12 wijken (oranje). De woonplaats Spijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Spijk: er zijn 178 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Spijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 433 totaal in de woonplaats Spijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Spijk telt in totaal 433 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 62% van de adressen in woonplaats Spijk ligt binnen de bebouwde kom en 38% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen West Betuwe
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Spijk zijn er 370 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Spijk.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 71 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Spijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Spijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Spijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Spijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente West Betuwe bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Spijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Spijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Spijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237943863
20227963864
20217733355
20207873355
20197832846
20187832746
20178003151
20167902947
20157932643
20148032642
20138242744

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Spijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 4,25% en herkomst uit landen buiten Europa: 7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 3,02% en herkomst van buiten Europa: 4,92%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in West Betuwe naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Spijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Spijk in 2022 zijn Westers (61 inwoners) en Overig (28 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Spijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Spijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Spijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente West Betuwe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente West Betuwe. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Spijk.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Spijk:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.402798
Tussenwoning2.554911
Hoekwoning2.5261.006
Twee onder één kap woning3.5711.200
Vrijstaande woning4.3741.603
Huurwoning2.3881.030
Eigen woning4.0261.420

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Spijk zijn G (73 adressen) en B (68 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Spijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Spijk: 73 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Spijk voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Spijk voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Spijk
Bevolking533184
Adressen2.05585
Autos265112

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Spijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Spijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Spijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Stichting het dorpshuis Spijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Stichting het dorpshuis Spijk is uitgebracht. Stembureau Stichting het dorpshuis Spijk was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Spijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Stichting het dorpshuis Spijk bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de woonplaats Spijk stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 50 stembureaus in de gemeente West Betuwe en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente West Betuwe. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente West Betuwe.

Stembureaus West Betuwe
Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.027)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Spijk.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Spijk was in 2021 €34.027.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (157 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Spijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Spijk voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Spijk zijn in totaal 157 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 157 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 158 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Spijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Spijk
Er zijn 38 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Spijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 38 elektrische auto’s in de woonplaats Spijk. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Spijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 591 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Spijk in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Spijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 947 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Spijk (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 574 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Spijk in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Spijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Spijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 20 misdrijven in de woonplaats Spijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Spijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Spijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 321 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Spijk 20 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Spijk in 2023 zijn Diefstal af/uit/van ov. voertuigen (3 delicten) en Horizontale fraude (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Spijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 2 misdrijven in de woonplaats Spijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Spijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Spijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente West Betuwe.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,15 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Spijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Spijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Spijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Spijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Spijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Spijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Spijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal157Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij9Aantal2023
B-F Nijverheid en energie38Aantal2023
G+I Handel en horeca27Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie11Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed22Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening26Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg14Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten11Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners887Aantal2023
Mannen460Aantal2023
Vrouwen426Aantal2023
0 tot 15 jaar120Aantal2023
15 tot 25 jaar113Aantal2023
25 tot 45 jaar187Aantal2023
45 tot 65 jaar271Aantal2023
65 jaar of ouder193Aantal2023
Ongehuwd370Aantal2023
Gehuwd433Aantal2023
Gescheiden47Aantal2023
Verweduwd37Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal4Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid184Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag164Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar332Aantal2022
Opleidingsniveau hoog195Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura13Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,2%Percentage2022
WMO cliënten29Aantal2022
WMO cliënten relatief31Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.682Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.402Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.554Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.526Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.571Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.374Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.388Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.026Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.337Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement798Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning911Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.006Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.603Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel77Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel148Aantal2024
Adressen met definitief energielabel208Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++6Aantal2024
Energielabels A+5Aantal2024
Energielabels A64Aantal2024
Energielabels B68Aantal2024
Energielabels C64Aantal2024
Energielabels D42Aantal2024
Energielabels E16Aantal2024
Energielabels F18Aantal2024
Energielabels G73Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal359Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens84Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen129Aantal2023
Huishoudens met kinderen141Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,51Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers72%Percentage2022
Percentage zelfstandigen23%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers747Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.343Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.027Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen21%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,24%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,75%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,52%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€282x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand9Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO27Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW9Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW176Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland794Aantal2023
Herkomst buiten Nederland101Aantal2023
Herkomst Europa38Aantal2023
Herkomst buiten Europa63Aantal2023
Geboren in Nederland795Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa19Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa37Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa14Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa31Aantal2023
Autochtoon796Aantal2022
Westers totaal61Aantal2022
Niet-westers totaal41Aantal2022
Marokko4Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba4Aantal2022
Suriname4Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers28Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal9Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen3Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven20Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,67Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,32Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,58Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,05Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,32Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,69Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,69Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,03Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,31Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,07Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,68Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,65Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,88Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,06Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,06Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,76Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,31Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,04Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,62Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,32Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,65Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,74Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,97Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,28Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,46Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,16Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,86Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,35Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand29,59Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,91Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand29,71Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,06Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,11Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand28Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,31Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,93Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km55Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2356Code2024
RegionaamSpijkNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal522Aantal hectaren2023
Oppervlakte land482Aantal hectaren2023
Oppervlakte water39Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid85Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal433Aantal2024
Adressen met postcode433Aantal2024
Adressen met woonfunctie370Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie8Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie33Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie8Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie20Aantal2024
Verblijfsobjecten433Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres414Aantal2024
Adressen met pand432Aantal2024
Percelen met adres362Aantal2024
Adressen met perceel433Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom268Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom165Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom243Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom127Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190023Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192528Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195059Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197066Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198071Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199027Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200046Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201044Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202034Aantal2024
Panden met adres 2020 en later13Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190023Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192528Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195059Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197067Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198071Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199027Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200052Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201049Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202040Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later13Aantal2024
Postcodegebied4211BA-4212LRNaam2024
Meest voorkomende postcode4211Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode80%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal540Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine420Aantal2023
Personenautos - overige brandstof120Aantal2023
Personenautos per huishouden1,50Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte112Aantal2023
Motorfietsen49Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad357Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€457.025Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning97%Percentage2023
Percentage meergezinswoning3%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen79%Percentage2023
Huurwoningen totaal21%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement16Aantal2024
Tussen of geschakelde woning80Aantal2024
Hoekwoning48Aantal2024
Tweeonder1kap48Aantal2024
Vrijstaande woning178Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.63Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!