Statistieken woonplaats Spijkenisse

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijkenisse. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijkenisse. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Spijkenisse telt 72.775 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Spijkenisse.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Spijkenisse:

JaarAantal inwoners de woonplaats Spijkenisse% verschil
202372.7750,34%
202272.5300,83%
202171.935-0,04%
202071.9650,22%
201971.810-0,01%
201871.8200,21%
201771.6700,03%
201671.6450,30%
201571.4300,37%
201471.1650,25%
201370.985geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Spijkenisse is met 1.790 personen toegenomen van 70.985 personen in 2013 tot 72.775 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 2,52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 179 personen (0,25%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nissewaard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Spijkenisse:

In 2013 telde de woonplaats Spijkenisse 70.985 inwoners. Het aantal van 70.985 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 72.775 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.790 (2,52%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 245 (0,34%). Het aantal van 72.775 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Spijkenisse

Woonplaats Spijkenisse heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.417 hectare, waarvan 2.041 land en 377 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Spijkenisse telt 37.983 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.696 adressen per km2. Er wonen 33.295 huishoudens en er zijn in totaal 33.758 woningen. De woonplaats telt 33.180 auto's en 6.200 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Spijkenisse ligt in de gemeente Nissewaard.

De brondata voor woonplaats Spijkenisse is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Spijkenisse zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Spijkenisse valt samen met 17 wijken. Dit zijn: wijk Centrum, wijk Schiekamp, wijk Hoogwerf, wijk Vierambachten, wijk De Hoek, wijk Gildenwijk, wijk Groenewoud, wijk Sterrenkwartier en nog 9 andere wijken. Zie het overzicht van gebieden in de gemeente Nissewaard voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats Spijkenisse zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Spijkenisse zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Spijkenisse
Kaart van de woonplaats Spijkenisse. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Spijkenisse binnen de gemeente Nissewaard.

Woningkenmerken
Er zijn 33.758 woningen in de woonplaats Spijkenisse.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nissewaard in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Spijkenisse was €266.754 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Spijkenisse.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Spijkenisse:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Spijkenisse% verschil
2023€266.75416%
2022€230.11212%
2021€205.7356,8%
2020€192.5549,4%
2019€176.0327,6%
2018€163.5654,50%
2017€156.5151,97%
2016€153.4861,47%
2015€151.257-1,91%
2014€154.203-4,18%
2013€160.926geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Spijkenisse is met €105.828 gestegen van €160.926 in 2013 tot €266.754 in 2023 (dat is een toename van 66%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.582 (5,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nissewaard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nissewaard.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Spijkenisse is €266.754, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 33.758 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Nissewaard (geel), 6 woonplaatsen (groen) en 22 wijken (oranje). De woonplaats Spijkenisse wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Spijkenisse: er zijn 15.360 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Spijkenisse.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 37.983 totaal in de woonplaats Spijkenisse

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Spijkenisse telt in totaal 37.983 adressen, met 37.898 verblijfsobjecten, 31 standplaatsen en 54 ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Spijkenisse liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Nissewaard
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Spijkenisse zijn er 34.624 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Spijkenisse.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 9.262 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de woonplaats Spijkenisse.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Spijkenisse. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Spijkenisse

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Spijkenisse. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Spijkenisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nissewaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Spijkenisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Spijkenisse.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Spijkenisse per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Spijkenisse:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202349.4256.24517.080
202250.4005.92516.205
202151.0255.59815.312
202051.6705.43414.861
201952.1855.25414.371
201852.8005.09213.928
201753.2104.94213.518
201653.6254.82513.195
201553.7754.72712.928
201453.9134.61912.633
201354.1394.51012.336

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Spijkenisse als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europese landen: 8,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 23% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europa: 6,4% en herkomst van buiten Europa: 17%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nissewaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Spijkenisse
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Spijkenisse in 2022 zijn Westers (7.850 inwoners) en Overig (5.760 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Spijkenisse: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Spijkenisse.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Spijkenisse. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nissewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Nissewaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Spijkenisse.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Spijkenisse:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.071631
Tussenwoning2.871873
Hoekwoning3.0301.034
Twee onder één kap woning2.810946
Vrijstaande woning3.3831.244
Huurwoning2.152732
Eigen woning3.005872

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Spijkenisse zijn C (16.102 adressen) en B (6.339 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Spijkenisse. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Spijkenisse: 16.102 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Spijkenisse voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Spijkenisse voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Spijkenisse
Bevolking5333.566
Adressen2.0551.696
Autos2651.626

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Spijkenisse ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 352 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Spijkenisse.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Spijkenisse. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Spijkenisse vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Spijkenisse

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 31 stembureaus in de woonplaats Spijkenisse. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 31 stembureaus in de woonplaats Spijkenisse.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 31 stembureaus in de woonplaats Spijkenisse.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 95 stembureaus in de gemeente Nissewaard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nissewaard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard.

Stembureaus Nissewaard
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.250)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Spijkenisse.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Spijkenisse was in 2022 €28.250.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (6.200 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Spijkenisse (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Spijkenisse voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Spijkenisse zijn in totaal 6.200 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 6.200 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 6.195 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Spijkenisse. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Spijkenisse
Er zijn 971 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Spijkenisse.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Spijkenisse op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 971 elektrische auto’s in de woonplaats Spijkenisse. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Spijkenisse die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 35.743 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Spijkenisse in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Spijkenisse geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 45.227 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Spijkenisse (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 33.979 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Spijkenisse in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Spijkenisse geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Spijkenisse. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 3.398 misdrijven in de woonplaats Spijkenisse geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Spijkenisse, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Spijkenisse zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 45.580 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Spijkenisse 3.398 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Spijkenisse in 2023 zijn Horizontale fraude (408 delicten) en Onder invloed (weg) (337 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Spijkenisse.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 271 misdrijven in de woonplaats Spijkenisse geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Spijkenisse met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Spijkenisse over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nissewaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,48 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Spijkenisse.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Spijkenisse.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Spijkenisse. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Spijkenisse.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Spijkenisse.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Spijkenisse genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Spijkenisse.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Spijkenisse.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Spijkenisse voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.200Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.210Aantal2023
G+I Handel en horeca1.110Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie490Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed290Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.210Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.205Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten645Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners72.775Aantal2023
Mannen35.525Aantal2023
Vrouwen37.240Aantal2023
0 tot 15 jaar11.785Aantal2023
15 tot 25 jaar7.790Aantal2023
25 tot 45 jaar18.630Aantal2023
45 tot 65 jaar19.355Aantal2023
65 jaar of ouder15.235Aantal2023
Ongehuwd34.030Aantal2023
Gehuwd28.275Aantal2023
Gescheiden6.755Aantal2023
Verweduwd3.690Aantal2023
Geboorte totaal770Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal675Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.566Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag18.300Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar26.670Aantal2022
Opleidingsniveau hoog9.950Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura2.390Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten6.540Aantal2022
WMO cliënten relatief90Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.664Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.071Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.871Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.383Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.152Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.005Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal812Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement631Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning873Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.034Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning946Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.244Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning732Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning872Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming1%Percentage2022
Adressen zonder energielabel3.182Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel10.608Aantal2024
Adressen met definitief energielabel24.193Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++194Aantal2024
Energielabels A+++242Aantal2024
Energielabels A++130Aantal2024
Energielabels A+345Aantal2024
Energielabels A5.557Aantal2024
Energielabels B6.339Aantal2024
Energielabels C16.102Aantal2024
Energielabels D2.767Aantal2024
Energielabels E1.762Aantal2024
Energielabels F805Aantal2024
Energielabels G558Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal33.295Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens11.865Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen9.550Aantal2023
Huishoudens met kinderen11.900Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers58.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.292Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.250Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar20%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,45%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€96x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand2.030Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO3.230Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW610Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW13.530Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland49.425Aantal2023
Herkomst buiten Nederland23.325Aantal2023
Herkomst Europa6.245Aantal2023
Herkomst buiten Europa17.080Aantal2023
Geboren in Nederland49.435Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.805Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa8.535Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.435Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa8.565Aantal2023
Autochtoon50.400Aantal2022
Westers totaal7.850Aantal2022
Niet-westers totaal14.280Aantal2022
Marokko685Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba2.745Aantal2022
Suriname3.720Aantal2022
Turkije1.335Aantal2022
Overig niet-westers5.760Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.054Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven466Aantal2023
Milieu overtredingen10Aantal2023
Oplichting494Aantal2023
Verkeersovertredingen767Aantal2023
Vernieling314Aantal2023
Overige misdrijven293Aantal2023
Totaal misdrijven3.398Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,13Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,14Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,14Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,24Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km82Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,98Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,98Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,18Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,24Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,24Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,32Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,92Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,69Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,92Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,92Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,03Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,67Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,61Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,14Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,69Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,64Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand16,74Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,44Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,66Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,75Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,57Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand14,29Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,61Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,81Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,25Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3032Code2024
RegionaamSpijkenisseNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.417Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.041Aantal hectaren2023
Oppervlakte water377Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.696Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal37.983Aantal2024
Adressen met postcode36.729Aantal2024
Adressen met woonfunctie34.624Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie157Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie139Aantal2024
Adressen met industriefunctie382Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie299Aantal2024
Adressen met logiesfunctie6Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie68Aantal2024
Adressen met sportfunctie44Aantal2024
Adressen met winkelfunctie568Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.856Aantal2024
Verblijfsobjecten37.898Aantal2024
Ligplaatsen54Aantal2024
Standplaatsen31Aantal2024
Panden met adres25.044Aantal2024
Adressen met pand37.888Aantal2024
Percelen met adres20.635Aantal2024
Adressen met perceel37.983Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom37.915Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom68Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom34.607Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom17Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190016Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192583Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950215Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.887Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19806.285Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19909.262Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003.259Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010829Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020644Aantal2024
Panden met adres 2020 en later563Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190021Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925124Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950227Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19707.115Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19807.961Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199012.337Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004.653Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.798Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.602Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.049Aantal2024
Postcodegebied3201AA-3208SKNaam2024
Meest voorkomende postcode3201Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode24%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade112Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade239Aantal2022
Verkeersongevallen totaal352Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal33.180Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine28.095Aantal2023
Personenautos - overige brandstof5.080Aantal2023
Personenautos per huishouden1,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.626Aantal2023
Motorfietsen2.670Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad33.758Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€266.754Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning63%Percentage2023
Percentage meergezinswoning37%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie39%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement12.756Aantal2024
Tussen of geschakelde woning15.360Aantal2024
Hoekwoning5.277Aantal2024
Tweeonder1kap540Aantal2024
Vrijstaande woning691Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.274Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!