Statistieken woonplaats Spijkenisse

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijkenisse. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Nissewaard en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijkenisse. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 120 gebieden Nissewaard / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine groei van 2,38% naar 72.530 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Spijkenisse. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de woonplaats Spijkenisse, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Spijkenisse is met 1.685 personen gestegen van 70.845 in 2013 tot 72.530 in 2022 (dat is 2,38%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Spijkenisse
Kaart van de woonplaats Spijkenisse. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Spijkenisse binnen de gemeente Nissewaard.

Over woonplaats Spijkenisse

Woonplaats Spijkenisse heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.417 hectare, waarvan 2.041 land en 377 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Spijkenisse telt 37.606 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.691 adressen per km2. Er wonen 33.195 huishoudens en er zijn in totaal 33.353 woningen. De woonplaats telt 32.580 auto's en 5.245 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Spijkenisse ligt in de gemeente Nissewaard.

De brondata voor woonplaats Spijkenisse is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Spijkenisse zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Spijkenisse valt samen met deze 17 wijken: wijk Centrum, wijk Schiekamp, wijk Hoogwerf, wijk Vierambachten, wijk De Hoek, wijk Gildenwijk, wijk Groenewoud, wijk Sterrenkwartier, wijk Schenkel, wijk De Elementen, wijk Vogelenzang, wijk De Akkers, wijk Vriesland, wijk Waterland, wijk Maaswijk, wijk Halfweg, wijk Buitengebied. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Spijkenisse zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 33.353 woningen in de woonplaats Spijkenisse
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nissewaard in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

33.353 woningen & 37.606 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 28% naar €206.062 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Spijkenisse. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Spijkenisse, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Spijkenisse is met €44.982 gestegen van €161.080 in 2013 tot €206.062 in 2021 (dat is 28%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Spijkenisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Spijkenisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Spijkenisse

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Spijkenisse is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 22 stembureaus in de woonplaats Spijkenisse.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 22 stembureaus in de woonplaats Spijkenisse.

De gemeente Nissewaard telde bij deze verkiezingen in totaal 27 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nissewaard. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Spijkenisse. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Spijkenisse, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Spijkenisse is met 3.400 personen gedaald van 53.800 in 2013 tot 50.400 in 2022 (dat is 6%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Spijkenisse: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Spijkenisse.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Spijkenisse. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Nissewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Nissewaard. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nissewaard. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.923)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Spijkenisse.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Spijkenisse was in 2020 €26.923.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (5.245 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Spijkenisse zijn in totaal 5.245 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 5.245 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.270 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Spijkenisse, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Spijkenisse zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 41.024 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 41.024 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 39.942 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Spijkenisse 2.263 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Spijkenisse.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 37.606 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Spijkenisse telt in totaal 37.606 adressen, met 37.572 verblijfsobjecten, 31 standplaatsen en 3 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Spijkenisse. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Spijkenisse. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

33.353 woningen & 37.606 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Spijkenisse voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.245Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2021
B-F Nijverheid en energie965Aantal2021
G+I Handel en horeca1.055Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie415Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed290Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening970Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg965Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten590Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners72.530Aantal2022
Mannen35.410Aantal2022
Vrouwen37.120Aantal2022
0 tot 15 jaar11.645Aantal2022
15 tot 25 jaar7.840Aantal2022
25 tot 45 jaar18.380Aantal2022
45 tot 65 jaar19.875Aantal2022
65 jaar of ouder14.825Aantal2022
Ongehuwd33.635Aantal2022
Gehuwd28.380Aantal2022
Gescheiden6.835Aantal2022
Verweduwd3.655Aantal2022
Westers totaal7.850Aantal2022
Geboorte totaal685Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal620Aantal2020
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid3.768,23Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag18.030Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar27.100Aantal2020
Opleidingsniveau hoog9.950Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura2.080Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11,54%Percentage2020
WMO cliënten6.410Aantal2020
WMO cliënten relatief89Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.836Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.181Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.062Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.198Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.593Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.572Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.302Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.204Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal937Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement712Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.002Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.189Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.341Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.893Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning825Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.015Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming30%Percentage2020
Energielabels Definitief23.406Aantal2022
Energielabels Voorlopig11.194Aantal2022
Energielabels Onbepaald1.878Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++15Aantal2022
Energielabels A+++124Aantal2022
Energielabels A++39Aantal2022
Energielabels A+65Aantal2022
Energielabels A4.833Aantal2022
Energielabels B6.889Aantal2022
Energielabels C16.177Aantal2022
Energielabels D2.843Aantal2022
Energielabels E2.217Aantal2022
Energielabels F883Aantal2022
Energielabels G515Aantal2022
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal33.195Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens11.650Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen9.700Aantal2022
Huishoudens met kinderen11.805Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2020
Percentage werknemers90%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers57.300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.316Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.923Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen38,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen20,41%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,46%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen38,70%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen17,40%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen7,17%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,33%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11,08%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14,12%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€616x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand2.210Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.150Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.080Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW12.750Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon50.400Aantal2022
Niet-westers totaal14.280Aantal2022
Marokko685Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba2.745Aantal2022
Suriname3.720Aantal2022
Turkije1.335Aantal2022
Overig niet-westers5.760Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,74Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,03Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,83Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,03Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand2,03Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km34Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km67Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,22Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,21Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km48Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,56Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km55Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,52Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km82Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,67Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,74Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,64Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,94Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,94Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,13Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,27Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,27Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,32Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,77Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,98Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand18,67Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,98Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,93Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,03Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,64Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,59Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,21Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,86Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,71Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand14,91Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand19,11Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,53Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,63Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand21,94Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand13,82Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,46Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km23Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,15Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3032CodeWP3032
RegionaamSpijkenisseNaamSpijkenisse
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.417Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.041Aantal hectaren2022
Oppervlakte water377Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.691Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode36.478Aantal2022
Adressen totaal37.606Aantal2022
Adressen met woonfunctie34.244Aantal2022
Panden24.824Aantal2022
Percelen20.493Aantal2022
Panden voor 17001Aantal2022
Panden 1700 tot 190021Aantal2022
Panden 1900 tot 1925123Aantal2022
Panden 1925 tot 1950221Aantal2022
Panden 1950 tot 19706.941Aantal2022
Panden 1970 tot 19807.508Aantal2022
Panden 1980 tot 199012.051Aantal2022
Panden 1990 tot 20004.545Aantal2022
Panden 2000 tot 20102.770Aantal2022
Panden 2010 en later0Aantal2022
Panden 2010 tot 20201.670Aantal2022
Panden 2020 en later584Aantal2022
Diefstal848Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven505Aantal2021
Milieu overtredingen16Aantal2021
Oplichting638Aantal2021
Verkeersovertredingen705Aantal2021
Vernieling347Aantal2021
Overige misdrijven148Aantal2021
Totaal misdrijven3.304Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal32.580Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine28.945Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.630Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,99Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen2.640Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad33.353Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€206.062Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning64%Percentage2021
Percentage meergezinswoning36%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen56%Percentage2021
Huurwoningen totaal44%Percentage2021
In bezit woningcorporatie40%Percentage2021
In bezit overige verhuurders4%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200088%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!