Statistieken woonplaats Strijensas

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Strijensas telt 509 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Strijensas.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Strijensas:

JaarAantal inwoners de woonplaats Strijensas% verschil
20235090,39%
20225071,00%
20215020,00%
2020502-0,40%
2019504-2,89%
20185192,37%
20175070,00%
20165071,20%
20155010,00%
2014501-2,15%
2013512geen data

De bevolking van de woonplaats Strijensas is met 3 inwoners afgenomen van 512 inwoners in 2013 tot 509 inwoners in 2023 (dat is een afname van 0,59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -0 inwoners (-0,05%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hoeksche Waard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Strijensas:

In 2013 telde de woonplaats Strijensas 512 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 501 inwoners. Dit is een daling van 11 (-2,15%) ten opzichte van 2013. Het aantal inwoners blijft 501 tot en met 2015. In 2018 is het aantal gestegen tot 519 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 18 (3,59%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 12 (2,37%). Het aantal van 519 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Strijensas 509 inwoners.

Over woonplaats Strijensas

Woonplaats Strijensas heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.416 hectare, waarvan 1.370 land en 46 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Strijensas telt 275 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 73 adressen per km2. Er wonen 225 huishoudens en er zijn in totaal 228 woningen. De woonplaats telt 297 auto's en 94 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Strijensas ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Strijensas is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Strijensas zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Strijensas is een onderdeel van de buurt Strijbeek, de cijfers voor woonplaats Strijensas zijn daarom afgeleid van de cijfers van buurt Strijbeek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Strijensas zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Strijensas
Kaart van de woonplaats Strijensas. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Strijensas binnen de gemeente Hoeksche Waard.

Woningkenmerken
Er zijn 228 woningen in de woonplaats Strijensas.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoeksche Waard in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Strijensas was €362.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Strijensas.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Strijensas:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Strijensas% verschil
2023€362.00019%
2022€305.0005,2%
2021€290.0003,94%
2020€279.0006,1%
2019€263.0009,9%
2018€239.368-3,71%
2017€248.5860,63%
2016€247.0310,47%
2015€245.885-5,3%
2014€259.608-5,7%
2013€275.177geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Strijensas is met €86.823 gestegen van €275.177 in 2013 tot €362.000 in 2023 (dat is een groei van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.682 (3,02%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hoeksche Waard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hoeksche Waard.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Strijensas is €362.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 228 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Hoeksche Waard (geel), 15 woonplaatsen (groen), 14 wijken (oranje) en 38 buurten (blauw). De woonplaats Strijensas wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Strijensas: er zijn 93 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Strijensas.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 276 totaal in de woonplaats Strijensas

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Strijensas telt in totaal 276 adressen, met 275 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). 75% van de adressen in woonplaats Strijensas ligt binnen de bebouwde kom en 25% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hoeksche Waard
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Strijensas. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Strijensas. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Strijensas

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Strijensas. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Strijensas


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hoeksche Waard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Strijensas


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Strijensas.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Strijensas per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Strijensas:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234741917
20224751715
20214741514
20204741514
20194751514
20184881615
20174801413
20164781514
20154721614
20144671817
20134791716

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Strijensas als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 3,73% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,33% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 3,32% en herkomst van buiten Europa: 3,12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hoeksche Waard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Strijensas
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Strijensas in 2022 zijn Westers (22 inwoners) en Overig (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Strijensas: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Strijensas.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Strijensas. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hoeksche Waard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hoeksche Waard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Strijensas zijn G (85 adressen) en F (34 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Strijensas. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Strijensas: 85 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoeksche Waard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Strijensas.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Strijensas. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Strijensas vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Verenigingsgebouw Strijensas

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Verenigingsgebouw Strijensas is uitgebracht. Stembureau Verenigingsgebouw Strijensas was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Strijensas. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hoeksche Waard.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Verenigingsgebouw Strijensas bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Strijensas stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 113 stembureaus in de gemeente Hoeksche Waard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoeksche Waard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoeksche Waard.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Strijensas.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Strijensas was in 2021 €33.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (94 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Strijensas (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Strijensas zijn in totaal 94 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 94 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 95 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Strijensas. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 371 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Strijensas in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Strijensas geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 495 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Strijensas (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 302 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Strijensas in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Strijensas geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Strijensas. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 13 misdrijven in de woonplaats Strijensas geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Strijensas, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Strijensas zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 145 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Strijensas 13 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Strijensas in 2022 zijn Aantasting openbare orde (2 delicten) en Overige vermogensdelicten (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2022 geregistreerd zijn in de woonplaats Strijensas.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er geen misdrijven in de woonplaats Strijensas geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Strijensas met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Strijensas over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hoeksche Waard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,80 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Strijensas.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Strijensas.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Strijensas. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Strijensas.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Strijensas.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Strijensas genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Strijensas.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Strijensas.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Strijensas voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal94Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2022
B-F Nijverheid en energie14Aantal2022
G+I Handel en horeca16Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie4Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed6Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening22Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg9Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten4Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners510Aantal2023
Mannen261Aantal2023
Vrouwen248Aantal2023
0 tot 15 jaar61Aantal2023
15 tot 25 jaar53Aantal2023
25 tot 45 jaar105Aantal2023
45 tot 65 jaar190Aantal2023
65 jaar of ouder101Aantal2023
Ongehuwd200Aantal2023
Gehuwd248Aantal2023
Gescheiden42Aantal2023
Verweduwd20Aantal2023
Geboorte totaal4Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal6Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid37Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag98Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar199Aantal2021
Opleidingsniveau hoog109Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten16Aantal2022
WMO cliënten relatief31Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief102Aantal2023
Energielabels Voorlopig115Aantal2023
Energielabels Onbepaald56Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A17Aantal2023
Energielabels B14Aantal2023
Energielabels C28Aantal2023
Energielabels D22Aantal2023
Energielabels E13Aantal2023
Energielabels F35Aantal2023
Energielabels G86Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal225Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens63Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen91Aantal2023
Huishoudens met kinderen71Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2021
Percentage werknemers73%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 27%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers432Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,40%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€62x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand3Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW3Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW89Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland474Aantal2023
Herkomst Europa19Aantal2023
Herkomst buiten Europa17Aantal2023
Geboren in Nederland474Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa9Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa9Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa7Aantal2023
Autochtoon475Aantal2022
Westers totaal22Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1Aantal2022
Suriname3Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers6Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting2Aantal2022
Verkeersovertredingen1Aantal2022
Vernieling2Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven13Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand13,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand13,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,54Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,62Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,16Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,23Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,98Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,46Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,98Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand2,38Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,97Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,45Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,87Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,43Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand13,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand15,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand16,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand16,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2798CodeWP2798
RegionaamStrijensasNaamStrijensas
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.416Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.370Aantal hectaren2023
Oppervlakte water46Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid73Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal275Aantal2023
Adressen met postcode270Aantal2023
Adressen met woonfunctie234Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom206Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom69Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom193Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom41Aantal2023
Percelen240Aantal2023
Panden253Aantal2023
Adressen met panden271Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19007Aantal2023
Panden 1900 tot 192541Aantal2023
Panden 1925 tot 195062Aantal2023
Panden 1950 tot 197072Aantal2023
Panden 1970 tot 198037Aantal2023
Panden 1980 tot 19906Aantal2023
Panden 1990 tot 20008Aantal2023
Panden 2000 tot 201023Aantal2023
Panden 2010 tot 20206Aantal2023
Panden 2020 en later7Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2021
Verkeersongevallen totaal1Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal297Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine229Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof68Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen46Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad228Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€362.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning91%Percentage2023
Percentage meergezinswoning9%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen80%Percentage2023
Huurwoningen totaal20%Percentage2023
In bezit woningcorporatie13%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement25Aantal2023
Tussen of geschakelde woning45Aantal2023
Hoekwoning24Aantal2023
Tweeonder1kap47Aantal2023
Vrijstaande woning93Aantal2023
Ligplaats1Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype n.v.t.40Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!