Informatie woonplaats Tersoal:

Informatie woonplaats Tersoal:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tersoal in de gemeente Sudwest Fryslan! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tersoal in de gemeente Sudwest Fryslan!
Aantal inwoners per jaar (30% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Tersoal, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Tersoal is met 82 inwoners toegenomen (afgerond is dat 30%): van 273 in 2013 tot 355 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Tersoal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.

De naam Tersoal wordt 2 keer gebruikt: voor de woonplaats en voor de buurt Tersoal. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Tersoal

Woonplaats Tersoal heeft een totale oppervlakte van 463 hectare, waarvan 445 land en 18 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Tersoal telt 159 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 53 adressen per km2. Er wonen 145 huishoudens en er zijn in totaal 146 woningen. De woonplaats telt 175 auto's en 30 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Tersoal ligt in de gemeente Sudwest Fryslan.

De brondata voor woonplaats Tersoal is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Tersoal zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Tersoal valt precies samen met de buurt Tersoal, de cijfers voor woonplaats Tersoal en buurt Tersoal zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Tersoal zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sudwest Fryslan.

Kenmerken van de 146 woningen in Tersoal
Informatie over de 146 woningen per  in deze woonplaats op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Sudwest Fryslan. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Tersoal:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Tersoal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Tersoal:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

11 juli 2019: Werk in uitvoering. De pagina per woonplaats is net nieuw. Er wordt zo snel mogelijk nog veel meer informatie per woonplaats toegevoegd! Alle woonplaats informatie kan al wel gedownload worden: Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Tersoal zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sudwest Fryslan.

Brongegevens laatst gewijzigd 12-07-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]