Informatie woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen):

Informatie woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen):

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen) in de gemeente Hoogeveen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen) in de gemeente Hoogeveen!
Aantal inwoners per jaar (1% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Tiendeveen (Hoogeveen), jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Tiendeveen (Hoogeveen) is tussen 2013 en 2018 met 10 personen afgenomen (afgerond is dat 1%): van 769 in 2013 tot 760 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.

De naam Tiendeveen wordt 2 keer gebruikt: voor de woonplaats en voor de wijk Wijk 58 Tiendeveen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen)

Woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen) heeft een totale oppervlakte van 898 hectare, waarvan 886 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen) telt 354 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 61 adressen per km2. Er wonen 304 huishoudens en er zijn in totaal 312 woningen. De woonplaats telt 440 auto's en 88 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen) ligt in de gemeente Hoogeveen.

De brondata voor woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen) is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen) zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Tiendeveen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Tiendeveen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoogeveen.

Kenmerken van de 312 woningen in Tiendeveen (Hoogeveen)
Informatie over de 312 woningen per  in deze woonplaats op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Hoogeveen. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Tiendeveen (Hoogeveen):

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Tiendeveen (Hoogeveen):
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

17 juli 2019: Werk in uitvoering. De pagina per woonplaats is net nieuw. Er wordt zo snel mogelijk nog veel meer informatie per woonplaats toegevoegd! Alle woonplaats informatie kan al wel gedownload worden: Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Tiendeveen (Hoogeveen) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoogeveen.

Brongegevens laatst gewijzigd 16-07-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]