Statistieken woonplaats Vaals

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Vaals telt 7.955 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vaals.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vaals:

JaarAantal inwoners de woonplaats Vaals% verschil
20237.9550,86%
20227.8870,45%
20217.852-0,32%
20207.8770,47%
20197.8402,75%
20187.6302,60%
20177.4371,29%
20167.342-0,45%
20157.375-0,74%
20147.430-1,07%
20137.510geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Vaals is met 445 personen toegenomen van 7.510 personen in 2013 tot 7.955 personen in 2023 (dat is een toename van 5,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 44 personen (0,59%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Vaals.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Vaals:

In 2013 telde de woonplaats Vaals 7.510 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 7.342 personen. Dit is een daling van 168 (-2,24%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -33 (-0,45%). Het aantal van 7.342 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 7.955 personen. De stijging ten opzichte van 2016 is 613 (8,3%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 68 (0,86%). Het aantal van 7.955 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Vaals

Woonplaats Vaals heeft een totale oppervlakte van 907 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Vaals telt 5.705 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 719 adressen per km2. Er wonen 4.615 huishoudens en er zijn in totaal 4.727 woningen. De woonplaats telt 3.475 auto's en 560 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Vaals ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Vaals is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Vaals zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Vaals valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Vaals zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Vaals zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Vaals
Kaart van de woonplaats Vaals. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Vaals binnen de gemeente Vaals.

Woningkenmerken
Er zijn 4.727 woningen in de woonplaats Vaals.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vaals in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Vaals was €203.492 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Vaals.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vaals:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Vaals% verschil
2023€203.49217%
2022€173.4277,9%
2021€160.7654,01%
2020€154.5657,2%
2019€144.1321,57%
2018€141.8993,97%
2017€136.484-1,33%
2016€138.3255,2%
2015€131.435-1,74%
2014€133.765-5,1%
2013€141.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Vaals is met €62.492 gegroeid van €141.000 in 2013 tot €203.492 in 2023 (dat is een toename van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.249 (3,90%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Vaals.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Vaals.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Vaals is €203.493, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 4.727 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Vaals (geel), 2 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 9 buurten (blauw). De woonplaats Vaals wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Vaals: er zijn 2.619 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Vaals.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.708 totaal in de woonplaats Vaals

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Vaals telt in totaal 5.708 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 90% van de adressen in woonplaats Vaals ligt binnen de bebouwde kom en 10% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Vaals
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Vaals. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Vaals. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Vaals

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Vaals. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Vaals


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vaals bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Vaals


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Vaals.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Vaals per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vaals:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.9784.285688
20223.1004.126662
20213.1384.063652
20203.1834.046649
20193.1884.010643
20183.2053.813612
20173.1703.678590
20163.1983.572573
20153.2153.585575
20143.3353.530566
20133.3053.624581

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Vaals als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 37%, herkomst uit Europese landen: 54% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 44%, herkomst uit Europa: 48% en herkomst van buiten Europa: 7,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Vaals naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Vaals
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Vaals in 2022 zijn Westers (4.223 inwoners) en Overig (450 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Vaals: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Vaals.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Vaals. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Vaals:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vaals. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Vaals zijn C (1.226 adressen) en A (614 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Vaals. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Vaals: 1.226 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vaals bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 42 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Vaals.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Vaals. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Vaals vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Vaals

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Vaals. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Vaals. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Vaals.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Vaals.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 10 stembureaus in de gemeente Vaals en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vaals. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vaals.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Vaals.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Vaals was in 2022 €26.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (560 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Vaals (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Vaals zijn in totaal 560 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 560 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 525 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vaals. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Vaals
Er zijn 60 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Vaals.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Vaals op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 60 elektrische auto’s in de woonplaats Vaals. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Vaals die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.722 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Vaals in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vaals geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.422 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vaals (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.485 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Vaals in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vaals geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Vaals. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 214 misdrijven in de woonplaats Vaals geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Vaals, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Vaals zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.530 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Vaals 214 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Vaals in 2022 zijn Ongevallen (weg) (28 delicten) en Horizontale fraude (25 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Vaals.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 27 misdrijven in de woonplaats Vaals geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Vaals met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Vaals over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Vaals.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,95 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Vaals.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Vaals.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Vaals. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Vaals.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Vaals.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Vaals genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Vaals.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Vaals.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Vaals voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal560Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2022
B-F Nijverheid en energie65Aantal2022
G+I Handel en horeca145Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.955Aantal2023
Mannen4.068Aantal2023
Vrouwen3.883Aantal2023
0 tot 15 jaar793Aantal2023
15 tot 25 jaar1.045Aantal2023
25 tot 45 jaar1.495Aantal2023
45 tot 65 jaar2.343Aantal2023
65 jaar of ouder2.283Aantal2023
Ongehuwd3.538Aantal2023
Gehuwd3.035Aantal2023
Gescheiden803Aantal2023
Verweduwd585Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal120Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid876Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.680Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar3.135Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.105Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,1%Percentage2022
WMO cliënten390Aantal2022
WMO cliënten relatief52Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.327Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.951Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.484Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.688Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.607Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.563Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.045Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.745Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.105Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement816Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.196Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.289Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.551Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.054Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning872Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.442Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.521Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.367Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.760Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++6Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+3Aantal2023
Energielabels A615Aantal2023
Energielabels B551Aantal2023
Energielabels C1.227Aantal2023
Energielabels D400Aantal2023
Energielabels E300Aantal2023
Energielabels F376Aantal2023
Energielabels G410Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.615Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.545Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.248Aantal2023
Huishoudens met kinderen828Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,72Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie50%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers5.850Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen60%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,2%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7,9%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum21%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€38x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand260Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO350Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.795Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.978Aantal2023
Herkomst Europa4.285Aantal2023
Herkomst buiten Europa688Aantal2023
Geboren in Nederland2.975Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa938Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa143Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.348Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa540Aantal2023
Autochtoon3.100Aantal2022
Westers totaal4.223Aantal2022
Niet-westers totaal565Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije40Aantal2022
Overig niet-westers450Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal111Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting31Aantal2022
Verkeersovertredingen32Aantal2022
Vernieling23Aantal2022
Overige misdrijven7Aantal2022
Totaal misdrijven214Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,82Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand14,82Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,82Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,28Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,43Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,71Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km35Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km128Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,08Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand11,38Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand11,38Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,38Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,31Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,36Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,02Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,07Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand10,25Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,25Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand16,92Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,72Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand14,62Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,91Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,08Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand15,22Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand15,29Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,71Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand11,49Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand29,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand16,82Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,52Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand13,52Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1429CodeWP1429
RegionaamVaalsNaamVaals
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal907Aantal hectaren2023
Oppervlakte land907Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid719Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.705Aantal2023
Adressen met postcode5.647Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.740Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom5.134Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom571Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.543Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom197Aantal2023
Percelen2.166Aantal2023
Panden3.107Aantal2023
Adressen met panden5.632Aantal2023
Panden voor 170013Aantal2023
Panden 1700 tot 1900457Aantal2023
Panden 1900 tot 1925137Aantal2023
Panden 1925 tot 1950550Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.295Aantal2023
Panden 1970 tot 1980906Aantal2023
Panden 1980 tot 1990874Aantal2023
Panden 1990 tot 2000359Aantal2023
Panden 2000 tot 2010375Aantal2023
Panden 2010 tot 2020625Aantal2023
Panden 2020 en later42Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade41Aantal2022
Verkeersongevallen totaal42Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.475Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine3.070Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof403Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,72Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen288Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.727Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€203.492Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning44%Percentage2023
Percentage meergezinswoning56%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen40%Percentage2023
Huurwoningen totaal58%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders30%Percentage2023
Eigendom onbekend2%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement2.619Aantal2023
Tussen of geschakelde woning871Aantal2023
Hoekwoning473Aantal2023
Tweeonder1kap319Aantal2023
Vrijstaande woning458Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.965Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!