Informatie woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul):

Informatie woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul):

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) in de gemeente Valkenburg aan de Geul! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) in de gemeente Valkenburg aan de Geul!
Aantal inwoners per jaar (0% kleine daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Valkenburg (Valkenburg aan de Geul), jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) is tussen 2013 en 2018 met 85 personen afgenomen (afgerond is dat 0%): van 10.555 in 2013 tot 10.470 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.

De naam Valkenburg wordt 3 keer gebruikt: voor de woonplaats, voor de buurt Valkenburg en voor de wijk Wijk 00 Valkenburg. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul)

Woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) heeft een totale oppervlakte van 2.157 hectare, waarvan 2.144 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) telt 6.608 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 540 adressen per km2. Er wonen 5.235 huishoudens en er zijn in totaal 5.507 woningen. De woonplaats telt 5.475 auto's en 1.060 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) ligt in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

De brondata voor woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Valkenburg valt samen met deze 3 wijken: Wijk 00 Valkenburg, Wijk 01 Houthem Sint Gerlach, Wijk 03 Sibbe IJzeren. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Kenmerken van de 5.507 woningen in Valkenburg (Valkenburg aan de Geul)
Informatie over de 5.507 woningen per  in deze woonplaats op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Valkenburg aan de Geul. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Valkenburg (Valkenburg aan de Geul):

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Valkenburg (Valkenburg aan de Geul):
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

13 augustus 2019: Werk in uitvoering. De pagina per woonplaats is net nieuw. Er wordt zo snel mogelijk nog veel meer informatie per woonplaats toegevoegd! Alle woonplaats informatie kan al wel gedownload worden: Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Brongegevens laatst gewijzigd 13-08-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]