Statistieken woonplaats Valkenburg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Valkenburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Valkenburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Valkenburg telt 10.535 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Valkenburg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Valkenburg:

JaarAantal inwoners de woonplaats Valkenburg% verschil
202310.5351,64%
202210.365-1,29%
202110.5000,38%
202010.460-0,48%
201910.5100,29%
201810.4800,24%
201710.455-0,29%
201610.485-0,80%
201510.570-0,38%
201410.610-0,89%
201310.705geen data

De bevolking van de woonplaats Valkenburg is met 170 personen gedaald van 10.705 personen in 2013 tot 10.535 personen in 2023 (dat is een kleine daling van 1,59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -17 personen (-0,16%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Valkenburg:

In 2013 waren er 10.705 inwoners in de woonplaats Valkenburg. Het aantal van 10.705 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 10.365 personen. Dit is een daling van 340 (-3,18%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -135 (-1,29%). Het aantal van 10.365 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Valkenburg 10.535 inwoners.

Over woonplaats Valkenburg

Woonplaats Valkenburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.157 hectare, waarvan 2.144 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Valkenburg telt 7.009 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 553 adressen per km2. Er wonen 5.325 huishoudens en er zijn in totaal 5.680 woningen. De woonplaats telt 5.790 auto's en 1.470 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Valkenburg ligt in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

De brondata voor woonplaats Valkenburg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Valkenburg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) valt samen met 3 wijken. Dit zijn: wijk : Valkenburg, wijk : Houthem - Sint Gerlach en wijk : Sibbe - IJzeren. De cijfers voor de woonplaats Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Valkenburg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Valkenburg
Kaart van de woonplaats Valkenburg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Valkenburg binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Woningkenmerken
Er zijn 5.680 woningen in de woonplaats Valkenburg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Valkenburg aan de Geul in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Valkenburg was €304.699 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Valkenburg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Valkenburg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Valkenburg% verschil
2023€304.69917%
2022€261.4907,7%
2021€242.8337,7%
2020€225.4756,8%
2019€211.14811%
2018€190.0812,74%
2017€185.004-0,95%
2016€186.7702,33%
2015€182.513-4,07%
2014€190.259-6,2%
2013€202.768geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Valkenburg is met €101.931 gestegen van €202.768 in 2013 tot €304.699 in 2023 (dat is een toename van 50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.193 (4,37%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Valkenburg is €304.699, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 32% en er zijn 5.680 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Valkenburg aan de Geul (geel), 3 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 21 buurten (blauw). De woonplaats Valkenburg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Valkenburg: er zijn 2.468 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Valkenburg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 7.009 totaal in de woonplaats Valkenburg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Valkenburg telt in totaal 7.009 adressen, met 6.992 verblijfsobjecten en 17 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in woonplaats Valkenburg ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Valkenburg aan de Geul
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Valkenburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Valkenburg. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Valkenburg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Valkenburg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Valkenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Valkenburg aan de Geul bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Valkenburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Valkenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Valkenburg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Valkenburg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.5151.250765
20228.5601.120685
20218.6751.132693
20208.6901.098672
20198.7401.098672
20188.7501.073657
20178.7151.079661
20168.7301.089666
20158.8351.076659
20148.8621.084664
20139.0311.038636

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Valkenburg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,3% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 9,7% en herkomst van buiten Europa: 5,9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Valkenburg aan de Geul naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Valkenburg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Valkenburg in 2022 zijn Westers (1.330 inwoners) en Overig (335 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Valkenburg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Valkenburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Valkenburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Valkenburg aan de Geul:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Valkenburg zijn C (1.276 adressen) en A (996 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Valkenburg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Valkenburg: 1.276 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Valkenburg aan de Geul bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 83 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Valkenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Valkenburg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Valkenburg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Valkenburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Valkenburg. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de woonplaats Valkenburg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Valkenburg.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 33 stembureaus in de gemeente Valkenburg aan de Geul en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.911)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Valkenburg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Valkenburg was in 2022 €22.911.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.470 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Valkenburg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Valkenburg zijn in totaal 1.470 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.470 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.465 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Valkenburg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Valkenburg
Er zijn 137 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Valkenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Valkenburg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 137 elektrische auto’s in de woonplaats Valkenburg. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Valkenburg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.588 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Valkenburg in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Valkenburg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 8.793 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Valkenburg (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.867 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Valkenburg in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Valkenburg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Valkenburg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 649 misdrijven in de woonplaats Valkenburg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Valkenburg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Valkenburg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 9.445 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Valkenburg 649 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Valkenburg in 2023 zijn Ongevallen (weg) (89 delicten) en Onder invloed (weg) (82 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Valkenburg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 38 misdrijven in de woonplaats Valkenburg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Valkenburg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Valkenburg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 26,10 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Valkenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Valkenburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Valkenburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Valkenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Valkenburg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Valkenburg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Valkenburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Valkenburg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Valkenburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.470Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie145Aantal2023
G+I Handel en horeca390Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed115Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening295Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg235Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten200Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10.535Aantal2023
Mannen5.160Aantal2023
Vrouwen5.360Aantal2023
0 tot 15 jaar1.080Aantal2023
15 tot 25 jaar890Aantal2023
25 tot 45 jaar2.060Aantal2023
45 tot 65 jaar3.160Aantal2023
65 jaar of ouder3.340Aantal2023
Ongehuwd4.355Aantal2023
Gehuwd4.190Aantal2023
Gescheiden1.110Aantal2023
Verweduwd870Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal155Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid491Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.000Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.170Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.560Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura180Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten1.045Aantal2022
WMO cliënten relatief100Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.675Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.005Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.786Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.812Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.138Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.064Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.197Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.186Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement843Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.154Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.296Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.436Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.947Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning946Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.401Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2015
Adressen zonder energielabel929Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.446Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.634Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++22Aantal2024
Energielabels A+67Aantal2024
Energielabels A996Aantal2024
Energielabels B955Aantal2024
Energielabels C1.276Aantal2024
Energielabels D606Aantal2024
Energielabels E535Aantal2024
Energielabels F654Aantal2024
Energielabels G965Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.325Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.290Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.785Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.240Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,87Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers8.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.884Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.911Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,85%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€141x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand220Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO600Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.080Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.515Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.015Aantal2023
Herkomst Europa1.250Aantal2023
Herkomst buiten Europa765Aantal2023
Geboren in Nederland8.515Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa655Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa300Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa590Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa460Aantal2023
Autochtoon8.560Aantal2022
Westers totaal1.330Aantal2022
Niet-westers totaal475Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije60Aantal2022
Overig niet-westers335Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal275Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven47Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting62Aantal2023
Verkeersovertredingen180Aantal2023
Vernieling51Aantal2023
Overige misdrijven33Aantal2023
Totaal misdrijven649Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,14Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,56Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,38Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,95Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,56Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,53Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km61Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km66,02Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km90Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km217Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,83Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,83Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,83Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,14Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,96Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,53Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,87Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,56Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,07Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,58Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,82Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,96Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,46Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand8,02Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,23Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,54Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,63Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand13,11Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,35Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,63Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,34Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1718Code2024
RegionaamValkenburgNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.157Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.144Aantal hectaren2023
Oppervlakte water12Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid553Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal7.009Aantal2024
Adressen met postcode6.693Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.777Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie215Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie21Aantal2024
Adressen met industriefunctie83Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie96Aantal2024
Adressen met logiesfunctie445Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie9Aantal2024
Adressen met sportfunctie10Aantal2024
Adressen met winkelfunctie216Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie340Aantal2024
Verblijfsobjecten6.992Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen17Aantal2024
Panden met adres4.236Aantal2024
Adressen met pand6.964Aantal2024
Percelen met adres3.736Aantal2024
Adressen met perceel7.009Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.918Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom91Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.708Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom69Aantal2024
Panden met adres voor 170021Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900309Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925321Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950631Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.179Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980688Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990373Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000256Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010388Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202046Aantal2024
Panden met adres 2020 en later24Aantal2024
Adressen met pand voor 170028Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900538Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925470Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950970Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.873Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980911Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990710Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000546Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010616Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020276Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later26Aantal2024
Postcodegebied6301AA-6301ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode6301Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade79Aantal2022
Verkeersongevallen totaal83Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.790Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.940Aantal2023
Personenautos - overige brandstof850Aantal2023
Personenautos per huishouden1,09Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte270Aantal2023
Motorfietsen515Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.680Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€304.699Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning55%Percentage2023
Percentage meergezinswoning45%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen53%Percentage2023
Huurwoningen totaal46%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders27%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement2.468Aantal2024
Tussen of geschakelde woning979Aantal2024
Hoekwoning596Aantal2024
Tweeonder1kap844Aantal2024
Vrijstaande woning890Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.215Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!