Statistieken woonplaats Velserbroek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Velserbroek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Velserbroek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Velserbroek telt 14.935 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Velserbroek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Velserbroek:

JaarAantal inwoners de woonplaats Velserbroek% verschil
202314.935-0,23%
202214.970-1,45%
202115.190-1,11%
202015.360-0,81%
201915.485-0,06%
201815.495-0,64%
201715.595-0,22%
201615.630-0,60%
201515.725-0,69%
201415.835-1,43%
201316.065geen data

De bevolking van de woonplaats Velserbroek is met 1.130 personen afgenomen van 16.065 personen in 2013 tot 14.935 personen in 2023 (dat is een afname van 7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -113 personen (-0,73%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon dalende trend: De cijfers dalen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Velsen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Velserbroek:

In 2013 telde de woonplaats Velserbroek 16.065 inwoners. Het aantal van 16.065 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 14.935 personen. Dit is een daling van 1.130 (-7%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -35 (-0,23%). Het aantal van 14.935 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over woonplaats Velserbroek

Woonplaats Velserbroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 395 hectare, waarvan 362 land en 33 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Velserbroek telt 6.971 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.890 adressen per km2. Er wonen 6.225 huishoudens en er zijn in totaal 6.169 woningen. De woonplaats telt 7.710 auto's en 1.460 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Velserbroek ligt in de gemeente Velsen.

De brondata voor woonplaats Velserbroek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Velserbroek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Velserbroek valt precies samen met de wijk Velserbroek. De data voor de wijk Velserbroek en voor woonplaats Velserbroek zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Velserbroek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Velsen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Velserbroek
Kaart van de woonplaats Velserbroek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Velserbroek binnen de gemeente Velsen.

Woningkenmerken
Er zijn 6.169 woningen in de woonplaats Velserbroek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Velsen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Velserbroek was €460.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Velserbroek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Velserbroek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Velserbroek% verschil
2023€460.00013%
2022€406.00013%
2021€358.0007,8%
2020€332.0009,2%
2019€304.0009,7%
2018€277.0006,9%
2017€259.0003,19%
2016€251.0004,15%
2015€241.000-2,43%
2014€247.000-4,63%
2013€259.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Velserbroek is met €201.000 gestegen van €259.000 in 2013 tot €460.000 in 2023 (dat is een groei van 78%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €20.100 (6,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Velsen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Velsen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Velserbroek is €460.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 6.169 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Velsen (geel), 6 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 60 buurten (blauw). De woonplaats Velserbroek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Velserbroek: er zijn 3.703 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Velserbroek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.971 totaal in de woonplaats Velserbroek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Velserbroek telt in totaal 6.971 adressen, met 6.900 verblijfsobjecten, 12 standplaatsen en 59 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Velserbroek ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Velsen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Velserbroek zijn er 6.468 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Velserbroek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.511 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de woonplaats Velserbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Velserbroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Velserbroek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Velserbroek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Velserbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Velsen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Velserbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Velserbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Velserbroek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Velserbroek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202312.6807701.480
202212.8607221.388
202113.0707261.394
202013.2357271.398
201913.3907171.378
201813.4606961.339
201713.6406691.286
201613.6806671.283
201513.8056571.263
201413.9356501.250
201314.1376601.268

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Velserbroek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 5,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 4,11% en herkomst van buiten Europa: 7,9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Velsen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Velserbroek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Velserbroek in 2022 zijn Westers (1.135 inwoners) en Overig (535 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Velserbroek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Velserbroek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Velserbroek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Velsen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Velsen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Velserbroek.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Velserbroek:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.930670
Tussenwoning2.870810
Hoekwoning3.000960
Twee onder één kap woning3.5701.300
Vrijstaande woning4.2501.840
Huurwoning2.180730
Eigen woning2.980870

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Velserbroek zijn C (2.624 adressen) en B (2.284 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Velserbroek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Velserbroek: 2.624 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Velsen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Velserbroek voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Velserbroek voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Velserbroek
Bevolking5334.126
Adressen2.0551.890
Autos2652.130

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Velserbroek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 42 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Velserbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Velserbroek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Velserbroek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Velserbroek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Velserbroek. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de woonplaats Velserbroek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Velserbroek.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 53 stembureaus in de gemeente Velsen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Velsen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Velsen.

Stembureaus Velsen
Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Velserbroek.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Velserbroek was in 2022 €32.700.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (1.460 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Velserbroek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Velserbroek voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Velserbroek zijn in totaal 1.460 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.460 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.455 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Velserbroek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Velserbroek
Er zijn 269 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Velserbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Velserbroek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 269 elektrische auto’s in de woonplaats Velserbroek. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Velserbroek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.448 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Velserbroek in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Velserbroek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 10.827 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Velserbroek (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.047 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Velserbroek in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Velserbroek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Velserbroek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 351 misdrijven in de woonplaats Velserbroek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Velserbroek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Velserbroek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.551 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Velserbroek 351 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Velserbroek in 2023 zijn Horizontale fraude (71 delicten) en Ongevallen (weg) (51 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Velserbroek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 27 misdrijven in de woonplaats Velserbroek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Velserbroek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Velserbroek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Velsen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,83 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Velserbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Velserbroek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Velserbroek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Velserbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Velserbroek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Velserbroek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Velserbroek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Velserbroek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Velserbroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.460Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie230Aantal2023
G+I Handel en horeca230Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed110Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening350Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg280Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten150Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.935Aantal2023
Mannen7.410Aantal2023
Vrouwen7.525Aantal2023
0 tot 15 jaar2.085Aantal2023
15 tot 25 jaar1.925Aantal2023
25 tot 45 jaar2.880Aantal2023
45 tot 65 jaar5.015Aantal2023
65 jaar of ouder3.030Aantal2023
Ongehuwd6.425Aantal2023
Gehuwd6.760Aantal2023
Gescheiden1.055Aantal2023
Verweduwd695Aantal2023
Geboorte totaal105Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal100Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.126Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.480Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.660Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.510Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura375Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten900Aantal2022
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning870Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel502Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.520Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.949Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++339Aantal2024
Energielabels A++74Aantal2024
Energielabels A+30Aantal2024
Energielabels A1.061Aantal2024
Energielabels B2.284Aantal2024
Energielabels C2.624Aantal2024
Energielabels D25Aantal2024
Energielabels E7Aantal2024
Energielabels F11Aantal2024
Energielabels G14Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.225Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.590Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.010Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.625Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers12.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,70%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€344x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO610Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.670Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland12.680Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.250Aantal2023
Herkomst Europa770Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.480Aantal2023
Geboren in Nederland12.680Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa445Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa815Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa330Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa665Aantal2023
Autochtoon12.860Aantal2022
Westers totaal1.135Aantal2022
Niet-westers totaal975Aantal2022
Marokko130Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba50Aantal2022
Suriname115Aantal2022
Turkije140Aantal2022
Overig niet-westers535Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal117Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven22Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting87Aantal2023
Verkeersovertredingen68Aantal2023
Vernieling49Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven351Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km36Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km141Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2839Code2024
RegionaamVelserbroekNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal395Aantal hectaren2023
Oppervlakte land362Aantal hectaren2023
Oppervlakte water33Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.890Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.971Aantal2024
Adressen met postcode6.948Aantal2024
Adressen met woonfunctie6.468Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie25Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie82Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie41Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie9Aantal2024
Adressen met sportfunctie9Aantal2024
Adressen met winkelfunctie40Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie237Aantal2024
Verblijfsobjecten6.900Aantal2024
Ligplaatsen59Aantal2024
Standplaatsen12Aantal2024
Panden met adres5.370Aantal2024
Adressen met pand6.898Aantal2024
Percelen met adres4.324Aantal2024
Adressen met perceel6.971Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.891Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom80Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.462Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom6Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19003Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195017Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197018Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19806Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.511Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.297Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010289Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202012Aantal2024
Panden met adres 2020 en later213Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19004Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195019Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197020Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19806Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903.019Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.984Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010400Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202066Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later376Aantal2024
Postcodegebied1991AA-1992JVNaam2024
Meest voorkomende postcode1991Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode87%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade12Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade28Aantal2022
Verkeersongevallen totaal42Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.710Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine6.560Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.155Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.130Aantal2023
Motorfietsen760Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.169Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€460.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning79%Percentage2023
Percentage meergezinswoning21%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement1.374Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.703Aantal2024
Hoekwoning1.144Aantal2024
Tweeonder1kap157Aantal2024
Vrijstaande woning90Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.432Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!