Statistieken woonplaats Venhuizen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Venhuizen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Venhuizen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Venhuizen telt 4.335 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Venhuizen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Venhuizen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Venhuizen% verschil
20234.3350,23%
20224.325-0,23%
20214.335-0,02%
20204.3360,16%
20194.329-0,85%
20184.3660,76%
20174.333-1,07%
20164.3800,50%
20154.358-0,25%
20144.3690,07%
20134.366geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Venhuizen is met 31 personen afgenomen van 4.366 personen in 2013 tot 4.335 personen in 2023 (dat is een daling van 0,71%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -3 personen (-0,07%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Drechterland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Venhuizen:

In 2013 waren er 4.366 inwoners in de woonplaats Venhuizen. In 2016 is het aantal gestegen tot 4.380 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 14 (0,32%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 22 (0,50%). Het aantal van 4.380 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 4.325 personen. Dit is een daling van 55 (-1,26%) ten opzichte van 2016, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -10 (-0,23%). Het aantal van 4.325 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de woonplaats Venhuizen 4.335 inwoners.

Over woonplaats Venhuizen

Woonplaats Venhuizen heeft afgerond een totale oppervlakte van 988 hectare, waarvan 971 land en 17 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Venhuizen telt 2.131 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 418 adressen per km2. Er wonen 1.815 huishoudens en er zijn in totaal 1.833 woningen. De woonplaats telt 2.295 auto's en 550 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Venhuizen ligt in de gemeente Drechterland.

De brondata voor woonplaats Venhuizen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Venhuizen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Venhuizen valt precies samen met de wijk Venhuizen. De data voor de wijk Venhuizen en voor woonplaats Venhuizen zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Venhuizen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Drechterland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Venhuizen
Kaart van de woonplaats Venhuizen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Venhuizen binnen de gemeente Drechterland.

Woningkenmerken
Er zijn 1.833 woningen in de woonplaats Venhuizen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Drechterland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Venhuizen was €374.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Venhuizen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Venhuizen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Venhuizen% verschil
2023€374.00018%
2022€317.0009,3%
2021€290.0005,1%
2020€276.0007,4%
2019€257.0008,4%
2018€237.0006,3%
2017€223.000-1,76%
2016€227.0001,79%
2015€223.000-2,19%
2014€228.000-5,8%
2013€242.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Venhuizen is met €132.000 gegroeid van €242.000 in 2013 tot €374.000 in 2023 (dat is een groei van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.200 (4,65%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Drechterland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Drechterland.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Venhuizen is €374.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 1.833 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Drechterland (geel), 7 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 27 buurten (blauw). De woonplaats Venhuizen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Venhuizen: er zijn 679 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Venhuizen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.131 totaal in de woonplaats Venhuizen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Venhuizen telt in totaal 2.131 adressen, met 2.129 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 88% van de adressen in woonplaats Venhuizen ligt binnen de bebouwde kom en 12% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Drechterland
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Venhuizen zijn er 1.841 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Venhuizen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 347 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de woonplaats Venhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Venhuizen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Venhuizen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Venhuizen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Venhuizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Drechterland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Venhuizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Venhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Venhuizen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Venhuizen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.765340225
20223.840292193
20213.850292193
20203.845295196
20193.837295196
20183.885290191
20173.871279184
20163.922276183
20153.952247163
20143.996227151
20133.993228150

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Venhuizen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 7,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 5,2% en herkomst van buiten Europa: 3,43%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Drechterland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Venhuizen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Venhuizen in 2022 zijn Westers (350 inwoners) en Overig (95 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Venhuizen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Venhuizen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Venhuizen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Drechterland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Drechterland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Venhuizen zijn A (515 adressen) en C (479 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Venhuizen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Venhuizen: 515 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Drechterland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Venhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Venhuizen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Venhuizen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Venhuizen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Venhuizen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Venhuizen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Drechterland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Venhuizen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 23 stembureaus in de gemeente Drechterland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Drechterland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Drechterland.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Venhuizen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Venhuizen was in 2022 €29.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (550 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Venhuizen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Venhuizen zijn in totaal 550 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Venhuizen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Venhuizen
Er zijn 65 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Venhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Venhuizen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 65 elektrische auto’s in de woonplaats Venhuizen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Venhuizen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.410 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Venhuizen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Venhuizen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.503 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Venhuizen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.338 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Venhuizen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Venhuizen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Venhuizen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 94 misdrijven in de woonplaats Venhuizen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Venhuizen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Venhuizen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.342 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Venhuizen 94 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Venhuizen in 2023 zijn Horizontale fraude (24 delicten) en Mishandeling (13 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Venhuizen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 9 misdrijven in de woonplaats Venhuizen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Venhuizen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Venhuizen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Drechterland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,92 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Venhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Venhuizen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Venhuizen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Venhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Venhuizen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Venhuizen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Venhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Venhuizen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Venhuizen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal550Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2023
B-F Nijverheid en energie95Aantal2023
G+I Handel en horeca70Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening100Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg75Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.335Aantal2023
Mannen2.190Aantal2023
Vrouwen2.140Aantal2023
0 tot 15 jaar660Aantal2023
15 tot 25 jaar520Aantal2023
25 tot 45 jaar860Aantal2023
45 tot 65 jaar1.290Aantal2023
65 jaar of ouder1.000Aantal2023
Ongehuwd1.895Aantal2023
Gehuwd1.920Aantal2023
Gescheiden270Aantal2023
Verweduwd245Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid446Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag900Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.590Aantal2022
Opleidingsniveau hoog700Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura85Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,5%Percentage2022
WMO cliënten300Aantal2022
WMO cliënten relatief69Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.270Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2020
Adressen zonder energielabel210Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel872Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.049Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+14Aantal2024
Energielabels A515Aantal2024
Energielabels B415Aantal2024
Energielabels C479Aantal2024
Energielabels D175Aantal2024
Energielabels E25Aantal2024
Energielabels F87Aantal2024
Energielabels G206Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.815Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens545Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen590Aantal2023
Huishoudens met kinderen675Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€269x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO200Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW920Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.765Aantal2023
Herkomst buiten Nederland565Aantal2023
Herkomst Europa340Aantal2023
Herkomst buiten Europa225Aantal2023
Geboren in Nederland3.770Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa125Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa105Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa215Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa125Aantal2023
Autochtoon3.840Aantal2022
Westers totaal350Aantal2022
Niet-westers totaal135Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers95Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal21Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven19Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting30Aantal2023
Verkeersovertredingen12Aantal2023
Vernieling11Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven94Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand31,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1512Code2024
RegionaamVenhuizenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal988Aantal hectaren2023
Oppervlakte land971Aantal hectaren2023
Oppervlakte water17Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid418Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.131Aantal2024
Adressen met postcode2.131Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.841Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie16Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie12Aantal2024
Adressen met industriefunctie72Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie10Aantal2024
Adressen met logiesfunctie120Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie19Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie83Aantal2024
Verblijfsobjecten2.129Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen2Aantal2024
Panden met adres1.882Aantal2024
Adressen met pand2.113Aantal2024
Percelen met adres1.599Aantal2024
Adressen met perceel2.131Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.877Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom254Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.731Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom110Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190071Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925132Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195092Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970338Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980315Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990236Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000347Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010251Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202082Aantal2024
Panden met adres 2020 en later16Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190074Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925137Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195097Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970362Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980341Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990316Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000353Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010279Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020136Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later16Aantal2024
Postcodegebied1606AA-1606XNNaam2024
Meest voorkomende postcode1606Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade10Aantal2022
Verkeersongevallen totaal18Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.295Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.860Aantal2023
Personenautos - overige brandstof435Aantal2023
Personenautos per huishouden1,26Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte236Aantal2023
Motorfietsen230Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.833Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€374.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning87%Percentage2023
Percentage meergezinswoning13%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement235Aantal2024
Tussen of geschakelde woning477Aantal2024
Hoekwoning234Aantal2024
Tweeonder1kap216Aantal2024
Vrijstaande woning679Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.288Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!