Statistieken woonplaats Vierakker

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vierakker. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vierakker. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Vierakker telt 304 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vierakker.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vierakker:

JaarAantal inwoners de woonplaats Vierakker% verschil
20233042,70%
2022296-3,58%
20213071,99%
2020301-1,63%
2019306-1,92%
2018312-1,89%
20173181,27%
20163142,61%
2015306-4,67%
2014321-2,43%
2013329geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Vierakker is met 25 inwoners afgenomen van 329 inwoners in 2013 tot 304 inwoners in 2023 (dat is een afname van 7,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 inwoners (-0,75%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bronckhorst.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Vierakker:

In 2013 waren er 329 inwoners in de woonplaats Vierakker. Het aantal van 329 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 296 inwoners. Dit is een daling van 33 (-10%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -11 (-3,58%). Het aantal van 296 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 304 inwoners in de woonplaats Vierakker.

Over woonplaats Vierakker

Woonplaats Vierakker heeft afgerond een totale oppervlakte van 557 hectare, waarvan 550 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Vierakker telt 149 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 38 adressen per km2. Er wonen 126 huishoudens en er zijn in totaal 123 woningen. De woonplaats telt 176 auto's en 68 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Vierakker ligt in de gemeente Bronckhorst.

De brondata voor woonplaats Vierakker is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Vierakker zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Vierakker valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Wichmond, buurt Verspreide huizen Vierakker en buurt Verspreide huizen Wichmond. De cijfers voor de woonplaats Vierakker zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Vierakker zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bronckhorst. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Vierakker
Kaart van de woonplaats Vierakker. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Vierakker binnen de gemeente Bronckhorst.

Woningkenmerken
Er zijn 123 woningen in de woonplaats Vierakker.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bronckhorst in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Vierakker was €545.805 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Vierakker.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vierakker:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Vierakker% verschil
2023€545.80519%
2022€459.68322%
2021€378.2603,62%
2020€365.0416%
2019€344.2385,4%
2018€326.4882,66%
2017€318.025-0,79%
2016€320.5561,13%
2015€316.966-3,65%
2014€328.966-5,9%
2013€349.415geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Vierakker is met €196.390 gegroeid van €349.415 in 2013 tot €545.805 in 2023 (dat is een groei van 56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.639 (4,89%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bronckhorst.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Bronckhorst.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Vierakker is €545.805, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 123 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Bronckhorst (geel), 16 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 45 buurten (blauw). De woonplaats Vierakker wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Vierakker: er zijn 94 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Vierakker.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 149 totaal in de woonplaats Vierakker

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Vierakker telt in totaal 149 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Vierakker liggen buiten de bebouwde kom.

Adressen Bronckhorst
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Vierakker zijn er 138 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Vierakker.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 52 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de woonplaats Vierakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Vierakker. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Vierakker

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Vierakker. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Vierakker


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bronckhorst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Vierakker


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Vierakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Vierakker per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vierakker:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232751812
2022277117
2021290106
202028496
201929386
2018294118
2017298118
2016293139
2015285138
2014303117
2013307139

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Vierakker als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 5,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,93% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 3,95% en herkomst van buiten Europa: 2,74%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bronckhorst naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Vierakker
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Vierakker in 2022 zijn Westers (14 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Vierakker: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Vierakker.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Vierakker. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bronckhorst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bronckhorst. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Vierakker zijn G (68 adressen) en F (21 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Vierakker. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Vierakker: 68 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bronckhorst bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Vierakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Vierakker. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Vierakker vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau S V Socii in Wichmond

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau S V Socii in Wichmond is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de woonplaats Vierakker. Stembureau S V Socii in Wichmond is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de woonplaats Vierakker ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bronckhorst.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau S V Socii in Wichmond bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau S V Socii in Wichmond stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 73 stembureaus in de gemeente Bronckhorst en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bronckhorst. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bronckhorst.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.090)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Vierakker.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Vierakker was in 2021 €30.090.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (68 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Vierakker (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Vierakker zijn in totaal 68 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 68 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 73 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vierakker. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 231 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Vierakker in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vierakker geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 335 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vierakker (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 171 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Vierakker in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vierakker geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Vierakker. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 3 misdrijven in de woonplaats Vierakker geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Vierakker, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Vierakker zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 96 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 20 verschillende soorten delicten. Voor 20% van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er in deze periode 96 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de woonplaats Vierakker 3 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Vierakker van 2012 t/m 2023 zijn Overige vermogensdelicten (18 delicten) en Diefstal/inbraak box/garage/schuur (15 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2023, woonplaats Vierakker.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 3 misdrijven in de woonplaats Vierakker geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Vierakker met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Vierakker over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bronckhorst.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,29 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Vierakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Vierakker.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Vierakker. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Vierakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Vierakker.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Vierakker genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Vierakker.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Vierakker.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Vierakker voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal68Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij18Aantal2023
B-F Nijverheid en energie11Aantal2023
G+I Handel en horeca6Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie2Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed6Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening12Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg12Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten6Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners304Aantal2023
Mannen154Aantal2023
Vrouwen141Aantal2023
0 tot 15 jaar40Aantal2023
15 tot 25 jaar29Aantal2023
25 tot 45 jaar42Aantal2023
45 tot 65 jaar107Aantal2023
65 jaar of ouder79Aantal2023
Ongehuwd124Aantal2023
Gehuwd148Aantal2023
Gescheiden15Aantal2023
Verweduwd16Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal6Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid55Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag32Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar117Aantal2022
Opleidingsniveau hoog73Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg0,98%Percentage2022
WMO cliënten4Aantal2022
WMO cliënten relatief16Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.928Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.064Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning298Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.432Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.287Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.233Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.174Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.146Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.747Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.233Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning117Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning433Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.906Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.687Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.769Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel20Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel103Aantal2024
Adressen met definitief energielabel26Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A11Aantal2024
Energielabels B3Aantal2024
Energielabels C5Aantal2024
Energielabels D11Aantal2024
Energielabels E10Aantal2024
Energielabels F21Aantal2024
Energielabels G68Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal126Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens30Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen56Aantal2023
Huishoudens met kinderen36Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,41Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers9%Percentage2022
Percentage zelfstandigen2%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers265Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.717Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.090Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar17%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen12%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,16%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,37%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,65%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,04%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€232x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO4Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW70Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland275Aantal2023
Herkomst buiten Nederland30Aantal2023
Herkomst Europa18Aantal2023
Herkomst buiten Europa12Aantal2023
Geboren in Nederland271Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa4Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa7Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa13Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2Aantal2023
Autochtoon277Aantal2022
Westers totaal14Aantal2022
Niet-westers totaal4Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting1Aantal2023
Verkeersovertredingen1Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven3Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,25Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,67Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,25Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,25Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand4,09Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,44Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,83Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,74Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,24Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,08Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,88Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand2,11Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,11Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,11Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,88Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,53Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,47Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,48Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,53Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,55Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,33Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,95Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,68Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,48Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,04Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,49Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,99Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,89Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,83Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,99Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,91Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,15Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand21Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,29Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,29Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1532Code2024
RegionaamVierakkerNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal557Aantal hectaren2023
Oppervlakte land550Aantal hectaren2023
Oppervlakte water7Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid38Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal149Aantal2024
Adressen met postcode147Aantal2024
Adressen met woonfunctie138Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie32Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2Aantal2024
Verblijfsobjecten149Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres133Aantal2024
Adressen met pand149Aantal2024
Percelen met adres133Aantal2024
Adressen met perceel149Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom149Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom138Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190052Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192511Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195018Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197024Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198011Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20206Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190059Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192513Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195021Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197026Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198012Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20005Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20103Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20206Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied7233PA-7233SMNaam2024
Meest voorkomende postcode7233Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal176Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine142Aantal2023
Personenautos - overige brandstof35Aantal2023
Personenautos per huishouden1,40Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte32Aantal2023
Motorfietsen31Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad123Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€545.805Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning79%Percentage2023
Percentage meergezinswoning21%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen79%Percentage2023
Huurwoningen totaal21%Percentage2023
In bezit woningcorporatie2%Percentage2023
In bezit overige verhuurders20%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement30Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1Aantal2024
Hoekwoning2Aantal2024
Tweeonder1kap11Aantal2024
Vrijstaande woning94Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.11Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!