Statistieken woonplaats Vijfhuizen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vijfhuizen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vijfhuizen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Vijfhuizen telt 4.865 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vijfhuizen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vijfhuizen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Vijfhuizen% verschil
20234.8651,57%
20224.790-1,03%
20214.840-0,41%
20204.8601,78%
20194.7750,74%
20184.7403,04%
20174.6001,55%
20164.5300,89%
20154.490-0,44%
20144.5102,50%
20134.400geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Vijfhuizen is met 465 personen gestegen van 4.400 personen in 2013 tot 4.865 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 46 personen (1,02%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlemmermeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Vijfhuizen:

In 2013 telde de woonplaats Vijfhuizen 4.400 inwoners. Het aantal van 4.400 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.865 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 465 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 75 (1,57%). Het aantal van 4.865 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Vijfhuizen

Woonplaats Vijfhuizen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.231 hectare, waarvan 1.176 land en 55 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Vijfhuizen telt 2.769 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 638 adressen per km2. Er wonen 2.095 huishoudens en er zijn in totaal 1.834 woningen. De woonplaats telt 2.660 auto's en 960 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Vijfhuizen ligt in de gemeente Haarlemmermeer.

De brondata voor woonplaats Vijfhuizen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Vijfhuizen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Vijfhuizen valt precies samen met de wijk Vijfhuizen. De data voor de wijk Vijfhuizen en voor woonplaats Vijfhuizen zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Vijfhuizen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Vijfhuizen
Kaart van de woonplaats Vijfhuizen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Vijfhuizen binnen de gemeente Haarlemmermeer.

Woningkenmerken
Er zijn 1.834 woningen in de woonplaats Vijfhuizen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlemmermeer in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Vijfhuizen was €564.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Vijfhuizen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vijfhuizen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Vijfhuizen% verschil
2023€564.00017%
2022€481.0008,6%
2021€443.00010%
2020€402.00011%
2019€361.0007,1%
2018€337.0005,6%
2017€319.00010%
2016€290.0002,84%
2015€282.0000,71%
2014€280.000-8,2%
2013€305.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Vijfhuizen is met €259.000 gestegen van €305.000 in 2013 tot €564.000 in 2023 (dat is een groei van 85%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €25.900 (6,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlemmermeer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlemmermeer.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Vijfhuizen is €564.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 1.834 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlemmermeer (geel), 22 woonplaatsen (groen) en 17 wijken (oranje). De woonplaats Vijfhuizen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Vijfhuizen: er zijn 552 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Vijfhuizen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.769 totaal in de woonplaats Vijfhuizen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Vijfhuizen telt in totaal 2.769 adressen, met 2.398 verblijfsobjecten, 314 standplaatsen en 57 ligplaatsen. 86% van de adressen in woonplaats Vijfhuizen ligt binnen de bebouwde kom en 14% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Haarlemmermeer
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Vijfhuizen zijn er 1.879 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Vijfhuizen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 676 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de woonplaats Vijfhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Vijfhuizen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Vijfhuizen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Vijfhuizen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Vijfhuizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlemmermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Vijfhuizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Vijfhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Vijfhuizen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vijfhuizen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.810350705
20223.850312628
20213.890315635
20203.920312628
20193.880297598
20183.910275555
20173.815260525
20163.760255515
20153.720255515
20143.743255512
20133.652248500

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Vijfhuizen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europese landen: 7,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 5,6% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlemmermeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Vijfhuizen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Vijfhuizen in 2022 zijn Westers (460 inwoners) en Overig (225 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Vijfhuizen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Vijfhuizen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Vijfhuizen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Vijfhuizen zijn A (790 adressen) en B (351 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Vijfhuizen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Vijfhuizen: 790 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 120 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Vijfhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Vijfhuizen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Vijfhuizen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Vijfhuizen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Vijfhuizen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Vijfhuizen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Vijfhuizen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 249 stembureaus in de gemeente Haarlemmermeer en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€37.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Vijfhuizen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Vijfhuizen was in 2022 €37.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (960 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Vijfhuizen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Vijfhuizen zijn in totaal 960 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 960 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 955 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vijfhuizen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Vijfhuizen
Er zijn 132 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Vijfhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Vijfhuizen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 132 elektrische auto’s in de woonplaats Vijfhuizen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Vijfhuizen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.873 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Vijfhuizen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vijfhuizen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.364 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vijfhuizen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.738 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Vijfhuizen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vijfhuizen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Vijfhuizen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 218 misdrijven in de woonplaats Vijfhuizen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Vijfhuizen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Vijfhuizen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.898 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Vijfhuizen 218 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Vijfhuizen in 2023 zijn Ongevallen (weg) (34 delicten) en Overige vermogensdelicten (32 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Vijfhuizen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 10 misdrijven in de woonplaats Vijfhuizen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Vijfhuizen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Vijfhuizen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 17,27 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Vijfhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Vijfhuizen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Vijfhuizen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Vijfhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Vijfhuizen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Vijfhuizen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Vijfhuizen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Vijfhuizen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Vijfhuizen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal960Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie160Aantal2023
G+I Handel en horeca210Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed85Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening225Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg115Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.865Aantal2023
Mannen2.470Aantal2023
Vrouwen2.395Aantal2023
0 tot 15 jaar760Aantal2023
15 tot 25 jaar565Aantal2023
25 tot 45 jaar1.015Aantal2023
45 tot 65 jaar1.590Aantal2023
65 jaar of ouder940Aantal2023
Ongehuwd2.325Aantal2023
Gehuwd1.990Aantal2023
Gescheiden350Aantal2023
Verweduwd195Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal40Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid414Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag840Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.480Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.350Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,1%Percentage2022
WMO cliënten185Aantal2022
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.280Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel753Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel936Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.080Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++35Aantal2024
Energielabels A+++39Aantal2024
Energielabels A++9Aantal2024
Energielabels A+16Aantal2024
Energielabels A790Aantal2024
Energielabels B351Aantal2024
Energielabels C324Aantal2024
Energielabels D213Aantal2024
Energielabels E45Aantal2024
Energielabels F71Aantal2024
Energielabels G123Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.095Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens635Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen655Aantal2023
Huishoudens met kinderen805Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers77%Percentage2022
Percentage zelfstandigen23%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€37.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen34%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€383x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO160Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW830Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.810Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.055Aantal2023
Herkomst Europa350Aantal2023
Herkomst buiten Europa705Aantal2023
Geboren in Nederland3.805Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa160Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa365Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa195Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa340Aantal2023
Autochtoon3.850Aantal2022
Westers totaal460Aantal2022
Niet-westers totaal480Aantal2022
Marokko80Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname65Aantal2022
Turkije75Aantal2022
Overig niet-westers225Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal84Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting27Aantal2023
Verkeersovertredingen53Aantal2023
Vernieling16Aantal2023
Overige misdrijven28Aantal2023
Totaal misdrijven218Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km446Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km47Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km71Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1613Code2024
RegionaamVijfhuizenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.231Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.176Aantal hectaren2023
Oppervlakte water55Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid638Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.769Aantal2024
Adressen met postcode2.588Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.879Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie18Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie296Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie17Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie8Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie193Aantal2024
Verblijfsobjecten2.398Aantal2024
Ligplaatsen57Aantal2024
Standplaatsen314Aantal2024
Panden met adres2.039Aantal2024
Adressen met pand2.393Aantal2024
Percelen met adres1.947Aantal2024
Adressen met perceel2.769Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.387Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom382Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.733Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom146Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190021Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192586Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195052Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970306Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980364Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990203Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200067Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010676Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020195Aantal2024
Panden met adres 2020 en later69Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190026Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192590Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195063Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970315Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980367Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990226Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200083Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010868Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020233Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later122Aantal2024
Postcodegebied2065AG-2141ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode2141Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade20Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade98Aantal2022
Verkeersongevallen totaal120Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.660Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.115Aantal2023
Personenautos - overige brandstof545Aantal2023
Personenautos per huishouden1,27Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte226Aantal2023
Motorfietsen235Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.834Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€564.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen78%Percentage2023
Huurwoningen totaal22%Percentage2023
In bezit woningcorporatie15%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200048%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200052%Percentage2023
Appartement279Aantal2024
Tussen of geschakelde woning552Aantal2024
Hoekwoning253Aantal2024
Tweeonder1kap409Aantal2024
Vrijstaande woning386Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.519Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!