Statistieken woonplaats Vlissingen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vlissingen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vlissingen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Vlissingen telt 34.460 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vlissingen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vlissingen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Vlissingen% verschil
202334.4601,35%
202234.0000,98%
202133.6700,01%
202033.6650,10%
201933.630-0,25%
201833.7150,27%
201733.625-0,03%
201633.6350%
201533.6350,03%
201433.6250,10%
201333.590geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Vlissingen is met 870 inwoners toegenomen van 33.590 inwoners in 2013 tot 34.460 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 2,59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 87 inwoners (0,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Vlissingen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Vlissingen:

In 2013 waren er 33.590 inwoners in de woonplaats Vlissingen. Het aantal van 33.590 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 34.460 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 870 (2,59%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 460 (1,35%). Het aantal van 34.460 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Vlissingen

Woonplaats Vlissingen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.431 hectare, waarvan 1.359 land en 72 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Vlissingen telt 22.151 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.671 adressen per km2. Er wonen 17.970 huishoudens en er zijn in totaal 18.245 woningen. De woonplaats telt 16.175 auto's en 3.350 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Vlissingen ligt in de gemeente Vlissingen.

De brondata voor woonplaats Vlissingen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Vlissingen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Vlissingen valt samen met 5 wijken. Dit zijn: wijk Binnenstad, wijk Middengebied, wijk Paauwenburg - Westduin, wijk Lammerenburg en wijk Binnen- en Buitenhavens. De cijfers voor de woonplaats Vlissingen zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Vlissingen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vlissingen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Vlissingen
Kaart van de woonplaats Vlissingen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Vlissingen binnen de gemeente Vlissingen.

Woningkenmerken
Er zijn 18.245 woningen in de woonplaats Vlissingen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vlissingen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Vlissingen was €231.723 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Vlissingen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vlissingen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Vlissingen% verschil
2023€231.72315%
2022€200.7809,9%
2021€182.7509%
2020€167.6455,4%
2019€159.0093,16%
2018€154.1361,43%
2017€151.9631,78%
2016€149.300-0,02%
2015€149.336-3,68%
2014€155.036-6,5%
2013€165.742geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Vlissingen is met €65.981 gestegen van €165.742 in 2013 tot €231.723 in 2023 (dat is een stijging van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.598 (3,59%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Vlissingen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Vlissingen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Vlissingen is €231.723, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 18.245 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Vlissingen (geel), 2 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 34 buurten (blauw). De woonplaats Vlissingen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Vlissingen: er zijn 8.520 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Vlissingen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 22.151 totaal in de woonplaats Vlissingen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Vlissingen telt in totaal 22.151 adressen, met 22.115 verblijfsobjecten, 32 standplaatsen en 4 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Vlissingen ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Vlissingen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Vlissingen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Vlissingen. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Vlissingen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Vlissingen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Vlissingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vlissingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Vlissingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Vlissingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Vlissingen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vlissingen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202323.4704.8056.180
202223.8954.4205.685
202123.8704.2875.513
202024.0454.2085.412
201924.2154.1185.297
201824.4754.0425.198
201724.6553.9245.046
201624.8253.8544.956
201524.9153.8144.906
201424.9883.7784.859
201325.1953.6724.723

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Vlissingen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 18% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Vlissingen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Vlissingen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Vlissingen in 2022 zijn Westers (5.355 inwoners) en Overig (2.085 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Vlissingen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Vlissingen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Vlissingen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Vlissingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vlissingen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Vlissingen zijn C (5.390 adressen) en B (3.335 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Vlissingen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Vlissingen: 5.390 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vlissingen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 223 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Vlissingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Vlissingen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Vlissingen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Vlissingen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 17 stembureaus in de woonplaats Vlissingen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 17 stembureaus in de woonplaats Vlissingen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Vlissingen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 17 stembureaus in de woonplaats Vlissingen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 73 stembureaus in de gemeente Vlissingen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vlissingen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vlissingen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.022)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Vlissingen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Vlissingen was in 2022 €28.022.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.350 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Vlissingen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Vlissingen zijn in totaal 3.350 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 3.350 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.340 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vlissingen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Vlissingen
Er zijn 300 elektrische auto’s in maart 2024 in de woonplaats Vlissingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Vlissingen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 300 elektrische auto’s in de woonplaats Vlissingen. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Vlissingen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 18.313 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Vlissingen in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vlissingen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 23.088 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vlissingen (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 16.709 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Vlissingen in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vlissingen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Vlissingen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.867 misdrijven in de woonplaats Vlissingen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Vlissingen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Vlissingen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 23.842 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Vlissingen 1.867 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Vlissingen in 2023 zijn Horizontale fraude (213 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (211 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Vlissingen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 154 misdrijven in de woonplaats Vlissingen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Vlissingen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Vlissingen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Vlissingen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 21,85 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Vlissingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Vlissingen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Vlissingen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Vlissingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Vlissingen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Vlissingen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Vlissingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Vlissingen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Vlissingen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.350Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie515Aantal2023
G+I Handel en horeca645Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie225Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed210Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening615Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg730Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten390Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners34.460Aantal2023
Mannen17.270Aantal2023
Vrouwen17.185Aantal2023
0 tot 15 jaar4.575Aantal2023
15 tot 25 jaar3.880Aantal2023
25 tot 45 jaar7.970Aantal2023
45 tot 65 jaar9.460Aantal2023
65 jaar of ouder8.575Aantal2023
Ongehuwd16.105Aantal2023
Gehuwd12.575Aantal2023
Gescheiden3.660Aantal2023
Verweduwd2.115Aantal2023
Geboorte totaal260Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal445Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.536Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag7.140Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar12.720Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.970Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura815Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten3.130Aantal2022
WMO cliënten relatief92Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.195Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.713Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.346Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.402Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.417Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.262Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.822Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.489Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal886Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement739Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning919Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning998Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.004Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning842Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning943Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming2%Percentage2022
Adressen zonder energielabel3.392Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel5.993Aantal2024
Adressen met definitief energielabel12.766Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++69Aantal2024
Energielabels A+++430Aantal2024
Energielabels A++57Aantal2024
Energielabels A+130Aantal2024
Energielabels A3.201Aantal2024
Energielabels B3.335Aantal2024
Energielabels C5.390Aantal2024
Energielabels D2.004Aantal2024
Energielabels E1.567Aantal2024
Energielabels F1.428Aantal2024
Energielabels G1.146Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal17.970Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens8.645Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.830Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.485Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,89Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers28.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.054Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.022Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen49%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,4%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€74x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.410Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.570Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW280Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW7.730Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland23.470Aantal2023
Herkomst buiten Nederland10.985Aantal2023
Herkomst Europa4.805Aantal2023
Herkomst buiten Europa6.180Aantal2023
Geboren in Nederland23.475Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.540Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.895Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.270Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.280Aantal2023
Autochtoon23.895Aantal2022
Westers totaal5.355Aantal2022
Niet-westers totaal4.750Aantal2022
Marokko940Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba700Aantal2022
Suriname590Aantal2022
Turkije435Aantal2022
Overig niet-westers2.085Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal753Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven215Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting259Aantal2023
Verkeersovertredingen288Aantal2023
Vernieling221Aantal2023
Overige misdrijven129Aantal2023
Totaal misdrijven1.867Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,36Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,64Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,64Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km20,12Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km40Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km84Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,59Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,59Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,91Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,59Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,84Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,84Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,88Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,81Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,03Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,15Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,46Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,49Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,27Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,42Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,95Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,95Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,17Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand102,79Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,26Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,91Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,96Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,54Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km9Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1078Code2024
RegionaamVlissingenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.431Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.359Aantal hectaren2023
Oppervlakte water72Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.671Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal22.151Aantal2024
Adressen met postcode20.784Aantal2024
Adressen met woonfunctie19.177Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie225Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie298Aantal2024
Adressen met industriefunctie511Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie198Aantal2024
Adressen met logiesfunctie348Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie33Aantal2024
Adressen met sportfunctie41Aantal2024
Adressen met winkelfunctie333Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.396Aantal2024
Verblijfsobjecten22.115Aantal2024
Ligplaatsen4Aantal2024
Standplaatsen32Aantal2024
Panden met adres13.619Aantal2024
Adressen met pand22.002Aantal2024
Percelen met adres10.975Aantal2024
Adressen met perceel22.151Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom22.003Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom148Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom19.132Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom45Aantal2024
Panden met adres voor 170089Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900397Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925831Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.240Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.948Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.819Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.166Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.498Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010541Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020614Aantal2024
Panden met adres 2020 en later476Aantal2024
Adressen met pand voor 1700118Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900687Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.278Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.752Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19705.785Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.496Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.143Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.207Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.356Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.120Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.060Aantal2024
Postcodegebied4381AA-4387PMNaam2024
Meest voorkomende postcode4381Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode30%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade40Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade183Aantal2022
Verkeersongevallen totaal223Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal16.175Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine13.545Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.635Aantal2023
Personenautos per huishouden0,90Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.190Aantal2023
Motorfietsen1.295Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad18.245Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€231.723Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning57%Percentage2023
Percentage meergezinswoning43%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen53%Percentage2023
Huurwoningen totaal46%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders17%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement8.520Aantal2024
Tussen of geschakelde woning6.182Aantal2024
Hoekwoning2.190Aantal2024
Tweeonder1kap997Aantal2024
Vrijstaande woning1.288Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.938Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!