Statistieken woonplaats Vries

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vries. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vries. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Vries telt 4.125 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vries.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vries:

JaarAantal inwoners de woonplaats Vries% verschil
20234.1251,98%
20224.0450%
20214.045-0,25%
20204.055-0,86%
20194.090-0,97%
20184.1300,73%
20174.100-1,09%
20164.1450%
20154.145-0,72%
20144.175-1,07%
20134.220geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Vries is met 95 personen afgenomen van 4.220 personen in 2013 tot 4.125 personen in 2023 (dat is een afname van 2,25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -10 personen (-0,22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tynaarlo.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Vries:

In 2013 telde de woonplaats Vries 4.220 inwoners. Het aantal van 4.220 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 4.045 personen. Dit is een daling van 175 (-4,15%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -10 (-0,25%). Het aantal inwoners blijft 4.045 tot en met 2022. In 2023 waren er 4.125 inwoners in de woonplaats Vries.

Over woonplaats Vries

Woonplaats Vries heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.040 hectare, waarvan 1.032 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Vries telt 2.198 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 412 adressen per km2. Er wonen 1.840 huishoudens en er zijn in totaal 1.839 woningen. De woonplaats telt 2.230 auto's en 415 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Vries ligt in de gemeente Tynaarlo.

De brondata voor woonplaats Vries is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Vries zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Vries valt precies samen met de wijk Vries. De data voor de wijk Vries en voor woonplaats Vries zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Vries zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tynaarlo. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Vries
Kaart van de woonplaats Vries. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Vries binnen de gemeente Tynaarlo.

Woningkenmerken
Er zijn 1.839 woningen in de woonplaats Vries.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tynaarlo in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Vries was €338.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Vries.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vries:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Vries% verschil
2023€338.00014%
2022€296.00011%
2021€266.0006,4%
2020€250.0005,9%
2019€236.0005,4%
2018€224.0004,19%
2017€215.0002,38%
2016€210.000-1,41%
2015€213.000-0,47%
2014€214.000-5,3%
2013€226.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Vries is met €112.000 gestegen van €226.000 in 2013 tot €338.000 in 2023 (dat is een groei van 50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.200 (4,25%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tynaarlo.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tynaarlo.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Vries is €338.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 31% en er zijn 1.839 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Tynaarlo (geel), 17 woonplaatsen (groen), 16 wijken (oranje) en 38 buurten (blauw). De woonplaats Vries wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Vries: er zijn 630 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Vries.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.198 totaal in de woonplaats Vries

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Vries telt in totaal 2.198 adressen, met 2.166 verblijfsobjecten en 32 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 91% van de adressen in woonplaats Vries ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Tynaarlo
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Vries zijn er 1.921 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Vries.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 452 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de woonplaats Vries.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Vries. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Vries

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Vries. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Vries


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tynaarlo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Vries


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Vries.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Vries per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Vries:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.675215235
20223.715158172
20213.725153167
20203.735153167
20193.775151164
20183.825146159
20173.800143157
20163.850141154
20153.855139151
20143.883139153
20133.967121132

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Vries als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 5,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 2,87% en herkomst van buiten Europa: 3,13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tynaarlo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Vries
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Vries in 2022 zijn Westers (200 inwoners) en Overig (105 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Vries: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Vries.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Vries. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tynaarlo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tynaarlo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Vries zijn C (631 adressen) en B (356 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Vries. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Vries: 631 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tynaarlo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Vries.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Vries. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Vries vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Vries

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Vries. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Vries. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Tynaarlo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Vries.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 41 stembureaus in de gemeente Tynaarlo en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tynaarlo. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tynaarlo.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Vries.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Vries was in 2022 €31.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (415 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Vries (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Vries zijn in totaal 415 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 415 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 420 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vries. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Vries
Er zijn 58 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Vries.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Vries op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 58 elektrische auto’s in de woonplaats Vries. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Vries die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.168 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Vries in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vries geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.004 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Vries (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.325 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Vries in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Vries geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Vries. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 90 misdrijven in de woonplaats Vries geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Vries, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Vries zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.231 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Vries 90 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Vries in 2023 zijn Horizontale fraude (13 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Vries.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 8 misdrijven in de woonplaats Vries geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Vries met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Vries over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tynaarlo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,73 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Vries.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Vries.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Vries. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Vries.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Vries.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Vries genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Vries.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Vries.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Vries voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal415Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca70Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg105Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.125Aantal2023
Mannen1.985Aantal2023
Vrouwen2.135Aantal2023
0 tot 15 jaar505Aantal2023
15 tot 25 jaar390Aantal2023
25 tot 45 jaar735Aantal2023
45 tot 65 jaar1.215Aantal2023
65 jaar of ouder1.280Aantal2023
Ongehuwd1.670Aantal2023
Gehuwd1.790Aantal2023
Gescheiden310Aantal2023
Verweduwd355Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal80Aantal2022
Sterfte relatief20Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid400Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag850Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.150Aantal2022
Opleidingsniveau hoog970Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura105Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten370Aantal2022
WMO cliënten relatief91Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.330Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.490Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel320Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel778Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.100Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++36Aantal2024
Energielabels A+++12Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+12Aantal2024
Energielabels A296Aantal2024
Energielabels B356Aantal2024
Energielabels C631Aantal2024
Energielabels D176Aantal2024
Energielabels E74Aantal2024
Energielabels F116Aantal2024
Energielabels G168Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.840Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens640Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen655Aantal2023
Huishoudens met kinderen540Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€244x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO310Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.170Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.675Aantal2023
Herkomst buiten Nederland450Aantal2023
Herkomst Europa215Aantal2023
Herkomst buiten Europa235Aantal2023
Geboren in Nederland3.675Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa130Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa125Aantal2023
Autochtoon3.715Aantal2022
Westers totaal200Aantal2022
Niet-westers totaal130Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers105Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal36Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting13Aantal2023
Verkeersovertredingen22Aantal2023
Vernieling8Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven90Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km56Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2912Code2024
RegionaamVriesNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.040Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.032Aantal hectaren2023
Oppervlakte water8Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid412Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.198Aantal2024
Adressen met postcode2.138Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.921Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie24Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie96Aantal2024
Adressen met industriefunctie20Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie20Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie39Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie66Aantal2024
Verblijfsobjecten2.166Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen32Aantal2024
Panden met adres1.933Aantal2024
Adressen met pand2.162Aantal2024
Percelen met adres1.579Aantal2024
Adressen met perceel2.198Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.009Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom189Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.805Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom116Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190042Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192577Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950130Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970416Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980452Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990440Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000216Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201057Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202020Aantal2024
Panden met adres 2020 en later83Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190057Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192592Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950142Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970437Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980528Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990441Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000254Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010108Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202020Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later83Aantal2024
Postcodegebied9481AA-9481TRNaam2024
Meest voorkomende postcode9481Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal7Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.230Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.715Aantal2023
Personenautos - overige brandstof515Aantal2023
Personenautos per huishouden1,21Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte216Aantal2023
Motorfietsen175Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.839Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€338.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning92%Percentage2023
Percentage meergezinswoning8%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement129Aantal2024
Tussen of geschakelde woning426Aantal2024
Hoekwoning334Aantal2024
Tweeonder1kap402Aantal2024
Vrijstaande woning630Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.245Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!