Statistieken woonplaats Weert

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Weert. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Weert. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Weert telt 45.580 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Weert.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Weert:

JaarAantal inwoners de woonplaats Weert% verschil
202345.5800,97%
202245.1400,51%
202144.910-0,23%
202045.0150,77%
201944.6700,02%
201844.6600,54%
201744.4201,15%
201643.9150,33%
201543.7700,45%
201443.5750,41%
201343.395geen data

De bevolking van de woonplaats Weert is met 2.185 personen toegenomen van 43.395 personen in 2013 tot 45.580 personen in 2023 (dat is een stijging van 5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 218 personen (0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Weert.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Weert:

In 2013 telde de woonplaats Weert 43.395 inwoners. Het aantal van 43.395 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 45.580 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 2.185 (5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 440 (0,97%). Het aantal van 45.580 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Weert

Woonplaats Weert heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.339 hectare, waarvan 9.213 land en 127 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Weert telt 25.087 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 604 adressen per km2. Er wonen 21.150 huishoudens en er zijn in totaal 21.265 woningen. De woonplaats telt 23.040 auto's en 5.430 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Weert ligt in de gemeente Weert.

De brondata voor woonplaats Weert is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Weert zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Weert valt samen met 15 wijken. Dit zijn: wijk Boshoven, wijk Laar en Hushoven, wijk Molenakker en Kampershoek, wijk Weert-Centrum, wijk Biest, wijk Groenewoud, wijk Fatima, wijk Keent en nog 7 andere wijken. Zie het overzicht van gebieden in de gemeente Weert voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats Weert zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Weert zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Weert. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Weert
Kaart van de woonplaats Weert. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Weert binnen de gemeente Weert.

Woningkenmerken
Er zijn 21.265 woningen in de woonplaats Weert.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Weert in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Weert was €329.257 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Weert.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Weert:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Weert% verschil
2023€329.25720%
2022€275.0194,10%
2021€264.1823,61%
2020€254.9886,5%
2019€239.3829,5%
2018€218.5915,7%
2017€206.8752,22%
2016€202.387-0,87%
2015€204.163-2,68%
2014€209.791-6,9%
2013€225.311geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Weert is met €103.946 gestegen van €225.311 in 2013 tot €329.257 in 2023 (dat is een groei van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.394 (4,09%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Weert.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Weert.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Weert is €329.257, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 21.265 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Weert (geel), woonplaats (groen), 16 wijken (oranje) en 33 buurten (blauw). De woonplaats Weert wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Weert: er zijn 6.053 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Weert.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 25.087 totaal in de woonplaats Weert

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Weert telt in totaal 25.087 adressen, met 25.026 verblijfsobjecten, 60 standplaatsen en 1 ligplaats. 93% van de adressen in woonplaats Weert ligt binnen de bebouwde kom en 7% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Weert
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Weert zijn er 21.783 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Weert.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 5.870 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Weert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Weert. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Weert

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Weert. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Weert


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Weert bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Weert


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Weert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Weert per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Weert:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202334.2154.8356.540
202234.7104.4335.997
202134.7354.3255.850
202034.7754.3535.887
201934.7604.2125.698
201834.8104.1875.663
201734.7504.1105.560
201634.7003.9175.298
201534.6803.8645.226
201434.6903.7765.109
201334.6683.7105.017

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Weert als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 8,5% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Weert naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Weert
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Weert in 2022 zijn Westers (5.245 inwoners) en Overig (2.070 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Weert: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Weert.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Weert. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Weert:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Weert. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Weert.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Weert:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.932681
Tussenwoning2.6241.036
Hoekwoning2.8431.192
Twee onder één kap woning3.1751.365
Vrijstaande woning4.0351.752
Huurwoning2.111844
Eigen woning3.1291.241

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Weert zijn C (5.638 adressen) en A (4.682 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Weert. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Weert: 5.638 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Weert bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Weert voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Weert voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Weert
Bevolking533495
Adressen2.055604
Autos265250

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Weert ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 364 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Weert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Weert. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Weert vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Weert

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 23 stembureaus in de woonplaats Weert. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 23 stembureaus in de woonplaats Weert.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 23 stembureaus in de woonplaats Weert.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 73 stembureaus in de gemeente Weert en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Weert. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Weert.

Stembureaus Weert
Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.404)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Weert.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Weert was in 2022 €21.404.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (5.430 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Weert (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Weert voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Weert zijn in totaal 5.430 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 5.430 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.400 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Weert. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Weert
Er zijn 682 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Weert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Weert op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 682 elektrische auto’s in de woonplaats Weert. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Weert die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 24.104 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Weert in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Weert geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 32.482 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Weert (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 24.122 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Weert in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Weert geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Weert. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 2.097 misdrijven in de woonplaats Weert geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Weert, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Weert zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 28.784 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Weert 2.097 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Weert in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (251 delicten) en Horizontale fraude (245 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Weert.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 163 misdrijven in de woonplaats Weert geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Weert met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Weert over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Weert.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 21,02 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Weert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Weert.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Weert. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Weert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Weert.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Weert genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Weert.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Weert.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Weert voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.430Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij170Aantal2023
B-F Nijverheid en energie715Aantal2023
G+I Handel en horeca1.090Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie335Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed470Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.070Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg945Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten605Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners45.580Aantal2023
Mannen22.735Aantal2023
Vrouwen22.840Aantal2023
0 tot 15 jaar6.235Aantal2023
15 tot 25 jaar4.920Aantal2023
25 tot 45 jaar10.790Aantal2023
45 tot 65 jaar12.845Aantal2023
65 jaar of ouder10.760Aantal2023
Ongehuwd20.500Aantal2023
Gehuwd18.430Aantal2023
Gescheiden3.835Aantal2023
Verweduwd2.785Aantal2023
Geboorte totaal405Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal495Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid495Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag9.760Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar14.690Aantal2022
Opleidingsniveau hoog9.550Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.190Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten3.155Aantal2022
WMO cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.802Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.932Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.624Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.843Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.175Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.035Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.111Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.129Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.102Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement681Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.036Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.192Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.365Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.752Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning844Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.241Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.430Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel8.281Aantal2024
Adressen met definitief energielabel14.376Aantal2024
Energielabels A+++++9Aantal2024
Energielabels A++++79Aantal2024
Energielabels A+++304Aantal2024
Energielabels A++226Aantal2024
Energielabels A+228Aantal2024
Energielabels A4.682Aantal2024
Energielabels B3.766Aantal2024
Energielabels C5.638Aantal2024
Energielabels D2.719Aantal2024
Energielabels E1.512Aantal2024
Energielabels F1.892Aantal2024
Energielabels G1.602Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.150Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens7.865Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen6.655Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.640Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,11Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers37.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€23.391Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.404Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar5,3%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,84%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€175x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand850Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO2.250Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW420Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW9.840Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland34.215Aantal2023
Herkomst buiten Nederland11.375Aantal2023
Herkomst Europa4.835Aantal2023
Herkomst buiten Europa6.540Aantal2023
Geboren in Nederland34.215Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.195Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.960Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa2.610Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.575Aantal2023
Autochtoon34.710Aantal2022
Westers totaal5.245Aantal2022
Niet-westers totaal5.185Aantal2022
Marokko1.970Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba375Aantal2022
Suriname155Aantal2022
Turkije605Aantal2022
Overig niet-westers2.070Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal958Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven167Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting291Aantal2023
Verkeersovertredingen304Aantal2023
Vernieling224Aantal2023
Overige misdrijven152Aantal2023
Totaal misdrijven2.097Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,99Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,13Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,99Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,99Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,83Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,84Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,77Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,77Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,86Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,58Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,69Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,69Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,12Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,92Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,69Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,78Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,96Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,08Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,06Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,07Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,53Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,02Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,02Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,94Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,87Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand27,35Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,05Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,02Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,13Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,93Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1974Code2024
RegionaamWeertNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal9.339Aantal hectaren2023
Oppervlakte land9.213Aantal hectaren2023
Oppervlakte water127Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid604Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal25.087Aantal2024
Adressen met postcode24.419Aantal2024
Adressen met woonfunctie21.783Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie240Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie175Aantal2024
Adressen met industriefunctie971Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie317Aantal2024
Adressen met logiesfunctie613Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie41Aantal2024
Adressen met sportfunctie42Aantal2024
Adressen met winkelfunctie490Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie884Aantal2024
Verblijfsobjecten25.026Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen60Aantal2024
Panden met adres18.600Aantal2024
Adressen met pand25.009Aantal2024
Percelen met adres15.933Aantal2024
Adressen met perceel25.087Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom23.304Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.783Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom20.828Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom955Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900149Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925378Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.649Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19705.870Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.532Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.384Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.180Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010984Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020915Aantal2024
Panden met adres 2020 en later556Aantal2024
Adressen met pand voor 170012Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900188Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925499Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.934Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19707.256Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804.189Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903.545Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003.097Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.757Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.647Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later885Aantal2024
Postcodegebied6001AA-6006ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode6006Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode24%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade23Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade340Aantal2022
Verkeersongevallen totaal364Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal23.040Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine19.130Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.905Aantal2023
Personenautos per huishouden1,09Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte250Aantal2023
Motorfietsen1.810Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad21.265Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€329.257Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2023
Percentage meergezinswoning28%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement6.053Aantal2024
Tussen of geschakelde woning5.871Aantal2024
Hoekwoning3.251Aantal2024
Tweeonder1kap2.588Aantal2024
Vrijstaande woning4.020Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.243Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!