Statistieken woonplaats Wilnis

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wilnis. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wilnis. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Wilnis telt 7.500 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Wilnis.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Wilnis:

JaarAantal inwoners de woonplaats Wilnis% verschil
20237.5003,31%
20227.2603,86%
20216.9902,12%
20206.8450,59%
20196.8051,42%
20186.7105,2%
20176.3800,87%
20166.325-0,47%
20156.355-0,24%
20146.370-1,09%
20136.440geen data

De bevolking van de woonplaats Wilnis is met 1.060 inwoners toegenomen van 6.440 inwoners in 2013 tot 7.500 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 106 inwoners (1,55%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente De Ronde Venen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Wilnis:

In 2013 waren er 6.440 inwoners in de woonplaats Wilnis. In 2016 is het aantal gedaald tot 6.325 inwoners. Dit is een daling van 115 (-1,79%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -30 (-0,47%). Het aantal van 6.325 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 7.500 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 1.175 (19%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 240 (3,31%). Het aantal van 7.500 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Wilnis

Woonplaats Wilnis heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.093 hectare, waarvan 1.957 land en 136 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wilnis telt 3.610 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 708 adressen per km2. Er wonen 3.140 huishoudens en er zijn in totaal 2.967 woningen. De woonplaats telt 3.990 auto's en 995 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wilnis ligt in de gemeente De Ronde Venen.

De brondata voor woonplaats Wilnis is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wilnis zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Wilnis valt precies samen met de wijk Wilnis. De data voor de wijk Wilnis en voor woonplaats Wilnis zijn daarom hetzelfde.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wilnis zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente De Ronde Venen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Wilnis
Kaart van de woonplaats Wilnis. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Wilnis binnen de gemeente De Ronde Venen.

Woningkenmerken
Er zijn 2.967 woningen in de woonplaats Wilnis.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente De Ronde Venen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Wilnis was €477.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Wilnis.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Wilnis:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Wilnis% verschil
2023€477.00017%
2022€407.00012%
2021€364.0004,0%
2020€350.0007%
2019€327.0008,3%
2018€302.0005,6%
2017€286.0000%
2016€286.0004,38%
2015€274.000-1,44%
2014€278.000-4,79%
2013€292.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Wilnis is met €185.000 gestegen van €292.000 in 2013 tot €477.000 in 2023 (dat is een groei van 63%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.500 (5,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente De Ronde Venen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente De Ronde Venen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Wilnis is €477.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 2.967 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente De Ronde Venen (geel), 7 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 25 buurten (blauw). De woonplaats Wilnis wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Wilnis: er zijn 1.144 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Wilnis.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.610 totaal in de woonplaats Wilnis

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Wilnis telt in totaal 3.610 adressen, met 3.380 verblijfsobjecten, 57 standplaatsen en 173 ligplaatsen. 89% van de adressen in woonplaats Wilnis ligt binnen de bebouwde kom en 11% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen De Ronde Venen
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Wilnis zijn er 2.991 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Wilnis.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 887 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Wilnis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Wilnis. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Wilnis

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Wilnis. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Wilnis


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente De Ronde Venen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Wilnis


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Wilnis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Wilnis per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Wilnis:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.310360830
20226.220315725
20216.055283652
20205.940274631
20195.895275635
20185.870254586
20175.645222513
20165.630210485
20155.685203467
20145.669212489
20135.732214494

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Wilnis als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 4,80% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 3,32% en herkomst van buiten Europa: 7,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in De Ronde Venen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Wilnis
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Wilnis in 2022 zijn Westers (480 inwoners) en Overig (335 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Wilnis: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Wilnis.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Wilnis. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente De Ronde Venen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente De Ronde Venen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Wilnis zijn A (885 adressen) en C (829 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Wilnis. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Wilnis: 885 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente De Ronde Venen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 23 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Wilnis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Wilnis. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Wilnis vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Wilnis

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Wilnis. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Wilnis. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente De Ronde Venen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Wilnis.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 32 stembureaus in de gemeente De Ronde Venen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente De Ronde Venen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente De Ronde Venen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Wilnis.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Wilnis was in 2022 €34.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (995 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Wilnis (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Wilnis zijn in totaal 995 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 995 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 990 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Wilnis. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Wilnis
Er zijn 142 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Wilnis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Wilnis op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 142 elektrische auto’s in de woonplaats Wilnis. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Wilnis die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.262 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Wilnis in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Wilnis geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.903 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Wilnis (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.144 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Wilnis in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Wilnis geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Wilnis. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 170 misdrijven in de woonplaats Wilnis geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Wilnis, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Wilnis zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.079 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Wilnis 170 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Wilnis in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (24 delicten) en Horizontale fraude (23 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Wilnis.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 9 misdrijven in de woonplaats Wilnis geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Wilnis met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Wilnis over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente De Ronde Venen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,53 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Wilnis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Wilnis.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Wilnis. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Wilnis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Wilnis.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Wilnis genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Wilnis.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Wilnis.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Wilnis voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal995Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2023
B-F Nijverheid en energie175Aantal2023
G+I Handel en horeca150Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie70Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed90Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening245Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg140Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten85Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.500Aantal2023
Mannen3.735Aantal2023
Vrouwen3.765Aantal2023
0 tot 15 jaar1.205Aantal2023
15 tot 25 jaar900Aantal2023
25 tot 45 jaar1.810Aantal2023
45 tot 65 jaar2.185Aantal2023
65 jaar of ouder1.405Aantal2023
Ongehuwd3.455Aantal2023
Gehuwd3.270Aantal2023
Gescheiden495Aantal2023
Verweduwd275Aantal2023
Geboorte totaal80Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal50Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid383Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.420Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.690Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.600Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,6%Percentage2022
WMO cliënten225Aantal2022
WMO cliënten relatief31Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.140Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel627Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.021Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.962Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++13Aantal2024
Energielabels A++75Aantal2024
Energielabels A+66Aantal2024
Energielabels A885Aantal2024
Energielabels B499Aantal2024
Energielabels C829Aantal2024
Energielabels D331Aantal2024
Energielabels E84Aantal2024
Energielabels F91Aantal2024
Energielabels G109Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.140Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens860Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.030Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.250Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen31%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€294x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO180Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.240Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.310Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.190Aantal2023
Herkomst Europa360Aantal2023
Herkomst buiten Europa830Aantal2023
Geboren in Nederland6.315Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa165Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa415Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa200Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa415Aantal2023
Autochtoon6.220Aantal2022
Westers totaal480Aantal2022
Niet-westers totaal560Aantal2022
Marokko80Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname80Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers335Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal79Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven18Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting29Aantal2023
Verkeersovertredingen23Aantal2023
Vernieling13Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven170Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km82Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand12,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand14,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km72Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1931Code2024
RegionaamWilnisNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.093Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.957Aantal hectaren2023
Oppervlakte water136Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid708Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.610Aantal2024
Adressen met postcode3.335Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.991Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie26Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie86Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie18Aantal2024
Adressen met logiesfunctie10Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie21Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie277Aantal2024
Verblijfsobjecten3.380Aantal2024
Ligplaatsen173Aantal2024
Standplaatsen57Aantal2024
Panden met adres2.880Aantal2024
Adressen met pand3.380Aantal2024
Percelen met adres2.578Aantal2024
Adressen met perceel3.610Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.197Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom413Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.868Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom123Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190042Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192538Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195080Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970887Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980296Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990575Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000393Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201081Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020336Aantal2024
Panden met adres 2020 en later150Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190043Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192547Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195085Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970919Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980344Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990671Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000554Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010136Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020428Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later150Aantal2024
Postcodegebied3648AA-3648XZNaam2024
Meest voorkomende postcode3648Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade18Aantal2022
Verkeersongevallen totaal23Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.990Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.300Aantal2023
Personenautos - overige brandstof695Aantal2023
Personenautos per huishouden1,27Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte204Aantal2023
Motorfietsen375Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.967Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€477.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement526Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.144Aantal2024
Hoekwoning460Aantal2024
Tweeonder1kap371Aantal2024
Vrijstaande woning490Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.389Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!