Statistieken woonplaats Woudenberg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Woudenberg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Woudenberg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Woudenberg telt 14.633 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Woudenberg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Woudenberg:

JaarAantal inwoners de woonplaats Woudenberg% verschil
202414.6331,92%
202314.3583,50%
202213.8731,72%
202113.6392,07%
202013.3621,49%
201913.1661,11%
201813.0212,52%
201712.7011,20%
201612.5500,50%
201512.4870,52%
201412.4220,82%
201312.3212,38%
201212.0340,22%
201112.0080,87%
201011.9051,37%
200911.7441,31%
200811.5921,66%
200711.4031,71%
200611.211-0,23%
200511.2370,08%
200411.2280,69%
200311.1511,20%
200211.019-0,05%
200111.0251,02%
200010.9140,76%
199910.832-0,37%
199810.8720,42%
199710.8261,98%
199610.6161,46%
199510.463geen data

De bevolking van de woonplaats Woudenberg is met 4.170 inwoners toegenomen van 10.463 inwoners in 1995 tot 14.633 inwoners in 2024 (dat is een zeer grote stijging van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 144 inwoners (1,17%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Woudenberg.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Woudenberg:

In 1995 waren er 10.463 inwoners in de woonplaats Woudenberg. Het aantal van 10.463 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 14.633 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 4.170 (40%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 275 (1,92%). Het aantal van 14.633 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over woonplaats Woudenberg

Woonplaats Woudenberg heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.682 hectare, waarvan 3.652 land en 30 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Woudenberg telt 6.671 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.005 adressen per km2. Er wonen 5.509 huishoudens en er zijn in totaal 5.601 woningen. De woonplaats telt 7.179 auto's en 1.820 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Woudenberg ligt in de gemeente Woudenberg.

De brondata voor woonplaats Woudenberg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Woudenberg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De gemeente Woudenberg bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente Woudenberg en voor woonplaats Woudenberg zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Woudenberg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Woudenberg. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Woudenberg
Kaart van de woonplaats Woudenberg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Woudenberg binnen de gemeente Woudenberg.

Woningkenmerken
Er zijn 5.601 woningen in de woonplaats Woudenberg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Woudenberg in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Woudenberg was €470.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Woudenberg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Woudenberg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Woudenberg% verschil
2023€470.00018%
2022€398.0008,7%
2021€366.0009,3%
2020€335.0006%
2019€316.0009,7%
2018€288.0004,73%
2017€275.0004,56%
2016€263.000-2,95%
2015€271.000-3,56%
2014€281.000-2,09%
2013€287.000-4,65%
2012€301.000-1,95%
2011€307.000-1,60%
2010€312.0001,96%
2009€306.0003,38%
2008€296.0006,1%
2007€279.0007,7%
2006€259.0000%
2005€259.00047%
2004€176.0000,57%
2003€175.0000%
2002€175.0000%
2001€175.00054%
2000€114.0000%
1999€114.0000,88%
1998€113.0000%
1997€113.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Woudenberg is met €357.000 gegroeid van €113.000 in 1997 tot €470.000 in 2023 (dat is een stijging van 316%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €13.730 (6,4%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Woudenberg.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Woudenberg.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Woudenberg is €470.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 5.601 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Woudenberg (geel) en 12 buurten (blauw). De woonplaats Woudenberg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Woudenberg: er zijn 1.987 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Woudenberg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.671 totaal in de woonplaats Woudenberg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Woudenberg telt in totaal 6.671 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 90% van de adressen in woonplaats Woudenberg ligt binnen de bebouwde kom en 10% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Woudenberg
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Woudenberg zijn er 5.877 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Woudenberg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.612 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Woudenberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Woudenberg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Woudenberg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Woudenberg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Woudenberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Woudenberg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Woudenberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Woudenberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Woudenberg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Woudenberg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202312.3526131.393
202212.2974821.094
202112.1614521.026
202011.940435987
201911.836406924
201811.748389884
201711.535356810
201611.458334758
201511.423325739
201411.393314715
201311.324305692
201211.067295672
201111.060290658
201010.982282641
200910.835278631
200810.722266604
200710.562257584
200610.394250567
200510.410253574
200410.409250569
200310.342247562
200210.211247561
200110.255235535
200010.166229519
199910.099224509
199810.131226515
199710.089225512
19969.940207469

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Woudenberg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 4,27% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,7% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 1,95% en herkomst van buiten Europa: 4,42%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Woudenberg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Woudenberg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Woudenberg in 2022 zijn Westers (700 inwoners) en Overig (621 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Woudenberg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Woudenberg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Woudenberg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Woudenberg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Woudenberg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Woudenberg zijn A (1.506 adressen) en C (1.502 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Woudenberg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Woudenberg: 1.506 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Woudenberg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 66 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Woudenberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Woudenberg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Woudenberg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Woudenberg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Woudenberg. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de woonplaats Woudenberg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Woudenberg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Woudenberg.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 23 stembureaus in de gemeente Woudenberg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Woudenberg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Woudenberg.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Woudenberg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Woudenberg was in 2022 €29.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.820 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Woudenberg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Woudenberg zijn in totaal 1.820 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Woudenberg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Woudenberg
Er zijn 218 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Woudenberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Woudenberg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 218 elektrische auto’s in de woonplaats Woudenberg. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Woudenberg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.858 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Woudenberg in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Woudenberg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 11.511 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Woudenberg (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.590 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Woudenberg in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Woudenberg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Woudenberg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 387 misdrijven in de woonplaats Woudenberg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Woudenberg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Woudenberg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.729 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Woudenberg 387 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Woudenberg in 2023 zijn Ongevallen (weg) (67 delicten) en Horizontale fraude (57 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Woudenberg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 28 misdrijven in de woonplaats Woudenberg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Woudenberg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Woudenberg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Woudenberg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,29 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Woudenberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Woudenberg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Woudenberg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Woudenberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Woudenberg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Woudenberg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Woudenberg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Woudenberg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Woudenberg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.820Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij105Aantal2023
B-F Nijverheid en energie310Aantal2023
G+I Handel en horeca280Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed190Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening415Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg280Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten140Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.633Aantal2024
Mannen7.155Aantal2023
Vrouwen7.203Aantal2023
0 tot 15 jaar2.826Aantal2023
15 tot 25 jaar1.796Aantal2023
25 tot 45 jaar3.423Aantal2023
45 tot 65 jaar3.606Aantal2023
65 jaar of ouder2.707Aantal2023
Ongehuwd6.502Aantal2023
Gehuwd6.471Aantal2023
Gescheiden721Aantal2023
Verweduwd664Aantal2023
Geboorte totaal169Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal109Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid393Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.450Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.730Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.010Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura395Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,4%Percentage2022
WMO cliënten710Aantal2022
WMO cliënten relatief51Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.210Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.099Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.930Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.642Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++25Aantal2024
Energielabels A+++179Aantal2024
Energielabels A++45Aantal2024
Energielabels A+69Aantal2024
Energielabels A1.506Aantal2024
Energielabels B870Aantal2024
Energielabels C1.502Aantal2024
Energielabels D603Aantal2024
Energielabels E189Aantal2024
Energielabels F259Aantal2024
Energielabels G325Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.509Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.502Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.727Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.280Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,54Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers10.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,90%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€291x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO520Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.460Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland12.352Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.006Aantal2023
Herkomst Europa613Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.393Aantal2023
Geboren in Nederland12.352Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa253Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa653Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa360Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa740Aantal2023
Autochtoon12.297Aantal2022
Westers totaal700Aantal2022
Niet-westers totaal876Aantal2022
Marokko100Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba56Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije54Aantal2022
Overig niet-westers621Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal136Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven27Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting67Aantal2023
Verkeersovertredingen108Aantal2023
Vernieling40Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven387Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand26,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2523Code2024
RegionaamWoudenbergNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal3.682Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.652Aantal hectaren2023
Oppervlakte water30Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.005Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.671Aantal2024
Adressen met postcode6.658Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.877Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie63Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie123Aantal2024
Adressen met industriefunctie291Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie112Aantal2024
Adressen met logiesfunctie29Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie9Aantal2024
Adressen met sportfunctie12Aantal2024
Adressen met winkelfunctie97Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie403Aantal2024
Verblijfsobjecten6.671Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres5.490Aantal2024
Adressen met pand6.613Aantal2024
Percelen met adres4.866Aantal2024
Adressen met perceel6.671Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.004Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom667Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.338Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom539Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190089Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192593Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950318Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.612Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980625Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990742Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000536Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010502Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020584Aantal2024
Panden met adres 2020 en later385Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900102Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925100Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950346Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.663Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980676Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990868Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000820Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010783Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020711Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later540Aantal2024
Postcodegebied3931AA-3931ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode3931Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade10Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade55Aantal2022
Verkeersongevallen totaal66Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.179Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5.900Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.280Aantal2023
Personenautos per huishouden1,30Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte197Aantal2023
Motorfietsen695Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.601Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€470.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen71%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200070%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2023
Appartement1.084Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.987Aantal2024
Hoekwoning1.092Aantal2024
Tweeonder1kap793Aantal2024
Vrijstaande woning921Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.794Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!