Statistieken woonplaats Zandvoort

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zandvoort. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zandvoort. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Zandvoort telt 16.505 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zandvoort.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zandvoort:

JaarAantal inwoners de woonplaats Zandvoort% verschil
202316.5052,74%
202216.065-0,43%
202116.1350,28%
202016.0900,53%
201916.0050,22%
201815.9700,44%
201715.9000,57%
201615.8100,51%
201515.7300,13%
201415.7090,06%
201315.700geen data

De bevolking van de woonplaats Zandvoort is met 805 personen toegenomen van 15.700 personen in 2013 tot 16.505 personen in 2023 (dat is een stijging van 5,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 80 personen (0,50%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zandvoort.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Zandvoort:

In 2013 waren er 15.700 inwoners in de woonplaats Zandvoort. Het aantal van 15.700 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 16.505 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 805 (5,1%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 440 (2,74%). Het aantal van 16.505 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Zandvoort

Woonplaats Zandvoort heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.297 hectare, waarvan 3.130 land en 166 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zandvoort telt 11.808 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.042 adressen per km2. Er wonen 8.385 huishoudens en er zijn in totaal 9.280 woningen. De woonplaats telt 7.375 auto's en 2.650 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zandvoort ligt in de gemeente Zandvoort.

De brondata voor woonplaats Zandvoort is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zandvoort zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zandvoort valt samen met 3 wijken. Dit zijn: wijk Zandvoort Noord, wijk Zandvoort Zuid en wijk Buitengebied. De cijfers voor de woonplaats Zandvoort zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zandvoort zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zandvoort. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Zandvoort
Kaart van de woonplaats Zandvoort. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Zandvoort binnen de gemeente Zandvoort.

Woningkenmerken
Er zijn 9.280 woningen in de woonplaats Zandvoort.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zandvoort in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Zandvoort was €437.669 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Zandvoort.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zandvoort:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Zandvoort% verschil
2023€437.66911%
2022€393.0868,7%
2021€361.78511%
2020€325.65215%
2019€284.08911%
2018€255.4146,3%
2017€240.3215,2%
2016€228.4832,53%
2015€222.848-7,4%
2014€240.740-6%
2013€256.170geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Zandvoort is met €181.499 gegroeid van €256.170 in 2013 tot €437.669 in 2023 (dat is een stijging van 71%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.149 (5,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zandvoort.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zandvoort.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zandvoort is €437.669, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 9.280 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Zandvoort (geel), woonplaats (groen), 4 wijken (oranje) en 14 buurten (blauw). De woonplaats Zandvoort wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Zandvoort: er zijn 5.099 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Zandvoort.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 11.808 totaal in de woonplaats Zandvoort

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Zandvoort telt in totaal 11.808 adressen, met 11.725 verblijfsobjecten en 83 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in woonplaats Zandvoort ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Zandvoort
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Zandvoort. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Zandvoort. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Zandvoort

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Zandvoort. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Zandvoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zandvoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Zandvoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Zandvoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Zandvoort per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zandvoort:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202312.0902.1102.310
202212.1351.8762.054
202112.2601.8502.025
202012.2901.8141.986
201912.3401.7501.915
201812.4001.7041.866
201712.4801.6331.787
201612.5201.5711.719
201512.4651.5591.706
201412.4801.5321.678
201312.4731.5311.677

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Zandvoort als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 9,8% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zandvoort naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Zandvoort
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Zandvoort in 2022 zijn Westers (2.375 inwoners) en Overig (1.020 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Zandvoort: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Zandvoort.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Zandvoort. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zandvoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zandvoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Zandvoort zijn C (1.785 adressen) en A (1.541 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Zandvoort. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Zandvoort: 1.785 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zandvoort bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 133 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Zandvoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Zandvoort. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Zandvoort vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Zandvoort

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de woonplaats Zandvoort. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 10 stembureaus in de woonplaats Zandvoort. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zandvoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de woonplaats Zandvoort.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 26 stembureaus in de gemeente Zandvoort en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zandvoort. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zandvoort.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.314)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Zandvoort.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zandvoort was in 2022 €32.314.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.650 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Zandvoort (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Zandvoort zijn in totaal 2.650 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.650 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.635 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Zandvoort. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Zandvoort
Er zijn 184 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Zandvoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Zandvoort op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 184 elektrische auto’s in de woonplaats Zandvoort. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Zandvoort die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.586 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Zandvoort in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Zandvoort geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 10.901 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Zandvoort (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.554 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Zandvoort in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Zandvoort geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Zandvoort. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.119 misdrijven in de woonplaats Zandvoort geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Zandvoort, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Zandvoort zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 13.382 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Zandvoort 1.119 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Zandvoort in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (219 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (106 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Zandvoort.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 68 misdrijven in de woonplaats Zandvoort geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Zandvoort met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Zandvoort over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zandvoort.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 32,72 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Zandvoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Zandvoort.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Zandvoort. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Zandvoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Zandvoort.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Zandvoort genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Zandvoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Zandvoort.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zandvoort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.650Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie400Aantal2023
G+I Handel en horeca555Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie165Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed225Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening635Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg355Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten300Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners16.505Aantal2023
Mannen8.040Aantal2023
Vrouwen8.460Aantal2023
0 tot 15 jaar2.085Aantal2023
15 tot 25 jaar1.570Aantal2023
25 tot 45 jaar3.575Aantal2023
45 tot 65 jaar5.030Aantal2023
65 jaar of ouder4.250Aantal2023
Ongehuwd8.025Aantal2023
Gehuwd5.570Aantal2023
Gescheiden1.960Aantal2023
Verweduwd945Aantal2023
Geboorte totaal115Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal185Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid527Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.350Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.930Aantal2022
Opleidingsniveau hoog4.060Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura275Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,4%Percentage2022
WMO cliënten1.270Aantal2022
WMO cliënten relatief79Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.541Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.039Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.802Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.187Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.269Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.064Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.947Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.023Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement778Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.071Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.344Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.544Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.061Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning912Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.073Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2022
Adressen zonder energielabel2.918Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.651Aantal2024
Adressen met definitief energielabel6.239Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++3Aantal2024
Energielabels A+++21Aantal2024
Energielabels A++46Aantal2024
Energielabels A+98Aantal2024
Energielabels A1.541Aantal2024
Energielabels B832Aantal2024
Energielabels C1.785Aantal2024
Energielabels D1.229Aantal2024
Energielabels E1.521Aantal2024
Energielabels F962Aantal2024
Energielabels G852Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.385Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.755Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.235Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.390Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,95Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers75%Percentage2022
Percentage zelfstandigen25%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers13.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.931Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.314Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€206x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand370Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO850Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW160Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.860Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland12.090Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.420Aantal2023
Herkomst Europa2.110Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.310Aantal2023
Geboren in Nederland12.085Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa795Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.105Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.310Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.210Aantal2023
Autochtoon12.135Aantal2022
Westers totaal2.375Aantal2022
Niet-westers totaal1.555Aantal2022
Marokko175Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba95Aantal2022
Suriname155Aantal2022
Turkije125Aantal2022
Overig niet-westers1.020Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal540Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven103Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting113Aantal2023
Verkeersovertredingen193Aantal2023
Vernieling106Aantal2023
Overige misdrijven62Aantal2023
Totaal misdrijven1.119Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,28Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,28Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,28Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,33Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,45Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km29Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km73Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km20,75Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km39Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km81Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,43Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,43Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,88Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,25Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,61Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,68Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,04Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,38Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,56Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,91Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,03Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,66Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,96Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,17Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,86Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,98Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,14Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,31Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,48Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,14Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,48Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,68Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,88Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1305Code2024
RegionaamZandvoortNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal3.297Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.130Aantal hectaren2023
Oppervlakte water166Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.042Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal11.808Aantal2024
Adressen met postcode10.537Aantal2024
Adressen met woonfunctie9.567Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie130Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie30Aantal2024
Adressen met industriefunctie199Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie49Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1.023Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie10Aantal2024
Adressen met winkelfunctie184Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.425Aantal2024
Verblijfsobjecten11.725Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen83Aantal2024
Panden met adres6.158Aantal2024
Adressen met pand11.701Aantal2024
Percelen met adres4.972Aantal2024
Adressen met perceel11.808Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom11.727Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom81Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom9.565Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190090Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.079Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950890Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.961Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980399Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990770Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000487Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010165Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020276Aantal2024
Panden met adres 2020 en later41Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900122Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.414Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.086Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.891Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.503Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.459Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000883Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010465Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020552Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later326Aantal2024
Postcodegebied2041AA-2042XWNaam2024
Meest voorkomende postcode2042Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode52%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade33Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade100Aantal2022
Verkeersongevallen totaal133Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.375Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine6.225Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.155Aantal2023
Personenautos per huishouden0,88Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte236Aantal2023
Motorfietsen670Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.280Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€437.669Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning47%Percentage2023
Percentage meergezinswoning53%Percentage2023
Percentage bewoond85%Percentage2023
Percentage onbewoond15%Percentage2023
Koopwoningen53%Percentage2023
Huurwoningen totaal47%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders17%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement5.099Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.262Aantal2024
Hoekwoning1.162Aantal2024
Tweeonder1kap521Aantal2024
Vrijstaande woning523Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.158Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!