Statistieken woonplaats Zuidlaren

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zuidlaren. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zuidlaren. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Zuidlaren telt 10.090 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zuidlaren.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zuidlaren:

JaarAantal inwoners de woonplaats Zuidlaren% verschil
202310.090-0,05%
202210.0950,10%
202110.085-1,03%
202010.190-0,73%
201910.2650,49%
201810.215-0,10%
201710.2251,09%
201610.1150,40%
201510.0750,20%
201410.055-0,49%
201310.105geen data

De bevolking van de woonplaats Zuidlaren is met 15 inwoners afgenomen van 10.105 inwoners in 2013 tot 10.090 inwoners in 2023 (dat is een daling van 0,15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 inwoner (-0,01%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tynaarlo.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Zuidlaren:

In 2013 waren er 10.105 inwoners in de woonplaats Zuidlaren. In 2014 is het aantal gedaald tot 10.055 inwoners. Dit is een daling van 50 (-0,49%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 10.055 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 10.265 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 210 (2,09%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 50 (0,49%). Het aantal van 10.265 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 10.090 inwoners in de woonplaats Zuidlaren.

Over woonplaats Zuidlaren

Woonplaats Zuidlaren heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.874 hectare, waarvan 1.849 land en 24 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zuidlaren telt 5.584 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 452 adressen per km2. Er wonen 4.345 huishoudens en er zijn in totaal 4.380 woningen. De woonplaats telt 5.400 auto's en 1.105 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zuidlaren ligt in de gemeente Tynaarlo.

De brondata voor woonplaats Zuidlaren is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zuidlaren zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zuidlaren valt samen met 3 wijken. Dit zijn: wijk Zuidlaren, wijk Westlaren en wijk Schuilingsoord. De cijfers voor de woonplaats Zuidlaren zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zuidlaren zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tynaarlo. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Zuidlaren
Kaart van de woonplaats Zuidlaren. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Zuidlaren binnen de gemeente Tynaarlo.

Woningkenmerken
Er zijn 4.380 woningen in de woonplaats Zuidlaren.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tynaarlo in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Zuidlaren was €348.153 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Zuidlaren.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zuidlaren:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Zuidlaren% verschil
2023€348.15316%
2022€298.86312%
2021€267.9737,4%
2020€249.5345,7%
2019€236.0454,15%
2018€226.6394,28%
2017€217.3363,65%
2016€209.6870,58%
2015€208.481-1,72%
2014€212.124-4,17%
2013€221.351geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Zuidlaren is met €126.802 gestegen van €221.351 in 2013 tot €348.153 in 2023 (dat is een groei van 57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.680 (4,79%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tynaarlo.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tynaarlo.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zuidlaren is €348.153, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 4.380 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Tynaarlo (geel), 17 woonplaatsen (groen), 16 wijken (oranje) en 37 buurten (blauw). De woonplaats Zuidlaren wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Zuidlaren: er zijn 1.257 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Zuidlaren.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.584 totaal in de woonplaats Zuidlaren

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Zuidlaren telt in totaal 5.584 adressen, met 5.371 verblijfsobjecten en 213 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 90% van de adressen in woonplaats Zuidlaren ligt binnen de bebouwde kom en 10% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Tynaarlo
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Zuidlaren zijn er 4.432 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Zuidlaren.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.600 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Zuidlaren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Zuidlaren. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Zuidlaren

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Zuidlaren. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Zuidlaren


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tynaarlo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Zuidlaren


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Zuidlaren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Zuidlaren per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Zuidlaren:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20239.170375560
20229.255337503
20219.260331494
20209.355335500
20199.445329491
20189.415321479
20179.420323482
20169.360303452
20159.370283422
20149.402262391
20139.445265395

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Zuidlaren als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europese landen: 3,71% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,5% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 2,62% en herkomst van buiten Europa: 3,91%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tynaarlo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Zuidlaren
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Zuidlaren in 2022 zijn Westers (485 inwoners) en Overig (240 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Zuidlaren: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Zuidlaren.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Zuidlaren. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tynaarlo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Tynaarlo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Zuidlaren.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Zuidlaren:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.916971
Tussenwoning2.2431.098
Hoekwoning2.3411.261
Twee onder één kap woning2.6081.349
Vrijstaande woning3.2881.744
Huurwoning1.9571.060
Eigen woning2.8001.429

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Zuidlaren zijn C (1.347 adressen) en A (687 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Zuidlaren. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Zuidlaren: 1.347 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tynaarlo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Zuidlaren voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Zuidlaren voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Zuidlaren
Bevolking533546
Adressen2.055452
Autos265292

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Zuidlaren ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 19 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Zuidlaren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Zuidlaren. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Zuidlaren vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Zuidlaren

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Zuidlaren. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de woonplaats Zuidlaren.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Zuidlaren.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 40 stembureaus in de gemeente Tynaarlo en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tynaarlo. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tynaarlo.

Stembureaus Tynaarlo
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.407)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Zuidlaren.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zuidlaren was in 2022 €22.407.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (1.105 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Zuidlaren (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Zuidlaren voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Zuidlaren zijn in totaal 1.105 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.105 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.110 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Zuidlaren. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Zuidlaren
Er zijn 163 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Zuidlaren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Zuidlaren op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 163 elektrische auto’s in de woonplaats Zuidlaren. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Zuidlaren die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.068 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Zuidlaren in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Zuidlaren geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.159 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Zuidlaren (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.504 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Zuidlaren in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Zuidlaren geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Zuidlaren. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 227 misdrijven in de woonplaats Zuidlaren geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Zuidlaren, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Zuidlaren zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.650 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Zuidlaren 227 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Zuidlaren in 2023 zijn Horizontale fraude (41 delicten) en Overige vermogensdelicten (30 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Zuidlaren.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 19 misdrijven in de woonplaats Zuidlaren geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Zuidlaren met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Zuidlaren over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tynaarlo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,03 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Zuidlaren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Zuidlaren.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Zuidlaren. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Zuidlaren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Zuidlaren.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Zuidlaren genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Zuidlaren.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Zuidlaren.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zuidlaren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.105Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie130Aantal2023
G+I Handel en horeca185Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed110Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening255Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg250Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten105Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10.090Aantal2023
Mannen4.960Aantal2023
Vrouwen5.135Aantal2023
0 tot 15 jaar1.620Aantal2023
15 tot 25 jaar890Aantal2023
25 tot 45 jaar2.000Aantal2023
45 tot 65 jaar2.825Aantal2023
65 jaar of ouder2.760Aantal2023
Ongehuwd4.380Aantal2023
Gehuwd4.195Aantal2023
Gescheiden855Aantal2023
Verweduwd670Aantal2023
Geboorte totaal95Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal160Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid546Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.300Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.080Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.750Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura245Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten625Aantal2022
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.598Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.916Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.243Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.341Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.608Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.288Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.957Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.337Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement971Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.098Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.261Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.349Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.744Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.429Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel982Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.027Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.575Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++14Aantal2024
Energielabels A+++9Aantal2024
Energielabels A++8Aantal2024
Energielabels A+9Aantal2024
Energielabels A687Aantal2024
Energielabels B631Aantal2024
Energielabels C1.347Aantal2024
Energielabels D612Aantal2024
Energielabels E333Aantal2024
Energielabels F517Aantal2024
Energielabels G434Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.345Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.405Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.445Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.495Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.452Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.407Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar26%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,23%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,43%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€241x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO480Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.520Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland9.170Aantal2023
Herkomst buiten Nederland935Aantal2023
Herkomst Europa375Aantal2023
Herkomst buiten Europa560Aantal2023
Geboren in Nederland9.170Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa205Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa245Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa175Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa305Aantal2023
Autochtoon9.255Aantal2022
Westers totaal485Aantal2022
Niet-westers totaal355Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname50Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers240Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal81Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven30Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting47Aantal2023
Verkeersovertredingen35Aantal2023
Vernieling28Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven227Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,18Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,34Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,78Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand13,64Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,34Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,21Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,87Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km56Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand10,72Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,72Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,98Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,36Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,78Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,12Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,36Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,99Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,44Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,21Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,85Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,37Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,61Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,84Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,76Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,75Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,86Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,04Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,11Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km23Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2913Code2024
RegionaamZuidlarenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.874Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.849Aantal hectaren2023
Oppervlakte water24Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid452Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.584Aantal2024
Adressen met postcode5.229Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.432Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie62Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie56Aantal2024
Adressen met industriefunctie57Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie50Aantal2024
Adressen met logiesfunctie268Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie11Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie97Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie374Aantal2024
Verblijfsobjecten5.371Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen213Aantal2024
Panden met adres4.713Aantal2024
Adressen met pand5.359Aantal2024
Percelen met adres3.877Aantal2024
Adressen met perceel5.584Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.051Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom533Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.360Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom72Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190061Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192579Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950584Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.600Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980597Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990981Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000478Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010122Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020176Aantal2024
Panden met adres 2020 en later34Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190080Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925111Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950676Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.622Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980785Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.087Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000621Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010132Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020210Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later34Aantal2024
Postcodegebied9471AA-9472ZRNaam2024
Meest voorkomende postcode9471Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode70%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2022
Verkeersongevallen totaal19Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.400Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.070Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.340Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte292Aantal2023
Motorfietsen480Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.380Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€348.153Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen76%Percentage2023
Huurwoningen totaal24%Percentage2023
In bezit woningcorporatie14%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement602Aantal2024
Tussen of geschakelde woning786Aantal2024
Hoekwoning605Aantal2024
Tweeonder1kap1.182Aantal2024
Vrijstaande woning1.257Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.939Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!