Statistieken buurt Arkel-Industriegebied-West

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Arkel-Industriegebied-West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Arkel-Industriegebied-West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Arkel-Industriegebied-West telt 0 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Arkel-Industriegebied-West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Arkel-Industriegebied-West:

JaarAantal inwoners de buurt Arkel-Industriegebied-West% verschil
20230geen data
20220geen data
20210geen data
20200geen data
20190-100%
2018100%
2017100%
2016100%
2015100%
2014100%
201310geen data

De bevolking van de buurt Arkel-Industriegebied-West is met 10 personen afgenomen van 10 personen in 2013 tot 0 personen in 2023 (dat is een afname van 100%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -1 persoon (-10%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Molenlanden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Arkel-Industriegebied-West:

In 2013 waren er 10 inwoners in de buurt Arkel-Industriegebied-West. Dit is het hoogste aantal inwoners tot en met 2018. In 2019 is het aantal gedaald tot 0 personen. Dit is een daling van 10 (-100%) ten opzichte van 2018. Het aantal inwoners blijft 0 tot en met 2023.

Over de buurt Arkel-Industriegebied-West

Buurt Arkel-Industriegebied-West heeft afgerond een totale oppervlakte van 7 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 393 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt Arkel-Industriegebied-West. Postcode 4241 is de meest voorkomende postcode in de buurt Arkel-Industriegebied-West. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Molenlanden.

De gemeente Molenlanden (gemeentecode GM1978) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Molenlanden overgegaan. De gegevens van de buurt Arkel-Industriegebied-West voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Arkel-Industriegebied-West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Arkel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Arkel-Industriegebied-Noord, 2: Lintbebouwing-Noord, 3: Arkel-Industriegebied-West, 4: Arkel-Industriegebied-Zuid2, 5: Arkel-Buitengebied-Oost, 6: Arkel-Industriegebied-Zuid1, 7: Arkel-Dorp, 8: Arkel-Buitengebied-Zuid-West.

Woningkenmerken
Er zijn geen woningen in de buurt Arkel-Industriegebied-West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Molenlanden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Arkel-Industriegebied-West was €219.000 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Arkel-Industriegebied-West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Arkel-Industriegebied-West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Arkel-Industriegebied-West% verschil
2018€208.0002,97%
2017€202.0001,51%
2016€199.000-0,50%
2015€200.000-2,91%
2014€206.000-5,9%
2013€219.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Arkel-Industriegebied-West is met €11.000 gedaald van €219.000 in 2013 tot €208.000 in 2018 (dat is een daling van 5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2018 was €-2.200 (-0,97%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Molenlanden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Molenlanden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Arkel-Industriegebied-West is €208.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 0% en er zijn 0 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Molenlanden (geel), 20 woonplaatsen (groen), wijk Arkel (oranje) en 7 buurten (blauw). De buurt Arkel-Industriegebied-West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Advertentie:

Adressen: 4 totaal in de buurt Arkel-Industriegebied-West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Arkel-Industriegebied-West telt in totaal 4 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Arkel-Industriegebied-West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Molenlanden
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Arkel-Industriegebied-West zijn er 3 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel overige gebruiksfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Arkel-Industriegebied-West.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Arkel-Industriegebied-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Arkel-Industriegebied-West. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Arkel-Industriegebied-West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Arkel-Industriegebied-West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Arkel-Industriegebied-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Molenlanden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Arkel-Industriegebied-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Arkel-Industriegebied-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Arkel-Industriegebied-West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Arkel-Industriegebied-West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023000
2022000
2021000
2020000
2019000
2018910
2017910
2016910
2015910
2014910
2013910

In 2018 was de herkomst van inwoners in de buurt Arkel-Industriegebied-West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 0% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 10% en herkomst van buiten Europa: 0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Molenlanden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Arkel-Industriegebied-West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Arkel-Industriegebied-West in 2022 zijn Westers (0 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Arkel-Industriegebied-West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt Arkel-Industriegebied-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Arkel-Industriegebied-West. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Molenlanden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Molenlanden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
Het meest voorkomende energielabel in de buurt Arkel-Industriegebied-West is A (1 adres).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Arkel-Industriegebied-West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Arkel-Industriegebied-West: 1 adres heeft energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Molenlanden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Arkel-Industriegebied-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Arkel-Industriegebied-West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Arkel-Industriegebied-West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Arkel-Industriegebied-West.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Arkel-Industriegebied-West voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Arkel-Industriegebied-West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau MFC Den Hoek in Hoogblokland

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau MFC Den Hoek in Hoogblokland is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Arkel-Industriegebied-West. Stembureau MFC Den Hoek in Hoogblokland is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Arkel-Industriegebied-West ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Molenlanden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau MFC Den Hoek in Hoogblokland bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau MFC Den Hoek in Hoogblokland stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 78 stembureaus in de gemeente Molenlanden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Molenlanden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Molenlanden.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Arkel-Industriegebied-West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Arkel (Arkel-Industriegebied-West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Arkel is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Arkel-Industriegebied-West is €24.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.100. Buurt Arkel-Industriegebied-West telt 0 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,70% procent van de huishoudens in buurt Arkel-Industriegebied-West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Arkel (Arkel-Industriegebied-West is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Arkel is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (0 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Arkel-Industriegebied-West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Arkel-Industriegebied-West zijn in totaal 0 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Arkel-Industriegebied-West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Arkel-Industriegebied-West in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Arkel-Industriegebied-West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Arkel-Industriegebied-West (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Arkel-Industriegebied-West in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Arkel-Industriegebied-West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Arkel-Industriegebied-West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 geen misdrijven in de buurt Arkel-Industriegebied-West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Arkel-Industriegebied-West, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Arkel-Industriegebied-West zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven behoren allemaal tot hetzelfde type delict. Voor 0,77% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 3 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de buurt Arkel-Industriegebied-West geen misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
Het meest voorkomende type misdrijf in de buurt Arkel-Industriegebied-West van 2012 t/m 2023 is Overige vermogensdelicten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2023, buurt Arkel-Industriegebied-West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Arkel-Industriegebied-West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Arkel-Industriegebied-West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Arkel-Industriegebied-West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Molenlanden.

Misdaden per 1.000 inwoners

Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is voor de buurt Arkel-Industriegebied-West helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Arkel-Industriegebied-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Arkel-Industriegebied-West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Arkel-Industriegebied-West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Arkel-Industriegebied-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Arkel-Industriegebied-West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt Arkel-Industriegebied-West zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Arkel-Industriegebied-West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal0Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2018
B-F Nijverheid en energie0Aantal2018
G+I Handel en horeca0Aantal2018
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2018
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2018
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2018
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2018
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2023
Mannen0Aantal2023
Vrouwen0Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd0Aantal2023
Gehuwd0Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid0Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in natura0Aantal2018
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2018
WMO cliënten0Aantal2018
WMO cliënten relatief0Aantal per 1000 inwoners2018

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.840Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.080Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.780Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.880Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.290Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.820Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.250Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.260Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.310Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.550Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.220Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.010Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.430Gemiddeld per m³2018
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel3Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1Aantal2024
Adressen met definitief energielabel0Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A1Aantal2024
Energielabels B0Aantal2024
Energielabels C0Aantal2024
Energielabels D0Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2018
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2018
Percentage werknemers85%Percentage2018
Percentage zelfstandigen15%Percentage2018
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.100Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.500Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,40%Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,70%Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,8%Percentage2018
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2018
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€45x 1.000 Euro 2018
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2018
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2018
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2018
Personen per soort uitkering - AOW2Aantal2018
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland0Aantal2023
Herkomst buiten Nederland0Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon0Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven0Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand5,30Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand5,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand5,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand4,80Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km24Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km1,80Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,00Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand29,00Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand4,90Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand6,60Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand29,40Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand4,90Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand3,90Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand5,10Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand26Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand10,70Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19780103Code2023
RegionaamArkel-Industriegebied-WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19780103Code2023
Oppervlakte totaal7Aantal hectaren2023
Oppervlakte land7Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid393Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4Aantal2024
Adressen met postcode4Aantal2024
Adressen met woonfunctie0Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3Aantal2024
Verblijfsobjecten4Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres4Aantal2024
Adressen met pand4Aantal2024
Percelen met adres4Aantal2024
Adressen met perceel4Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied4241XSNaam2024
Meest voorkomende postcode4241Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal0Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine0Aantal2023
Personenautos - overige brandstof0Aantal2023
Personenautos per huishouden1,09Aantal2018
Personenautos naar oppervlakte0Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€208.000Gemiddeld in Euro2018
Percentage eengezinswoning80%Percentage2018
Percentage meergezinswoning20%Percentage2018
Percentage bewoond98%Percentage2018
Percentage onbewoond2%Percentage2018
Koopwoningen59%Percentage2018
Huurwoningen totaal41%Percentage2018
In bezit woningcorporatie38%Percentage2018
In bezit overige verhuurders3%Percentage2018
Eigendom onbekend0%Percentage2018
Bouwjaar voor 200084%Percentage2018
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2018
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.4Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Molenlanden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Arkel-Industriegebied-West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Arkel-Industriegebied-West
Tabel met openbare ruimtes in de buurt Arkel-Industriegebied-West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Arkel-Industriegebied-West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Molenlanden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Parallelweg24241XSArkel4

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 1 openbare ruimtes en 4 adressen in de buurt Arkel-Industriegebied-West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Molenlanden
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Arkel-Industriegebied-West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek42414
WoonkernArkel4
WoonplaatsArkel4
WijkArkel4
GemeenteMolenlanden4
ProvincieZuid-Holland4
WaterschapWaterschap Rivierenland4
LandNederland4

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Arkel-Industriegebied-West ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Arkel-Industriegebied-West dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Arkel-Industriegebied-West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Arkel-Industriegebied-West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven