Statistieken buurt Beek-Midden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Beek-Midden in de gemeente Berg en Dal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Beek-Midden in de gemeente Berg en Dal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Beek-Midden telt 1.700 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Beek-Midden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Beek-Midden:

JaarAantal inwoners de buurt Beek-Midden% verschil
20231.7001,80%
20221.670-2,05%
20211.705-1,16%
20201.7251,17%
20191.705-0,87%
20181.7200,58%
20171.7103,32%
20161.655-0,06%
20151.6560,12%
20141.654-1,61%
20131.681geen data

De bevolking van de buurt Beek-Midden is met 19 inwoners gestegen van 1.681 inwoners in 2013 tot 1.700 inwoners in 2023 (dat is een toename van 1,13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 inwoner (0,12%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Berg en Dal.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Beek-Midden:

In 2013 telde de buurt Beek-Midden 1.681 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 1.654 inwoners. Dit is een daling van 27 (-1,61%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 1.654 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 1.725 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 71 (4,29%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 20 (1,17%). Het aantal van 1.725 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 1.700 inwoners in de buurt Beek-Midden.

Over de buurt Beek-Midden

Buurt Beek-Midden heeft afgerond een totale oppervlakte van 58 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 689 adressen per km2. Er wonen 810 huishoudens in de buurt Beek-Midden. Postcode 6573 is de meest voorkomende postcode in de buurt Beek-Midden. De buurt Beek-Midden ligt binnen Beek in de gemeente Berg en Dal. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Beek-Midden: het bosgebied Patersbos en de heuvel Kitselenberg.

De gemeente Berg en Dal (gemeentecode GM1945) is in 2016 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeente Groesbeek. Hierbij is de gemeente Groesbeek volledig naar de nieuwe gemeente Berg en Dal overgegaan. De gegevens van de buurt Beek-Midden voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Beek-Midden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Beek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Beek, 2: Beek-West, 3: Beek-Midden, 4: Beek-Oost.

Woningkenmerken
Er zijn 869 woningen in de buurt Beek-Midden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Berg en Dal in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Beek-Midden was €394.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Beek-Midden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Beek-Midden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Beek-Midden% verschil
2023€394.00017%
2022€337.00010%
2021€306.0007,4%
2020€285.0004,40%
2019€273.0007,5%
2018€254.0005,8%
2017€240.0000,84%
2016€238.000-5,6%
2015€252.000-3,82%
2014€262.000-6,8%
2013€281.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Beek-Midden is met €113.000 toegenomen van €281.000 in 2013 tot €394.000 in 2023 (dat is een toename van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.300 (3,68%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Berg en Dal.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Beek-Midden met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Berg en Dal.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Beek-Midden is €394.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 34% en er zijn 869 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Berg en Dal (geel), 11 woonplaatsen (groen), 13 wijken (oranje) en 37 buurten (blauw). De buurt Beek-Midden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Beek-Midden: er zijn 376 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Beek-Midden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.025 totaal in de buurt Beek-Midden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Beek-Midden telt in totaal 1.025 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Beek-Midden liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Berg en Dal
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Beek-Midden zijn er 927 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Beek-Midden.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 249 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Beek-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Beek-Midden. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Beek-Midden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Beek-Midden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Beek-Midden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Berg en Dal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Beek-Midden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Beek-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Beek-Midden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Beek-Midden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.380200120
20221.385178107
20211.420178107
20201.435181109
20191.420178107
20181.445172103
20171.430175105
20161.385169101
20151.387168101
20141.40215894
20131.42516096

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Beek-Midden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 9,5% en herkomst van buiten Europa: 5,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Berg en Dal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Beek-Midden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Beek-Midden in 2022 zijn Westers (215 inwoners) en Overig (50 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Beek-Midden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Beek-Midden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Beek-Midden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Berg en Dal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Berg en Dal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Beek-Midden.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Beek-Midden:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.960800
Tussenwoning2.380980
Hoekwoning2.6701.150
Twee onder één kap woning2.8701.340
Vrijstaande woning4.5602.230
Huurwoning2.040870
Eigen woning3.1301.400

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Beek-Midden zijn A (216 adressen) en C (173 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Beek-Midden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Beek-Midden: 216 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Berg en Dal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Beek-Midden voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Beek-Midden voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Beek-Midden
Bevolking5332.931
Adressen2.055689
Autos2651.353

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Beek-Midden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Beek-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Beek-Midden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Beek-Midden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Beek-Midden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Beek-Midden. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Beek-Midden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Beek-Midden.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 85 stembureaus in de gemeente Berg en Dal en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Berg en Dal. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Berg en Dal.

Stembureaus Berg en Dal

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Beek-Midden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Berg en Dal: Beek-Midden is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Beek-Midden is €29.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.500. Buurt Beek-Midden telt 1.300 inkomensontvangers op 1.700 inwoners totaal.
7% van de huishoudens in de buurt Beek-Midden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Berg en Dal.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (235 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Beek-Midden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Beek-Midden voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Beek-Midden zijn in totaal 235 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Beek-Midden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Beek-Midden
Er zijn 33 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Beek-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Beek-Midden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 33 elektrische auto’s in de buurt Beek-Midden. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Beek-Midden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 905 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Beek-Midden in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Beek-Midden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.215 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Beek-Midden (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 939 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Beek-Midden in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Beek-Midden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Beek-Midden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 46 misdrijven in de buurt Beek-Midden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Beek-Midden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Beek-Midden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 668 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Beek-Midden 46 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Beek-Midden in 2023 zijn Horizontale fraude (7 delicten) en Ongevallen (weg) (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Beek-Midden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Beek-Midden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Beek-Midden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Beek-Midden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Berg en Dal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,76 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Beek-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Beek-Midden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Beek-Midden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Beek-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Beek-Midden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Beek-Midden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 37 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Beek-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Beek-Midden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
69% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Beek-Midden ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Beek-Midden per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Beek-Midden geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Beek-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Beek-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Beek-Midden.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Beek-Midden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal235Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg75Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.700Aantal2023
Mannen835Aantal2023
Vrouwen870Aantal2023
0 tot 15 jaar190Aantal2023
15 tot 25 jaar180Aantal2023
25 tot 45 jaar305Aantal2023
45 tot 65 jaar455Aantal2023
65 jaar of ouder575Aantal2023
Ongehuwd790Aantal2023
Gehuwd590Aantal2023
Gescheiden150Aantal2023
Verweduwd165Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal60Aantal2022
Sterfte relatief37Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.931Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag290Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar380Aantal2022
Opleidingsniveau hoog520Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten190Aantal2022
WMO cliënten relatief114Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel231Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel288Aantal2024
Adressen met definitief energielabel506Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++9Aantal2024
Energielabels A+5Aantal2024
Energielabels A216Aantal2024
Energielabels B95Aantal2024
Energielabels C173Aantal2024
Energielabels D59Aantal2024
Energielabels E94Aantal2024
Energielabels F70Aantal2024
Energielabels G68Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht49%percentage2022
Overgewicht48%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk40%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam27%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk27%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)26%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)24%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal810Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens355Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen260Aantal2023
Huishoudens met kinderen200Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen47%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€141x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW520Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.380Aantal2023
Herkomst buiten Nederland320Aantal2023
Herkomst Europa200Aantal2023
Herkomst buiten Europa120Aantal2023
Geboren in Nederland1.380Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa65Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa60Aantal2023
Autochtoon1.385Aantal2022
Westers totaal215Aantal2022
Niet-westers totaal70Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers50Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal20Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting8Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven46Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19450000Code2023
RegionaamBeek-MiddenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19450000Code2023
Oppervlakte totaal58Aantal hectaren2023
Oppervlakte land58Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid689Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.025Aantal2024
Adressen met postcode1.019Aantal2024
Adressen met woonfunctie927Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie14Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie165Aantal2024
Adressen met industriefunctie4Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie10Aantal2024
Adressen met logiesfunctie7Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie18Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie34Aantal2024
Verblijfsobjecten1.025Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres635Aantal2024
Adressen met pand1.025Aantal2024
Percelen met adres475Aantal2024
Adressen met perceel1.025Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.025Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom927Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190033Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192530Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195080Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970249Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198072Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199073Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200016Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201047Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202015Aantal2024
Panden met adres 2020 en later19Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190050Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192561Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950102Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970298Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198072Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199092Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200058Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010124Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202033Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later134Aantal2024
Postcodegebied6573AA-6573XANaam2024
Meest voorkomende postcode6573Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal9Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal785Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine640Aantal2023
Personenautos - overige brandstof145Aantal2023
Personenautos per huishouden0,97Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.353Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad869Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€394.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning63%Percentage2023
Percentage meergezinswoning37%Percentage2023
Percentage bewoond87%Percentage2023
Percentage onbewoond13%Percentage2023
Koopwoningen48%Percentage2023
Huurwoningen totaal52%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders23%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200076%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2023
Appartement376Aantal2024
Tussen of geschakelde woning176Aantal2024
Hoekwoning154Aantal2024
Tweeonder1kap130Aantal2024
Vrijstaande woning91Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.98Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Berg en Dal. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Beek-Midden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Beek-Midden
Tabel met 1.025 adressen in de buurt Beek-Midden.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Beek-Midden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Berg en Dal.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Acaciastraat1 t/m 136573WZBeek12
Akenshof1 t/m 236573BLBeek12
Baron van Voorst tot Voorststraat2 t/m 1326573BA t/m 6573BEBeek61
Blekershof5 t/m 296573WS t/m 6573WTBeek22
Bongerdstraat2 t/m 586573AE t/m 6573AJBeek44
Bosweg2 t/m 316573EABeek8
Buizerdstraat1 t/m 176573AVBeek29
Colonel Ekmanstraat1 t/m 156573BMBeek14
De Geest1 t/m 416573DPBeek38
Elzenbeek--Beek0
Elzenweg4 t/m 246573EMBeek6
Esdoornstraat1 t/m 466573WV t/m 6573WXBeek46
Fazantstraat2 t/m 166573AWBeek8
Hazeldonklaan2 t/m 276573BJBeek18
Hubertushof1 t/m 236573CSBeek12
Kerkberg2 t/m 526573DNBeek25
Koekoekstraat1 t/m 156573ATBeek8
Lindestraat1 t/m 436573XABeek15
Merelstraat1 t/m 186573AXBeek19
Nieuwe Holleweg1 t/m 936573DT t/m 6573DXBeek168
Oosterbergweg2 t/m 56573EEBeek3
Oude Bosweg--Beek0
Oude Gracht1 t/m 716573BRBeek44
Oude Holleweg1 t/m 36573DRBeek2
Raailand1 t/m 396573BKBeek36
Reigerstraat1 t/m 186573BGBeek12
Rijksstraatweg108 t/m 2376573CM t/m 6573DEBeek114
Roerdompstraat1 t/m 236573BHBeek19
Schellingshof2 t/m 316573DKBeek19
Sleedoornstraat1 t/m 126573WRBeek9
Sprongstraat1 t/m 356573BN t/m 6573BPBeek40
Verbindingsweg2 t/m 86573BVBeek50
Waterstraat2 t/m 1026573AA t/m 6573ADBeek69
Westerbergweg2 t/m 56573ECBeek3
van Randwijckweg2 t/m 246573EJBeek6
van der Veurweg1 t/m 436573EBBeek34

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 36 openbare ruimtes en 1.025 adressen in de buurt Beek-Midden. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Berg en Dal
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Beek-Midden. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Beek-Midden ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek65731019
WoonkernBeek1025
WoonplaatsBeek1027
WijkBeek1027
GemeenteBerg en Dal1027
ProvincieGelderland1027
WaterschapWaterschap Rivierenland1027
LandNederland1027

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Beek-Midden ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Beek-Midden dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Beek-Midden ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Beek-Midden en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven