Statistieken buurt Buitengebied Chaam

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Chaam in de gemeente Alphen-Chaam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Chaam in de gemeente Alphen-Chaam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Buitengebied Chaam telt 1.315 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Chaam.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Chaam:

JaarAantal inwoners de buurt Buitengebied Chaam% verschil
20231.315-0,75%
20221.3252,71%
20211.2900,31%
20201.2861,10%
20191.272-1,85%
20181.2962,61%
20171.2631,04%
20161.2501,63%
20151.2300,82%
20141.2202,35%
20131.192geen data

Het aantal inwoners in de buurt Buitengebied Chaam is met 123 personen toegenomen van 1.192 personen in 2013 tot 1.315 personen in 2023 (dat is een grote toename van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 12 personen (1,00%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Alphen-Chaam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Buitengebied Chaam:

In 2013 telde de buurt Buitengebied Chaam 1.192 inwoners. Het aantal van 1.192 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 1.325 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 133 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 35 (2,71%). Het aantal van 1.325 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Buitengebied Chaam 1.315 inwoners.

Over de buurt Buitengebied Chaam

Buurt Buitengebied Chaam heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.884 hectare, waarvan 2.863 land en 21 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 127 adressen per km2. Er wonen 515 huishoudens in de buurt Buitengebied Chaam. Postcode 4861 is de meest voorkomende postcode in de buurt Buitengebied Chaam. De buurt Buitengebied Chaam ligt binnen Chaam in de gemeente Alphen-Chaam. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Buitengebied Chaam: Het Zuur, Wildert, Groote Weide, Zwartlaag, Het Broek, Keilaagte, Schalieven, Het Schaan, Dennegoor, Bleeke Heide, Kraayenbosch, Het Goor, Korenmaaien en De Maaien.

De gegevens van de buurt Buitengebied Chaam voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buitengebied Chaam
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Chaam met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Elsakker, 2: Roode Beek, 3: Wolfsdonk, 4: Buitengebied Chaam, 5: Centrum Chaam, 6: Bedrijventerrein Baarleseweg Noord, 7: Den Brabander.

Woningkenmerken
Er zijn 515 woningen in de buurt Buitengebied Chaam.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alphen-Chaam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Buitengebied Chaam was €529.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Buitengebied Chaam.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Chaam:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Buitengebied Chaam% verschil
2023€529.0007,1%
2022€494.0009,1%
2021€453.0001,20%
2020€447.6495,5%
2019€424.3050,79%
2018€420.9744,04%
2017€404.6431,76%
2016€397.643-0,00%
2015€397.649-0,18%
2014€398.357-3,15%
2013€411.312geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Buitengebied Chaam is met €117.688 gestegen van €411.312 in 2013 tot €529.000 in 2023 (dat is een groei van 29%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.768 (2,61%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Alphen-Chaam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Chaam is €529.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 515 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Alphen-Chaam (geel), 5 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 17 buurten (blauw). De buurt Buitengebied Chaam wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Buitengebied Chaam: er zijn 449 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Buitengebied Chaam.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 828 totaal in de buurt Buitengebied Chaam

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Buitengebied Chaam telt in totaal 828 adressen, met 823 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 3% van de adressen in buurt Buitengebied Chaam ligt binnen de bebouwde kom en 97% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Alphen-Chaam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Buitengebied Chaam zijn er 523 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Buitengebied Chaam.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 212 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Buitengebied Chaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Buitengebied Chaam. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Buitengebied Chaam

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Buitengebied Chaam. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Buitengebied Chaam


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alphen-Chaam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Buitengebied Chaam


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Buitengebied Chaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Buitengebied Chaam per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Chaam:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.12015545
20221.17012035
20211.14011634
20201.13911433
20191.12511333
20181.15411032
20171.11711433
20161.10910932
20151.09810229
20141.08410530
20131.0679728

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Buitengebied Chaam als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,41% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 8,1% en herkomst van buiten Europa: 2,35%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Alphen-Chaam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Buitengebied Chaam
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Buitengebied Chaam in 2022 zijn Westers (145 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Buitengebied Chaam: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Buitengebied Chaam.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Buitengebied Chaam. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Alphen-Chaam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Alphen-Chaam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Buitengebied Chaam.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Buitengebied Chaam:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.190740
Tussenwoninggeen datageen data
Hoekwoninggeen datageen data
Twee onder één kap woning3.4801.590
Vrijstaande woning4.5901.860
Huurwoning3.0201.220
Eigen woning4.6901.890

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Buitengebied Chaam zijn C (175 adressen) en A (95 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Buitengebied Chaam. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Buitengebied Chaam: 175 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen-Chaam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buitengebied Chaam voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buitengebied Chaam voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Buitengebied Chaam
Bevolking53346
Adressen2.055127
Autos26527

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Buitengebied Chaam ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 19 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Buitengebied Chaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Buitengebied Chaam. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Buitengebied Chaam vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Het Chaamsche Wapen in Chaam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Het Chaamsche Wapen in Chaam is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Buitengebied Chaam. Stembureau Het Chaamsche Wapen in Chaam is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Buitengebied Chaam ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Het Chaamsche Wapen in Chaam bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Het Chaamsche Wapen in Chaam stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 12 stembureaus in de gemeente Alphen-Chaam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alphen-Chaam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen-Chaam.

Stembureaus Alphen-Chaam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Buitengebied Chaam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Alphen-Chaam: Buitengebied Chaam is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Buitengebied Chaam is €33.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.300. Buurt Buitengebied Chaam telt 1.100 inkomensontvangers op 1.315 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de buurt Buitengebied Chaam heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Alphen-Chaam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (285 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Buitengebied Chaam (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Buitengebied Chaam voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Buitengebied Chaam zijn in totaal 285 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 285 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 280 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Buitengebied Chaam. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Chaam
Er zijn 29 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Buitengebied Chaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Buitengebied Chaam op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 29 elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Chaam. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Chaam die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.027 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Buitengebied Chaam in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitengebied Chaam geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.481 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Buitengebied Chaam (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 952 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Buitengebied Chaam in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitengebied Chaam geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Buitengebied Chaam. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 60 misdrijven in de buurt Buitengebied Chaam geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buitengebied Chaam, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Buitengebied Chaam zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 937 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Buitengebied Chaam 60 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Buitengebied Chaam in 2023 zijn Ongevallen (weg) (9 delicten) en Diefstal/inbraak woning (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Buitengebied Chaam.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Buitengebied Chaam geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Buitengebied Chaam met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Buitengebied Chaam over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alphen-Chaam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 16,73 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Buitengebied Chaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Buitengebied Chaam.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Buitengebied Chaam. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Buitengebied Chaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Buitengebied Chaam.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Buitengebied Chaam genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Buitengebied Chaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Buitengebied Chaam.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Buitengebied Chaam ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Buitengebied Chaam per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Chaam geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Chaam. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Chaam is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Buitengebied Chaam.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buitengebied Chaam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal285Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca40Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.315Aantal2023
Mannen685Aantal2023
Vrouwen630Aantal2023
0 tot 15 jaar145Aantal2023
15 tot 25 jaar180Aantal2023
25 tot 45 jaar220Aantal2023
45 tot 65 jaar435Aantal2023
65 jaar of ouder325Aantal2023
Ongehuwd550Aantal2023
Gehuwd615Aantal2023
Gescheiden90Aantal2023
Verweduwd55Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid46Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag210Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar420Aantal2022
Opleidingsniveau hoog390Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,2%Percentage2022
WMO cliënten50Aantal2022
WMO cliënten relatief38Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.890Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel248Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel390Aantal2024
Adressen met definitief energielabel190Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A95Aantal2024
Energielabels B40Aantal2024
Energielabels C175Aantal2024
Energielabels D79Aantal2024
Energielabels E19Aantal2024
Energielabels F76Aantal2024
Energielabels G90Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2022
Drinker84%percentage2022
Zware drinker14%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht49%percentage2022
Overgewicht49%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters53%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk28%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam21%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun3%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht55%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal515Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens120Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen200Aantal2023
Huishoudens met kinderen195Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers67%Percentage2022
Percentage zelfstandigen33%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen40%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,0%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€617x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO40Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW300Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.120Aantal2023
Herkomst buiten Nederland200Aantal2023
Herkomst Europa155Aantal2023
Herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland1.120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa65Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Autochtoon1.170Aantal2022
Westers totaal145Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal22Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting7Aantal2023
Verkeersovertredingen15Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven60Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand9,17Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,93Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,57Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,43Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,67Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,93Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,83Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand9,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,07Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,96Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,56Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand13,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17230207Code2023
RegionaamBuitengebied ChaamNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17230207Code2023
Oppervlakte totaal2.884Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.863Aantal hectaren2023
Oppervlakte water21Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid127Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal828Aantal2024
Adressen met postcode822Aantal2024
Adressen met woonfunctie523Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie13Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie17Aantal2024
Adressen met industriefunctie137Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie253Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie3Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie28Aantal2024
Verblijfsobjecten823Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen5Aantal2024
Panden met adres769Aantal2024
Adressen met pand822Aantal2024
Percelen met adres716Aantal2024
Adressen met perceel828Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom21Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom807Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom19Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom504Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190034Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192543Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195045Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970212Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980149Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199065Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200052Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201091Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202054Aantal2024
Panden met adres 2020 en later20Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190034Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192545Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195047Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970219Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980150Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199069Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200053Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010106Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202075Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later20Aantal2024
Postcodegebied4861AT-4861TJNaam2024
Meest voorkomende postcode4861Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal19Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal780Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine600Aantal2023
Personenautos - overige brandstof175Aantal2023
Personenautos per huishouden1,51Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte27Aantal2023
Motorfietsen90Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad515Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€529.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond88%Percentage2023
Percentage onbewoond12%Percentage2023
Koopwoningen77%Percentage2023
Huurwoningen totaal23%Percentage2023
In bezit woningcorporatie3%Percentage2023
In bezit overige verhuurders20%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement46Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap28Aantal2024
Vrijstaande woning449Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.300Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Alphen-Chaam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Buitengebied Chaam: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Buitengebied Chaam
Tabel met 828 adressen in de buurt Buitengebied Chaam.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Buitengebied Chaam. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Alphen-Chaam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Alphensebaan1 t/m 204861RAChaam33
Baarleseweg41 t/m 684861BR t/m 4861RHChaam44
Bleke Heidestraat1 t/m 44861NGChaam4
Bosweg1 t/m 84861PGChaam5
Bredaseweg50 t/m 954861TB t/m 4861TDChaam43
Dassemussestraat1 t/m 74861TGChaam10
Dekkersstraat1 t/m 64861RPChaam5
Dingemansstraat1 t/m 24861PXChaam2
Elsakkerpad15 t/m 244861TAChaam7
Flaasdijk1 t/m 34861RCChaam39
Geuzenpad--Chaam0
Gilzeweg28 t/m 594861AT t/m 4861PNChaam101
Ginderdoorstraat1 t/m 74861CCChaam8
Goordijkstraat1 t/m 54861RLChaam6
Heikantsestraat1 t/m 194861THChaam19
Hemelstraat1 t/m 44861NDChaam3
Hoge Akkerpad14861PCChaam1
Hondsdonkseweg14861CEChaam1
Houtgoorstraat1 t/m 164861RNChaam12
Huisdreef--Chaam0
Industriestraat1 t/m 304861PRChaam26
Kapelweg1 t/m 94861CHChaam11
Kerkdreef1 t/m 114861PWChaam29
Kleipad1 t/m 54861CBChaam3
Kleistraat1 t/m 234861CAChaam21
Kloosterstraat1 t/m 314861PA t/m 4861PBChaam33
Langeweg--Chaam0
Leerdreef1 t/m 34861RJChaam2
Legstraat1 t/m 204861RKChaam26
Meerleseweg1 t/m 374861NA t/m 4861NBChaam37
Moleneind1 t/m 44861PKChaam5
Molenstraat24861CGChaam1
Nieuweweg1 t/m 84861PZChaam12
Oude Baan1 t/m 114861RMChaam9
Oude Bredasebaan1 t/m 284861NCChaam22
Putvenweg54861RBChaam1
Rettestraat1 t/m 64861CDChaam4
Schaanstraat1 t/m 134861REChaam13
Schuttershoefweg1 t/m 104861PVChaam19
Slingerdreef--Chaam0
Sluisstraat1 t/m 64861RDChaam7
Snijderseweg1 t/m 244861PJChaam17
Staartenweg1 t/m 34861CJChaam3
Ulicotenseweg23 t/m 504861RS t/m 4861RTChaam26
Vagevuurstraat1 t/m 34861NEChaam2
Verlangenweg14861PMChaam1
Vianenstraat1 t/m 164861TJChaam10
Vogelenzang4 t/m 104861AVChaam4
Wildertstraat1 t/m 354861PS t/m 4861PTChaam124
Woeststraat14861TEChaam1
Wolfsvenweg--Chaam0
Zandstraat1 t/m 114861PDChaam9
Zuurstraat1 t/m 54861PLChaam6
Zwartlaagweg24861PEChaam1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 54 openbare ruimtes en 828 adressen in de buurt Buitengebied Chaam. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Alphen-Chaam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buitengebied Chaam. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Buitengebied Chaam ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4861822
GehuchtDassemus9
GehuchtKlooster11
BuurtschapChaamdijk7
BuurtschapGinderdoor11
BuurtschapGrazen4
BuurtschapHeikant70
BuurtschapHoutgoor21
BuurtschapKalishoek10
BuurtschapLeg13
BuurtschapMeijsberg17
BuurtschapSnijders-Chaam24
WoonkernChaam21
WoonplaatsChaam833
WijkChaam833
GemeenteAlphen-Chaam833
ProvincieNoord-Brabant833
WaterschapWaterschap Brabantse Delta833
LandNederland833

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Buitengebied Chaam ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Buitengebied Chaam dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Buitengebied Chaam ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Buitengebied Chaam en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven