Statistieken buurt Buitenhaven

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitenhaven in de gemeente Vlissingen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitenhaven in de gemeente Vlissingen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Buitenhaven telt 80 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitenhaven.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitenhaven:

JaarAantal inwoners de buurt Buitenhaven% verschil
2023801500%
202250%
20215inf%
20200-100%
201950%
20185inf%
20170-100%
20165inf%
20150geen data
20140geen data
20130geen data

De bevolking van de buurt Buitenhaven is met 80 personen gegroeid van 0 personen in 2013 tot 80 personen in 2023 (dat is een toename van 80%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 8 personen (186%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Vlissingen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Buitenhaven:

In 2013 telde de buurt Buitenhaven 0 inwoners. Het aantal inwoners blijft 0 tot en met 2015. In 2017 was het aantal ook op het laagste punt van 0 personen. In 2020 was het aantal ook op het laagste punt van 0 personen. In 2023 is het aantal gestegen tot 80 personen. De stijging ten opzichte van 2020 is 80, het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 75 (1500%). Het aantal van 80 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Buitenhaven

Buurt Buitenhaven heeft afgerond een totale oppervlakte van 144 hectare, waarvan 144 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 367 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in de buurt Buitenhaven. Postcode 4382 is de meest voorkomende postcode in de buurt Buitenhaven. De buurt Buitenhaven ligt binnen Binnen- en Buitenhavens in de gemeente Vlissingen.

De gegevens van de buurt Buitenhaven voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buitenhaven
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Binnen- en Buitenhavens met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein Oost-Souburg West, 2: Kennishaven, 3: Buitenhaven.

Woningkenmerken
Er zijn 7 woningen in de buurt Buitenhaven.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vlissingen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar

Er is geen informatie over de gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Buitenhaven beschikbaar. De gemiddelde WOZ waarde voor de woningen in de gemeente Vlissingen is te vinden op de pagina over de gemeente Vlissingen.

Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Vlissingen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
Er zijn voor de buurt Buitenhaven onvoldoende gegevens om deze buurt zelf in de grafiek weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Vlissingen (geel), 3 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Buitenhaven: er zijn 7 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Buitenhaven.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 108 totaal in de buurt Buitenhaven

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Buitenhaven telt in totaal 108 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 86% van de adressen in buurt Buitenhaven ligt binnen de bebouwde kom en 14% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Vlissingen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Buitenhaven zijn er 83 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Buitenhaven.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 33 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Buitenhaven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Buitenhaven. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Buitenhaven

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Buitenhaven. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Buitenhaven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vlissingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Buitenhaven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Buitenhaven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Buitenhaven per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitenhaven:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235075
2022500
2021500
2020000
2019500
2018500
2017000
2016500
2015000
2014000
2013000

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Buitenhaven als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 6,2%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 94% En in 2016 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Vlissingen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Buitenhaven

Er zijn voor de buurt Buitenhaven geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Vrouwen en mannen - buurt Buitenhaven


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Buitenhaven. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Vlissingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Vlissingen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Buitenhaven.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2015 voor de buurt Buitenhaven:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoninggeen datageen data
Hoekwoninggeen datageen data
Twee onder één kap woning1.7321.191
Vrijstaande woning5.2101.814
Huurwoninggeen datageen data
Eigen woning5.0581.778

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Buitenhaven zijn A (18 adressen) en C (6 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Buitenhaven. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Buitenhaven: 18 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vlissingen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buitenhaven voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buitenhaven voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Buitenhaven
Bevolking53356
Adressen2.055367
Autos26514

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Buitenhaven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Buitenhaven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Buitenhaven. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Buitenhaven vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Kantine Korfbalvereniging Atlas in Ritthem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Kantine Korfbalvereniging Atlas in Ritthem is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Buitenhaven. Stembureau Kantine Korfbalvereniging Atlas in Ritthem is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Buitenhaven ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Kantine Korfbalvereniging Atlas in Ritthem bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Kantine Korfbalvereniging Atlas in Ritthem stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 61 stembureaus in de gemeente Vlissingen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vlissingen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vlissingen.

Stembureaus Vlissingen
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Buitenhaven. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Buitenhaven
Er zijn 1 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Buitenhaven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Buitenhaven op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1 elektrische auto’s in de buurt Buitenhaven. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Buitenhaven die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 73 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Buitenhaven in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitenhaven geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 97 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Buitenhaven (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 69 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Buitenhaven in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitenhaven geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Buitenhaven. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 25 misdrijven in de buurt Buitenhaven geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buitenhaven, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Buitenhaven zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 150 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Buitenhaven 25 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Buitenhaven in 2023 zijn Diefstal/inbraak bedrijven enz. (5 delicten) en Bedreiging (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Buitenhaven.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Buitenhaven geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Buitenhaven met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Buitenhaven over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Vlissingen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 87,50 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Buitenhaven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Buitenhaven.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Buitenhaven. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners

Er zijn voor de buurt Buitenhaven helaas geen data over geboortes bekend. De cijfers over de geboorten per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn voor de buurt Buitenhaven geen data over sterfte bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar. Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
81% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Buitenhaven ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Buitenhaven per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2012.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
43% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Buitenhaven geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitenhaven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitenhaven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Buitenhaven.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buitenhaven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal30Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners80Aantal2023
Mannen75Aantal2023
Vrouwen0Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar10Aantal2023
25 tot 45 jaar55Aantal2023
45 tot 65 jaar15Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd30Aantal2023
Gehuwd50Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid56Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.832Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.732Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.210Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning5.058Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.794Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.191Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.814Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.778Gemiddeld per m³2015
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel81Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel25Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A18Aantal2024
Energielabels B2Aantal2024
Energielabels C6Aantal2024
Energielabels D0Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker40%percentage2012
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentagegeen data
Drinker43%percentage2012
Zware drinker9%percentage2012
Overmatige drinker9%percentage2012
Ondergewicht2%percentage2012
Normaal gewicht44%percentage2012
Overgewicht60%percentage2012
Ernstig overgewicht14%percentage2012
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentagegeen data
Wekelijkse sportersgeen datapercentagegeen data
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2012
Lopen naar school of werk35%percentage2012
Fietsen naar school of werk50%percentage2012
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam71%percentage2012
Ernstig/zeer ernstig eenzaam27%percentage2012
Emotioneel eenzaam48%percentage2012
Sociaal eenzaamgeen datapercentagegeen data
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentagegeen data
Moeite met rondkomen36%percentage2012
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentagegeen data
Mist emotionele steungeen datapercentagegeen data
Vrijwilligerswerkgeen datapercentagegeen data
Mantelzorger6%percentage2012
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2012
Niet-specifieke klachtengeen datapercentagegeen data
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentagegeen data
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentagegeen data
Psychische klachtengeen datapercentagegeen data
(Zeer) lage veerkrachtgeen datapercentagegeen data
(Zeer) hoge veerkrachtgeen datapercentagegeen data
Suïcide gedachten laatste 12 maandengeen datapercentagegeen data
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2012
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentagegeen data
Gehoorbeperkinggeen datapercentagegeen data
Gezichtsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW0Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5Aantal2023
Herkomst buiten Nederland75Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa70Aantal2023
Autochtoon5Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal7Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting1Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven25Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,44Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand4,39Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand2,24Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand4,39Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand4,39Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkt afstand1,83Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km41Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand4,19Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2015
Café afstand2,24Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km19Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand1,77Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand1,83Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km31Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km12,41Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km31Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km77Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand2,08Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand2,08Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand1,93Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,17Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,17Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,42Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,05Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,77Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,96Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,87Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,14Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,87Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,91Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,27Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,13Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,07Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,18Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,06Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,64Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand2,21Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand2,93Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand2,13Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand2,33Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand99,83Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand4,19Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand4,19Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand4,49Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km8Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07180701Code2023
RegionaamBuitenhavenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07180701Code2023
Oppervlakte totaal144Aantal hectaren2023
Oppervlakte land144Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid367Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal108Aantal2024
Adressen met postcode99Aantal2024
Adressen met woonfunctie7Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie83Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie16Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie10Aantal2024
Verblijfsobjecten108Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres91Aantal2024
Adressen met pand108Aantal2024
Percelen met adres59Aantal2024
Adressen met perceel108Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom93Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom15Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19709Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199012Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200033Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201011Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202023Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19709Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199020Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200033Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201011Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202032Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2Aantal2024
Postcodegebied4382MZ-4382ZBNaam2024
Meest voorkomende postcode4382Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal20Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine10Aantal2023
Personenautos - overige brandstof10Aantal2023
Personenautos per huishouden4,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte14Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7Aantal2023
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning99%Percentage2015
Percentage meergezinswoning1%Percentage2015
Percentage bewoond88%Percentage2015
Percentage onbewoond12%Percentage2015
Koopwoningen81%Percentage2015
Huurwoningen totaal18%Percentage2015
In bezit woningcorporatie0%Percentage2015
In bezit overige verhuurders18%Percentage2015
Eigendom onbekend1%Percentage2015
Bouwjaar voor 200069%Percentage2015
Bouwjaar vanaf 200031%Percentage2015
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning7Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.101Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vlissingen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Buitenhaven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Buitenhaven
Tabel met 108 adressen in de buurt Buitenhaven.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Buitenhaven. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Vlissingen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Havenweg--Vlissingen0
Havenweg--Vlissingen0
Maanweg54382MZVlissingen1
Nieuwe Kruidmolenweg1 t/m 304382WBVlissingen37
Oostelijke Bermweg20 t/m 584382NPVlissingen10
Oosterhavenweg3 t/m 264382NK t/m 4382NLVlissingen20
Poorterspad--Vlissingen0
Poortersweg10 t/m 414382NP t/m 4382NRVlissingen13
Stationsplein3-Vlissingen1
Veerhavenweg14382ZBVlissingen1
Verholen Vliet1 t/m 324382NJVlissingen17
Visodeweg--Vlissingen0
Visodeweg--Vlissingen0
Westerhavenweg2 t/m 164382NMVlissingen7
Zonweg34382WCVlissingen1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 15 openbare ruimtes en 108 adressen in de buurt Buitenhaven. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Vlissingen
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Buitenhaven ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek438299
WoonkernVlissingen93
WoonplaatsVlissingen113
WijkBinnen- en Buitenhavens113
GemeenteVlissingen113
ProvincieZeeland113
WaterschapWaterschap Scheldestromen113
LandNederland113

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Buitenhaven ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Buitenhaven dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Buitenhaven ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Buitenhaven en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven