Statistieken buurt CNB

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt CNB in de gemeente Stede Broec. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt CNB in de gemeente Stede Broec. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt CNB telt 0 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt CNB.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt CNB:

JaarAantal inwoners de buurt CNB% verschil
20230geen data
20220geen data
20210-100%
202020%
201920%
201820%
201720%
201620%
201520%
201420%
20132geen data

Het aantal inwoners in de buurt CNB is met 2 inwoners afgenomen van 2 inwoners in 2013 tot 0 inwoners in 2023 (dat is een daling van 100%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -0 inwoners (-10%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Stede Broec.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt CNB:

In 2013 waren er 2 inwoners in de buurt CNB. Dit is het hoogste aantal inwoners tot en met 2020. In 2021 is het aantal gedaald tot 0 inwoners. Dit is een daling van 2 (-100%) ten opzichte van 2020. Het aantal inwoners blijft 0 tot en met 2023.

Over de buurt CNB

Buurt CNB heeft afgerond een totale oppervlakte van 16 hectare, waarvan 16 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 917 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt CNB. Postcode 1611 is de meest voorkomende postcode in de buurt CNB. De buurt CNB ligt binnen Stede Broec Noord in de gemeente Stede Broec.

De gegevens van de buurt CNB voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt CNB
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Stede Broec Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: CNB, 2: Oosterweed, 3: Rozeboom, 4: Zesstedenpark, 5: Hooge Sluis ...Toon meer... Kaart van de wijk Stede Broec Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: CNB, 2: Oosterweed, 3: Rozeboom, 4: Zesstedenpark, 5: Hooge Sluis, 6: Lutjebroek, 7: Oud Bovenkarpel, 8: Oud Grootebroek, 9: Centrum, 10: Zuidervoert, 11: Noordertocht ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn geen woningen in de buurt CNB.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Stede Broec in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt CNB was €270.000 in 2020.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt CNB.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt CNB:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt CNB% verschil
2020€270.0009,8%
2019€246.0008,8%
2018€226.0006,6%
2017€212.0004,43%
2016€203.0000%
2015€203.000-2,87%
2014€209.000-7,1%
2013€225.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt CNB is met €45.000 toegenomen van €225.000 in 2013 tot €270.000 in 2020 (dat is een stijging van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2020 was €6.428 (2,81%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Stede Broec.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Stede Broec.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt CNB is €270.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 0% en er zijn 0 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Stede Broec (geel), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 25 buurten (blauw). De buurt CNB wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Advertentie:

Adressen: 3 totaal in de buurt CNB

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt CNB telt in totaal 3 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 67% van de adressen in buurt CNB ligt binnen de bebouwde kom en 33% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Stede Broec
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt CNB is er één verblijfsobject met het gebruiksdoel overige gebruiksfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt CNB.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt CNB.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt CNB. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt CNB

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt CNB. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt CNB


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Stede Broec bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt CNB


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt CNB.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt CNB per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt CNB:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023000
2022000
2021000
2020200
2019200
2018200
2017200
2016200
2015200
2014200
2013200

In 2020 was de herkomst van inwoners in de buurt CNB als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 0% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Stede Broec naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt CNB

Er zijn voor de buurt CNB geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt CNB.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt CNB. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Stede Broec:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Stede Broec. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt CNB.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2020 voor de buurt CNB:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.820610
Tussenwoning3.1801.060
Hoekwoning3.0601.130
Twee onder één kap woning3.1301.340
Vrijstaande woning3.4701.630
Huurwoning1.940810
Eigen woning3.3001.340

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Adressen

0 adressen

Er zijn geen adressen bekend in de buurt CNB.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt CNB voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt CNB voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt CNB
Bevolking5330
Adressen2.055917
Autos2650

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt CNB ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt CNB.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt CNB. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt CNB vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Hotel de Halve maan in Bovenkarspel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Hotel de Halve maan in Bovenkarspel is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt CNB. Stembureau Hotel de Halve maan in Bovenkarspel is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt CNB ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Hotel de Halve maan in Bovenkarspel bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Hotel de Halve maan in Bovenkarspel stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 29 stembureaus in de gemeente Stede Broec en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Stede Broec. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Stede Broec.

Stembureaus Stede Broec

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt CNB.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Stede Broec: CNB is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt CNB is €28.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.900. Buurt CNB telt 0 inkomensontvangers op 0 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de buurt CNB heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Stede Broec.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (5 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt CNB (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt CNB voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt CNB zijn in totaal 5 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 5 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 0 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt CNB. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt CNB in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt CNB geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt CNB (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt CNB in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt CNB geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt CNB. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 geen misdrijven in de buurt CNB geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt CNB, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt CNB zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 3 verschillende soorten delicten. Voor 0,77% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 3 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de buurt CNB geen misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt CNB van 2012 t/m 2023 zijn Zakkenrollerij (1 delicten) en Overige vermogensdelicten (1 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 3 soorten delicten die van 2012 tot en met 2023 geregistreerd zijn in de buurt CNB.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt CNB geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt CNB met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt CNB over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Stede Broec.

Misdaden per 1.000 inwoners

Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is voor de buurt CNB helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt CNB.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt CNB.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt CNB genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt CNB.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt CNB.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt CNB zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Bekijk de data uit de regionale gezondheidsmonitor voor de andere wijken en buurten in de gemeente Stede Broec.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt CNB voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie0Aantal2020
G+I Handel en horeca0Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2020
O-Q Overheid, onderwijs en zorg0Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2023
Mannen0Aantal2023
Vrouwen0Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd0Aantal2023
Gehuwd0Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid0Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1Aantal2020
Opleidingsniveau hoog0Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura0Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,5%Percentage2020
WMO cliënten0Aantal2020
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.910Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.180Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.060Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.130Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.470Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.300Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.190Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.340Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.630Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning810Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.340Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel3Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel0Aantal2024
Adressen met definitief energielabel0Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A0Aantal2024
Energielabels B0Aantal2024
Energielabels C0Aantal2024
Energielabels D0Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Rokergeen datapercentagegeen data
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentagegeen data
Drinkergeen datapercentagegeen data
Zware drinkergeen datapercentagegeen data
Overmatige drinkergeen datapercentagegeen data
Ondergewichtgeen datapercentagegeen data
Normaal gewichtgeen datapercentagegeen data
Overgewichtgeen datapercentagegeen data
Ernstig overgewichtgeen datapercentagegeen data
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentagegeen data
Wekelijkse sportersgeen datapercentagegeen data
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Lopen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentagegeen data
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentagegeen data
Emotioneel eenzaamgeen datapercentagegeen data
Sociaal eenzaamgeen datapercentagegeen data
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentagegeen data
Moeite met rondkomengeen datapercentagegeen data
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentagegeen data
Mist emotionele steungeen datapercentagegeen data
Vrijwilligerswerkgeen datapercentagegeen data
Mantelzorgergeen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentagegeen data
Niet-specifieke klachtengeen datapercentagegeen data
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentagegeen data
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentagegeen data
Psychische klachtengeen datapercentagegeen data
(Zeer) lage veerkrachtgeen datapercentagegeen data
(Zeer) hoge veerkrachtgeen datapercentagegeen data
Suïcide gedachten laatste 12 maandengeen datapercentagegeen data
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentagegeen data
Gehoorbeperkinggeen datapercentagegeen data
Gezichtsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers83%Percentage2020
Percentage zelfstandigen17%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.900Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.700Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen1,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,70%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,50%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,8%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€141x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering - AOW1Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland0Aantal2023
Herkomst buiten Nederland0Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon0Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven0Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand15,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand15,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km23Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km51Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km26Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km35Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km7,90Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand30,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand16,20Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand16,00Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand15,30Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand3,60Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km21Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05320211Code2023
RegionaamCNBNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05320211Code2023
Oppervlakte totaal16Aantal hectaren2023
Oppervlakte land16Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid917Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3Aantal2024
Adressen met postcode3Aantal2024
Adressen met woonfunctie0Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1Aantal2024
Verblijfsobjecten3Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2Aantal2024
Adressen met pand2Aantal2024
Percelen met adres3Aantal2024
Adressen met perceel3Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20100Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20100Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1611BNNaam2024
Meest voorkomende postcode1611Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal0Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine0Aantal2023
Personenautos - overige brandstof0Aantal2023
Personenautos per huishouden1,08Aantal2020
Personenautos naar oppervlakte0Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€270.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning74%Percentage2020
Percentage meergezinswoning26%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen71%Percentage2020
Huurwoningen totaal29%Percentage2020
In bezit woningcorporatie19%Percentage2020
In bezit overige verhuurders10%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200081%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2020
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Stede Broec. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt CNB: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt CNB
Tabel met openbare ruimtes in de buurt CNB.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt CNB. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Stede Broec.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Veilingweg1 t/m 31611BNBovenkarspel3

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 1 openbare ruimtes en 3 adressen in de buurt CNB. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Stede Broec
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt CNB ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek16113
DeelkernBovenkarspel2
WoonkernStede Broec2
WoonplaatsBovenkarspel3
WijkStede Broec Noord3
GemeenteStede Broec3
ProvincieNoord-Holland3
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier3
LandNederland3

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt CNB ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt CNB dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt CNB ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt CNB en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven