Statistieken buurt Cuijk Heeswijkse Kampen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen in de gemeente Land van Cuijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen in de gemeente Land van Cuijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Cuijk Heeswijkse Kampen telt 7.190 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen:

JaarAantal inwoners de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen% verschil
20237.1901,34%
20227.0950,64%
20217.0503,07%
20206.8401,63%
20196.7300,45%
20186.7000,46%
20176.6691,48%
20166.5720,69%
20156.5270,08%
20146.5220,69%
20136.477geen data

De bevolking van de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen is met 713 inwoners gegroeid van 6.477 inwoners in 2013 tot 7.190 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 71 inwoners (1,05%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Land van Cuijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen:

In 2013 waren er 6.477 inwoners in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Het aantal van 6.477 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 7.190 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 713 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 95 (1,34%). Het aantal van 7.190 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen

Buurt Cuijk Heeswijkse Kampen heeft afgerond een totale oppervlakte van 273 hectare, waarvan 230 land en 44 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.184 adressen per km2. Er wonen 3.045 huishoudens in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Postcode 5432 is de meest voorkomende postcode in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. De buurt Cuijk Heeswijkse Kampen ligt binnen Cuijk in de gemeente Land van Cuijk.

De gemeente Land van Cuijk (gemeentecode GM1982) is in 2022 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk overgegaan. De gegevens van de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Cuijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Cuijk Heeswijkse Kampen, 2: Cuijk De Valuwe, 3: Cuijk kern, 4: Cuijk buitengebied ten westen, 5: Cuijk industriegebied, 6: Cuijk Padbroek, 7: Cuijk buitengebied ten zuid-westen.

Woningkenmerken
Er zijn 3.045 woningen in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Land van Cuijk in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen was €349.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Cuijk Heeswijkse Kampen% verschil
2023€349.00017%
2022€299.00012%
2021€268.0008,1%
2020€248.0006,9%
2019€232.0005,9%
2018€219.0002,90%
2017€212.8282,97%
2016€206.6930,76%
2015€205.143-2,61%
2014€210.650-6,5%
2013€225.300geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen is met €123.700 toegenomen van €225.300 in 2013 tot €349.000 in 2023 (dat is een stijging van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.370 (4,67%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Land van Cuijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen is €349.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 3.045 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Land van Cuijk (geel), 34 woonplaatsen (groen), wijk Cuijk (oranje) en 6 buurten (blauw). De buurt Cuijk Heeswijkse Kampen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen: er zijn 1.287 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.153 totaal in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Cuijk Heeswijkse Kampen telt in totaal 3.153 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Cuijk Heeswijkse Kampen liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Land van Cuijk
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen zijn er 3.077 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 723 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Land van Cuijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.700525965
20225.695493907
20215.670486894
20205.540458842
20195.460447823
20185.475432793
20175.462425781
20165.417407747
20155.417390716
20145.457373686
20135.361392720

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 7,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 13% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 6,1% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Land van Cuijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Cuijk Heeswijkse Kampen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen in 2022 zijn Westers (715 inwoners) en Overig (325 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Land van Cuijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Land van Cuijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen zijn A (1.452 adressen) en C (780 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen: 1.452 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Land van Cuijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 31 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Land van Cuijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 113 stembureaus in de gemeente Land van Cuijk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Land van Cuijk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Land van Cuijk.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Cuijk (Cuijk Heeswijkse Kampen is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Cuijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Cuijk Heeswijkse Kampen is €31.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.000. Buurt Cuijk Heeswijkse Kampen telt 5.700 inkomensontvangers op 7.190 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,30% procent van de huishoudens in buurt Cuijk Heeswijkse Kampen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Cuijk (Cuijk Heeswijkse Kampen is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Cuijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (565 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen zijn in totaal 565 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 565 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 560 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen
Er zijn 113 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 113 elektrische auto’s in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.695 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.743 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.912 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 120 misdrijven in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.073 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen 120 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen in 2023 zijn Horizontale fraude (26 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (20 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 11 misdrijven in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Land van Cuijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,59 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal565Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie65Aantal2023
G+I Handel en horeca85Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening145Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg110Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.190Aantal2023
Mannen3.645Aantal2023
Vrouwen3.545Aantal2023
0 tot 15 jaar1.295Aantal2023
15 tot 25 jaar790Aantal2023
25 tot 45 jaar2.035Aantal2023
45 tot 65 jaar2.180Aantal2023
65 jaar of ouder890Aantal2023
Ongehuwd3.650Aantal2023
Gehuwd2.855Aantal2023
Gescheiden520Aantal2023
Verweduwd165Aantal2023
Geboorte totaal95Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.126Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.280Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.500Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.850Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura190Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,9%Percentage2022
WMO cliënten245Aantal2022
WMO cliënten relatief35Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning990Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel88Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel994Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.071Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+26Aantal2024
Energielabels A1.452Aantal2024
Energielabels B757Aantal2024
Energielabels C780Aantal2024
Energielabels D41Aantal2024
Energielabels E1Aantal2024
Energielabels F5Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters57%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk39%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.045Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens875Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen940Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.230Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€183x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO330Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW790Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.700Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.490Aantal2023
Herkomst Europa525Aantal2023
Herkomst buiten Europa965Aantal2023
Geboren in Nederland5.700Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa290Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa515Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa235Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa450Aantal2023
Autochtoon5.695Aantal2022
Westers totaal715Aantal2022
Niet-westers totaal685Aantal2022
Marokko95Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba50Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije185Aantal2022
Overig niet-westers325Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal23Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting33Aantal2023
Verkeersovertredingen28Aantal2023
Vernieling20Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven120Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,32Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,33Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,52Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,63Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,77Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,19Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,28Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,26Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,06Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,89Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19820807Code2023
RegionaamCuijk Heeswijkse KampenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19820807Code2023
Oppervlakte totaal273Aantal hectaren2023
Oppervlakte land230Aantal hectaren2023
Oppervlakte water44Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.184Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.153Aantal2024
Adressen met postcode3.115Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.077Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie11Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie6Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie10Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie40Aantal2024
Verblijfsobjecten3.153Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.476Aantal2024
Adressen met pand3.153Aantal2024
Percelen met adres2.254Aantal2024
Adressen met perceel3.153Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.150Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.076Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19709Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980354Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990587Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000723Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010282Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020459Aantal2024
Panden met adres 2020 en later61Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19709Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980406Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990616Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.007Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010503Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020507Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later104Aantal2024
Postcodegebied5431NB-5432MPNaam2024
Meest voorkomende postcode5432Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode99%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade29Aantal2022
Verkeersongevallen totaal31Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.825Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.050Aantal2023
Personenautos - overige brandstof775Aantal2023
Personenautos per huishouden1,26Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.663Aantal2023
Motorfietsen285Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.045Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€349.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200062%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200038%Percentage2023
Appartement712Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.287Aantal2024
Hoekwoning567Aantal2024
Tweeonder1kap246Aantal2024
Vrijstaande woning265Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.76Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Land van Cuijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Cuijk Heeswijkse Kampen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen
Tabel met 3.153 adressen in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Land van Cuijk.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Anjelier1 t/m 265432BXCuijk26
Appelboom1 t/m 125432KPCuijk11
Aronskelk1 t/m 635432HH t/m 5432HJCuijk41
Bereklauw1 t/m 2035432AN t/m 5432AXCuijk160
Bosrank3 t/m 295432HB t/m 5432HDCuijk21
Bostulp8 t/m 545432HKCuijk22
Brem1 t/m 185432DMCuijk14
Brouwersbos1 t/m 1125431NB t/m 5432BECuijk50
De Nielt1 t/m 1105432ME t/m 5432MJCuijk72
Dijkskruin1 t/m 735432KBCuijk51
Duizendblad2 t/m 85432ECCuijk5
Ewinkel1 t/m 165431NDCuijk23
Gele Lis1 t/m 485432HRCuijk38
Heemst1 t/m 35432DGCuijk2
Heeswijk40 t/m 445431NCCuijk3
Heggerank1 t/m 1565432CA t/m 5432CGCuijk146
Hondsroos2 t/m 205432GNCuijk10
Hop1 t/m 75432GJCuijk7
Horreum1 t/m 115432MLCuijk11
Hulst1 t/m 125432DNCuijk10
Kalmoes1 t/m 435432DECuijk42
Kamille1 t/m 245432DLCuijk20
Kamperfoelie1 t/m 395432DPCuijk20
Kardinaalsmuts3 t/m 10015432AA t/m 5432AGCuijk141
Kattedoorn1 t/m 1195432BM t/m 5432BNCuijk92
Keerkade1 t/m 275432KACuijk27
Klaver1 t/m 905432BP t/m 5432BSCuijk55
Kleefkruid1 t/m 1035432EE t/m 5432EHCuijk75
Kling1 t/m 585432MACuijk45
Kruisbes1 t/m 165432HV t/m 5432HWCuijk13
Kruisdistel1 t/m 695432BH t/m 5432BLCuijk61
Lavendel2 t/m 5355432CX t/m 5432DXCuijk310
Lavendelkade--Cuijk0
Look1 t/m 105432DBCuijk12
Lupine1 t/m 265432BTCuijk26
Magnolia2 t/m 345432KKCuijk17
Marjolein1 t/m 665432DSCuijk57
Meidoorn1 t/m 1015432GA t/m 5432GCCuijk80
Nagelkruid1 t/m 565432EN t/m 5432EPCuijk54
Paardekastanje1 t/m 45432KRCuijk4
Penningkruid1 t/m 995432EJ t/m 5432EMCuijk72
Perenboom1 t/m 125432KNCuijk12
Pimpernel1 t/m 165432DVCuijk16
Plataan1 t/m 115432KTCuijk10
Potbeker1 t/m 1125432MKCuijk70
Raamweg--Cuijk0
Raamweg1 t/m 105431NHCuijk5
Ridderspoor1 t/m 165432DTCuijk16
Rivierduin1 t/m 465432KCCuijk46
Sering1 t/m 725432DDCuijk48
Silenus1 t/m 1225432MGCuijk111
Sleedoorn4 t/m 1265432AH t/m 5432AMCuijk90
Stroomrug1 t/m 285432KDCuijk26
Tegula1 t/m 145432MDCuijk15
Tulpenboom2 t/m 565432KLCuijk28
Veldoven1 t/m 855432MB t/m 5432MCCuijk72
Veldzuring1 t/m 275432GPCuijk24
Venkel1 t/m 245432BZCuijk24
Vlierbes1 t/m 85432GHCuijk9
Walstro1 t/m 715432DRCuijk71
Waterkering1 t/m 365432KECuijk36
Waterput1 t/m 575432MPCuijk57
Weegbree1 t/m 185432HACuijk13
Wegedoorn1 t/m 2215432EA t/m 5432EXCuijk181
Wijnruit1 t/m 585432DA t/m 5432DCCuijk43
Zilveresdoorn1 t/m 525432KH t/m 5432KJCuijk51
Zilverschat1 t/m 615432MNCuijk48
Zomereik1 t/m 245432KSCuijk24
Zuring1 t/m 925432BV t/m 5432BWCuijk61

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 69 openbare ruimtes en 3.153 adressen in de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Land van Cuijk
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Cuijk Heeswijkse Kampen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek543130
Postcode numeriek54323085
DeelkernEwinkel23
DeelkernHeeswijk3
WoonkernCuijk3150
WoonplaatsCuijk3155
WijkCuijk3155
GemeenteLand van Cuijk3155
ProvincieNoord-Brabant3155
WaterschapWaterschap Aa en Maas3155
LandNederland3155

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Cuijk Heeswijkse Kampen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Cuijk Heeswijkse Kampen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven