Statistieken De Buurt-West

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de De Buurt-West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de De Buurt-West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De De Buurt-West telt 2.565 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de De Buurt-West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de De Buurt-West:

JaarAantal inwoners de De Buurt-West% verschil
20232.5650%
20222.565-1,35%
20212.6000,97%
20202.575-0,58%
20192.590-0,96%
20182.615geen data

De bevolking van de De Buurt-West is met 50 personen gedaald van 2.615 personen in 2018 tot 2.565 personen in 2023 (dat is een afname van 1,91%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2018 tot en met 2023 was -10 personen (-0,38%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Wageningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de De Buurt-West:

In 2018 telde de De Buurt-West 2.615 inwoners. Het aantal van 2.615 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2018 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 2.565 personen. Dit is een daling van 50 (-1,91%) ten opzichte van 2018, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -35 (-1,35%). Het aantal inwoners blijft 2.565 tot en met 2023.

Over de De Buurt-West

De Buurt-West heeft afgerond een totale oppervlakte van 29 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.221 adressen per km2. Er wonen 1.455 huishoudens in de De Buurt-West. Postcode 6707 is de meest voorkomende postcode in de De Buurt-West. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Wageningen.

De gegevens van de de Buurt De Buurt-West voor de jaren 2018 tot en met 2017 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de De Buurt-West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk De Buurt met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Haverlanden, 2: Pomona, 3: De Buurt-Oost, 4: De Buurt-West.

Woningkenmerken
Er zijn 1.360 woningen in de De Buurt-West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Wageningen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de De Buurt-West was €285.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de De Buurt-West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de De Buurt-West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde De Buurt-West% verschil
2023€285.00019%
2022€239.00017%
2021€204.0008,5%
2020€188.0006,8%
2019€176.000-0,56%
2018€177.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de De Buurt-West is met €108.000 gegroeid van €177.000 in 2018 tot €285.000 in 2023 (dat is een groei van 61%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2018 tot en met 2023 was €21.600 (10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Wageningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de De Buurt-West met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Wageningen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de De Buurt-West is €285.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 1.360 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Wageningen (geel), 12 wijken (oranje) en 32 buurten (blauw). De De Buurt-West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de De Buurt-West: er zijn 757 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de De Buurt-West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.541 totaal in de De Buurt-West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De De Buurt-West telt in totaal 1.541 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in De Buurt-West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Wageningen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de De Buurt-West. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de De Buurt-West. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de De Buurt-West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de De Buurt-West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de De Buurt-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Wageningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de De Buurt-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de De Buurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2018 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de De Buurt-West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de De Buurt-West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.850200510
20221.905186474
20211.940186474
20201.925183467
20191.935185470
20181.960185470

In 2023 was de herkomst van inwoners in de De Buurt-West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 72%, herkomst uit Europese landen: 7,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 20% En in 2018 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 7,1% en herkomst van buiten Europa: 18%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Wageningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond De Buurt-West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de De Buurt-West in 2022 zijn Westers (265 inwoners) en Overig (245 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de De Buurt-West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de De Buurt-West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de De Buurt-West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Wageningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wageningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de De Buurt-West zijn C (329 adressen) en B (294 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de De Buurt-West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de De Buurt-West: 329 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wageningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de De Buurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de De Buurt-West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de De Buurt-West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in De Buurt-West.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de De Buurt-West voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de De Buurt-West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Verzorgingshuis Rumah Kita in Wageningen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Verzorgingshuis Rumah Kita in Wageningen is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de De Buurt-West. Stembureau Verzorgingshuis Rumah Kita in Wageningen is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de De Buurt-West ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Wageningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Verzorgingshuis Rumah Kita in Wageningen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Verzorgingshuis Rumah Kita in Wageningen stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 60 stembureaus in de gemeente Wageningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Wageningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Wageningen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in De Buurt-West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Wageningen: De Buurt-West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in De Buurt-West is €23.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.800. De Buurt-West telt 2.100 inkomensontvangers op 2.565 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
10% procent van de huishoudens in De Buurt-West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Wageningen: De Buurt-West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (190 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de De Buurt-West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de De Buurt-West zijn in totaal 190 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de De Buurt-West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de De Buurt-West
Er zijn 15 elektrische auto’s in april 2024 in de De Buurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de De Buurt-West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 15 elektrische auto’s in de De Buurt-West. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de De Buurt-West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 928 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de De Buurt-West in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de De Buurt-West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.135 op naam geregistreerde voertuigen in de De Buurt-West (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 884 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de De Buurt-West in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de De Buurt-West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de De Buurt-West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 69 misdrijven in de De Buurt-West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de De Buurt-West, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de De Buurt-West zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 995 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de De Buurt-West 69 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de De Buurt-West in 2023 zijn Horizontale fraude (12 delicten) en Ongevallen (weg) (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, De Buurt-West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 5 misdrijven in de De Buurt-West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de De Buurt-West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de De Buurt-West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Wageningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,02 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de De Buurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de De Buurt-West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de De Buurt-West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de De Buurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de De Buurt-West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de De Buurt-West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de De Buurt-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de De Buurt-West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de De Buurt-West. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de De Buurt-West geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de De Buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de De Buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de De Buurt-West heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de De Buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de De Buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de De Buurt-West voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de De Buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de De Buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de De Buurt-West heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de De Buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de De Buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de De Buurt-West heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de De Buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de De Buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
62% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de De Buurt-West heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de De Buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de De Buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
54% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de De Buurt-West voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de De Buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de De Buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de De Buurt-West heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de De Buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de De Buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de De Buurt-West doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de De Buurt-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de De Buurt-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de De Buurt-West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal190Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.565Aantal2023
Mannen1.215Aantal2023
Vrouwen1.350Aantal2023
0 tot 15 jaar330Aantal2023
15 tot 25 jaar420Aantal2023
25 tot 45 jaar755Aantal2023
45 tot 65 jaar580Aantal2023
65 jaar of ouder480Aantal2023
Ongehuwd1.520Aantal2023
Gehuwd660Aantal2023
Gescheiden245Aantal2023
Verweduwd140Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid8.845Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag810Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar560Aantal2022
Opleidingsniveau hoog670Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura60Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten260Aantal2022
WMO cliënten relatief101Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.170Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel176Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel209Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.156Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A134Aantal2024
Energielabels B294Aantal2024
Energielabels C329Aantal2024
Energielabels D190Aantal2024
Energielabels E191Aantal2024
Energielabels F129Aantal2024
Energielabels G98Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn53%percentage2020
Drinker73%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk50%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam36%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie60%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.455Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens830Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen315Aantal2023
Huishoudens met kinderen310Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen51%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen9,8%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar24%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen66%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen6,9%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,6%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum21%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€9x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW430Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.850Aantal2023
Herkomst buiten Nederland710Aantal2023
Herkomst Europa200Aantal2023
Herkomst buiten Europa510Aantal2023
Geboren in Nederland1.850Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa85Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa195Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa120Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa315Aantal2023
Autochtoon1.905Aantal2022
Westers totaal265Aantal2022
Niet-westers totaal395Aantal2022
Marokko80Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers245Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal18Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting13Aantal2023
Verkeersovertredingen16Aantal2023
Vernieling7Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven69Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand31,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02890603Code2023
RegionaamDe Buurt-WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02890603Code2023
Oppervlakte totaal29Aantal hectaren2023
Oppervlakte land29Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.221Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.541Aantal2024
Adressen met postcode1.370Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.364Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie5Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie171Aantal2024
Verblijfsobjecten1.541Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres781Aantal2024
Adressen met pand1.541Aantal2024
Percelen met adres359Aantal2024
Adressen met perceel1.541Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.541Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.364Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19006Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192544Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950226Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970315Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980105Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199017Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200040Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201016Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202012Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19006Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192546Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950233Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970834Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980194Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199017Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200044Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201016Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020151Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied6707AG-6708AANaam2024
Meest voorkomende postcode6707Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal945Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine795Aantal2023
Personenautos - overige brandstof145Aantal2023
Personenautos per huishouden0,65Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.259Aantal2023
Motorfietsen55Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.360Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€285.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning44%Percentage2023
Percentage meergezinswoning56%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen22%Percentage2023
Huurwoningen totaal78%Percentage2023
In bezit woningcorporatie73%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement757Aantal2024
Tussen of geschakelde woning389Aantal2024
Hoekwoning185Aantal2024
Tweeonder1kap18Aantal2024
Vrijstaande woning15Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.177Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Wageningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 De Buurt-West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de De Buurt-West
Tabel met 1.542 adressen in de De Buurt-West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de De Buurt-West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Wageningen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Beekstraat1 t/m 386707DR t/m 6707DSWageningen30
Bernhardstraat1 t/m 646707CH t/m 6707CNWageningen111
Binnenweg1-Wageningen23
Brakelseweg1 t/m 1446707DV t/m 6707DZWageningen136
Celebesstraat1 t/m 276707EDWageningen14
Dijkgraafseweg1 t/m 546707EH t/m 6707EMWageningen41
Irenestraat1 t/m 726707CT t/m 6707CXWageningen60
Javastraat2 t/m 6106707ECWageningen151
Julianastraat1 t/m 1936707DA t/m 6707DJWageningen158
Kruisstraat1 t/m 346707DS t/m 6707DTWageningen39
Lawickse Allee10 t/m 1246707AG t/m 6707APWageningen88
Lijnbaanstraat1 t/m 456707EA t/m 6707EBWageningen43
Margrietplantsoen1 t/m 316707CA t/m 6707CBWageningen40
Marijkeweg1 t/m 36708AAWageningen2
Matenstraat1 t/m 716707CP t/m 6707CSWageningen71
Melkweg1 t/m 46707CZWageningen5
Rooseveltweg201 t/m 4656707GL t/m 6707GRWageningen177
Sumatrastraat1 t/m 406707EE t/m 6707EGWageningen22
Van Uvenweg2 t/m 1486707BA t/m 6707BJWageningen160
Vanenburgstraat2 t/m 756707CC t/m 6707CGWageningen72
van Eckstraat1 t/m 1116707DK t/m 6707DPWageningen99

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 21 openbare ruimtes en 1.542 adressen in de De Buurt-West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor De Buurt-West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de De Buurt-West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek67071376
Postcode numeriek67082
WoonkernWageningen1542
WoonplaatsWageningen1542
WijkDe Buurt1542
GemeenteWageningen1542
ProvincieGelderland1542
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe1542
LandNederland1542

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de De Buurt-West ‘raken’ met het aantal adressen uit de De Buurt-West dat in het betreffende gebied ligt.

De Buurt-West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de De Buurt-West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven