Statistieken buurt Giesbeek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Giesbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Giesbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Giesbeek telt 2.665 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Giesbeek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Giesbeek:

JaarAantal inwoners de buurt Giesbeek% verschil
20232.6650%
20222.665-1,11%
20212.695-1,46%
20202.735-1,08%
20192.7650,36%
20182.7550,55%
20172.740-0,18%
20162.745-1,08%
20152.775-0,89%
20142.800-1,06%
20132.830geen data

De bevolking van de buurt Giesbeek is met 165 personen gedaald van 2.830 personen in 2013 tot 2.665 personen in 2023 (dat is een afname van 5,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -16 personen (-0,60%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zevenaar.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Giesbeek:

In 2013 waren er 2.830 inwoners in de buurt Giesbeek. Het aantal van 2.830 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 2.665 personen. Dit is een daling van 165 (-5,8%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -30 (-1,11%). Het aantal inwoners blijft 2.665 tot en met 2023.

Over de buurt Giesbeek

Buurt Giesbeek heeft afgerond een totale oppervlakte van 181 hectare, waarvan 158 land en 23 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 353 adressen per km2. Er wonen 1.200 huishoudens in de buurt Giesbeek. Postcode 6987 is de meest voorkomende postcode in de buurt Giesbeek. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Zevenaar.

De naam Giesbeek wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Giesbeek en voor de wijk Giesbeek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Giesbeek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Giesbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Rhederlaag, 2: Giesbeek, 3: Riverparc.

Woningkenmerken
Er zijn 1.229 woningen in de buurt Giesbeek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zevenaar in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Giesbeek was €319.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Giesbeek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Giesbeek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Giesbeek% verschil
2023€319.00014%
2022€279.00013%
2021€246.0006,5%
2020€231.0006,9%
2019€216.0005,9%
2018€204.0005,2%
2017€194.000-0,51%
2016€195.0002,63%
2015€190.000-4,52%
2014€199.000-16%
2013€238.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Giesbeek is met €81.000 toegenomen van €238.000 in 2013 tot €319.000 in 2023 (dat is een groei van 34%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.100 (3,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zevenaar.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Giesbeek met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zevenaar.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Giesbeek is €319.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 1.229 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Zevenaar (geel), 11 woonplaatsen (groen), 12 wijken (oranje) en 38 buurten (blauw). De buurt Giesbeek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Giesbeek: er zijn 334 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Giesbeek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.405 totaal in de buurt Giesbeek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Giesbeek telt in totaal 1.405 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 97% van de adressen in buurt Giesbeek ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Zevenaar
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Giesbeek zijn er 1.278 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Giesbeek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 294 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Giesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Giesbeek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Giesbeek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Giesbeek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Giesbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zevenaar bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Giesbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Giesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Giesbeek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Giesbeek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.335170155
20222.355162148
20212.385162148
20202.420165150
20192.460160145
20182.460154141
20172.440157143
20162.460149136
20152.495146134
20142.520146134
20132.547148135

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Giesbeek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 6,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 5,2% en herkomst van buiten Europa: 4,77%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zevenaar naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Giesbeek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Giesbeek in 2022 zijn Westers (210 inwoners) en Overig (70 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Giesbeek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Giesbeek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Giesbeek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zevenaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zevenaar. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Giesbeek zijn B (298 adressen) en C (290 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Giesbeek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Giesbeek: 298 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zevenaar bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Giesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Giesbeek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Giesbeek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Giesbeek.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Giesbeek voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Giesbeek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Giesbeek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Giesbeek. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Giesbeek. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zevenaar.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Giesbeek.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 55 stembureaus in de gemeente Zevenaar en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zevenaar. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zevenaar.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Giesbeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Zevenaar: Giesbeek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Giesbeek is €30.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.700. Buurt Giesbeek telt 2.200 inkomensontvangers op 2.665 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,40% procent van de huishoudens in buurt Giesbeek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Zevenaar: Giesbeek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (290 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Giesbeek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Giesbeek zijn in totaal 290 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Giesbeek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Giesbeek
Er zijn 68 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Giesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Giesbeek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 68 elektrische auto’s in de buurt Giesbeek. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Giesbeek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.683 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Giesbeek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Giesbeek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.264 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Giesbeek (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.651 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Giesbeek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Giesbeek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Giesbeek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 20 misdrijven in de buurt Giesbeek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Giesbeek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Giesbeek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 731 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Giesbeek 20 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Giesbeek in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (5 delicten) en Mishandeling (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Giesbeek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 is er één misdrijf in de buurt Giesbeek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Giesbeek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Giesbeek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zevenaar.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 1,88 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Giesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Giesbeek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Giesbeek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Giesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Giesbeek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Giesbeek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Giesbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Giesbeek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Giesbeek. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Giesbeek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Giesbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Giesbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Giesbeek heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Giesbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Giesbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Giesbeek sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Giesbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Giesbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Giesbeek heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Giesbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Giesbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Giesbeek heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Giesbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Giesbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Giesbeek heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Giesbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Giesbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Giesbeek voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Giesbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Giesbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Giesbeek heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Giesbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Giesbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Giesbeek doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Giesbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Giesbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Giesbeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal290Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie50Aantal2023
G+I Handel en horeca60Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.665Aantal2023
Mannen1.335Aantal2023
Vrouwen1.330Aantal2023
0 tot 15 jaar340Aantal2023
15 tot 25 jaar290Aantal2023
25 tot 45 jaar500Aantal2023
45 tot 65 jaar875Aantal2023
65 jaar of ouder660Aantal2023
Ongehuwd1.110Aantal2023
Gehuwd1.145Aantal2023
Gescheiden210Aantal2023
Verweduwd195Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.687Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag580Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar970Aantal2022
Opleidingsniveau hoog470Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura60Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten175Aantal2022
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.530Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.270Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel143Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel604Aantal2024
Adressen met definitief energielabel658Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++14Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A288Aantal2024
Energielabels B298Aantal2024
Energielabels C290Aantal2024
Energielabels D151Aantal2024
Energielabels E43Aantal2024
Energielabels F82Aantal2024
Energielabels G90Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.200Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens370Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen415Aantal2023
Huishoudens met kinderen415Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€197x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO120Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW600Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.335Aantal2023
Herkomst buiten Nederland325Aantal2023
Herkomst Europa170Aantal2023
Herkomst buiten Europa155Aantal2023
Geboren in Nederland2.335Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa75Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa85Aantal2023
Autochtoon2.355Aantal2022
Westers totaal210Aantal2022
Niet-westers totaal100Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers70Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven20Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand33,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02990300Code2023
RegionaamGiesbeekNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02990300Code2023
Oppervlakte totaal181Aantal hectaren2023
Oppervlakte land158Aantal hectaren2023
Oppervlakte water23Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid353Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.405Aantal2024
Adressen met postcode1.405Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.278Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie13Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie36Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie14Aantal2024
Adressen met logiesfunctie23Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie13Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie33Aantal2024
Verblijfsobjecten1.405Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.238Aantal2024
Adressen met pand1.405Aantal2024
Percelen met adres1.065Aantal2024
Adressen met perceel1.405Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.357Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom48Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.257Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom21Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190028Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192541Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195088Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970225Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980294Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990163Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000226Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201055Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202036Aantal2024
Panden met adres 2020 en later82Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190029Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192543Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950117Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970229Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980304Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990165Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000259Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010106Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202071Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later82Aantal2024
Postcodegebied6987AA-6987GTNaam2024
Meest voorkomende postcode6987Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.575Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.275Aantal2023
Personenautos - overige brandstof300Aantal2023
Personenautos per huishouden1,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte997Aantal2023
Motorfietsen150Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.229Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€319.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning87%Percentage2023
Percentage meergezinswoning13%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen71%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement154Aantal2024
Tussen of geschakelde woning334Aantal2024
Hoekwoning288Aantal2024
Tweeonder1kap237Aantal2024
Vrijstaande woning265Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.127Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zevenaar. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Giesbeek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Giesbeek
Tabel met 1.405 adressen in de buurt Giesbeek.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Giesbeek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zevenaar.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Barenbroeklaan1 t/m 706987BG t/m 6987BJGiesbeek62
Bingerdensedijk1 t/m 396987EAGiesbeek25
Binnenweg1 t/m 266987AN t/m 6987ARGiesbeek20
Bongerd1 t/m 386987CCGiesbeek24
Bremersmaat5 t/m 96987ELGiesbeek3
Bronkhorstermaat1 t/m 246987DDGiesbeek17
Burg van Rielstraat1 t/m 426987AX t/m 6987AZGiesbeek63
Dahliastraat1 t/m 246987BP t/m 6987BRGiesbeek21
De Geer1 t/m 166987DCGiesbeek12
De Gemeint3 t/m 666987AT t/m 6987AWGiesbeek44
De Genthorst1 t/m 166987DHGiesbeek13
De Ward1 t/m 96987ALGiesbeek15
Doctor Ariënsstraat1 t/m 266987CA t/m 6987CBGiesbeek17
Dorpsplein1 t/m 96987AHGiesbeek5
Evertsheuvel1 t/m 86987DGGiesbeek6
Giese Pan1 t/m 616987EDGiesbeek30
Havenweg1 t/m 46987EPGiesbeek3
Hoefjes1 t/m 196987ESGiesbeek16
IJsselpad1 t/m 106987ETGiesbeek10
Jan Bosstraat1 t/m 426987CV t/m 6987CWGiesbeek26
Kamsalamander2 t/m 126987GJGiesbeek6
Kerkstraat5 t/m 1686987AA t/m 6987AGGiesbeek81
Klaverweide1 t/m 606987DA t/m 6987DBGiesbeek56
Kuiltjeshoek2 t/m 46987DEGiesbeek2
Landaansestraat1 t/m 166987EKGiesbeek14
Leliestraat1 t/m 166987BMGiesbeek15
Meentsestraat1 t/m 1386987CH t/m 6987CSGiesbeek156
Meester Willemsenstraat2 t/m 86987AMGiesbeek8
Melaniastraat1 t/m 506987AKGiesbeek22
Narcisstraat1 t/m 126987BNGiesbeek13
Nijverheidsstraat1 t/m 306987EM t/m 6987ENGiesbeek35
Paddenpoel1 t/m 206987GGGiesbeek16
Panoven2 t/m 186987EVGiesbeek9
Pastoor Gribnaustraat1 t/m 76987BBGiesbeek7
Pastoor Slingerstraat1 t/m 456987AN t/m 6987ASGiesbeek47
Prins Clauslaan2 t/m 426987BXGiesbeek21
Prinses Beatrixplein2 t/m 646987BV t/m 6987BWGiesbeek32
Rhedense Veerweg1 t/m 686987EC t/m 6987EEGiesbeek13
Ringoven2 t/m 616987GD t/m 6987GEGiesbeek45
Rozenstraat1 t/m 366987BK t/m 6987BLGiesbeek21
Rugstreeppad1 t/m 56987GBGiesbeek5
Sluis1 t/m 256987BZGiesbeek18
Steenoven1 t/m 506987GS t/m 6987GTGiesbeek43
Strandpad--Giesbeek0
Theodorus Soethofstraat2 t/m 216987BAGiesbeek18
Ticheloven4 t/m 906987GL t/m 6987GNGiesbeek44
Tuinstraat2 t/m 106987AJGiesbeek9
Tulpstraat1 t/m 126987CDGiesbeek8
Tutenburgsestraat26987EHGiesbeek2
Uitmaat1 t/m 316987ERGiesbeek22
Uitmeentsestraat3 t/m 216987CXGiesbeek36
Veldweg1 t/m 116987EBGiesbeek8
Watersalamander1 t/m 436987GP t/m 6987GRGiesbeek23
Weth J Teeringstraat1 t/m 356987BS t/m 6987BTGiesbeek34
Weth R A Wieggersstraat1 t/m 516987BC t/m 6987BEGiesbeek50
Zwalmstraat1 t/m 366987CE t/m 6987CGGiesbeek34

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 56 openbare ruimtes en 1.405 adressen in de buurt Giesbeek. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Zevenaar
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Giesbeek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Giesbeek ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek69871405
WoonkernGiesbeek1357
WoonplaatsGiesbeek1406
WijkGiesbeek1406
GemeenteZevenaar1406
ProvincieGelderland1406
WaterschapWaterschap Rijn en IJssel1406
LandNederland1406

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Giesbeek ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Giesbeek dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Giesbeek ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Giesbeek en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven