Statistieken buurt Harkstede Recreatiegebied

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Harkstede Recreatiegebied in de gemeente Midden-Groningen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Harkstede Recreatiegebied in de gemeente Midden-Groningen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Harkstede Recreatiegebied telt 10 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Harkstede Recreatiegebied.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Harkstede Recreatiegebied:

JaarAantal inwoners de buurt Harkstede Recreatiegebied% verschil
202310100%
202250%
202150%
202050%
201950%
20185inf%
20170geen data
20160geen data
20150geen data
20140geen data
20130geen data

Het aantal inwoners in de buurt Harkstede Recreatiegebied is met 10 personen toegenomen van 0 personen in 2013 tot 10 personen in 2023 (dat is een toename van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 persoon (11%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Midden-Groningen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Harkstede Recreatiegebied:

In 2013 telde de buurt Harkstede Recreatiegebied 0 inwoners. Het aantal inwoners blijft 0 tot en met 2017. In 2023 is het aantal gestegen tot 10 personen. De stijging ten opzichte van 2017 is 10, het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 5 (100%). Het aantal van 10 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Harkstede Recreatiegebied

Buurt Harkstede Recreatiegebied heeft afgerond een totale oppervlakte van 115 hectare, waarvan 40 land en 74 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 324 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in de buurt Harkstede Recreatiegebied. Postcode 9617 is de meest voorkomende postcode in de buurt Harkstede Recreatiegebied. De buurt Harkstede Recreatiegebied ligt binnen Harkstede Scharmer en Woudbloem in de gemeente Midden-Groningen. De streek Burg valt gedeeltelijk binnen de buurt Harkstede Recreatiegebied. Het Borgmeren Park ligt binnen de buurt Harkstede Recreatiegebied.

De gemeente Midden-Groningen (gemeentecode GM1952) is in 2018 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen overgegaan. De gegevens van de buurt Harkstede Recreatiegebied voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Harkstede Recreatiegebied
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Harkstede Scharmer en Woudbloem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Natuurgebied Scharmer, 2: Harkstede Buitengebied, 3: Woudbloem, 4: Harkstede, 5: Harkstede Recreatiegebied, 6: Scharmer, 7: Scharmer Buitengebied.

Woningkenmerken
Er zijn 5 woningen in de buurt Harkstede Recreatiegebied.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Midden-Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Harkstede Recreatiegebied was €256.000 in 2015.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Harkstede Recreatiegebied.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Harkstede Recreatiegebied:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Harkstede Recreatiegebied% verschil
2017€0-100%
2016€255.000-0,39%
2015€256.0008,9%
2014€235.0001,29%
2013€232.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Harkstede Recreatiegebied is met €232.000 gedaald van €232.000 in 2013 tot €0 in 2017 (dat is een afname van 100%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2017 was €-58.000 (-23%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Midden-Groningen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Midden-Groningen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Harkstede Recreatiegebied is €0, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 0% en er zijn 5 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Midden-Groningen (geel), 27 woonplaatsen (groen), wijk Harkstede Scharmer en Woudbloem (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Harkstede Recreatiegebied wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Harkstede Recreatiegebied: er zijn 10 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Harkstede Recreatiegebied.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 10 totaal in de buurt Harkstede Recreatiegebied

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Harkstede Recreatiegebied telt in totaal 10 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 90% van de adressen in buurt Harkstede Recreatiegebied ligt binnen de bebouwde kom en 10% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Midden-Groningen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Harkstede Recreatiegebied zijn er 10 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Harkstede Recreatiegebied.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 9 panden uit de bouwperiode 2020+ in de buurt Harkstede Recreatiegebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Harkstede Recreatiegebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Harkstede Recreatiegebied

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Harkstede Recreatiegebied. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Harkstede Recreatiegebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Midden-Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Harkstede Recreatiegebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Harkstede Recreatiegebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Harkstede Recreatiegebied per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Harkstede Recreatiegebied:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231500
2022500
2021500
2020500
2019500
2018500
2017000
2016000
2015000
2014000
2013000

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Harkstede Recreatiegebied als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 0% En in 2018 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Midden-Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Harkstede Recreatiegebied

Er zijn voor de buurt Harkstede Recreatiegebied geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Vrouwen en mannen - buurt Harkstede Recreatiegebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Harkstede Recreatiegebied. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Midden-Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Midden-Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Harkstede Recreatiegebied zijn A+++ (1 adres) en A+ (1 adres).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Harkstede Recreatiegebied. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A+++ komt het meeste voor in de buurt Harkstede Recreatiegebied: 1 adres heeft energielabel A+++. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Harkstede Recreatiegebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Harkstede Recreatiegebied. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Harkstede Recreatiegebied vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Harkstede Recreatiegebied.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Harkstede Recreatiegebied voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Harkstede Recreatiegebied ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau De Borgstee in Harkstede

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau De Borgstee in Harkstede is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Harkstede Recreatiegebied. Stembureau De Borgstee in Harkstede is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Harkstede Recreatiegebied ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Midden-Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Borgstee in Harkstede bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 17 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau De Borgstee in Harkstede stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 68 stembureaus in de gemeente Midden-Groningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Midden-Groningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Harkstede Recreatiegebied. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 14 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Harkstede Recreatiegebied in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Harkstede Recreatiegebied geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 18 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Harkstede Recreatiegebied (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 13 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Harkstede Recreatiegebied in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Harkstede Recreatiegebied geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Harkstede Recreatiegebied. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 2 misdrijven in de buurt Harkstede Recreatiegebied geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Harkstede Recreatiegebied, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Harkstede Recreatiegebied zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 27 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 9 verschillende soorten delicten. Voor 6% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 27 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de buurt Harkstede Recreatiegebied 2 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Harkstede Recreatiegebied van 2012 t/m 2023 zijn Ongevallen (weg) (10 delicten) en Onder invloed (weg) (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die van 2012 tot en met 2023 geregistreerd zijn in de buurt Harkstede Recreatiegebied.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Harkstede Recreatiegebied geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Harkstede Recreatiegebied met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Harkstede Recreatiegebied over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 200,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Harkstede Recreatiegebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Harkstede Recreatiegebied.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Harkstede Recreatiegebied. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 333 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Harkstede Recreatiegebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Harkstede Recreatiegebied.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Harkstede Recreatiegebied genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn voor de buurt Harkstede Recreatiegebied geen data over sterfte bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar. Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt Harkstede Recreatiegebied zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Bekijk de data uit de regionale gezondheidsmonitor voor de andere wijken en buurten in de gemeente Midden-Groningen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Harkstede Recreatiegebied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal0Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2017
B-F Nijverheid en energie0Aantal2017
G+I Handel en horeca0Aantal2017
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2017
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2017
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2017
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2017
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10Aantal2023
Mannen5Aantal2023
Vrouwen5Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar5Aantal2023
25 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 65 jaar10Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd5Aantal2023
Gehuwd10Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief333Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid25Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.990Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement0Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning0Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning0Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.990Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning0Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.990Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.990Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning0Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.990Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning0Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.990Gemiddeld per m³2017
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel8Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel0Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A0Aantal2024
Energielabels B0Aantal2024
Energielabels C0Aantal2024
Energielabels D0Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Rokergeen datapercentagegeen data
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentagegeen data
Drinkergeen datapercentagegeen data
Zware drinkergeen datapercentagegeen data
Overmatige drinkergeen datapercentagegeen data
Ondergewichtgeen datapercentagegeen data
Normaal gewichtgeen datapercentagegeen data
Overgewichtgeen datapercentagegeen data
Ernstig overgewichtgeen datapercentagegeen data
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentagegeen data
Wekelijkse sportersgeen datapercentagegeen data
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Lopen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentagegeen data
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentagegeen data
Emotioneel eenzaamgeen datapercentagegeen data
Sociaal eenzaamgeen datapercentagegeen data
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentagegeen data
Moeite met rondkomengeen datapercentagegeen data
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentagegeen data
Mist emotionele steungeen datapercentagegeen data
Vrijwilligerswerkgeen datapercentagegeen data
Mantelzorgergeen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentagegeen data
Niet-specifieke klachtengeen datapercentagegeen data
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentagegeen data
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentagegeen data
Psychische klachtengeen datapercentagegeen data
(Zeer) lage veerkrachtgeen datapercentagegeen data
(Zeer) hoge veerkrachtgeen datapercentagegeen data
Suïcide gedachten laatste 12 maandengeen datapercentagegeen data
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentagegeen data
Gehoorbeperkinggeen datapercentagegeen data
Gezichtsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€0Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€0Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen0%Percentage2017
20% personen met hoogste inkomen0%Percentage2017
Actieven 15-75 jaar0%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen0%Percentage2017
20% huishoudens met hoogste inkomen0%Percentage2017
Huishoudens met een laag inkomen0%Percentage2017
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0%Percentage2017
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2017
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2017
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2017
Personen per soort uitkering - AOW0Aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland15Aantal2023
Herkomst buiten Nederland0Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon5Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven2Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpost afstand6,50Gemiddelde afstand in km2016
Apotheek afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuis met poli afstand11,00Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuis afstand11,00Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkt afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Warenhuis afstand7,50Gemiddelde afstand in km2017
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2017
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Cafetaria afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Restaurant afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 5 km0,50Gemiddelde afstand in km2017
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijf afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2017
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Treinstation afstand9,30Gemiddelde afstand in km2017
Belangrijk overstapstation afstand12,10Gemiddelde afstand in km2017
Bibliotheek afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Zwembad afstand8,90Gemiddelde afstand in km2017
Kunstijsbaan afstand9,80Gemiddelde afstand in km2017
Museum afstand8,10Gemiddelde afstand in km2017
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten afstand10,00Gemiddelde afstand in km2017
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2017
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2017
Bioscoop afstand9,90Gemiddelde afstand in km2017
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2017
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2017
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2017
Attractie afstand9,00Gemiddelde afstand in km2017
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2017
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19520903Code2023
RegionaamHarkstede RecreatiegebiedNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19520903Code2023
Oppervlakte totaal115Aantal hectaren2023
Oppervlakte land40Aantal hectaren2023
Oppervlakte water74Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid324Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal10Aantal2024
Adressen met postcode10Aantal2024
Adressen met woonfunctie10Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie0Aantal2024
Verblijfsobjecten10Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres10Aantal2024
Adressen met pand10Aantal2024
Percelen met adres10Aantal2024
Adressen met perceel10Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom9Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom9Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20100Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later9Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20100Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later9Aantal2024
Postcodegebied9617EX-9617TANaam2024
Meest voorkomende postcode9617Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal0Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine0Aantal2023
Personenautos - overige brandstof0Aantal2023
Personenautos per huishouden0,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte0Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€0Gemiddeld in Euro2017
Percentage eengezinswoning100%Percentage2017
Percentage meergezinswoning0%Percentage2017
Percentage bewoond70%Percentage2017
Percentage onbewoond30%Percentage2017
Koopwoningen60%Percentage2017
Huurwoningen totaal25%Percentage2017
In bezit woningcorporatie0%Percentage2017
In bezit overige verhuurders25%Percentage2017
Eigendom onbekend15%Percentage2017
Bouwjaar voor 200090%Percentage2017
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2017
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning10Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.0Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Harkstede Recreatiegebied: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Harkstede Recreatiegebied
Tabel met 10 adressen in de buurt Harkstede Recreatiegebied.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Harkstede Recreatiegebied. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Midden-Groningen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
A7--Harkstede0
Bieleveldslaan149617TAHarkstede1
Land van Star Lichtenvoort10 t/m 259617EXHarkstede9

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 3 openbare ruimtes en 10 adressen in de buurt Harkstede Recreatiegebied. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Midden-Groningen
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Harkstede Recreatiegebied ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek961710
WoonkernHarkstede9
WoonplaatsHarkstede11
WijkHarkstede Scharmer en Woudbloem11
GemeenteMidden-Groningen11
ProvincieGroningen11
WaterschapWaterschap Hunze en Aa's11
LandNederland11

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Harkstede Recreatiegebied ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Harkstede Recreatiegebied dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Harkstede Recreatiegebied ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Harkstede Recreatiegebied en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven