Statistieken buurt Helkant

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Helkant in de gemeente Drimmelen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Helkant in de gemeente Drimmelen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Helkant telt 315 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Helkant.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Helkant:

JaarAantal inwoners de buurt Helkant% verschil
2023315-1,56%
20223203,23%
20213108,8%
20202855,6%
2019270-1,82%
20182755,8%
20172600%
20162604,0%
20152502,04%
20142452,08%
2013240geen data

De bevolking van de buurt Helkant is met 75 inwoners toegenomen van 240 inwoners in 2013 tot 315 inwoners in 2023 (dat is een groei van 31%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 8 inwoners (2,81%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Drimmelen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Helkant:

In 2013 waren er 240 inwoners in de buurt Helkant. Het aantal van 240 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 320 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 80 (33%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 10 (3,23%). Het aantal van 320 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Helkant 315 inwoners.

Over de buurt Helkant

Buurt Helkant heeft afgerond een totale oppervlakte van 168 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 213 adressen per km2. Er wonen 140 huishoudens in de buurt Helkant. Postcode 4927 is de meest voorkomende postcode in de buurt Helkant. De buurt Helkant ligt binnen Hooge Zwaluwe en Zevenbergschen Hoek in de gemeente Drimmelen. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Helkant: de streek De Vierendelen, de polder Polder Oude Moeren en de streek De Vogel.

De gegevens van de buurt Helkant voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Helkant
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hooge Zwaluwe en Zevenbergschen Hoek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Hooge Zwaluwe, 2: De Heerlijkheid Hooge Zwaluwe, 3: De Langstraatspoorlijn, 4: Helkant, 5: Verspreide huizen Zevenbergschen Hoek.

Woningkenmerken
Er zijn 119 woningen in de buurt Helkant.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Drimmelen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Helkant was €510.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Helkant.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Helkant:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Helkant% verschil
2023€510.0009,2%
2022€467.0007,1%
2021€436.00019%
2020€366.7826,5%
2019€344.2464,13%
2018€330.5922,69%
2017€321.9392,75%
2016€313.3242,37%
2015€306.056-3,55%
2014€317.324-5,2%
2013€334.592geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Helkant is met €175.408 gestegen van €334.592 in 2013 tot €510.000 in 2023 (dat is een groei van 52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €17.540 (4,50%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Drimmelen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Helkant met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Drimmelen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Helkant is €510.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 119 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Drimmelen (geel), 7 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). De buurt Helkant wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Helkant: er zijn 103 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Helkant.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 190 totaal in de buurt Helkant

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Helkant telt in totaal 190 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 92% van de adressen in buurt Helkant ligt binnen de bebouwde kom en 8% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Drimmelen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Helkant zijn er 119 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Helkant.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 26 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Helkant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Helkant. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Helkant

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Helkant. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Helkant


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Drimmelen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Helkant


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Helkant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Helkant per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Helkant:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232554020
20222604020
20212553718
20202403015
20192302713
20182402312
2017235178
20162302010
2015230137
2014228116
2013221136

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Helkant als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,3% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 5,4% en herkomst van buiten Europa: 2,50%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Drimmelen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Helkant
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Helkant in 2022 zijn Westers (50 inwoners) en Overig (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Helkant: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Helkant.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Helkant. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Drimmelen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Drimmelen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Helkant zijn A (64 adressen) en G (40 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Helkant. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Helkant: 64 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Drimmelen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Helkant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Helkant. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Helkant vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Helkant.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Helkant voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Helkant ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Ontmoetingscentrum de Zonzeel in Hooge Zwaluwe

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Ontmoetingscentrum de Zonzeel in Hooge Zwaluwe is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Helkant. Stembureau Ontmoetingscentrum de Zonzeel in Hooge Zwaluwe is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Helkant ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Drimmelen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Ontmoetingscentrum de Zonzeel in Hooge Zwaluwe bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Ontmoetingscentrum de Zonzeel in Hooge Zwaluwe stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 33 stembureaus in de gemeente Drimmelen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Drimmelen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Drimmelen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Helkant.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Drimmelen: Helkant is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Helkant is €33.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.400. Buurt Helkant telt 300 inkomensontvangers op 315 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,80% procent van de huishoudens in buurt Helkant heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Drimmelen: Helkant is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (105 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Helkant (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Helkant zijn in totaal 105 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 105 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 110 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Helkant. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Helkant
Er zijn 8 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Helkant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Helkant op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 8 elektrische auto’s in de buurt Helkant. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Helkant die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 244 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Helkant in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Helkant geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 405 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Helkant (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 256 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Helkant in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Helkant geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Helkant. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 12 misdrijven in de buurt Helkant geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Helkant, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Helkant zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 154 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 18 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Helkant 12 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Helkant in 2023 zijn Ongevallen (weg) (4 delicten) en Horizontale fraude (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Helkant.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 is er één misdrijf in de buurt Helkant geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Helkant met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Helkant over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Drimmelen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,05 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Helkant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Helkant.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Helkant. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Helkant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Helkant.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Helkant genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Helkant.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Helkant.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Helkant ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Helkant per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Helkant geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Helkant. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Helkant is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Helkant.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Helkant voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal105Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca25Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners315Aantal2023
Mannen165Aantal2023
Vrouwen155Aantal2023
0 tot 15 jaar25Aantal2023
15 tot 25 jaar40Aantal2023
25 tot 45 jaar65Aantal2023
45 tot 65 jaar115Aantal2023
65 jaar of ouder70Aantal2023
Ongehuwd115Aantal2023
Gehuwd160Aantal2023
Gescheiden30Aantal2023
Verweduwd10Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid188Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag40Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar130Aantal2022
Opleidingsniveau hoog100Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten10Aantal2019
WMO cliënten relatief36Aantal per 1000 inwoners2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning987Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning381Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning416Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.790Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2020
Adressen zonder energielabel16Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel113Aantal2024
Adressen met definitief energielabel61Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A64Aantal2024
Energielabels B5Aantal2024
Energielabels C34Aantal2024
Energielabels D10Aantal2024
Energielabels E2Aantal2024
Energielabels F15Aantal2024
Energielabels G40Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker84%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk30%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk22%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam23%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk29%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht56%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal140Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens45Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen55Aantal2023
Huishoudens met kinderen40Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers74%Percentage2022
Percentage zelfstandigen26%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen34%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum0,80%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,30%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€356x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW70Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland255Aantal2023
Herkomst buiten Nederland60Aantal2023
Herkomst Europa40Aantal2023
Herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland255Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Autochtoon260Aantal2022
Westers totaal50Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen6Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven12Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,07Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,08Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,49Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,67Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,28Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,99Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,28Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,02Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,09Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,12Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,59Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,38Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,65Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17190503Code2023
RegionaamHelkantNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17190503Code2023
Oppervlakte totaal168Aantal hectaren2023
Oppervlakte land168Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid213Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal190Aantal2024
Adressen met postcode189Aantal2024
Adressen met woonfunctie119Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie73Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie6Aantal2024
Verblijfsobjecten190Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres137Aantal2024
Adressen met pand188Aantal2024
Percelen met adres145Aantal2024
Adressen met perceel190Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom175Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom15Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom104Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom15Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190013Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192518Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195026Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197019Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198019Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199013Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200011Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202011Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190014Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192519Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195027Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197020Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198019Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199014Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200012Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20103Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202056Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2Aantal2024
Postcodegebied4927PA-4927RKNaam2024
Meest voorkomende postcode4927Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal205Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine165Aantal2023
Personenautos - overige brandstof40Aantal2023
Personenautos per huishouden1,46Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte122Aantal2023
Motorfietsen20Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad119Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€510.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning6%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen87%Percentage2023
Huurwoningen totaal13%Percentage2023
In bezit woningcorporatie3%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement6Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap10Aantal2024
Vrijstaande woning103Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.71Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Drimmelen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Helkant: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Helkant
Tabel met 190 adressen in de buurt Helkant.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Helkant. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Drimmelen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Brandestraat1 t/m 94927PAHooge Zwaluwe5
Helkantsedijk1 t/m 324927RJHooge Zwaluwe29
Kerkdijk26 t/m 734927RA t/m 4927RBHooge Zwaluwe34
Moerseweg6 t/m 9004927RKHooge Zwaluwe2
Thijssenweg2 t/m 304927PCHooge Zwaluwe62
Verlengde Zandstraat1 t/m 44927REHooge Zwaluwe5
Wagenbergsestraat1 t/m 114927RDHooge Zwaluwe7
Watertorenstraat1 t/m 94927RGHooge Zwaluwe7
Zandstraat1 t/m 324927RHHooge Zwaluwe33
Zonzeelseweg1 t/m 44927RCHooge Zwaluwe6

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 10 openbare ruimtes en 190 adressen in de buurt Helkant. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Drimmelen
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Helkant. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Helkant ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4927189
WoonkernHelkant99
WoonkernMade13
WoonkernWagenberg63
WoonplaatsHooge Zwaluwe190
WijkHooge Zwaluwe en Zevenbergschen Hoek190
GemeenteDrimmelen190
ProvincieNoord-Brabant190
WaterschapWaterschap Brabantse Delta190
LandNederland190

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Helkant ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Helkant dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Helkant ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Helkant en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven