Statistieken buurt Kerkdriel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kerkdriel in de gemeente Maasdriel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kerkdriel in de gemeente Maasdriel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kerkdriel telt 6.960 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kerkdriel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kerkdriel:

JaarAantal inwoners de buurt Kerkdriel% verschil
20236.9603,19%
20226.7450,07%
20216.7400,07%
20206.735-0,44%
20196.7651,42%
20186.670-0,22%
20176.6851,60%
20166.5800,30%
20156.560-0,30%
20146.580-0,53%
20136.615geen data

De bevolking van de buurt Kerkdriel is met 345 personen gegroeid van 6.615 personen in 2013 tot 6.960 personen in 2023 (dat is een toename van 5,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 34 personen (0,52%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Maasdriel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kerkdriel:

In 2013 telde de buurt Kerkdriel 6.615 inwoners. In 2015 is het aantal gedaald tot 6.560 personen. Dit is een daling van 55 (-0,83%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -20 (-0,30%). Het aantal van 6.560 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 6.960 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 400 (6,1%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 215 (3,19%). Het aantal van 6.960 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Kerkdriel

Buurt Kerkdriel heeft afgerond een totale oppervlakte van 215 hectare, waarvan 213 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 833 adressen per km2. Er wonen 3.045 huishoudens in de buurt Kerkdriel. Postcode 5331 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kerkdriel. De buurt Kerkdriel ligt binnen Kerkdriel in de gemeente Maasdriel. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Kerkdriel: Benedenste Kievitsham, Dorpswaard, Bovenste Kievitsham en Boven- Drielsche Uiterwaard.

De naam Kerkdriel wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Kerkdriel en voor de wijk Kerkdriel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kerkdriel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kerkdriel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Alem, 2: Verspreide huizen Alem, 3: Verspreide huizen Noord Beemden, 4: Verspreide huizen Kerkdriel Berm en Hoorzik, 5: Verspreide huizen Velddriel Vlierd en Beemden, 6: Velddriel, 7: Kerkdriel, 8: Hoenzadriel, 9: Verspreide huizen Maasdijk en Uiterwaarden.

Woningkenmerken
Er zijn 2.815 woningen in de buurt Kerkdriel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maasdriel in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kerkdriel was €371.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kerkdriel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kerkdriel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kerkdriel% verschil
2023€371.00017%
2022€316.00010%
2021€287.0007,5%
2020€267.0005,5%
2019€253.0004,98%
2018€241.000-5,9%
2017€256.0008%
2016€237.0000,42%
2015€236.000-4,07%
2014€246.000-7,5%
2013€266.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kerkdriel is met €105.000 gestegen van €266.000 in 2013 tot €371.000 in 2023 (dat is een stijging van 39%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.500 (3,65%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Maasdriel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Kerkdriel met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Maasdriel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kerkdriel is €371.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 2.815 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Maasdriel (geel), 10 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 23 buurten (blauw). De buurt Kerkdriel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Kerkdriel: er zijn 834 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kerkdriel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.202 totaal in de buurt Kerkdriel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Kerkdriel telt in totaal 3.202 adressen, met 3.106 verblijfsobjecten, 87 standplaatsen en 9 ligplaatsen. Alle adressen in buurt Kerkdriel liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Maasdriel
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Kerkdriel zijn er 2.855 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kerkdriel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 579 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Kerkdriel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kerkdriel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Kerkdriel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kerkdriel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kerkdriel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maasdriel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kerkdriel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kerkdriel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kerkdriel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kerkdriel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.645820500
20225.675665405
20215.660671409
20205.755609371
20195.840575350
20185.850509311
20175.910481294
20165.900422258
20155.910404246
20145.922409249
20135.954411251

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kerkdriel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 6,2% en herkomst van buiten Europa: 3,79%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Maasdriel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kerkdriel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kerkdriel in 2022 zijn Westers (685 inwoners) en Overig (235 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kerkdriel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kerkdriel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kerkdriel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Maasdriel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Maasdriel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kerkdriel zijn C (731 adressen) en A (725 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kerkdriel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Kerkdriel: 731 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maasdriel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 10 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kerkdriel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kerkdriel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kerkdriel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kerkdriel.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kerkdriel voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Kerkdriel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Kerkdriel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Kerkdriel. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Kerkdriel. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Maasdriel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Kerkdriel.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 27 stembureaus in de gemeente Maasdriel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maasdriel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Maasdriel.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kerkdriel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maasdriel: Kerkdriel is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Kerkdriel is €29.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.700. Buurt Kerkdriel telt 5.400 inkomensontvangers op 6.960 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,2% procent van de huishoudens in buurt Kerkdriel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maasdriel: Kerkdriel is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (885 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Kerkdriel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Kerkdriel zijn in totaal 885 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 885 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 890 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kerkdriel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Kerkdriel
Er zijn 133 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Kerkdriel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kerkdriel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 133 elektrische auto’s in de buurt Kerkdriel. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kerkdriel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.691 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kerkdriel in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kerkdriel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.467 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kerkdriel (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.649 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kerkdriel in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kerkdriel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kerkdriel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 165 misdrijven in de buurt Kerkdriel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kerkdriel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kerkdriel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.870 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Kerkdriel 165 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kerkdriel in 2023 zijn Ongevallen (weg) (26 delicten) en Horizontale fraude (21 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Kerkdriel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 7 misdrijven in de buurt Kerkdriel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kerkdriel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kerkdriel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Maasdriel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,61 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Kerkdriel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kerkdriel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kerkdriel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kerkdriel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kerkdriel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kerkdriel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kerkdriel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kerkdriel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
70% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Kerkdriel ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Kerkdriel per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kerkdriel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kerkdriel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kerkdriel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Kerkdriel.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kerkdriel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal885Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie245Aantal2023
G+I Handel en horeca165Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed70Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening145Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.960Aantal2023
Mannen3.485Aantal2023
Vrouwen3.480Aantal2023
0 tot 15 jaar1.025Aantal2023
15 tot 25 jaar770Aantal2023
25 tot 45 jaar1.650Aantal2023
45 tot 65 jaar1.990Aantal2023
65 jaar of ouder1.525Aantal2023
Ongehuwd3.180Aantal2023
Gehuwd2.850Aantal2023
Gescheiden490Aantal2023
Verweduwd440Aantal2023
Geboorte totaal55Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.268Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.870Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.420Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.010Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura165Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten550Aantal2022
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel425Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel970Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.807Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+26Aantal2024
Energielabels A725Aantal2024
Energielabels B520Aantal2024
Energielabels C731Aantal2024
Energielabels D276Aantal2024
Energielabels E92Aantal2024
Energielabels F204Aantal2024
Energielabels G197Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk29%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2022
Emotioneel eenzaam28%percentage2022
Sociaal eenzaam33%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk23%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2022
Psychische klachten20%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.045Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.020Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen965Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.060Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€165x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO300Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.350Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.645Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.320Aantal2023
Herkomst Europa820Aantal2023
Herkomst buiten Europa500Aantal2023
Geboren in Nederland5.650Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa180Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa195Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa640Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa305Aantal2023
Autochtoon5.675Aantal2022
Westers totaal685Aantal2022
Niet-westers totaal385Aantal2022
Marokko100Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers235Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal53Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven25Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting23Aantal2023
Verkeersovertredingen34Aantal2023
Vernieling22Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven165Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02630000Code2023
RegionaamKerkdrielNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02630000Code2023
Oppervlakte totaal215Aantal hectaren2023
Oppervlakte land213Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid833Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.202Aantal2024
Adressen met postcode3.188Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.855Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie35Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie27Aantal2024
Adressen met industriefunctie89Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie27Aantal2024
Adressen met logiesfunctie39Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie56Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie62Aantal2024
Verblijfsobjecten3.106Aantal2024
Ligplaatsen9Aantal2024
Standplaatsen87Aantal2024
Panden met adres2.664Aantal2024
Adressen met pand3.104Aantal2024
Percelen met adres2.159Aantal2024
Adressen met perceel3.202Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.192Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom10Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.854Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190032Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192524Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950319Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970546Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980579Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990517Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000345Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010155Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020104Aantal2024
Panden met adres 2020 en later40Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190039Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192529Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950338Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970603Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980600Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990545Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000391Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010286Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020228Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later42Aantal2024
Postcodegebied5331AA-5334NSNaam2024
Meest voorkomende postcode5331Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode99%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2022
Verkeersongevallen totaal10Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.520Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.780Aantal2023
Personenautos - overige brandstof740Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.653Aantal2023
Motorfietsen265Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.815Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€371.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement381Aantal2024
Tussen of geschakelde woning834Aantal2024
Hoekwoning547Aantal2024
Tweeonder1kap421Aantal2024
Vrijstaande woning672Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.251Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Maasdriel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kerkdriel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kerkdriel
Tabel met 3.202 adressen in de buurt Kerkdriel.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kerkdriel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Maasdriel.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akelei1 t/m 135331DEKerkdriel11
Ambachtstraat1 t/m 105331HXKerkdriel11
Antillenstraat1 t/m 185331XXKerkdriel18
Beatrixstraat1 t/m 445331TC t/m 5331TEKerkdriel45
Benedictastraat1 t/m 295331BMKerkdriel19
Bernhardstraat1 t/m 1685331TAKerkdriel91
Beukenstraat1 t/m 335331GA t/m 5331GBKerkdriel32
Binnenquartier1 t/m 275331CXKerkdriel28
Brouwerspad--Kerkdriel0
Brouwersstraat1 t/m 555331VC t/m 5331VDKerkdriel49
Bulkseweg1 t/m 455331PKKerkdriel39
Burg. van Haarenstraat1 t/m 565331AD t/m 5331AEKerkdriel51
Bussenerweg1 t/m 25331EGKerkdriel27
Buurmeesterstraat1 t/m 325331RT t/m 5331RVKerkdriel26
Christinapad--Kerkdriel0
Dalemstraat1 t/m 335331AT t/m 5331AVKerkdriel34
De Hohorst1 t/m 195331AMKerkdriel11
Dennenstraat2 t/m 145331GDKerkdriel6
Dille--Kerkdriel0
Dragon1 t/m 55331DMKerkdriel3
Dreef1 t/m 35331RXKerkdriel2
Drielse Wetering1 t/m 325331RK t/m 5331RLKerkdriel26
Duitse Weistraat1 t/m 235331PHKerkdriel17
Dwarsstraat1 t/m 9-Kerkdriel5
Edelmanstraat1 t/m 775331TG t/m 5331TLKerkdriel72
Eikenstraat1 t/m 235331GE t/m 5331GGKerkdriel20
Elzenstraat1 t/m 115331GH t/m 5331GJKerkdriel11
Esdoornstraat2 t/m 85331GLKerkdriel4
Gasthuisplein--Kerkdriel0
Gasthuisstraat1 t/m 1135331BK t/m 5331BLKerkdriel88
Graaf Ansfriedstraat1 t/m 405331BC t/m 5331BDKerkdriel40
Handelsweg1 t/m 55331PSKerkdriel4
Hertog Arnoldstraat1 t/m 855331XE t/m 5331XGKerkdriel46
Hintham3 t/m 675331CK t/m 5331CLKerkdriel45
Hoedenmakersstraat1 t/m 295331VJKerkdriel17
Hoenzadrielsedijk1 t/m 55333PAHoenzadriel8
Hogebankweg1 t/m 365331RD t/m 5331REKerkdriel38
Industriestraat1 t/m 145331HWKerkdriel16
Ipperakkeren1 t/m 1215331XL t/m 5331XSKerkdriel119
Irenestraat1 t/m 375331TM t/m 5331TNKerkdriel32
Jeneverdammetje1 t/m 15-Kerkdriel8
Johannahof1 t/m 125331XJKerkdriel15
Julianastraat1 t/m 415331BH t/m 5331BJKerkdriel47
Jupiterhof1 t/m 125331TTKerkdriel13
Kaapeind1 t/m 205331RJKerkdriel17
Kamille1 t/m 325331DNKerkdriel25
Kapelhof1 t/m 195331AWKerkdriel19
Kastanjestraat1 t/m 225331GXKerkdriel19
Katarijnehof1 t/m 495331XKKerkdriel32
Kerckquartier1 t/m 185331CWKerkdriel18
Kerkstraat1 t/m 1475331CA t/m 5331CJKerkdriel131
Kervel--Kerkdriel0
Kievitsham1 t/m 105331EKKerkdriel10
Kievitsham11 t/m 245333GA t/m 5333GEHoenzadriel10
Kloostersteeg--Kerkdriel0
Kloppenland1 t/m 465331RW t/m 5331RZKerkdriel38
Koninkrijkstraat1 t/m 365331TXKerkdriel21
Kromsteeg1 t/m 885331AH t/m 5331ALKerkdriel94
Kruidenlaan1 t/m 765331DG t/m 5331DHKerkdriel58
Kruisstraat2 t/m 675331ANKerkdriel32
Laarstraat15334NSVelddriel1
Lage Hof1 t/m 345331CVKerkdriel21
Lavendel1 t/m 55331DDKerkdriel4
Leijensteinstraat1 t/m 675331CS t/m 5331CTKerkdriel60
Lindestraat1 t/m 805331GS t/m 5331GWKerkdriel66
Looiersstraat1 t/m 165331VVKerkdriel14
Maasbandijk1 t/m 445331KB t/m 5331KDKerkdriel63
Maire de Gierstraat1 t/m 115331XHKerkdriel7
Mandenmakersstraat1 t/m 345331VL t/m 5331VMKerkdriel34
Margrietpad--Kerkdriel0
Marslaan1 t/m 215331TWKerkdriel14
Mercuriushof1 t/m 115331TPKerkdriel6
Mgr. Zwijsenplein1 t/m 345331BE t/m 5331BGKerkdriel70
Molenhof1 t/m 145331BRKerkdriel14
Molenstraat1 t/m 395331AX t/m 5331AZKerkdriel38
Munt2 t/m 45331DCKerkdriel2
Nederlandstraat1 t/m 275331XVKerkdriel22
Neptunushof1 t/m 135331TSKerkdriel12
Nieuwstraat2 t/m 285331BA t/m 5331BBKerkdriel21
Nijverheidsstraat1 t/m 95331PTKerkdriel17
Oud Munsterstraat1 t/m 355331ARKerkdriel27
Pastoor Sprengersstraat1 t/m 235331AGKerkdriel23
Paterstraat1 t/m 1805331EA t/m 5331EMKerkdriel132
Piekenwaardweg105331PDKerkdriel104
Pietersdijk1 t/m 295331KEKerkdriel21
Plataanstraat1 t/m 305331GM t/m 5331GNKerkdriel29
Proosdijstraat1 t/m 215331ASKerkdriel21
Reinaldpad--Kerkdriel0
Reinaldstraat1 t/m 495331XA t/m 5331XCKerkdriel48
Richard van Peltstraat1 t/m 245331BN t/m 5331BPKerkdriel20
Rietdekkersstraat1 t/m 185331VTKerkdriel18
Ronde Morgen1 t/m 195331HZKerkdriel12
Salie1 t/m 295331DJKerkdriel15
Saturnushof1 t/m 145331TVKerkdriel14
Schepenland2 t/m 855331RM t/m 5331RRKerkdriel66
Schippersstraat1 t/m 225331VX t/m 5331VZKerkdriel14
Schoutstraat1 t/m 165331RSKerkdriel18
Sint Annatroonstraat1 t/m 515331AA t/m 5331ABKerkdriel45
Sparrenstraat2 t/m 65331GRKerkdriel3
Steenmakersstraat1 t/m 125331VWKerkdriel8
Steigerboom2 t/m 115331KAKerkdriel11
Surinamestraat1 t/m 185331XWKerkdriel17
Teisterbandstraat1 t/m 615331CM t/m 5331CRKerkdriel67
Terwindthof1 t/m 65331AT t/m 5331AVKerkdriel6
Tiendweg1 t/m 235331RCKerkdriel16
Tijm1 t/m 205331DKKerkdriel13
Tolweg1 t/m 325331RA t/m 5331RBKerkdriel28
Uitingstraat1 t/m 385331EH t/m 5331EJKerkdriel42
Valeriaan1 t/m 425331DA t/m 5331DBKerkdriel33
Veldmanlaan--Kerkdriel0
Venkel2 t/m 115331DLKerkdriel6
Venuslaan1 t/m 135331VAKerkdriel7
Wagenmakerspad1 t/m 85331VSKerkdriel7
Wagenmakersstraat1 t/m 545331VN t/m 5331VPKerkdriel40
Wertsteeg25331PEKerkdriel1
Wilgenpas25331KCKerkdriel1
Wilhelminaplantsoen2 t/m 225331TBKerkdriel11
Woerdensestraat1 t/m 235331APKerkdriel21
Zalmvissersstraat1 t/m 75331VEKerkdriel7
van Bockel de Kokstraat1 t/m 325331ACKerkdriel26

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 120 openbare ruimtes en 3.202 adressen in de buurt Kerkdriel. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Maasdriel
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kerkdriel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kerkdriel ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek53313169
Postcode numeriek533318
Postcode numeriek53341
WoonkernKerkdriel3192
WoonplaatsHoenzadriel18
WoonplaatsKerkdriel3192
WoonplaatsVelddriel1
WijkKerkdriel3211
GemeenteMaasdriel3211
ProvincieGelderland3211
WaterschapWaterschap Rivierenland3211
LandNederland3211

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kerkdriel ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kerkdriel dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kerkdriel ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kerkdriel en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven