Statistieken buurt Mierlo

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Mierlo in de gemeente Geldrop-Mierlo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Mierlo in de gemeente Geldrop-Mierlo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Mierlo telt 9.725 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Mierlo.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Mierlo:

JaarAantal inwoners de buurt Mierlo% verschil
20239.7250,99%
20229.630-0,41%
20219.6701,10%
20209.5650,10%
20199.5550,37%
20189.5200,79%
20179.4450,43%
20169.405-0,63%
20159.465-0,05%
20149.4700,21%
20139.450geen data

De bevolking van de buurt Mierlo is met 275 personen toegenomen van 9.450 personen in 2013 tot 9.725 personen in 2023 (dat is een kleine stijging van 2,91%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 28 personen (0,29%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Mierlo:

In 2013 waren er 9.450 inwoners in de buurt Mierlo. In 2016 is het aantal gedaald tot 9.405 personen. Dit is een daling van 45 (-0,48%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -60 (-0,63%). Het aantal van 9.405 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 9.725 personen. De stijging ten opzichte van 2016 is 320 (3,40%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 95 (0,99%). Het aantal van 9.725 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Mierlo

Buurt Mierlo heeft afgerond een totale oppervlakte van 418 hectare, waarvan 416 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.071 adressen per km2. Er wonen 4.280 huishoudens in de buurt Mierlo. Postcode 5731 is de meest voorkomende postcode in de buurt Mierlo. De buurt Mierlo ligt binnen Mierlo in de gemeente Geldrop-Mierlo. De streek Oud Ven valt gedeeltelijk binnen de buurt Mierlo.

De naam Mierlo wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Mierlo en voor de wijk Mierlo. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Mierlo
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Mierlo met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Mierlo, 2: Verspreide huizen Mierlo.

Woningkenmerken
Er zijn 4.274 woningen in de buurt Mierlo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Geldrop-Mierlo in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Mierlo was €409.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Mierlo.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Mierlo:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Mierlo% verschil
2023€409.00016%
2022€352.0009,3%
2021€322.0005,9%
2020€304.0007,8%
2019€282.0006,8%
2018€264.0004,35%
2017€253.0001,20%
2016€250.000-0,79%
2015€252.000-4,18%
2014€263.000-5,1%
2013€277.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Mierlo is met €132.000 gegroeid van €277.000 in 2013 tot €409.000 in 2023 (dat is een stijging van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.200 (4,16%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Mierlo met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Geldrop-Mierlo.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Mierlo is €409.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 4.274 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Geldrop-Mierlo (geel), 2 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 10 buurten (blauw). De buurt Mierlo wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Mierlo: er zijn 1.668 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Mierlo.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.877 totaal in de buurt Mierlo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Mierlo telt in totaal 4.877 adressen, met 4.849 verblijfsobjecten en 28 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in buurt Mierlo ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Geldrop-Mierlo
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Mierlo zijn er 4.360 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Mierlo.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.368 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Mierlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Mierlo. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Mierlo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Mierlo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Mierlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Geldrop-Mierlo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Mierlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Mierlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Mierlo per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Mierlo:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.255650820
20228.355564711
20218.430548692
20208.380524661
20198.390515650
20188.380504636
20178.320497628
20168.340471594
20158.415464586
20148.428461581
20138.410460580

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Mierlo als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 6,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,4% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 4,87% en herkomst van buiten Europa: 6,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Geldrop-Mierlo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Mierlo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Mierlo in 2022 zijn Westers (735 inwoners) en Overig (365 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Mierlo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Mierlo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Mierlo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Geldrop-Mierlo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Mierlo.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Mierlo:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.720570
Tussenwoning2.6101.020
Hoekwoning2.7801.150
Twee onder één kap woning3.2801.290
Vrijstaande woning4.1601.810
Huurwoning2.070830
Eigen woning3.3201.350

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Mierlo zijn C (1.499 adressen) en A (948 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Mierlo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Mierlo: 1.499 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Geldrop-Mierlo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Mierlo voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Mierlo voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Mierlo
Bevolking5332.338
Adressen2.0551.071
Autos2651.268

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Mierlo ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 26 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Mierlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Mierlo. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Mierlo vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Mierlo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Mierlo. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de buurt Mierlo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Mierlo.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 52 stembureaus in de gemeente Geldrop-Mierlo en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Geldrop-Mierlo. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Geldrop-Mierlo.

Stembureaus Geldrop-Mierlo

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Mierlo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Geldrop-Mierlo: Mierlo is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Mierlo is €31.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.600. Buurt Mierlo telt 7.900 inkomensontvangers op 9.725 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Mierlo heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Geldrop-Mierlo.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (1.125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Mierlo (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Mierlo voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Mierlo zijn in totaal 1.125 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.125 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.120 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Mierlo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Mierlo
Er zijn 233 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Mierlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Mierlo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 233 elektrische auto’s in de buurt Mierlo. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Mierlo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.351 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Mierlo in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Mierlo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.357 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Mierlo (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.256 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Mierlo in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Mierlo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Mierlo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 241 misdrijven in de buurt Mierlo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Mierlo, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Mierlo zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.661 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Mierlo 241 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Mierlo in 2023 zijn Horizontale fraude (32 delicten) en Ongevallen (weg) (29 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Mierlo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 19 misdrijven in de buurt Mierlo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Mierlo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Mierlo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Geldrop-Mierlo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,39 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Mierlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Mierlo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Mierlo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Mierlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Mierlo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Mierlo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Mierlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Mierlo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
69% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Mierlo ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Mierlo per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Mierlo geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Mierlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Mierlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Mierlo.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Mierlo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.125Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie165Aantal2023
G+I Handel en horeca200Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed110Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening245Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg205Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten125Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.725Aantal2023
Mannen4.835Aantal2023
Vrouwen4.890Aantal2023
0 tot 15 jaar1.495Aantal2023
15 tot 25 jaar1.040Aantal2023
25 tot 45 jaar2.010Aantal2023
45 tot 65 jaar2.675Aantal2023
65 jaar of ouder2.505Aantal2023
Ongehuwd4.095Aantal2023
Gehuwd4.315Aantal2023
Gescheiden760Aantal2023
Verweduwd555Aantal2023
Geboorte totaal80Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal90Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.338Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.680Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.040Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.430Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura315Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten520Aantal2022
WMO cliënten relatief54Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.350Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel437Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.693Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.747Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++30Aantal2024
Energielabels A+++38Aantal2024
Energielabels A++15Aantal2024
Energielabels A+19Aantal2024
Energielabels A948Aantal2024
Energielabels B938Aantal2024
Energielabels C1.499Aantal2024
Energielabels D475Aantal2024
Energielabels E119Aantal2024
Energielabels F225Aantal2024
Energielabels G133Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters53%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk25%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.280Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.290Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.515Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.475Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€252x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand130Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO360Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.280Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.255Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.470Aantal2023
Herkomst Europa650Aantal2023
Herkomst buiten Europa820Aantal2023
Geboren in Nederland8.255Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa330Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa365Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa320Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa460Aantal2023
Autochtoon8.355Aantal2022
Westers totaal735Aantal2022
Niet-westers totaal540Aantal2022
Marokko50Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname55Aantal2022
Turkije40Aantal2022
Overig niet-westers365Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal101Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven17Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting41Aantal2023
Verkeersovertredingen41Aantal2023
Vernieling27Aantal2023
Overige misdrijven14Aantal2023
Totaal misdrijven241Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km54Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km41Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17710100Code2023
RegionaamMierloNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17710100Code2023
Oppervlakte totaal418Aantal hectaren2023
Oppervlakte land416Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.071Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.877Aantal2024
Adressen met postcode4.683Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.360Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie43Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie125Aantal2024
Adressen met industriefunctie120Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie112Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie12Aantal2024
Adressen met sportfunctie10Aantal2024
Adressen met winkelfunctie57Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie262Aantal2024
Verblijfsobjecten4.849Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen28Aantal2024
Panden met adres4.330Aantal2024
Adressen met pand4.848Aantal2024
Percelen met adres3.416Aantal2024
Adressen met perceel4.877Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.831Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom46Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.327Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom33Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190023Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192539Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950177Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970993Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.368Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990609Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000521Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010257Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020237Aantal2024
Panden met adres 2020 en later104Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190024Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192540Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950193Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.014Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.427Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990717Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000618Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010409Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020278Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later124Aantal2024
Postcodegebied5731AA-5731ZRNaam2024
Meest voorkomende postcode5731Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade22Aantal2022
Verkeersongevallen totaal26Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.275Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.355Aantal2023
Personenautos - overige brandstof920Aantal2023
Personenautos per huishouden1,23Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.268Aantal2023
Motorfietsen460Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.274Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€409.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning89%Percentage2023
Percentage meergezinswoning11%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie27%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement462Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.668Aantal2024
Hoekwoning888Aantal2024
Tweeonder1kap477Aantal2024
Vrijstaande woning865Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.489Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Geldrop-Mierlo. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Mierlo: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Mierlo
Tabel met 4.877 adressen in de buurt Mierlo.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Mierlo. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Geldrop-Mierlo.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ambachtweg2 t/m 775731AE t/m 5731AGMierlo49
Arkweg3 t/m 425731PDMierlo10
Atalanta1 t/m 25731ZEMierlo3
Beatrixstraat2 t/m 165731GLMierlo8
Bekelaar1 t/m 395731PGMierlo21
Belenberg1 t/m 75731CTMierlo6
Bennedonk--Mierlo0
Berk1 t/m 495731NS t/m 5731NTMierlo37
Bernhardstraat1 t/m 195731GPMierlo18
Beuk1 t/m 485731NG t/m 5731NHMierlo35
Bijenkorf1 t/m 175731STMierlo15
Bijlakker1 t/m 285731ED t/m 5731EEMierlo26
Bisschop van Mierlostraat1 t/m 1825731GA t/m 5731GJMierlo167
Boekweit1 t/m 285731LBMierlo22
Boerenzwaluw1 t/m 565731SLMierlo56
Boslaan1 t/m 165731XX t/m 5731XZMierlo17
Bospad2 t/m 45731XLMierlo3
Bosuil1 t/m 245731XEMierlo24
Brugstraat1 t/m 815731HE t/m 5731HJMierlo85
Burgemeester Berkhouthof1 t/m 115731LZMierlo11
Burgemeester Keunenstraat2 t/m 105731LXMierlo5
Burgemeester Pankenstraat1 t/m 305731LWMierlo24
Burgemeester Termeerstraat3 t/m 505731SC t/m 5731SEMierlo31
Burgemeester Verheugtstraat1 t/m 725731AJ t/m 5731ALMierlo43
Burgemeester van Kuikstraat1 t/m 345731WB t/m 5731WCMierlo24
Burgemeester van Lokvenstraat1 t/m 1415731LM t/m 5731LTMierlo114
Chijnsakker1 t/m 235731CBMierlo21
Christinastraat1 t/m 425731BLMierlo26
Colck1 t/m 185731AZMierlo17
Constantijnstraat2 t/m 305731EVMierlo22
Cruijsberg3 t/m 85731CWMierlo6
Dagpauwoog1 t/m 25731ZBMierlo2
Dalkruid1 t/m 725731TM t/m 5731TPMierlo44
Distelvlinder2 t/m 85731ZMMierlo6
Dokter Kerssemakersstraat1 t/m 215731TC t/m 5731TDMierlo20
Dorenbos1 t/m 195731EAMierlo19
Dorpsstraat69 t/m 2105731JG t/m 5731JLMierlo101
Dwerguil2 t/m 45731XDMierlo2
Eikendreef2 t/m 425731HK t/m 5731HLMierlo32
Eikenhorst1 t/m 95731ABMierlo9
Eksterlaan1 t/m 25731XVMierlo2
Elderse Molen1 t/m 105731DBMierlo6
Ellenaar2 t/m 265731JAMierlo27
Franciscanessenhof1 t/m 2435731EXMierlo66
Geelgors11 t/m 195731SNMierlo5
Geldropseweg1 t/m 305731AA t/m 5731SGMierlo16
Gerst2 t/m 425731LJ t/m 5731LKMierlo39
Goorsedijk1 t/m 705731PCMierlo26
Graspieper1 t/m 105731SPMierlo7
Haagwinde4 t/m 245731WDMierlo11
Haakakker1 t/m 415731EZMierlo34
Haver1 t/m 135731LAMierlo12
Hedelfingershof1 t/m 285731HAMierlo29
Heer Dickbierweg1 t/m 735731CK t/m 5731CMMierlo51
Heer de Heuschweg115 t/m 1275731MJMierlo7
Heer de Swaeffstraat2 t/m 1075731CAMierlo60
Heer van Grevenbroeckweg15731EKMierlo1
Heer van Langelstraat1 t/m 95731GKMierlo5
Heer van Rodestraat1 t/m 2175731VM t/m 5731VZMierlo161
Heer van Scherpenzeelweg1 t/m 1115731EG t/m 5731EWMierlo83
Hekelstraat1 t/m 245731JDMierlo18
Hertenkampstraat1 t/m 395731JB t/m 5731JCMierlo37
Hertshooi2 t/m 795731TH t/m 5731TLMierlo69
Heuvel2 t/m 45731AMMierlo2
Hoefblad4 t/m 465731TSMierlo22
Hogtsedijk16 t/m 205731PBMierlo3
Hooghuis1 t/m 535731MRMierlo38
Hooiwagen2 t/m 85731SJMierlo4
Hullenaar35731CEMierlo1
Hulsbos1 t/m 155731CXMierlo14
Industrieweg2 t/m 545731HP t/m 5731HRMierlo69
Irenestraat5 t/m 325731ETMierlo27
Johan Frisostraat2 t/m 105731ESMierlo5
Julianastraat1 t/m 345731GM t/m 5731GNMierlo32
Jutland1 t/m 85731CVMierlo5
Kanunnik Daemenstraat1 t/m 415731CR t/m 5731CSMierlo32
Kapelweg1 t/m 925731VJMierlo68
Karrewiel1 t/m 105731VCMierlo10
Kastanje1 t/m 705731NK t/m 5731NMMierlo57
Kasteelweg12 t/m 445731PKMierlo15
Kerkakkers1 t/m 615731BS t/m 5731BVMierlo38
Kerkstraat4 t/m 925731BG t/m 5731BKMierlo61
Kerkuil4 t/m 245731XCMierlo11
Kersenstraat2 t/m 1305731GV t/m 5731GZMierlo81
Knippekamp1 t/m 195731CDMierlo17
Kniptor1 t/m 65731SVMierlo6
Koolmees2 t/m 45731XWMierlo2
Koolwitje15731ZDMierlo1
Koren1 t/m 165731LCMierlo9
Kuifmees--Mierlo0
Kwikstaart--Mierlo0
Landkaartje1 t/m 745731ZRMierlo39
Langenakker1 t/m 2405731JS t/m 5731KBMierlo192
Leeuwerik1 t/m 655731SMMierlo52
Lijndje1 t/m 765731AT t/m 5731AWMierlo60
Linde1 t/m 435731NN t/m 5731NPMierlo39
Lisdodde1 t/m 1185731TA t/m 5731TBMierlo87
Lochtenberg1 t/m 135731MVMierlo13
Loeswijk1 t/m 415731VK t/m 5731VLMierlo33
Luchen1 t/m 255731PZMierlo22
Margrietstraat4 t/m 1585731BM t/m 5731BXMierlo107
Marktstraat2 t/m 1415731HS t/m 5731HXMierlo134
Meester van Busselstraat1 t/m 1145731NA t/m 5731NDMierlo84
Meidoorn1 t/m 665731WH t/m 5731WKMierlo60
Molenhoek2 t/m 345731KZMierlo16
Molenkamp3 t/m 155731CGMierlo12
Morellenhof1 t/m 255731HBMierlo21
Muldershuis1 t/m 265731MSMierlo23
Munnikenakker1 t/m 285731EB t/m 5731ECMierlo28
Nederhuizinge1 t/m 285731MLMierlo22
Neerakker1 t/m 645731PL t/m 5731VHMierlo47
Nieuwhuis1 t/m 315731MTMierlo24
Nijverheidsweg1 t/m 435731HZMierlo15
Oeverzwaluw2 t/m 105731SWMierlo5
Oranjetipje1 t/m 75731ZLMierlo7
Oudvensestraat1 t/m 305731SHMierlo20
Overakker1 t/m 55731PMMierlo4
Pastoor de Winterstraat1 t/m 285731EJMierlo18
Plataan1 t/m 765731NV t/m 5731NXMierlo46
Postel1 t/m 195731BBMierlo19
Prelaat Brantenstraat1 t/m 175731JEMierlo12
Ransuil1 t/m 285731XBMierlo20
Rivershof1 t/m 165731HCMierlo16
Rogge1 t/m 265731LG t/m 5731LHMierlo27
Saal1 t/m 175731BAMierlo17
Sanghorst1 t/m 95731VE t/m 5731VGMierlo3
Santheuvel-oost--Mierlo0
Santheuvel-west--Mierlo0
Schaatsenrijder3 t/m 185731SXMierlo16
Schoolstraat2 t/m 595731AN t/m 5731ASMierlo53
Schrijvertje--Mierlo0
Sester35731CZMierlo1
Sint Catharinaweg2 t/m 185731SBMierlo12
Sint Sebastiaanweg2 t/m 235731HD t/m 5731PEMierlo10
Sneeuwuil2 t/m 385731XHMierlo19
Steenuil1 t/m 215731XAMierlo21
Streep2 t/m 24-Mierlo12
Suijlke2 t/m 235731CHMierlo16
Tarwe1 t/m 395731LD t/m 5731LEMierlo33
Torenakker1 t/m 245731CCMierlo23
Torenweg2 t/m 165731CJMierlo8
Tramweg2 t/m 455731HNMierlo9
Vaanakker1 t/m 725731JM t/m 5731JRMierlo71
Velduil1 t/m 245731XGMierlo19
Vesperstraat2 t/m 685731GR t/m 5731GTMierlo54
Vlaamse Gaai75731SKMierlo1
Vlinderlaan8 t/m 995731ZKMierlo36
Vogelwikke2 t/m 125731WGMierlo6
Waterjuffer--Mierlo0
Watermunt2 t/m 225731TEMierlo11
Weegbree4 t/m 365731TTMierlo17
Wersakker1 t/m 735731KC t/m 5731KEMierlo60
Wilhelminastraat1 t/m 945731EM t/m 5731ERMierlo84
Willem-Alexanderstraat1 t/m 545731BD t/m 5731BEMierlo70
Willigstraat1 t/m 205731AXMierlo19
Windvang1 t/m 325731KXMierlo30
Zonnedauw1 t/m 1115731TV t/m 5731TZMierlo87
de Haesweg--Mierlo0
de Loo1 t/m 1485731MK t/m 5731MPMierlo81
de Waag1 t/m 835731ELMierlo59
den Hof1 t/m 65731DAMierlo5
den Joris2 t/m 125731VDMierlo7

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 162 openbare ruimtes en 4.877 adressen in de buurt Mierlo. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Geldrop-Mierlo
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Mierlo. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Mierlo ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek57314683
GehuchtGoor6
DeelkernBekelaar19
DeelkernDe Loo8
DeelkernLoeswijk35
DeelkernLuchen66
WoonkernMierlo4831
WoonplaatsMierlo4885
WijkMierlo4885
GemeenteGeldrop-Mierlo4885
ProvincieNoord-Brabant4885
WaterschapWaterschap Aa en Maas2911
WaterschapWaterschap De Dommel1974
LandNederland4885

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Mierlo ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Mierlo dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Mierlo ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Mierlo en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven