Statistieken buurt Mill-Centrum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Mill-Centrum in de gemeente Land van Cuijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Mill-Centrum in de gemeente Land van Cuijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Mill-Centrum telt 1.960 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Mill-Centrum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Mill-Centrum:

JaarAantal inwoners de buurt Mill-Centrum% verschil
20231.9600,51%
20221.9503,72%
20211.8803,01%
20201.825-0,54%
20191.8351,10%
20181.815-0,55%
20171.8252,53%
20161.780-1,11%
20151.8000%
20141.800-1,10%
20131.820geen data

De bevolking van de buurt Mill-Centrum is met 140 personen gegroeid van 1.820 personen in 2013 tot 1.960 personen in 2023 (dat is een toename van 7,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 14 personen (0,76%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Land van Cuijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Mill-Centrum:

In 2013 waren er 1.820 inwoners in de buurt Mill-Centrum. In 2016 is het aantal gedaald tot 1.780 personen. Dit is een daling van 40 (-2,20%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -20 (-1,11%). Het aantal van 1.780 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.960 personen. De stijging ten opzichte van 2016 is 180 (10%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 10 (0,51%). Het aantal van 1.960 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Mill-Centrum

Buurt Mill-Centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 89 hectare, waarvan 88 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 583 adressen per km2. Er wonen 980 huishoudens in de buurt Mill-Centrum. Postcode 5451 is de meest voorkomende postcode in de buurt Mill-Centrum. De buurt Mill-Centrum ligt binnen Mill in de gemeente Land van Cuijk. De volgende parken vallen binnen de buurt Mill-Centrum: Aciahof en Aldendrielpark.

De gemeente Land van Cuijk (gemeentecode GM1982) is in 2022 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk overgegaan. De gegevens van de buurt Mill-Centrum voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Mill-Centrum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Mill met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Achterdijk-Roijendijk buitengebied, 2: Brugse Berg, 3: Meren-De Gagel buitengebied, 4: Mill-West, 5: Bedrijventerrein De Meeren, 6: Mill-Centrum, 7: Bedrijventerrein Het Spoor, 8: Mill-Zuid, 9: Groespeel buitengebied.

Woningkenmerken
Er zijn 1.005 woningen in de buurt Mill-Centrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Land van Cuijk in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Mill-Centrum was €312.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Mill-Centrum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Mill-Centrum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Mill-Centrum% verschil
2023€312.00015%
2022€272.00012%
2021€242.0006,6%
2020€227.0004,61%
2019€217.0005,3%
2018€206.0003,0%
2017€200.0000,50%
2016€199.000-4,78%
2015€209.000-4,13%
2014€218.000-5,6%
2013€231.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Mill-Centrum is met €81.000 toegenomen van €231.000 in 2013 tot €312.000 in 2023 (dat is een groei van 35%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.100 (3,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Land van Cuijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Mill-Centrum is €312.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 36% en er zijn 1.005 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Land van Cuijk (geel), 34 woonplaatsen (groen), wijk Mill (oranje) en 6 buurten (blauw). De buurt Mill-Centrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Mill-Centrum: er zijn 293 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Mill-Centrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.175 totaal in de buurt Mill-Centrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Mill-Centrum telt in totaal 1.175 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Mill-Centrum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Land van Cuijk
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Mill-Centrum zijn er 1.040 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Mill-Centrum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 383 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Mill-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Mill-Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Mill-Centrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Mill-Centrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Mill-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Land van Cuijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Mill-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Mill-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Mill-Centrum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Mill-Centrum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.76590110
20221.7807694
20211.7306882
20201.6856377
20191.6856882
20181.6756377
20171.7055466
20161.6754758
20151.6954758
20141.7104050
20131.7294150

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Mill-Centrum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 4,58% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 2,25% en herkomst van buiten Europa: 2,75%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Land van Cuijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Mill-Centrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Mill-Centrum in 2022 zijn Westers (95 inwoners) en Overig (70 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Mill-Centrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Mill-Centrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Mill-Centrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Land van Cuijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Land van Cuijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Mill-Centrum.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Mill-Centrum:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.920720
Tussenwoning2.5701.070
Hoekwoning2.7101.120
Twee onder één kap woning3.1401.360
Vrijstaande woning4.0401.730
Huurwoning2.200930
Eigen woning3.3301.380

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Mill-Centrum zijn A (183 adressen) en D (160 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Mill-Centrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Mill-Centrum: 183 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Land van Cuijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Mill-Centrum voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Mill-Centrum voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Mill-Centrum
Bevolking5332.227
Adressen2.055583
Autos2651.273

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Mill-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Mill-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Mill-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Mill-Centrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Mill-Centrum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Mill-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Mill-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Mill-Centrum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 117 stembureaus in de gemeente Land van Cuijk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Land van Cuijk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Land van Cuijk.

Stembureaus Land van Cuijk

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Mill-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Mill (Mill-Centrum is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Mill is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Mill-Centrum is €26.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.200. Buurt Mill-Centrum telt 1.600 inkomensontvangers op 1.960 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Mill-Centrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Land van Cuijk.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (240 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Mill-Centrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Mill-Centrum voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Mill-Centrum zijn in totaal 240 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 240 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 245 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Mill-Centrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Mill-Centrum
Er zijn 41 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Mill-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Mill-Centrum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 41 elektrische auto’s in de buurt Mill-Centrum. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Mill-Centrum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.458 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Mill-Centrum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Mill-Centrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.173 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Mill-Centrum (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.392 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Mill-Centrum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Mill-Centrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Mill-Centrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 66 misdrijven in de buurt Mill-Centrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Mill-Centrum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Mill-Centrum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 872 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Mill-Centrum 66 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Mill-Centrum in 2023 zijn Horizontale fraude (14 delicten) en Ongevallen (weg) (10 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Mill-Centrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 5 misdrijven in de buurt Mill-Centrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Mill-Centrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Mill-Centrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Land van Cuijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,78 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Mill-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Mill-Centrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Mill-Centrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Mill-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Mill-Centrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Mill-Centrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 30 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Mill-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Mill-Centrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Mill-Centrum ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Mill-Centrum per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Mill-Centrum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Mill-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Mill-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Mill-Centrum.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Mill-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal240Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca60Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.960Aantal2023
Mannen930Aantal2023
Vrouwen1.030Aantal2023
0 tot 15 jaar220Aantal2023
15 tot 25 jaar145Aantal2023
25 tot 45 jaar400Aantal2023
45 tot 65 jaar475Aantal2023
65 jaar of ouder715Aantal2023
Ongehuwd750Aantal2023
Gehuwd825Aantal2023
Gescheiden145Aantal2023
Verweduwd240Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal60Aantal2022
Sterfte relatief30Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.227Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag440Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar540Aantal2022
Opleidingsniveau hoog310Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2022
WMO cliënten225Aantal2022
WMO cliënten relatief115Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.380Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel213Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel249Aantal2024
Adressen met definitief energielabel713Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++35Aantal2024
Energielabels A++5Aantal2024
Energielabels A+9Aantal2024
Energielabels A183Aantal2024
Energielabels B79Aantal2024
Energielabels C142Aantal2024
Energielabels D160Aantal2024
Energielabels E132Aantal2024
Energielabels F105Aantal2024
Energielabels G112Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker76%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk30%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam27%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)26%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)22%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal980Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens425Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen330Aantal2023
Huishoudens met kinderen225Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen49%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€151x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO90Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW660Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.765Aantal2023
Herkomst buiten Nederland200Aantal2023
Herkomst Europa90Aantal2023
Herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren in Nederland1.765Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa65Aantal2023
Autochtoon1.780Aantal2022
Westers totaal95Aantal2022
Niet-westers totaal75Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers70Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal27Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting14Aantal2023
Verkeersovertredingen12Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven66Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand23,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand0Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19821001Code2023
RegionaamMill-CentrumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19821001Code2023
Oppervlakte totaal89Aantal hectaren2023
Oppervlakte land88Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid583Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.175Aantal2024
Adressen met postcode1.130Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.040Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie14Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie9Aantal2024
Adressen met industriefunctie14Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie17Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie47Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie45Aantal2024
Verblijfsobjecten1.175Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres879Aantal2024
Adressen met pand1.175Aantal2024
Percelen met adres681Aantal2024
Adressen met perceel1.175Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.171Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom4Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.036Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom4Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190023Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192548Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950207Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970383Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198050Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199050Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200034Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201013Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202038Aantal2024
Panden met adres 2020 en later29Aantal2024
Adressen met pand voor 17005Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190030Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192553Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950228Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970417Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198055Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199063Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200066Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201071Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020100Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later87Aantal2024
Postcodegebied5451AA-5451ZKNaam2024
Meest voorkomende postcode5451Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2022
Verkeersongevallen totaal9Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.120Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine920Aantal2023
Personenautos - overige brandstof200Aantal2023
Personenautos per huishouden1,14Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.273Aantal2023
Motorfietsen105Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.005Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€312.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning71%Percentage2023
Percentage meergezinswoning29%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen54%Percentage2023
Huurwoningen totaal46%Percentage2023
In bezit woningcorporatie35%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement293Aantal2024
Tussen of geschakelde woning164Aantal2024
Hoekwoning109Aantal2024
Tweeonder1kap283Aantal2024
Vrijstaande woning191Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.135Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Land van Cuijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Mill-Centrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Mill-Centrum
Tabel met 1.175 adressen in de buurt Mill-Centrum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Mill-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Land van Cuijk.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Beatrixstraat1 t/m 485451ZB t/m 5451ZDMill49
Beerseweg1 t/m 175451NR t/m 5451NSMill18
Bernhardstraat1 t/m 685451BNMill49
Brandsestraat1 t/m 145451NWMill9
Brouwershof1 t/m 85451AXMill7
Burgemeester Verstraatenlaan1 t/m 145451BRMill4
Clevershof2 t/m 445451BVMill22
Domeinenstraat2 t/m 755451AD t/m 5451AGMill43
Dr. Arntzstraat1 t/m 235451AJMill21
Dr. Moonsstraat1 t/m 145451BGMill15
Emmastraat1 t/m 225451ZEMill22
Groote Prins1 t/m 325451BWMill28
Hoogstraat1 t/m 375451BH t/m 5451BJMill47
Hoogveldseweg1 t/m 865451AA t/m 5451ACMill62
Irenestraat1 t/m 445451ZG t/m 5451ZHMill40
Julianastraat1 t/m 185451BPMill30
Karstraat1 t/m 455451AV t/m 5451AWMill59
Kasteelsestraat2 t/m 65451NZMill3
Kees Bastiaanshof1 t/m 75451BXMill4
Kerkstraat1 t/m 395451BMMill37
Looierijweg1 t/m 435451NXMill21
Margrietstraat1 t/m 415451BD t/m 5451BEMill43
Marijkestraat1 t/m 355451ZJ t/m 5451ZKMill23
Markt1 t/m 625451BSMill32
Melkweg1 t/m 95451APMill11
Molenstraat2 t/m 855451BA t/m 5451BCMill64
Oranjeboomstraat1 t/m 305451BKMill23
Park Hoogstraaten1 t/m 305451BTMill33
Pastoor Maasstraat1 t/m 675451PA t/m 5451PDMill90
Prins Hendrikstraat1 t/m 195451ZAMill17
Ringersstraat1 t/m 285451AK t/m 5451ALMill29
Schoolstraat4 t/m 495451AS t/m 5451ATMill48
Sint Hubertse Binnenweg3 t/m 125451PBMill4
Snipweg25451VPMill1
Spoorstraat1 t/m 555451GA t/m 5451GBMill47
Stationsstraat1 t/m 405451AM t/m 5451ANMill71
Vloedse Hof1 t/m 85451AZMill8
Vloetsestraat1 t/m 225451AHMill21
Wilhelminastraat1 t/m 195451ARMill20

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 39 openbare ruimtes en 1.175 adressen in de buurt Mill-Centrum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Land van Cuijk
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Mill-Centrum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Mill-Centrum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek54511130
WoonkernMill1171
WoonplaatsMill1175
WijkMill1175
GemeenteLand van Cuijk1175
ProvincieNoord-Brabant1175
WaterschapWaterschap Aa en Maas1175
LandNederland1175

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Mill-Centrum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Mill-Centrum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Mill-Centrum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Mill-Centrum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven