Statistieken Nieuwe Bloemenbuurt

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Nieuwe Bloemenbuurt in de gemeente Asten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Nieuwe Bloemenbuurt in de gemeente Asten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Nieuwe Bloemenbuurt telt 510 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nieuwe Bloemenbuurt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nieuwe Bloemenbuurt:

JaarAantal inwoners de Nieuwe Bloemenbuurt% verschil
20235100%
2022510-1,92%
2021520-0,95%
2020525-1,32%
2019532-0,37%
2018534-0,56%
2017537-0,56%
20165400,37%
20155380,19%
20145370,19%
2013536geen data

Het aantal inwoners in de Nieuwe Bloemenbuurt is met 26 personen gedaald van 536 personen in 2013 tot 510 personen in 2023 (dat is een afname van 4,85%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -3 personen (-0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Asten.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Nieuwe Bloemenbuurt:

In 2013 telde de Nieuwe Bloemenbuurt 536 inwoners. In 2016 is het aantal gestegen tot 540 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 4 (0,75%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 2 (0,37%). Het aantal van 540 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 510 personen. Dit is een daling van 30 (-5,6%) ten opzichte van 2016, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -10 (-1,92%). Het aantal inwoners blijft 510 tot en met 2023.

Over de Nieuwe Bloemenbuurt

Nieuwe Bloemenbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 11 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.453 adressen per km2. Er wonen 275 huishoudens in de Nieuwe Bloemenbuurt. Postcode 5721 is de meest voorkomende postcode in de Nieuwe Bloemenbuurt. De Nieuwe Bloemenbuurt ligt binnen Asten oost in de gemeente Asten.

De gegevens van de Nieuwe Bloemenbuurt voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Nieuwe Bloemenbuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Asten oost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Loverbosch, 2: Paddenstoelenbuurt, 3: Vlinderbuurt, 4: Nieuwe Bloemenbuurt, 5: Kruidenbuurt.

Woningkenmerken
Er zijn 277 woningen in de Nieuwe Bloemenbuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Asten in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Nieuwe Bloemenbuurt was €303.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Nieuwe Bloemenbuurt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nieuwe Bloemenbuurt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Nieuwe Bloemenbuurt% verschil
2023€303.00014%
2022€266.00013%
2021€236.0001,72%
2020€232.000-13%
2019€267.0009%
2018€245.0000%
2017€245.0000,41%
2016€244.0000%
2015€244.000-5,4%
2014€258.000-4,44%
2013€270.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Nieuwe Bloemenbuurt is met €33.000 gegroeid van €270.000 in 2013 tot €303.000 in 2023 (dat is een stijging van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €3.300 (1,48%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Asten.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de Nieuwe Bloemenbuurt met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Asten.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Nieuwe Bloemenbuurt is €303.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 33% en er zijn 277 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Asten (geel), 3 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 26 buurten (blauw). De Nieuwe Bloemenbuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de Nieuwe Bloemenbuurt: er zijn 115 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Nieuwe Bloemenbuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 320 totaal in de Nieuwe Bloemenbuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De Nieuwe Bloemenbuurt telt in totaal 320 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Nieuwe Bloemenbuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Asten
Adressen: gebruiksdoelen
In de Nieuwe Bloemenbuurt zijn er 277 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Nieuwe Bloemenbuurt.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 197 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de Nieuwe Bloemenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Nieuwe Bloemenbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Nieuwe Bloemenbuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Nieuwe Bloemenbuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Nieuwe Bloemenbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Asten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Nieuwe Bloemenbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Nieuwe Bloemenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Nieuwe Bloemenbuurt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Nieuwe Bloemenbuurt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234104560
20224303446
20214303951
20204353951
20194483446
20184523344
20174563243
20164603242
20154603041
20144642837
20134632837

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Nieuwe Bloemenbuurt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 8,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 5,3% en herkomst van buiten Europa: 7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Asten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Nieuwe Bloemenbuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Nieuwe Bloemenbuurt in 2022 zijn Westers (40 inwoners) en Overig (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Nieuwe Bloemenbuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Nieuwe Bloemenbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Nieuwe Bloemenbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Asten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Asten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de Nieuwe Bloemenbuurt.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de Nieuwe Bloemenbuurt:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.100590
Tussenwoning2.240940
Hoekwoning2.2801.080
Twee onder één kap woning3.0801.280
Vrijstaande woning3.2701.390
Huurwoning1.830850
Eigen woning2.650980

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Nieuwe Bloemenbuurt zijn C (91 adressen) en A (76 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Nieuwe Bloemenbuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Nieuwe Bloemenbuurt: 91 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Asten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de Nieuwe Bloemenbuurt voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Nieuwe Bloemenbuurt voor 2023:

DichtheidNederlandNieuwe Bloemenbuurt
Bevolking5334.636
Adressen2.0551.453
Autos2652.273

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de Nieuwe Bloemenbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Nieuwe Bloemenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Nieuwe Bloemenbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Nieuwe Bloemenbuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Sportcomplex de Schop in Asten

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Sportcomplex de Schop in Asten is uitgebracht. Stembureau Sportcomplex de Schop in Asten was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Nieuwe Bloemenbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Sportcomplex de Schop in Asten bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de Nieuwe Bloemenbuurt stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 21 stembureaus in de gemeente Asten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Asten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Asten.

Stembureaus Asten

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Nieuwe Bloemenbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Asten: Nieuwe Bloemenbuurt is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de Nieuwe Bloemenbuurt is €23.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.600. Nieuwe Bloemenbuurt telt 400 inkomensontvangers op 510 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de Nieuwe Bloemenbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Asten.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (35 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de Nieuwe Bloemenbuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de Nieuwe Bloemenbuurt voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de Nieuwe Bloemenbuurt zijn in totaal 35 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 35 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 30 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Nieuwe Bloemenbuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de Nieuwe Bloemenbuurt
Er zijn 11 elektrische auto’s in juli 2024 in de Nieuwe Bloemenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Nieuwe Bloemenbuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 11 elektrische auto’s in de Nieuwe Bloemenbuurt. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Nieuwe Bloemenbuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 338 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Nieuwe Bloemenbuurt in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Nieuwe Bloemenbuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 491 op naam geregistreerde voertuigen in de Nieuwe Bloemenbuurt (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 339 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Nieuwe Bloemenbuurt in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Nieuwe Bloemenbuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Nieuwe Bloemenbuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 12 misdrijven in de Nieuwe Bloemenbuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Nieuwe Bloemenbuurt, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Nieuwe Bloemenbuurt zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 252 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Nieuwe Bloemenbuurt 12 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Nieuwe Bloemenbuurt in 2023 zijn Horizontale fraude (4 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de Nieuwe Bloemenbuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de Nieuwe Bloemenbuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Nieuwe Bloemenbuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Nieuwe Bloemenbuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Asten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,80 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de Nieuwe Bloemenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Nieuwe Bloemenbuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Nieuwe Bloemenbuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Nieuwe Bloemenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Nieuwe Bloemenbuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Nieuwe Bloemenbuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 18 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Nieuwe Bloemenbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Nieuwe Bloemenbuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
62% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de Nieuwe Bloemenbuurt ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de Nieuwe Bloemenbuurt per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Nieuwe Bloemenbuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Nieuwe Bloemenbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Nieuwe Bloemenbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de Nieuwe Bloemenbuurt.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Nieuwe Bloemenbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal35Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie5Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners510Aantal2023
Mannen250Aantal2023
Vrouwen265Aantal2023
0 tot 15 jaar70Aantal2023
15 tot 25 jaar30Aantal2023
25 tot 45 jaar130Aantal2023
45 tot 65 jaar110Aantal2023
65 jaar of ouder170Aantal2023
Ongehuwd190Aantal2023
Gehuwd205Aantal2023
Gescheiden50Aantal2023
Verweduwd60Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief18Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.636Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag100Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar170Aantal2022
Opleidingsniveau hoog70Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten70Aantal2022
WMO cliënten relatief137Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning980Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel36Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel91Aantal2024
Adressen met definitief energielabel193Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A76Aantal2024
Energielabels B42Aantal2024
Energielabels C91Aantal2024
Energielabels D38Aantal2024
Energielabels E8Aantal2024
Energielabels F10Aantal2024
Energielabels G12Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2022
Drinker74%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn40%percentage2022
Wekelijkse sporters45%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk35%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2022
Emotioneel eenzaam33%percentage2022
Sociaal eenzaam37%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk22%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid62%percentage2022
Niet-specifieke klachten62%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid41%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht19%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal275Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens130Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen75Aantal2023
Huishoudens met kinderen65Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers91%Percentage2022
Percentage zelfstandigen9%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen8,6%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen49%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen5,5%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€108x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW150Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland410Aantal2023
Herkomst buiten Nederland105Aantal2023
Herkomst Europa45Aantal2023
Herkomst buiten Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland405Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon430Aantal2022
Westers totaal40Aantal2022
Niet-westers totaal40Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers35Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen1Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven12Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand13,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand21Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07430402Code2023
RegionaamNieuwe BloemenbuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07430402Code2023
Oppervlakte totaal11Aantal hectaren2023
Oppervlakte land11Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.453Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal320Aantal2024
Adressen met postcode287Aantal2024
Adressen met woonfunctie277Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie7Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie33Aantal2024
Verblijfsobjecten320Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres256Aantal2024
Adressen met pand320Aantal2024
Percelen met adres200Aantal2024
Adressen met perceel320Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom320Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom277Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195012Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970197Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199041Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195012Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970197Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199045Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201062Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied5721CK-5721ZWNaam2024
Meest voorkomende postcode5721Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal250Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine235Aantal2023
Personenautos - overige brandstof15Aantal2023
Personenautos per huishouden0,91Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.273Aantal2023
Motorfietsen10Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad277Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€303.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning78%Percentage2023
Percentage meergezinswoning22%Percentage2023
Percentage bewoond99%Percentage2023
Percentage onbewoond1%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal43%Percentage2023
In bezit woningcorporatie40%Percentage2023
In bezit overige verhuurders3%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement62Aantal2024
Tussen of geschakelde woning115Aantal2024
Hoekwoning70Aantal2024
Tweeonder1kap22Aantal2024
Vrijstaande woning8Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.43Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Asten. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Nieuwe Bloemenbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Nieuwe Bloemenbuurt
Tabel met 320 adressen in de Nieuwe Bloemenbuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Nieuwe Bloemenbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Asten.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Floralaan2 t/m 945721CVAsten63
Hemel35 t/m 695721HE t/m 5721HGAsten19
Hemelberg2 t/m 165721CPAsten8
Jasmijnstraat1 t/m 825721ZP t/m 5721ZSAsten61
Klimopstraat1-Asten14
Laurierstraat1 t/m 215721CKAsten22
Lienderweg66 t/m 1165721CN t/m 5721CPAsten26
Lotusstraat1 t/m 525721ZT t/m 5721ZVAsten31
Margrietstraat3 t/m 235721ZWAsten10
Palmstraat1 t/m 415721ZL t/m 5721ZMAsten42
Vlierstraat1 t/m 185721ZNAsten24

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 11 openbare ruimtes en 320 adressen in de Nieuwe Bloemenbuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Asten
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Nieuwe Bloemenbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Nieuwe Bloemenbuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek5721287
WoonkernAsten320
WoonplaatsAsten320
WijkAsten oost320
GemeenteAsten320
ProvincieNoord-Brabant320
WaterschapWaterschap Aa en Maas320
LandNederland320

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Nieuwe Bloemenbuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Nieuwe Bloemenbuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Nieuwe Bloemenbuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Nieuwe Bloemenbuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven