Statistieken buurt Nieuwendijk

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nieuwendijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nieuwendijk. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Nieuwendijk telt 3.580 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwendijk.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwendijk:

JaarAantal inwoners de buurt Nieuwendijk% verschil
20233.5800,28%
20223.5700,06%
20213.568-0,28%
20203.5782,73%
20193.483-0,17%
20183.4890,35%
20173.4771,93%
20163.4110,21%
20153.4041,13%
20143.3661,29%
20133.323geen data

De bevolking van de buurt Nieuwendijk is met 257 personen gestegen van 3.323 personen in 2013 tot 3.580 personen in 2023 (dat is een groei van 7,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 26 personen (0,75%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Altena.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Nieuwendijk:

In 2013 telde de buurt Nieuwendijk 3.323 inwoners. Het aantal van 3.323 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 3.580 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 257 (7,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 10 (0,28%). Het aantal van 3.580 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Nieuwendijk

Buurt Nieuwendijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 150 hectare, waarvan 149 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 396 adressen per km2. Er wonen 1.555 huishoudens in de buurt Nieuwendijk. Postcode 4255 is de meest voorkomende postcode in de buurt Nieuwendijk. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Altena. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Nieuwendijk: de streek Nieuwe Zuidlandsche Bleek en de polder Karnemelkspolder.

De naam Nieuwendijk wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Nieuwendijk en voor de wijk Nieuwendijk. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Altena (gemeentecode GM1959) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Altena overgegaan. De gegevens van de buurt Nieuwendijk voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Nieuwendijk
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuwendijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Nieuwendijk noordoost, 2: Nieuwendijk, 3: Buitengebied Nieuwendijk zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 1.604 woningen in de buurt Nieuwendijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Altena in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Nieuwendijk was €349.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Nieuwendijk.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwendijk:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Nieuwendijk% verschil
2023€349.00019%
2022€294.00010%
2021€267.0006,8%
2020€250.0006,8%
2019€234.0009,5%
2018€213.7712,31%
2017€208.9351,89%
2016€205.065-1,85%
2015€208.935-2,26%
2014€213.771-3,49%
2013€221.509geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Nieuwendijk is met €127.491 gestegen van €221.509 in 2013 tot €349.000 in 2023 (dat is een groei van 58%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.749 (4,85%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Altena.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Nieuwendijk met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Altena.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuwendijk is €349.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 1.604 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Altena (geel), 19 woonplaatsen (groen), wijk Nieuwendijk (oranje) en 2 buurten (blauw). De buurt Nieuwendijk wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Nieuwendijk: er zijn 418 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Nieuwendijk.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.751 totaal in de buurt Nieuwendijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Nieuwendijk telt in totaal 1.751 adressen, met 1.749 verblijfsobjecten en 2 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Nieuwendijk liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Altena
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Nieuwendijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Nieuwendijk. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Nieuwendijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Nieuwendijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Nieuwendijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Altena bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Nieuwendijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Nieuwendijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Nieuwendijk per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuwendijk:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.295105180
20223.32590155
20213.32390155
20203.34885145
20193.27378132
20183.28077131
20173.25782139
20163.21173126
20153.22565111
20143.17062107
20133.12962105

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Nieuwendijk als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 2,93% en herkomst uit landen buiten Europa: 5% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 1,88% en herkomst van buiten Europa: 3,19%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Altena naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Nieuwendijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Nieuwendijk in 2022 zijn Westers (125 inwoners) en Overig (95 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Nieuwendijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Nieuwendijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Nieuwendijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Altena:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Altena. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Nieuwendijk zijn A (404 adressen) en C (378 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Nieuwendijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Nieuwendijk: 404 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Altena bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Nieuwendijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Nieuwendijk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Nieuwendijk vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Nieuwendijk.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Nieuwendijk voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Nieuwendijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Tavenu in Nieuwendijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Tavenu in Nieuwendijk is uitgebracht. Stembureau Tavenu in Nieuwendijk was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Nieuwendijk. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Altena.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Tavenu in Nieuwendijk bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Nieuwendijk stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 57 stembureaus in de gemeente Altena en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Altena. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Altena.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Nieuwendijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuwendijk (Nieuwendijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuwendijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Nieuwendijk is €30.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.800. Buurt Nieuwendijk telt 2.900 inkomensontvangers op 3.580 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,10% procent van de huishoudens in buurt Nieuwendijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuwendijk (Nieuwendijk is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuwendijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (400 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Nieuwendijk (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Nieuwendijk zijn in totaal 400 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuwendijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Nieuwendijk
Er zijn 44 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Nieuwendijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Nieuwendijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 44 elektrische auto’s in de buurt Nieuwendijk. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Nieuwendijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.239 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Nieuwendijk in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuwendijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.942 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuwendijk (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.061 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Nieuwendijk in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuwendijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Nieuwendijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 78 misdrijven in de buurt Nieuwendijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Nieuwendijk, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Nieuwendijk zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.030 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Nieuwendijk 78 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Nieuwendijk in 2023 zijn Horizontale fraude (15 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Nieuwendijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Nieuwendijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Nieuwendijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Nieuwendijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Altena.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,26 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Nieuwendijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Nieuwendijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Nieuwendijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Nieuwendijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Nieuwendijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Nieuwendijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Nieuwendijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Nieuwendijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Nieuwendijk. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwendijk geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwendijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwendijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwendijk heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwendijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwendijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwendijk sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwendijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwendijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwendijk heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwendijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwendijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwendijk heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwendijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwendijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Nieuwendijk heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwendijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwendijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuwendijk voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwendijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwendijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuwendijk heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwendijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwendijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Nieuwendijk doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuwendijk. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuwendijk is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Nieuwendijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal400Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie85Aantal2023
G+I Handel en horeca65Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.580Aantal2023
Mannen1.835Aantal2023
Vrouwen1.745Aantal2023
0 tot 15 jaar575Aantal2023
15 tot 25 jaar355Aantal2023
25 tot 45 jaar895Aantal2023
45 tot 65 jaar1.000Aantal2023
65 jaar of ouder760Aantal2023
Ongehuwd1.550Aantal2023
Gehuwd1.625Aantal2023
Gescheiden225Aantal2023
Verweduwd185Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.403Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag790Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.300Aantal2022
Opleidingsniveau hoog580Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura70Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,3%Percentage2022
WMO cliënten210Aantal2022
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.490Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.210Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel173Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel460Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.118Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++10Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A404Aantal2024
Energielabels B253Aantal2024
Energielabels C378Aantal2024
Energielabels D136Aantal2024
Energielabels E63Aantal2024
Energielabels F115Aantal2024
Energielabels G209Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht42%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters43%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk33%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.555Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens445Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen550Aantal2023
Huishoudens met kinderen555Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€171x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO130Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW690Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.295Aantal2023
Herkomst buiten Nederland285Aantal2023
Herkomst Europa105Aantal2023
Herkomst buiten Europa180Aantal2023
Geboren in Nederland3.295Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa85Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Autochtoon3.325Aantal2022
Westers totaal125Aantal2022
Niet-westers totaal120Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers95Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal26Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting19Aantal2023
Verkeersovertredingen13Aantal2023
Vernieling9Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven78Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,21Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,61Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,61Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,61Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,82Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,69Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,41Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand22,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19590301Code2023
RegionaamNieuwendijkNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19590301Code2023
Oppervlakte totaal150Aantal hectaren2023
Oppervlakte land149Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid396Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.751Aantal2024
Adressen met postcode1.721Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.612Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie13Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie83Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie12Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie15Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie31Aantal2024
Verblijfsobjecten1.749Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.592Aantal2024
Adressen met pand1.747Aantal2024
Percelen met adres1.229Aantal2024
Adressen met perceel1.751Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.751Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.612Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190041Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925204Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950117Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970342Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980346Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990159Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000115Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201085Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020166Aantal2024
Panden met adres 2020 en later16Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190041Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925211Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950121Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970367Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980347Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990166Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000158Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010118Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020199Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later18Aantal2024
Postcodegebied4255GA-4255VZNaam2024
Meest voorkomende postcode4255Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.965Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.640Aantal2023
Personenautos - overige brandstof325Aantal2023
Personenautos per huishouden1,26Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.319Aantal2023
Motorfietsen190Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.604Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€349.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning91%Percentage2023
Percentage meergezinswoning9%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement141Aantal2024
Tussen of geschakelde woning407Aantal2024
Hoekwoning317Aantal2024
Tweeonder1kap329Aantal2024
Vrijstaande woning418Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.137Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Altena. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Nieuwendijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Nieuwendijk
Tabel met 1.750 adressen in de buurt Nieuwendijk.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Nieuwendijk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Altena.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Altenastraat1 t/m 494255VT t/m 4255VWNieuwendijk49
Amaryllishof1 t/m 424255JMNieuwendijk42
Anemoonstraat1 t/m 904255JA t/m 4255JENieuwendijk89
Anjerstraat1 t/m 164255HTNieuwendijk16
Begoniastraat1 t/m 304255JGNieuwendijk23
Biesboschstraat1 t/m 214255VMNieuwendijk22
Boomgaard1 t/m 494255JRNieuwendijk36
Bredesteeg1 t/m 24255KHNieuwendijk3
Buitendijk2 t/m 384255GT t/m 4255GVNieuwendijk24
Buitenkade1 t/m 224255GWNieuwendijk26
Cactusstraat1 t/m 324255HVNieuwendijk30
Crocuspad1 t/m 74255JHNieuwendijk7
Dahliastraat1 t/m 1164255JJ t/m 4255JLNieuwendijk80
Dijkje1 t/m 204255GXNieuwendijk30
Dirkappel1 t/m 354255JTNieuwendijk33
Doornseweg2 t/m 54255GZNieuwendijk5
Dwarssteeg1 t/m 124255SBNieuwendijk10
Eemstraat2 t/m 194255VNNieuwendijk14
Gijsbertweg14255KJNieuwendijk1
Griendstraat1 t/m 484255VX t/m 4255VZNieuwendijk37
Hankse Buitenkade32 t/m 594255KGNieuwendijk9
Hasselmanstraat1 t/m 184255HLNieuwendijk11
Heistraat1 t/m 204255HKNieuwendijk18
Het Schansgat14255HZNieuwendijk1
Hoekkampstraat1 t/m 474255VP t/m 4255VSNieuwendijk41
Hyacintstraat1 t/m 54255HXNieuwendijk5
Ippelseweg1 t/m 504255HW t/m 4255HZNieuwendijk39
Irisstraat1 t/m 84255HMNieuwendijk8
Janbaas1 t/m 594255JSNieuwendijk38
Kafappel1 t/m 204255JVNieuwendijk18
Keizer Napoleonweg47 t/m 494255KENieuwendijk2
Kerkweg1 t/m 694255GA t/m 4255GDNieuwendijk51
Kildijk1 t/m 1394255TA t/m 4255THNieuwendijk102
Kilse Suikerpeer1 t/m 274255JPNieuwendijk24
Kleipeer1 t/m 94255JNNieuwendijk7
Kooisteeg14255TJNieuwendijk1
Leliestraat1 t/m 74255HNNieuwendijk7
Narcisstraat1 t/m 114255HPNieuwendijk11
Oslopark1 t/m 94255VENieuwendijk9
Prins Bernhardlaan1 t/m 184255VCNieuwendijk18
Prinses Beatrixlaan1 t/m 314255VA t/m 4255VBNieuwendijk28
Prinses Irenelaan1 t/m 764255VH t/m 4255VLNieuwendijk66
Prinses Julianaweg1 t/m 154255HBNieuwendijk24
Prinses Margrietlaan1 t/m 84255VDNieuwendijk6
Prinses Marijkelaan1 t/m 104255VGNieuwendijk9
Rijksweg1 t/m 2464255GE t/m 4255GSNieuwendijk321
Schenkeldijk1 t/m 24255KDNieuwendijk3
Singel2 t/m 1974255HC t/m 4255HDNieuwendijk115
Snijderstraat1 t/m 154255HSNieuwendijk13
Tulpstraat1 t/m 124255HRNieuwendijk12
Vijverstraat2 t/m 604255HE t/m 4255HGNieuwendijk42
Zandsteeg1 t/m 864255SE t/m 4255SJNieuwendijk75
Zevenbanseweg1 t/m 84255HANieuwendijk10
van der Steltstraat1 t/m 284255HH t/m 4255HJNieuwendijk29

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 54 openbare ruimtes en 1.750 adressen in de buurt Nieuwendijk. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Nieuwendijk. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Nieuwendijk ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek42551720
DeelkernKille182
WoonkernNieuwendijk1747
WoonplaatsNieuwendijk1750
WijkNieuwendijk1750
GemeenteAltena1750
ProvincieNoord-Brabant1750
WaterschapWaterschap Rivierenland1750
LandNederland1750

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Nieuwendijk ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Nieuwendijk dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Nieuwendijk ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Nieuwendijk en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven