Statistieken buurt Prinsenbeek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Prinsenbeek in de gemeente Breda. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Prinsenbeek in de gemeente Breda. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Prinsenbeek telt 11.455 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Prinsenbeek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Prinsenbeek:

JaarAantal inwoners de buurt Prinsenbeek% verschil
202311.4550,93%
202211.3500,84%
202111.2551,99%
202011.0350,50%
201910.9801,06%
201810.8650,93%
201710.7650,42%
201610.7200,52%
201510.665-0,37%
201410.7050%
201310.705geen data

De bevolking van de buurt Prinsenbeek is met 750 personen toegenomen van 10.705 personen in 2013 tot 11.455 personen in 2023 (dat is een stijging van 7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 75 personen (0,68%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Breda.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Prinsenbeek:

In 2013 telde de buurt Prinsenbeek 10.705 inwoners. In 2015 is het aantal gedaald tot 10.665 personen. Dit is een daling van 40 (-0,37%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -40 (-0,37%). Het aantal van 10.665 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 11.455 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 790 (7,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 105 (0,93%). Het aantal van 11.455 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Prinsenbeek

Buurt Prinsenbeek heeft afgerond een totale oppervlakte van 360 hectare, waarvan 359 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.216 adressen per km2. Er wonen 4.775 huishoudens in de buurt Prinsenbeek. Postcode 4841 is de meest voorkomende postcode in de buurt Prinsenbeek. De buurt Prinsenbeek ligt binnen Prinsenbeek in de gemeente Breda. De polder Krekelpolder valt gedeeltelijk binnen de buurt Prinsenbeek. Het Park Over Bos ligt binnen de buurt Prinsenbeek.

De naam Prinsenbeek wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Prinsenbeek en voor de wijk Prinsenbeek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Prinsenbeek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Prinsenbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Prinsenbeek, 2: Prinsenbeek.

Woningkenmerken
Er zijn 4.921 woningen in de buurt Prinsenbeek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Breda in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Prinsenbeek was €455.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Prinsenbeek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Prinsenbeek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Prinsenbeek% verschil
2023€455.00012%
2022€405.0006,3%
2021€381.0005,8%
2020€360.0007,1%
2019€336.0006,7%
2018€315.0005,7%
2017€298.0003,83%
2016€287.0000%
2015€287.0002,14%
2014€281.000-7%
2013€302.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Prinsenbeek is met €153.000 gegroeid van €302.000 in 2013 tot €455.000 in 2023 (dat is een toename van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.300 (4,30%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Breda.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Prinsenbeek met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Breda.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Prinsenbeek is €455.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 4.921 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Breda (geel), 5 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 54 buurten (blauw). De buurt Prinsenbeek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Prinsenbeek: er zijn 1.766 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Prinsenbeek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.362 totaal in de buurt Prinsenbeek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Prinsenbeek telt in totaal 5.362 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Prinsenbeek liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Breda
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Prinsenbeek zijn er 4.967 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Prinsenbeek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.602 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Prinsenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Prinsenbeek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Prinsenbeek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Prinsenbeek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Prinsenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Breda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Prinsenbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Prinsenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Prinsenbeek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Prinsenbeek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202310.095580780
202210.160508682
202110.115486654
20209.955461619
20199.925450605
20189.870424571
20179.815405545
20169.820384516
20159.790373502
20149.742410553
20139.742410553

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Prinsenbeek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 5,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 3,83% en herkomst van buiten Europa: 5,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Breda naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Prinsenbeek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Prinsenbeek in 2022 zijn Westers (730 inwoners) en Overig (270 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Prinsenbeek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Prinsenbeek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Prinsenbeek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Breda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Breda. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Prinsenbeek.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Prinsenbeek:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.080600
Tussenwoning2.8001.000
Hoekwoning2.9601.120
Twee onder één kap woning3.1801.240
Vrijstaande woning4.2601.680
Huurwoning2.160840
Eigen woning3.3401.230

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Prinsenbeek zijn C (1.412 adressen) en A (1.068 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Prinsenbeek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Prinsenbeek: 1.412 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Breda bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Prinsenbeek voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Prinsenbeek voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Prinsenbeek
Bevolking5333.191
Adressen2.0551.216
Autos2651.663

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Prinsenbeek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 87 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Prinsenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Prinsenbeek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Prinsenbeek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Prinsenbeek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de buurt Prinsenbeek. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de buurt Prinsenbeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de buurt Prinsenbeek.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 211 stembureaus in de gemeente Breda en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Breda. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Breda.

Stembureaus Breda

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Prinsenbeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Prinsenbeek (Prinsenbeek is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Prinsenbeek is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Prinsenbeek is €34.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.100. Buurt Prinsenbeek telt 9.300 inkomensontvangers op 11.455 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de buurt Prinsenbeek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Breda.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (1.275 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Prinsenbeek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Prinsenbeek voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Prinsenbeek zijn in totaal 1.275 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Prinsenbeek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Prinsenbeek
Er zijn 233 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Prinsenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Prinsenbeek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 233 elektrische auto’s in de buurt Prinsenbeek. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Prinsenbeek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.027 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Prinsenbeek in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Prinsenbeek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 8.089 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Prinsenbeek (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.193 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Prinsenbeek in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Prinsenbeek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Prinsenbeek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 334 misdrijven in de buurt Prinsenbeek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Prinsenbeek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Prinsenbeek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.728 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Prinsenbeek 334 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Prinsenbeek in 2023 zijn Horizontale fraude (61 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (37 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Prinsenbeek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 22 misdrijven in de buurt Prinsenbeek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Prinsenbeek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Prinsenbeek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Breda.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,52 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Prinsenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Prinsenbeek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Prinsenbeek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Prinsenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Prinsenbeek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Prinsenbeek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Prinsenbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Prinsenbeek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Prinsenbeek ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Prinsenbeek per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Prinsenbeek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Prinsenbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Prinsenbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Prinsenbeek.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Prinsenbeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.275Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie140Aantal2023
G+I Handel en horeca185Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed135Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening335Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg255Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten135Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.455Aantal2023
Mannen5.630Aantal2023
Vrouwen5.825Aantal2023
0 tot 15 jaar1.830Aantal2023
15 tot 25 jaar1.330Aantal2023
25 tot 45 jaar2.325Aantal2023
45 tot 65 jaar3.310Aantal2023
65 jaar of ouder2.655Aantal2023
Ongehuwd5.130Aantal2023
Gehuwd4.985Aantal2023
Gescheiden675Aantal2023
Verweduwd665Aantal2023
Geboorte totaal125Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal105Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.191Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.600Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.250Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.330Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura325Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten850Aantal2022
WMO cliënten relatief75Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.230Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel347Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.134Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.881Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++13Aantal2024
Energielabels A+++75Aantal2024
Energielabels A++12Aantal2024
Energielabels A+29Aantal2024
Energielabels A1.068Aantal2024
Energielabels B980Aantal2024
Energielabels C1.412Aantal2024
Energielabels D733Aantal2024
Energielabels E249Aantal2024
Energielabels F275Aantal2024
Energielabels G169Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker12%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters59%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk35%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk23%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.775Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.235Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.665Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.875Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers9.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,40%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,70%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€360x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO260Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.460Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland10.095Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.360Aantal2023
Herkomst Europa580Aantal2023
Herkomst buiten Europa780Aantal2023
Geboren in Nederland10.095Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa325Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa400Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa255Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa375Aantal2023
Autochtoon10.160Aantal2022
Westers totaal730Aantal2022
Niet-westers totaal460Aantal2022
Marokko45Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije60Aantal2022
Overig niet-westers270Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal132Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven36Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting67Aantal2023
Verkeersovertredingen66Aantal2023
Vernieling21Aantal2023
Overige misdrijven10Aantal2023
Totaal misdrijven334Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07580900Code2023
RegionaamPrinsenbeekNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07580900Code2023
Oppervlakte totaal360Aantal hectaren2023
Oppervlakte land359Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.216Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.362Aantal2024
Adressen met postcode5.311Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.967Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie29Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie70Aantal2024
Adressen met industriefunctie56Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie33Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie8Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie65Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie230Aantal2024
Verblijfsobjecten5.362Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres4.737Aantal2024
Adressen met pand5.337Aantal2024
Percelen met adres4.263Aantal2024
Adressen met perceel5.362Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.360Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.967Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190026Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192573Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950148Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.602Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980906Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990646Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000614Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010297Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020360Aantal2024
Panden met adres 2020 en later65Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190040Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192593Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950158Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.639Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980918Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990712Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000724Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010392Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020495Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later166Aantal2024
Postcodegebied4841AA-4841ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode4841Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade80Aantal2022
Verkeersongevallen totaal87Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.970Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.945Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.025Aantal2023
Personenautos per huishouden1,25Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.663Aantal2023
Motorfietsen420Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.921Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€455.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen78%Percentage2023
Huurwoningen totaal22%Percentage2023
In bezit woningcorporatie13%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200079%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2023
Appartement571Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.766Aantal2024
Hoekwoning999Aantal2024
Tweeonder1kap694Aantal2024
Vrijstaande woning937Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.395Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Breda. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Prinsenbeek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Prinsenbeek
Tabel met 5.362 adressen in de buurt Prinsenbeek.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Prinsenbeek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Breda.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abdisstraat1 t/m 834841HE t/m 4841HGPrinsenbeek56
Akkerlaan1 t/m 84841GVPrinsenbeek7
Backer en Ruebweg--Prinsenbeek0
Banierstraat1 t/m 265264841VE t/m 4841VGPrinsenbeek42
Baroniestraat2 t/m 264841SKPrinsenbeek13
Beekhof1 t/m 434841MBPrinsenbeek28
Beekse Stationsweg2 t/m 44841ABPrinsenbeek2
Beeksestraat1 t/m 1114841GA t/m 4841GDPrinsenbeek122
Begijnenakker1 t/m 265314841CJ t/m 4841CLPrinsenbeek47
Berkenlaan1 t/m 394841DA t/m 4841DBPrinsenbeek38
Bessertpad1 t/m 314841JMPrinsenbeek24
Beukenhof1 t/m 494841JZPrinsenbeek41
Bijster1 t/m 104841ERPrinsenbeek10
Blauwe Baan1 t/m 434841BT t/m 4841BVPrinsenbeek33
Bochtakker1 t/m 334841NGPrinsenbeek24
Bongerd1 t/m 264841SE t/m 4841SGPrinsenbeek26
Boonhof1 t/m 265124841RD t/m 4841REPrinsenbeek35
Bosloop1 t/m 404841TA t/m 4841TBPrinsenbeek34
Boterbloemstraat1 t/m 265474841LMPrinsenbeek28
Brabantstraat1 t/m 884841SR t/m 4841SVPrinsenbeek68
Brielsedreef2 t/m 364841KR t/m 4841KSPrinsenbeek42
Brouwersbos1 t/m 334841CHPrinsenbeek25
Buitenwal1 t/m 464841DP t/m 4841DRPrinsenbeek30
Buntheide1 t/m 234841NRPrinsenbeek12
Burgemeester Baetenspark1 t/m 124841JSPrinsenbeek12
Clazina Biemanserf1 t/m 54841HJPrinsenbeek5
De Bunders1 t/m 265584841JDPrinsenbeek16
De Gemetjes1 t/m 334841JCPrinsenbeek21
De Lind1 t/m 214841KCPrinsenbeek29
Deken Maeslaan1 t/m 294841VR t/m 4841VSPrinsenbeek31
Den Elst1 t/m 234841JEPrinsenbeek21
Dennenweg1 t/m 334841KNPrinsenbeek31
Domeinakker1 t/m 64841NJPrinsenbeek5
Dopheide2 t/m 144841DCPrinsenbeek7
Dries1 t/m 534841EX t/m 4841EZPrinsenbeek52
Eglantier1 t/m 154841JXPrinsenbeek14
Frankenlaan1 t/m 234841XNPrinsenbeek16
Ganzerik1 t/m 954841JVPrinsenbeek55
Geerakker1 t/m 414841SW t/m 4841SXPrinsenbeek35
Gertrudislaan1 t/m 334841XH t/m 4841XJPrinsenbeek27
Gertrudisoord1 t/m 364841XMPrinsenbeek40
Gouden Regen1 t/m 174841LSPrinsenbeek15
Groenstraat2 t/m 1114841BA t/m 4841BGPrinsenbeek171
Harmonielaan1 t/m 624841VK t/m 4841VLPrinsenbeek47
Haverdijk1 t/m 684841AP t/m 4841ASPrinsenbeek71
Hazelaar1 t/m 144841JWPrinsenbeek14
Heertgank3 t/m 265324841CMPrinsenbeek14
Heiakker1 t/m 594841CN t/m 4841CRPrinsenbeek42
Heikantsestraat2 t/m 265554841EG t/m 4841KPPrinsenbeek115
Heilaar-Noordweg11 t/m 144841ZZPrinsenbeek3
Heisprong2 t/m 554841NAPrinsenbeek40
Heiveld1 t/m 294841NNPrinsenbeek29
Herman Dirvenpark--Prinsenbeek0
Herman Dirvenpark1 t/m 504841RTPrinsenbeek47
Hertenhoek1 t/m 265154841SL t/m 4841SPPrinsenbeek67
Hesseling1 t/m 754841JH t/m 4841JJPrinsenbeek63
Hoge Weide1 t/m 354841RG t/m 4841RHPrinsenbeek33
Hooimade1 t/m 264841RAPrinsenbeek23
Jan Moerkensplantsoen--Prinsenbeek0
Julianalaan1 t/m 294841XKPrinsenbeek27
Kapelstraat1 t/m 934841GE t/m 4841GJPrinsenbeek108
Kapittelhof2 t/m 265074841GW t/m 4841GXPrinsenbeek33
Kerkewei1 t/m 344841XR t/m 4841XSPrinsenbeek34
Klaverveld1 t/m 634841RJ t/m 4841RLPrinsenbeek81
Krekelpolderloop--Prinsenbeek0
Kriekenveld1 t/m 104841NEPrinsenbeek10
Kruispad1 t/m 114841XGPrinsenbeek11
Lavendelheide1 t/m 454841NSPrinsenbeek33
Leliehof1 t/m 264841MLPrinsenbeek26
Liesbosdreef1 t/m 314841JLPrinsenbeek35
Liniewal1 t/m 264841DV t/m 4841DWPrinsenbeek21
Logtenburg1 t/m 124841PAPrinsenbeek8
Loopstraat1 t/m 194841ADPrinsenbeek19
Luttelhof1 t/m 114841RSPrinsenbeek8
Markt1 t/m 265354841AA t/m 4841ACPrinsenbeek101
Meers1 t/m 265424841ET t/m 4841EVPrinsenbeek28
Meester Bierensweg1 t/m 884841AH t/m 4841ALPrinsenbeek86
Meidoorn1 t/m 494841LTPrinsenbeek47
Merlijnshof3 t/m 314841HA t/m 4841HBPrinsenbeek37
Merlingsakker1 t/m 244841NKPrinsenbeek19
Middenakker1 t/m 44841NMPrinsenbeek4
Middenweg1 t/m 514841RP t/m 4841RRPrinsenbeek57
Molen De Beerstraat1 t/m 334841MTPrinsenbeek32
Moleneind1 t/m 1404841LN t/m 4841LRPrinsenbeek97
Molenstraat1 t/m 265334841CA t/m 4841CGPrinsenbeek117
Mulderspad1 t/m 174841JPPrinsenbeek12
Nassaustraat2 t/m 364841SZPrinsenbeek18
Neelstraat4 t/m 264841EBPrinsenbeek19
Neerloopweg464841ZXPrinsenbeek1
Nijvelstraat1 t/m 264841SH t/m 4841SJPrinsenbeek26
Omloop1 t/m 265174841BHPrinsenbeek12
Oude Molenweg50 t/m 554841BNPrinsenbeek4
Overbospad--Prinsenbeek0
Overbroek2 t/m 204841AMPrinsenbeek6
Overkluist--Prinsenbeek0
Paantjensstraat3 t/m 114841GKPrinsenbeek5
Park Over-Bos--Prinsenbeek0
Parklaan1 t/m 234841GNPrinsenbeek22
Pasquelaan1 t/m 374841GP t/m 4841GRPrinsenbeek38
Pastoor Loosstraat1 t/m 294841XPPrinsenbeek11
Pastoor Oomenlaan1 t/m 265574841XA t/m 4841XBPrinsenbeek31
Pater Rommelaan1 t/m 265084841HHPrinsenbeek20
Peperbos1 t/m 374841GL t/m 4841GMPrinsenbeek23
Peppelhof1 t/m 224841RCPrinsenbeek17
Plantsoen1 t/m 265204841AV t/m 4841AZPrinsenbeek106
Postbaan2 t/m 444841KLPrinsenbeek21
Prinsenboschlaan1 t/m 604841MAPrinsenbeek46
Promenade1 t/m 24841BGPrinsenbeek2
Raak1 t/m 154841EWPrinsenbeek15
Rakehof7 t/m 265344841HC t/m 4841HDPrinsenbeek53
Rijtseweg1 t/m 404841JKPrinsenbeek27
Rode Baan1 t/m 304841BZPrinsenbeek26
Schaapskooi1 t/m 224841DTPrinsenbeek15
Schipperenweike1 t/m 104841MDPrinsenbeek8
Schoolstraat1 t/m 265374841XC t/m 4841XEPrinsenbeek113
Schotenhof1 t/m 444841RM t/m 4841RNPrinsenbeek43
Schutsestraat1 t/m 474841EC t/m 4841EEPrinsenbeek51
Sinopelhof1 t/m 394841VN t/m 4841VPPrinsenbeek32
Snavelbiespad--Prinsenbeek0
Spieakker2 t/m 594841NHPrinsenbeek37
Spinnewiel1 t/m 174841TZPrinsenbeek15
Spoorstraat6 t/m 265064841ANPrinsenbeek21
Sterreschans1 t/m 265544841DJ t/m 4841DSPrinsenbeek38
Straatweide1 t/m 694841NDPrinsenbeek66
Thornstraat1 t/m 354841XT t/m 4841XVPrinsenbeek31
Titulaerlaan1 t/m 414841GS t/m 4841GTPrinsenbeek42
Tongerloodreef1 t/m 614841JN t/m 4841JRPrinsenbeek47
Tournooiveld1 t/m 314841VMPrinsenbeek22
Tuintjes1 t/m 134841EAPrinsenbeek10
Vaandelstraat1 t/m 564841VH t/m 4841VJPrinsenbeek48
Valdijk2 t/m 294841AE t/m 4841AGPrinsenbeek101
Valveeken1 t/m 414841JGPrinsenbeek35
Veenakker2 t/m 384841NLPrinsenbeek19
Velsgoed1 t/m 694841EJ t/m 4841ELPrinsenbeek72
Vianendreef1 t/m 265054841LE t/m 4841VBPrinsenbeek57
Vijverstraat1 t/m 164841ATPrinsenbeek62
Vlaggestraat1 t/m 265214841BWPrinsenbeek30
Vliet1 t/m 434841SB t/m 4841SCPrinsenbeek42
Vogelbos1 t/m 1214841DX t/m 4841EPPrinsenbeek120
Vorsterstraat2 t/m 164841CSPrinsenbeek9
Vossenberg1 t/m 694841JA t/m 4841JBPrinsenbeek53
Vroente1 t/m 604841CT t/m 4841CVPrinsenbeek48
Wasbeemd1 t/m 174841NBPrinsenbeek17
Weefraam1 t/m 254841TWPrinsenbeek23
Westerkim1 t/m 424841BP t/m 4841BRPrinsenbeek34
Westerparklaan--Prinsenbeek0
Westrik2 t/m 194841BMPrinsenbeek14
Westrikse Binnenweg1 t/m 1144841MCPrinsenbeek91
Wethouder van der Westenplein2 t/m 204841GPPrinsenbeek10
Wevershof1 t/m 544841TXPrinsenbeek43
Wiek1 t/m 154841BSPrinsenbeek11
Wilgengrond--Prinsenbeek0
Wilgengrond1 t/m 164841MEPrinsenbeek12
Wilgenhof1 t/m 364841RBPrinsenbeek26
Witte Baan1 t/m 224841BXPrinsenbeek22
Wolfsklauwpad--Prinsenbeek0
Wolfsputten1 t/m 114841NCPrinsenbeek9
Zilverhof1 t/m 364841VC t/m 4841VDPrinsenbeek41
Zonnedauw2 t/m 504841NPPrinsenbeek25
Zuidlaan1 t/m 794841BJ t/m 4841BLPrinsenbeek59

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 160 openbare ruimtes en 5.362 adressen in de buurt Prinsenbeek. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Breda
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Prinsenbeek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Prinsenbeek ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek48415311
WoonkernPrinsenbeek5360
WoonplaatsPrinsenbeek5373
WijkPrinsenbeek5373
GemeenteBreda5373
ProvincieNoord-Brabant5373
WaterschapWaterschap Brabantse Delta5373
LandNederland5373

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Prinsenbeek ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Prinsenbeek dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Prinsenbeek ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Prinsenbeek en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven