Statistieken buurt Schiphol

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Schiphol. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Schiphol. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Schiphol telt 90 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schiphol.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schiphol:

JaarAantal inwoners de buurt Schiphol% verschil
202390100%
202245-10%
202150-9,1%
20205522%
201945-31%
2018650%
20176518%
20165557%
20153575%
201420-33%
201330geen data

De bevolking van de buurt Schiphol is met 60 personen gestegen van 30 personen in 2013 tot 90 personen in 2023 (dat is een toename van 200%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 6 personen (19%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlemmermeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Schiphol:

In 2013 telde de buurt Schiphol 30 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 20 personen. Dit is een daling van 10 (-33%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 20 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 90 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 70 (350%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 45 (100%). Het aantal van 90 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Schiphol

Buurt Schiphol heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.274 hectare, waarvan 2.219 land en 54 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 78 adressen per km2. Er wonen 65 huishoudens in de buurt Schiphol. Postcode 1118 is de meest voorkomende postcode in de buurt Schiphol. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Haarlemmermeer. Het watergebied Oosteinderpoel valt gedeeltelijk binnen de buurt Schiphol.

De naam Schiphol wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Schiphol en voor de wijk Schiphol. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Haarlemmermeer (gemeentecode GM0394) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hierbij is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude volledig naar de nieuwe gemeente Haarlemmermeer overgegaan. De gegevens van de buurt Schiphol voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Schiphol
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Schiphol met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schiphol.

Woningkenmerken
Er zijn geen woningen in de buurt Schiphol.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlemmermeer in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar

Er is geen informatie over de gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Schiphol beschikbaar. De gemiddelde WOZ waarde voor de woningen in de gemeente Haarlemmermeer is te vinden op de pagina over de gemeente Haarlemmermeer.

Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haarlemmermeer.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
Er zijn voor de buurt Schiphol onvoldoende gegevens om deze buurt zelf in de grafiek weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlemmermeer (geel), 23 woonplaatsen (groen) en 17 wijken (oranje). Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Advertentie:

Adressen: 880 totaal in de buurt Schiphol

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Schiphol telt in totaal 880 adressen, met 876 verblijfsobjecten, 3 standplaatsen en 1 ligplaats. 66% van de adressen in buurt Schiphol ligt binnen de bebouwde kom en 34% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Haarlemmermeer
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Schiphol zijn er 530 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel kantoorfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Schiphol.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 60 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Schiphol.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Schiphol. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Schiphol

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Schiphol. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Schiphol


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlemmermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Schiphol


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Schiphol.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2015 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Schiphol per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schiphol:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202305040
202202520
202102822
202003124
201902520
201803931
201703931
201603124
201501916

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Schiphol als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 0%, herkomst uit Europese landen: 56% en herkomst uit landen buiten Europa: 44% En in 2015 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 0%, herkomst uit Europa: 54% en herkomst van buiten Europa: 46%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlemmermeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Schiphol
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Schiphol in 2022 zijn Westers (30 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Schiphol: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt Schiphol


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Schiphol. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Schiphol zijn A (168 adressen) en C (30 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Schiphol. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Schiphol: 168 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 190 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Schiphol.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Schiphol. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Schiphol vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik

Voor buurt Schiphol zijn helaas geen gegevens bekend over het verbruik van gas en elektra.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Schiphol voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Schiphol ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Dr Plesmanschool in Badhoevedorp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Dr Plesmanschool in Badhoevedorp is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Schiphol. Stembureau Dr Plesmanschool in Badhoevedorp is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Schiphol ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dr Plesmanschool in Badhoevedorp bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 24 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Dr Plesmanschool in Badhoevedorp stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 249 stembureaus in de gemeente Haarlemmermeer en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Schiphol. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Schiphol
Er zijn 437 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Schiphol.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Schiphol op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 437 elektrische auto’s in de buurt Schiphol. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Schiphol die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.110 voertuigen met ‘hybride’ als energiebron in de buurt Schiphol in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Schiphol geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.264 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Schiphol (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.471 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Schiphol in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Schiphol geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Schiphol. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 226 misdrijven in de buurt Schiphol geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Schiphol, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Schiphol zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.291 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Schiphol 226 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Schiphol in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (90 delicten) en Ongevallen (weg) (47 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Schiphol.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 29 misdrijven in de buurt Schiphol geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Schiphol met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Schiphol over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 1.433,33 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Schiphol.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Schiphol.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Schiphol. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Schiphol.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Schiphol.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Schiphol genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn voor de buurt Schiphol geen data over sterfte bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar. Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Schiphol. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Schiphol geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schiphol. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schiphol is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
53% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Schiphol heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schiphol. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schiphol is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Schiphol voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schiphol. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schiphol is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Schiphol heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schiphol. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schiphol is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
9% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Schiphol heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schiphol. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schiphol is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
56% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Schiphol heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schiphol. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schiphol is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
70% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Schiphol voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schiphol. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schiphol is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Schiphol heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schiphol. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schiphol is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
13% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Schiphol doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schiphol. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schiphol is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Schiphol voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal780Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie45Aantal2023
G+I Handel en horeca125Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie230Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed145Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening205Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners90Aantal2023
Mannen55Aantal2023
Vrouwen35Aantal2023
0 tot 15 jaar10Aantal2023
15 tot 25 jaar10Aantal2023
25 tot 45 jaar55Aantal2023
45 tot 65 jaar15Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd65Aantal2023
Gehuwd25Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaalgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaalgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
Adressen zonder energielabel626Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel107Aantal2024
Adressen met definitief energielabel147Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++12Aantal2024
Energielabels A+10Aantal2024
Energielabels A168Aantal2024
Energielabels B21Aantal2024
Energielabels C30Aantal2024
Energielabels D5Aantal2024
Energielabels E3Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G3Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht11%percentage2020
Roker26%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk37%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam70%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam23%percentage2020
Emotioneel eenzaam54%percentage2020
Sociaal eenzaam46%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk13%percentage2020
Mantelzorger4%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid86%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen21%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid15%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt12%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal65Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens55Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2023
Huishoudens met kinderen5Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW0Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland0Aantal2023
Herkomst buiten Nederland90Aantal2023
Herkomst Europa50Aantal2023
Herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon0Aantal2022
Westers totaal30Aantal2022
Niet-westers totaal15Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal129Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting7Aantal2023
Verkeersovertredingen73Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven226Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km13,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km46Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km504Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km58Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km58Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km73Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03941663Code2023
RegionaamSchipholNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03941663Code2023
Oppervlakte totaal2.274Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.219Aantal hectaren2023
Oppervlakte water54Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid78Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal880Aantal2024
Adressen met postcode841Aantal2024
Adressen met woonfunctie0Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie293Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie530Aantal2024
Adressen met logiesfunctie7Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie15Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie49Aantal2024
Verblijfsobjecten876Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen3Aantal2024
Panden met adres199Aantal2024
Adressen met pand876Aantal2024
Percelen met adres123Aantal2024
Adressen met perceel880Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom578Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom302Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19709Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19805Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199022Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200060Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201050Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202035Aantal2024
Panden met adres 2020 en later17Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197012Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990126Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000259Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010372Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202084Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later17Aantal2024
Postcodegebied1117BC-1118LVNaam2024
Meest voorkomende postcode1118Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode69%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade18Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade172Aantal2022
Verkeersongevallen totaal190Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal330Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine160Aantal2023
Personenautos - overige brandstof170Aantal2023
Personenautos per huishouden5,08Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte15Aantal2023
Motorfietsen5Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2023
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage meergezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage bewoondgeen dataPercentagegeen data
Percentage onbewoondgeen dataPercentagegeen data
Koopwoningengeen dataPercentagegeen data
Huurwoningen totaalgeen dataPercentagegeen data
In bezit woningcorporatiegeen dataPercentagegeen data
In bezit overige verhuurdersgeen dataPercentagegeen data
Eigendom onbekendgeen dataPercentagegeen data
Bouwjaar voor 2000geen dataPercentagegeen data
Bouwjaar vanaf 2000geen dataPercentagegeen data
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.876Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Schiphol: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Schiphol
Tabel met 880 adressen in de buurt Schiphol.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Schiphol. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlemmermeer.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalsmeerbaan--Schiphol0
Aalsmeerderweg301 t/m 4031118LLSchiphol3
Aankomstpassage11118AXSchiphol1
Aardolieweg--Schiphol0
Ampereweg--Schiphol0
Amsterdam-Bataviaweg1 t/m 1001117ETSchiphol5
Anchoragelaan2 t/m 521118LD t/m 1118LESchiphol12
Ballon Nadarstraat--Schiphol0
Behoudenvaartweg41117ELSchiphol1
Brugstraat--Schiphol0
Buitenveldertbaan--Schiphol0
Canadaweg--Schiphol0
Cargo Entrance--Schiphol0
Cateringweg1 t/m 291118AM t/m 1118ANSchiphol22
Ceintuurbaan Zuid--Schiphol0
Colliplein--Schiphol0
Collistraat--Schiphol0
Dakotaweg91117EGSchiphol1
De Goede Ree--Schiphol0
E.L.T.A. straat4 t/m 4051117GDSchiphol3
Energiestraat1 t/m 31118CKSchiphol2
Evert van de Beekstraat1 t/m 3881118CL t/m 1118CZSchiphol33
Expeditiestraat--Schiphol0
Flamingoweg1 t/m 571118EE t/m 1118EGSchiphol57
Fokkerweg--Schiphol0
Folkstoneweg2 t/m 2021118LM t/m 1118LNSchiphol41
Ganderweg11118LHSchiphol1
Gyroscoopstraat--Schiphol0
HSL Spoorlijn--Schiphol0
Halim P.K. straat2 t/m 351117EPSchiphol2
Handelskade7 t/m 1011118DA t/m 1118DBSchiphol8
Hatostraat--Schiphol0
Havenmeesterweg3 t/m 3211118CB t/m 1118CESchiphol24
Havenstraat--Schiphol0
Henk Veenendaalweg1 t/m 81117EHSchiphol4
Herbergierstraat--Schiphol0
Holiday Avenue1 t/m 51118EPSchiphol3
Hoofdweg--Schiphol0
Horizonpad--Schiphol0
Hugo de Grootstraat11118EJSchiphol2
Inkeer--Schiphol0
Inspecteurspassage--Schiphol0
Instrumentenweg4271117GWSchiphol1
Jan Dellaertplein--Schiphol0
Jan Plezierweg1 t/m 71118BBSchiphol5
Johannastraat--Schiphol0
Jumboweg--Schiphol0
Kaagbaan--Schiphol0
Kajuitstraat--Schiphol0
Kemajoranstraat3 t/m 51117EWSchiphol2
Koepelstraat--Schiphol0
Koetsierstraat--Schiphol0
Koksmaatweg--Schiphol0
Kokspassage--Schiphol0
Kompaspad4281117GVSchiphol1
Kraayveldstraat--Schiphol0
Kronenburgstraat121117GBSchiphol2
Lampenistenstraat--Schiphol0
Landing--Schiphol0
Loevesteinse Randweg21 t/m 2021118EK t/m 1118ELSchiphol10
Manassenweg--Schiphol0
Maraboeweg11118EASchiphol1
Marinus van Meelweg--Schiphol0
Navigatorstraat101117EBSchiphol2
Onderweg1 t/m 71118LJSchiphol10
Oostbaan--Schiphol0
Oostgat--Schiphol0
Oosthoek--Schiphol0
Oosthoekstraat--Schiphol0
Oude Vijfhuizerweg5 t/m 61118LVSchiphol3
P30 straat1-Schiphol2
P40 straat1 t/m 21118ERSchiphol2
Pakhuisstraat2 t/m 1041118DJ t/m 1118DKSchiphol5
Pelikaanweg1 t/m 4431118DT t/m 1118DZSchiphol34
Philip Popelweg--Schiphol0
Piet Guilonardweg3 t/m 151117EESchiphol2
Polderbaan--Schiphol0
Postduifweg--Schiphol0
Prestwickweg1 t/m 881118LB t/m 1118LCSchiphol31
Rangoonweg4 t/m 111118LPSchiphol2
Retourbaan--Schiphol0
Revisiestraat--Schiphol0
Reykjavikweg1 t/m 41118LKSchiphol3
Rijkerdreef--Schiphol0
Rijkerstreek--Schiphol0
Rijksweg A4--Schiphol0
Rijksweg A5--Schiphol0
Rijksweg A5--Schiphol0
Rijksweg A9--Schiphol0
Rijksweg A9--Schiphol0
Ringvaart-Schipholdijk111117BJSchiphol1
Rinse Hofstraweg4011118BCSchiphol1
Schiphol Boulevard101 t/m 8101118BG t/m 1118BNSchiphol203
Schiphol Spoorlijn--Schiphol0
Schipholdijk--Schiphol0
Schipholweg--Schiphol0
Scribentenstraat--Schiphol0
Shannonweg1 t/m 451118LASchiphol25
Sir Frank Whittlestraat--Schiphol0
Sneeuwploegstraat1 t/m 51118DHSchiphol2
Snipweg--Schiphol0
Southern Crossstraat--Schiphol0
Stationsplein-NO202 t/m 4381117BV t/m 1117CLSchiphol107
Stationsplein-ZW302 t/m 10191117CE t/m 1117CVSchiphol43
Thermiekstraat2 t/m 1581117BC t/m 1117BGSchiphol53
Toekanweg2 t/m 41118EBSchiphol2
Transportstraat11118BPSchiphol1
Triportweg--Schiphol0
Turbineweg101117GJSchiphol1
Uitkeer--Schiphol0
Uiverweg2 t/m 101118DSSchiphol6
Valkweg1 t/m 1111118EC t/m 1118EMSchiphol28
Van Weerden-Poelmanweg7 t/m 91117EXSchiphol3
Vertrekpassage1 t/m 231118APSchiphol23
Vijfhuizerweg201 t/m 2031118EHSchiphol2
Voltweg41117ESSchiphol1
Vrachtvaardersplein Oost--Schiphol0
Walaardt Sacréstraat399 t/m 4571117BMSchiphol30
Westeinde--Schiphol0
Westelijke Randweg11118CRSchiphol3
Westerkimweg--Schiphol0
Westzijde11118DESchiphol1
Zanderijstraat--Schiphol0
Zuideinde111117HBSchiphol1
Zuidtangent--Schiphol0
Zwanenburgbaan--Schiphol0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 126 openbare ruimtes en 880 adressen in de buurt Schiphol. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Haarlemmermeer
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Schiphol ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1117259
Postcode numeriek1118582
IndustriekernSchiphol313
IndustriekernSchiphol Noord22
IndustriekernSchiphol Oost265
IndustriekernSchiphol Zuid130
IndustriekernSchiphol Zuidoost131
WoonplaatsSchiphol948
WijkSchiphol948
GemeenteHaarlemmermeer948
ProvincieNoord-Holland948
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland948
LandNederland948

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Schiphol ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Schiphol dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Schiphol ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Schiphol en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven