Statistieken buurt Teteringen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Teteringen in de gemeente Breda. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Teteringen in de gemeente Breda. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Teteringen telt 8.570 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Teteringen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Teteringen:

JaarAantal inwoners de buurt Teteringen% verschil
20238.5703,44%
20228.2852,03%
20218.1202,01%
20207.9602,18%
20197.7904,99%
20187.4200,61%
20177.3752,01%
20167.2300,70%
20157.1801,63%
20147.0650,64%
20137.020geen data

De bevolking van de buurt Teteringen is met 1.550 personen toegenomen van 7.020 personen in 2013 tot 8.570 personen in 2023 (dat is een grote groei van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 155 personen (2,02%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Breda.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Teteringen:

In 2013 telde de buurt Teteringen 7.020 inwoners. Het aantal van 7.020 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 8.570 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.550 (22%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 285 (3,44%). Het aantal van 8.570 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Teteringen

Buurt Teteringen heeft afgerond een totale oppervlakte van 335 hectare, waarvan 318 land en 17 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 955 adressen per km2. Er wonen 3.405 huishoudens in de buurt Teteringen. Postcode 4847 is de meest voorkomende postcode in de buurt Teteringen. De buurt Teteringen ligt binnen Teteringen in de gemeente Breda. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Teteringen: de streek Cadettenkamp en het bosgebied Galgeveld.

De naam Teteringen wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Teteringen en voor de wijk Teteringen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Teteringen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Teteringen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Vuchtpolder, 2: Buitengebied Teteringen, 3: Teteringen.

Woningkenmerken
Er zijn 3.469 woningen in de buurt Teteringen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Breda in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Teteringen was €491.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Teteringen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Teteringen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Teteringen% verschil
2023€491.00013%
2022€435.0007,7%
2021€404.0006,9%
2020€378.0006,5%
2019€355.0007,9%
2018€329.0006,8%
2017€308.0005,8%
2016€291.0001,04%
2015€288.000-0,69%
2014€290.000-4,61%
2013€304.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Teteringen is met €187.000 gestegen van €304.000 in 2013 tot €491.000 in 2023 (dat is een stijging van 62%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.700 (5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Breda.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Teteringen met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Breda.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Teteringen is €491.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 3.469 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Breda (geel), 5 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 54 buurten (blauw). De buurt Teteringen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Teteringen: er zijn 1.235 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Teteringen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.854 totaal in de buurt Teteringen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Teteringen telt in totaal 3.854 adressen, met 3.850 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in buurt Teteringen ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Breda
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Teteringen zijn er 3.661 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Teteringen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 667 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Teteringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Teteringen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Teteringen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Teteringen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Teteringen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Breda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Teteringen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Teteringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Teteringen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Teteringen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.165530880
20227.025474786
20216.885464771
20206.795438727
20196.695412683
20186.425374621
20176.405365605
20166.310346574
20156.285336559
20146.217319529
20136.178316526

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Teteringen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 6,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 4,50% en herkomst van buiten Europa: 7,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Breda naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Teteringen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Teteringen in 2022 zijn Westers (730 inwoners) en Overig (230 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Teteringen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Teteringen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Teteringen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Breda:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Breda. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Teteringen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Teteringen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.090590
Tussenwoning2.880870
Hoekwoning3.110940
Twee onder één kap woning3.3401.170
Vrijstaande woning4.6601.680
Huurwoning2.260770
Eigen woning3.5201.130

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Teteringen zijn A (1.092 adressen) en C (914 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Teteringen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Teteringen: 1.092 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Breda bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Teteringen voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Teteringen voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Teteringen
Bevolking5332.695
Adressen2.055955
Autos2651.347

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Teteringen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 21 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Teteringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Teteringen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Teteringen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Teteringen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Teteringen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de buurt Teteringen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Teteringen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 211 stembureaus in de gemeente Breda en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Breda. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Breda.

Stembureaus Breda

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€37.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Teteringen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Teteringen (Teteringen is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Teteringen is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Teteringen is €37.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €46.600. Buurt Teteringen telt 6.400 inkomensontvangers op 8.570 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Teteringen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Breda.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (920 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Teteringen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Teteringen voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Teteringen zijn in totaal 920 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 920 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 915 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Teteringen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Teteringen
Er zijn 229 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Teteringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Teteringen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 229 elektrische auto’s in de buurt Teteringen. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Teteringen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.104 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Teteringen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Teteringen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.533 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Teteringen (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.449 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Teteringen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Teteringen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Teteringen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 142 misdrijven in de buurt Teteringen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Teteringen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Teteringen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.361 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Teteringen 142 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Teteringen in 2023 zijn Horizontale fraude (35 delicten) en Ongevallen (weg) (15 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Teteringen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 12 misdrijven in de buurt Teteringen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Teteringen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Teteringen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Breda.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,37 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Teteringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Teteringen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Teteringen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Teteringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Teteringen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Teteringen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Teteringen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Teteringen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Teteringen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Teteringen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Teteringen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Teteringen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Teteringen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Teteringen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Teteringen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal920Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie75Aantal2023
G+I Handel en horeca110Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed85Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening260Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg215Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten90Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.570Aantal2023
Mannen4.220Aantal2023
Vrouwen4.350Aantal2023
0 tot 15 jaar1.590Aantal2023
15 tot 25 jaar890Aantal2023
25 tot 45 jaar1.880Aantal2023
45 tot 65 jaar2.290Aantal2023
65 jaar of ouder1.925Aantal2023
Ongehuwd4.035Aantal2023
Gehuwd3.595Aantal2023
Gescheiden485Aantal2023
Verweduwd450Aantal2023
Geboorte totaal90Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal105Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.695Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.100Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.940Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.800Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura180Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2022
WMO cliënten680Aantal2022
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.130Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2022
Adressen zonder energielabel261Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.238Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.355Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++36Aantal2024
Energielabels A+++41Aantal2024
Energielabels A++48Aantal2024
Energielabels A+108Aantal2024
Energielabels A1.092Aantal2024
Energielabels B496Aantal2024
Energielabels C914Aantal2024
Energielabels D485Aantal2024
Energielabels E103Aantal2024
Energielabels F146Aantal2024
Energielabels G124Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker12%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters61%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk35%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk25%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.405Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens880Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.095Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.425Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€46.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€37.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar44%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen36%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€368x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO210Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.780Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.165Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.410Aantal2023
Herkomst Europa530Aantal2023
Herkomst buiten Europa880Aantal2023
Geboren in Nederland7.165Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa300Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa530Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa225Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa345Aantal2023
Autochtoon7.025Aantal2022
Westers totaal730Aantal2022
Niet-westers totaal530Aantal2022
Marokko135Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije65Aantal2022
Overig niet-westers230Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal46Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting42Aantal2023
Verkeersovertredingen23Aantal2023
Vernieling13Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven142Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km87Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km94Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km108Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07581000Code2023
RegionaamTeteringenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07581000Code2023
Oppervlakte totaal335Aantal hectaren2023
Oppervlakte land318Aantal hectaren2023
Oppervlakte water17Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid955Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.854Aantal2024
Adressen met postcode3.819Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.661Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie23Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie16Aantal2024
Adressen met industriefunctie22Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie8Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie22Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie119Aantal2024
Verblijfsobjecten3.850Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres3.318Aantal2024
Adressen met pand3.832Aantal2024
Percelen met adres2.887Aantal2024
Adressen met perceel3.854Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.805Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom49Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.616Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom45Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190021Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192564Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950115Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970667Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980653Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990306Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000288Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010345Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020536Aantal2024
Panden met adres 2020 en later319Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190023Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192564Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950125Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970670Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980674Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990368Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000350Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010612Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020586Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later356Aantal2024
Postcodegebied4847AA-4847TZNaam2024
Meest voorkomende postcode4847Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2022
Verkeersongevallen totaal21Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.285Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.395Aantal2023
Personenautos - overige brandstof885Aantal2023
Personenautos per huishouden1,26Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.347Aantal2023
Motorfietsen310Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.469Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€491.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200061%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200039%Percentage2023
Appartement520Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.235Aantal2024
Hoekwoning716Aantal2024
Tweeonder1kap565Aantal2024
Vrijstaande woning625Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.189Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Breda. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Teteringen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Teteringen
Tabel met 3.854 adressen in de buurt Teteringen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Teteringen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Breda.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aanstede1 t/m 515264847HK t/m 4847HLTeteringen29
Achterste Brand1 t/m 304847GPTeteringen12
Adriaan Oomenstraat1 t/m 614847DH t/m 4847DJTeteringen41
Arnold Janssenlaan1 t/m 1504847DKTeteringen100
Arnold van Leuvenstraat1 t/m 314847RG t/m 4847RHTeteringen31
Berkenlaar1 t/m 244847CTTeteringen16
Bijenhof1 t/m 104847HGTeteringen10
Boekentveld1 t/m 684847SV t/m 4847SXTeteringen68
Bolderstraat44847NPTeteringen1
Bollaard1 t/m 414847AX t/m 4847AZTeteringen39
Boomwal2 t/m 174847GSTeteringen16
Boomweide--Teteringen0
Boomweide2 t/m 224847GJTeteringen11
Bosbeemd1 t/m 314847HM t/m 4847HNTeteringen31
Boterakker--Teteringen0
Bramentuin1 t/m 964847BTTeteringen96
Branderij2 t/m 515254847HHTeteringen13
Brandrodehof1 t/m 144847GETeteringen14
Brandsepad2 t/m 224847GXTeteringen11
Brechtenstede1 t/m 324847EE t/m 4847EGTeteringen39
Breeschot1 t/m 284847EWTeteringen28
Bremhorst1 t/m 144847CKTeteringen12
Buikse Akker1 t/m 214847TZTeteringen11
Burgemeester Verdaasdonkstraat1 t/m 1234847GDTeteringen146
Burgemeester van den Bergstraat1 t/m 314847GZTeteringen28
Cadettenkamp1 t/m 134847TGTeteringen7
De Boeding1 t/m 274847BPTeteringen18
Digit Parc1 t/m 44847TLTeteringen4
Doelenpad2 t/m 64847ABTeteringen3
Donkerstraat1 t/m 515224847EH t/m 4847EJTeteringen36
Dr. Hein Hoeben laan1 t/m 264847DZTeteringen17
Driehoven1 t/m 34847CLTeteringen3
Echbronk1 t/m 254847ANTeteringen20
Espakker1 t/m 515334847HA t/m 4847HDTeteringen112
Gaarshof1 t/m 294847HPTeteringen29
Galgestraat1 t/m 124847TETeteringen5
Ganzendreef1 t/m 184847HXTeteringen17
Geerveld2 t/m 164847GCTeteringen8
Gildelaar1 t/m 464847HWTeteringen45
Gouwstraat1 t/m 324847RC t/m 4847RDTeteringen33
Groenstraat3 t/m 515044847AETeteringen31
Grote Bogerd1 t/m 324847TMTeteringen28
Grote Huiswei1 t/m 334847GATeteringen33
Haanakker1 t/m 114847BVTeteringen6
Haenenburgh1 t/m 294847BETeteringen29
Haenenveld1 t/m 334847BDTeteringen33
Hameie1 t/m 314847CNTeteringen29
Hameldonk1 t/m 634847EXTeteringen46
Hanenpad--Teteringen0
Heerdgang1 t/m 144847EBTeteringen15
Heesterbos1 t/m 334847CW t/m 4847CXTeteringen35
Heiackerdreef2 t/m 184847BXTeteringen11
Heidehof1 t/m 54847NRTeteringen5
Heidepad--Teteringen0
Heideveld--Teteringen0
Heistraat1 t/m 34847NNTeteringen4
Herdershof1 t/m 244847HTTeteringen24
Herikaard1 t/m 304847ER t/m 4847ESTeteringen31
Hoenderweg1 t/m 94847BMTeteringen6
Hoeveneind1 t/m 884847AJ t/m 4847NGTeteringen60
Hofpad1 t/m 144847AA t/m 4847ACTeteringen10
Hoge Gouw1 t/m 674847TNTeteringen43
Hoge Stee1 t/m 174847BGTeteringen17
Holsteinpad2 t/m 384847GKTeteringen19
Hoolstraat10 t/m 864847AA t/m 4847ADTeteringen83
Immenhof1 t/m 344847SRTeteringen34
Kalmoes1 t/m 234847GNTeteringen23
Kampakker1 t/m 414847SBTeteringen32
Kerkstraat3 t/m 224847RM t/m 4847RNTeteringen18
Kersenveld1 t/m 384847GTTeteringen26
Kleine Bogerd1 t/m 84847TRTeteringen6
Kleine Haan1 t/m 474847KRTeteringen24
Kleine Huiswei1 t/m 204847GBTeteringen18
Korenbocht1 t/m 234847EATeteringen30
Korte Akker2 t/m 144847BWTeteringen7
Kortendonk1 t/m 124847CMTeteringen9
Kouterstraat1 t/m 515114847ET t/m 4847EVTeteringen48
Kriekenpad--Teteringen0
Kriekenstraat1 t/m 594847HETeteringen40
Laan der Continenten1 t/m 704847DGTeteringen42
Laanzichtweg1 t/m 634847SH t/m 4847SJTeteringen42
Laarakker1 t/m 234847AMTeteringen13
Lage Gouw1 t/m 134847CGTeteringen11
Lage Heijning1 t/m 274847SLTeteringen22
Lage Stee1 t/m 454847BH t/m 4847BJTeteringen46
Lage Weg1 t/m 114847TDTeteringen3
Lakenvelderpad3 t/m 454847HJTeteringen22
Lammertiend2 t/m 324847HVTeteringen17
Lange Akker1 t/m 2734847KL t/m 4847KMTeteringen137
Lange Voren1 t/m 304847BNTeteringen23
Lange Vuchtpad1-Teteringen1
Langelaar1 t/m 1204847EK t/m 4847EPTeteringen102
Lindenhove1 t/m 184847AHTeteringen18
Meulenspie1 t/m 814847TKTeteringen46
Meulenspiepad--Teteringen0
Missiehuisstraat2 t/m 134847DDTeteringen12
Moleneind1 t/m 515284847CH t/m 4847CJTeteringen27
Montenshoeve1 t/m 515154847EC t/m 4847EDTeteringen38
Mortelweg1 t/m 584847BA t/m 4847BCTeteringen30
Neerhof1 t/m 164847BSTeteringen16
Nieuwe Kadijk--Teteringen0
Nieuwstraat1 t/m 104847RBTeteringen8
Oeverzwaluwpad--Teteringen0
Oosterhoutseweg1 t/m 515124847DA t/m 4847TCTeteringen71
Oude Hanenstraatje--Teteringen0
Paterswei1 t/m 515354847BRTeteringen9
Pieter van Ginnekenstraat1 t/m 254847RETeteringen22
Pijlkruid1 t/m 334847GRTeteringen26
Pius XII straat1 t/m 515074847RLTeteringen6
Platte Akker2 t/m 2194847KN t/m 4847KPTeteringen109
Polderzicht1 t/m 334847RTTeteringen33
Poort Napoleon--Teteringen0
Posthoorn2 t/m 84847TJTeteringen4
Poststraat1 t/m 515134847RATeteringen22
Prinsenpolder1 t/m 264847GHTeteringen22
Residentie Azurée1 t/m 254847JATeteringen25
Rietbrink1 t/m 294847GMTeteringen15
Scheperij5 t/m 114847EZTeteringen4
Schijfstraat1 t/m 515364847SM t/m 4847SPTeteringen91
Schoolpad1 t/m 404847HR t/m 4847HSTeteringen38
Schutsboom1 t/m 214847HZTeteringen21
St. Josephstraat2 t/m 584847SC t/m 4847SGTeteringen42
Steenbergen1 t/m 474847AR t/m 4847ASTeteringen36
Strijpenlaan1 t/m 314847AV t/m 4847AWTeteringen30
Sulkerberg2 t/m 44847GWTeteringen2
Valkenstraat1 t/m 434847THTeteringen32
Varendonk1 t/m 264847RPTeteringen19
Veldweg2 t/m 104847BLTeteringen5
Vinkenberg1 t/m 254847CPTeteringen16
Voorste Brand1 t/m 434847GGTeteringen42
Vossenberg1 t/m 234847ATTeteringen17
Weerdeel1 t/m 515164847CVTeteringen37
Westergouw1 t/m 204847TPTeteringen15
Wildhage1 t/m 284847CR t/m 4847CSTeteringen29
Wilgenveld1 t/m 324847GVTeteringen23
Willebrordstraat1 t/m 464847RJ t/m 4847RKTeteringen39
Willem-Alexanderplein2 t/m 94847ALTeteringen6
Witrikweg1 t/m 544847GLTeteringen34
Wolfsakker1 t/m 164847APTeteringen16
Zandgouw2 t/m 304847RRTeteringen40
Zandpad--Teteringen0
Zilverstede1 t/m 174847BKTeteringen12
Zuringpad1 t/m 34847KTTeteringen2
Zuringveld1 t/m 1234847KSTeteringen87
Zwanenhof1 t/m 44847STTeteringen4
Zwarte Dijk14847AGTeteringen2

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 146 openbare ruimtes en 3.854 adressen in de buurt Teteringen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Breda
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Teteringen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Teteringen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek48473819
WoonkernTeteringen3805
WoonplaatsTeteringen3866
WijkTeteringen3866
GemeenteBreda3866
ProvincieNoord-Brabant3866
WaterschapWaterschap Brabantse Delta3866
LandNederland3866

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Teteringen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Teteringen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Teteringen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Teteringen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven