Statistieken buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond in de gemeente Buren. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond in de gemeente Buren. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond telt 755 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond% verschil
202375514%
20226605,6%
20216252,46%
202061021%
20195054,12%
20184852,11%
2017475-3,06%
20164900%
20154900%
2014490-1,01%
2013495geen data

Het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond is met 260 personen gegroeid van 495 personen in 2013 tot 755 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 26 personen (4,54%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Buren.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond:

In 2013 waren er 495 inwoners in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. In 2017 is het aantal gedaald tot 475 personen. Dit is een daling van 20 (-4,04%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -15 (-3,06%). Het aantal van 475 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 755 personen. De stijging ten opzichte van 2017 is 280 (59%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 95 (14%). Het aantal van 755 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond

Buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.110 hectare, waarvan 1.046 land en 64 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 302 adressen per km2. Er wonen 280 huishoudens in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Postcode 4112 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. De buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond ligt binnen Beusichem in de gemeente Buren. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond: De Kerswerf en Hooge Voorhoop.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Beusichem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Beusichem, 2: Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond, 3: Zoelmond.

Woningkenmerken
Er zijn 269 woningen in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Buren in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond was €551.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond% verschil
2023€551.0009,3%
2022€504.0003,70%
2021€486.0004,52%
2020€465.0003,10%
2019€451.00012%
2018€404.0002,02%
2017€396.000-1,25%
2016€401.0002,30%
2015€392.000-6,7%
2014€420.000-5,6%
2013€445.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond is met €106.000 gestegen van €445.000 in 2013 tot €551.000 in 2023 (dat is een toename van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.600 (2,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Buren.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond is €551.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 269 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Buren (geel), 16 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 38 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond: er zijn 173 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 360 totaal in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond telt in totaal 360 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 65% van de adressen in buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond ligt binnen de bebouwde kom en 35% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Buren
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond zijn er 271 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 58 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Buren bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236755035
20226102921
20215752921
20205652619
20194751812
20184601510
20174501510
20164651510
20154601812
2014470128
20134701510

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 6,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,61% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 3,03% en herkomst van buiten Europa: 2,02%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Buren naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond in 2022 zijn Westers (40 inwoners) en Overig (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Buren:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Buren. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.7601.140
Tussenwoning2.820770
Hoekwoning3.300970
Twee onder één kap woning3.4201.260
Vrijstaande woning4.4001.680
Huurwoning3.1801.300
Eigen woning4.1101.480

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond zijn A (95 adressen) en G (51 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond: 95 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Buren bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond
Bevolking53372
Adressen2.055302
Autos26543

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 12 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Dorpshuis ’t Zoetzand in Beusichem

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Dorpshuis ’t Zoetzand in Beusichem is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Stembureau Dorpshuis ’t Zoetzand in Beusichem is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis ’t Zoetzand in Beusichem bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Dorpshuis ’t Zoetzand in Beusichem stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 33 stembureaus in de gemeente Buren en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Buren. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Buren.

Stembureaus Buren

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€38.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Buren: Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond is €38.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €46.500. Buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond telt 500 inkomensontvangers op 755 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Buren.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (175 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond zijn in totaal 175 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 175 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 180 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond
Er zijn 19 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 19 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 464 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 688 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 471 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 19 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 292 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond 19 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond in 2023 zijn Horizontale fraude (4 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 5 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Buren.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,95 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
78% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal175Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners755Aantal2023
Mannen395Aantal2023
Vrouwen360Aantal2023
0 tot 15 jaar130Aantal2023
15 tot 25 jaar110Aantal2023
25 tot 45 jaar150Aantal2023
45 tot 65 jaar250Aantal2023
65 jaar of ouder120Aantal2023
Ongehuwd355Aantal2023
Gehuwd350Aantal2023
Gescheiden35Aantal2023
Verweduwd15Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid72Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag120Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar250Aantal2022
Opleidingsniveau hoog220Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg5,4%Percentage2021
WMO cliënten10Aantal2022
WMO cliënten relatief15Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.460Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.480Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel88Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel136Aantal2024
Adressen met definitief energielabel136Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+20Aantal2024
Energielabels A95Aantal2024
Energielabels B39Aantal2024
Energielabels C21Aantal2024
Energielabels D28Aantal2024
Energielabels E3Aantal2024
Energielabels F12Aantal2024
Energielabels G51Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker85%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht50%percentage2022
Overgewicht48%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters57%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk30%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam37%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2022
Emotioneel eenzaam19%percentage2022
Sociaal eenzaam27%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk35%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2022
Niet-specifieke klachten51%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht11%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht57%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal280Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens50Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen80Aantal2023
Huishoudens met kinderen145Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2022
Percentage werknemers70%Percentage2022
Percentage zelfstandigen30%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€46.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€38.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar49%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen15%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen48%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,70%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,0%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€589x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW110Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland675Aantal2023
Herkomst buiten Nederland85Aantal2023
Herkomst Europa50Aantal2023
Herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland675Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Autochtoon610Aantal2022
Westers totaal40Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting5Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven19Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand24,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand29,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km42Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02140109Code2023
RegionaamVerspreide huizen Beusichem en ZoelmondNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02140109Code2023
Oppervlakte totaal1.110Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.046Aantal hectaren2023
Oppervlakte water64Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid302Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal360Aantal2024
Adressen met postcode356Aantal2024
Adressen met woonfunctie271Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie80Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie15Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie12Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie6Aantal2024
Verblijfsobjecten360Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres302Aantal2024
Adressen met pand360Aantal2024
Percelen met adres302Aantal2024
Adressen met perceel360Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom233Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom127Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom157Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom114Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190021Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192514Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195037Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197027Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198017Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199020Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200026Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201030Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202058Aantal2024
Panden met adres 2020 en later51Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190022Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192514Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195038Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197029Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198031Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199024Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200033Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201046Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202059Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later63Aantal2024
Postcodegebied4111KP-4115LNNaam2024
Meest voorkomende postcode4112Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode87%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2022
Verkeersongevallen totaal12Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal455Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine345Aantal2023
Personenautos - overige brandstof110Aantal2023
Personenautos per huishouden1,62Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte43Aantal2023
Motorfietsen20Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad269Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€551.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen90%Percentage2023
Huurwoningen totaal10%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200052%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200048%Percentage2023
Appartement16Aantal2024
Tussen of geschakelde woning27Aantal2024
Hoekwoning24Aantal2024
Tweeonder1kap31Aantal2024
Vrijstaande woning173Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.89Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Buren. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond
Tabel met 360 adressen in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Buren.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalsdijk12 t/m 194115LNAsch10
Beijerdstraat20 t/m 444112NEBeusichem11
Belvédèrelaan54112NXBeusichem3
Beneden Molenweg11 t/m 294111NZZoelmond9
Beneden Molenweg94112NSBeusichem1
Beusichemse Broeksteeg1 t/m 64112PJBeusichem5
De Bosjes2 t/m 164112NLBeusichem8
De Engel1 t/m 64112HDBeusichem6
De Heuvel4 t/m 244112NJBeusichem9
De IJzeren pot514112HGBeusichem1
De Kalveren2 t/m 44112NBBeusichem2
De Kerswerf2 t/m 144112MEBeusichem15
De Roskam1 t/m 504112HB t/m 4112HCBeusichem45
De Valk1 t/m 354112HABeusichem18
De Zwaan1 t/m 74112HEBeusichem6
Dorpsstraat504111KTZoelmond1
Ganssteeg4 t/m 314112NNBeusichem11
Groeneweg9 t/m 134111KZZoelmond2
Hennisdijk164111RKZoelmond1
Hoogeinde5 t/m 564111LMZoelmond2
Klassenburgerstraat1 t/m 184112NGBeusichem19
Kochpad12 t/m 174111LDZoelmond5
Lekdijk Oost3 t/m 324112PBBeusichem19
Lekdijk Oost36 t/m 384111PBZoelmond2
Lekdijk West1 t/m 94112PDBeusichem5
Molenkade1 t/m 124112NKBeusichem9
Molenpad2 t/m 84112NZBeusichem4
Molenweg11 t/m 264112NP t/m 4112NRBeusichem7
Molenweg284111KPZoelmond2
Pieterssteeg1 t/m 54112NHBeusichem3
Provincialeweg2 t/m 44112PHBeusichem2
Rijsbosch2 t/m 174112MB t/m 4112MCBeusichem24
Schaardijkseweg1 t/m 294111PAZoelmond13
Smalriemseweg35 t/m 774112NA t/m 4112NDBeusichem33
Speulmanweg5 t/m 154112NA t/m 4112NDBeusichem20
Veerweg1 t/m 104112PCBeusichem12
Voorkoopstraat1 t/m 94112NMBeusichem9
Zwaluwweg14112PKBeusichem1
de Oranjeboom2 t/m 104112HHBeusichem5

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 39 openbare ruimtes en 360 adressen in de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Buren
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek411137
Postcode numeriek4112310
Postcode numeriek41159
GehuchtDe Bosjes6
WoonkernBeusichem201
WoonkernZoelmond32
WoonplaatsAsch10
WoonplaatsBeusichem313
WoonplaatsZoelmond37
WijkBeusichem360
GemeenteBuren360
ProvincieGelderland360
WaterschapWaterschap Rivierenland360
LandNederland360

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen Beusichem en Zoelmond en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven