Statistieken buurt Verspreide huizen Echteld

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Echteld in de gemeente Neder-Betuwe. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Echteld in de gemeente Neder-Betuwe. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen Echteld telt 450 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Echteld.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Echteld:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen Echteld% verschil
20234501,12%
20224451,14%
20214401,15%
20204352,35%
2019425-1,16%
20184301,18%
2017425-2,30%
2016435-1,14%
2015440-3,30%
2014455-1,52%
2013462geen data

De bevolking van de buurt Verspreide huizen Echteld is met 12 inwoners gedaald van 462 inwoners in 2013 tot 450 inwoners in 2023 (dat is een daling van 2,60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -1 inwoner (-0,25%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Neder-Betuwe.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Echteld:

In 2013 telde de buurt Verspreide huizen Echteld 462 inwoners. Het aantal van 462 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2017 is het aantal gedaald tot 425 inwoners. Dit is een daling van 37 (-8%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -10 (-2,30%). Het aantal van 425 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 was het aantal ook op het laagste punt van 425 inwoners. In 2023 telde de buurt Verspreide huizen Echteld 450 inwoners.

Over de buurt Verspreide huizen Echteld

Buurt Verspreide huizen Echteld heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.125 hectare, waarvan 988 land en 137 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 91 adressen per km2. Er wonen 180 huishoudens in de buurt Verspreide huizen Echteld. Postcode 4054 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen Echteld. De buurt Verspreide huizen Echteld ligt binnen Echteld in de gemeente Neder-Betuwe. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen Echteld: De Pijp, Het Blauwe Hert en De Vaalt.

De gegevens van de buurt Verspreide huizen Echteld voor het jaar 2013 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen Echteld
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Echteld met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Pottemsestraat en Groenestraat en omgeving, 2: Verspreide huizen Ochten, 3: Echteld, 4: Ochten, 5: Verspreide huizen IJzendoorn, 6: Verspreide huizen Echteld, 7: IJzendoorn, 8: Verspreide huizen Echteld-Waalbandijk.

Woningkenmerken
Er zijn 175 woningen in de buurt Verspreide huizen Echteld.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Neder-Betuwe in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen Echteld was €433.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen Echteld.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Echteld:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen Echteld% verschil
2023€433.00014%
2022€381.0009,8%
2021€347.0007,1%
2020€324.0005,2%
2019€308.0009,2%
2018€282.0001,81%
2017€277.0002,59%
2016€270.0000,37%
2015€269.000-1,47%
2014€273.000-9,9%
2013€303.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Echteld is met €130.000 gestegen van €303.000 in 2013 tot €433.000 in 2023 (dat is een toename van 43%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.000 (3,84%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Neder-Betuwe.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Echteld is €433.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 175 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Neder-Betuwe (geel), 6 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 17 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen Echteld wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Echteld: er zijn 128 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen Echteld.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 206 totaal in de buurt Verspreide huizen Echteld

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Verspreide huizen Echteld telt in totaal 206 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 18% van de adressen in buurt Verspreide huizen Echteld ligt binnen de bebouwde kom en 82% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Neder-Betuwe
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Verspreide huizen Echteld zijn er 173 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verspreide huizen Echteld.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 40 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Verspreide huizen Echteld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen Echteld. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Verspreide huizen Echteld

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen Echteld. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen Echteld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Neder-Betuwe bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen Echteld


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Echteld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen Echteld per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Echteld:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234152015
20224151713
20214101713
20204051713
20193951713
20184001713
20174001411
20164101411
20154151411
20144281512
20134341512

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen Echteld als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 4,44% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,33% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 3,25% en herkomst van buiten Europa: 2,60%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Neder-Betuwe naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen Echteld
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen Echteld in 2022 zijn Westers (25 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen Echteld: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Verspreide huizen Echteld.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen Echteld. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Neder-Betuwe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Neder-Betuwe. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Verspreide huizen Echteld.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Verspreide huizen Echteld:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoning3.8801.020
Hoekwoning3.410990
Twee onder één kap woning3.5001.120
Vrijstaande woning4.5901.900
Huurwoning5.2002.450
Eigen woning4.2201.610

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen Echteld zijn G (54 adressen) en B (38 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen Echteld. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Echteld: 54 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Neder-Betuwe bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Echteld voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Echteld voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Verspreide huizen Echteld
Bevolking53346
Adressen2.05591
Autos26528

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Verspreide huizen Echteld ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 72 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen Echteld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen Echteld. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen Echteld vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Dorpshuis de Hoge Hof in Echteld

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Dorpshuis de Hoge Hof in Echteld is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Verspreide huizen Echteld. Stembureau Dorpshuis de Hoge Hof in Echteld is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Verspreide huizen Echteld ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis de Hoge Hof in Echteld bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Dorpshuis de Hoge Hof in Echteld stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 28 stembureaus in de gemeente Neder-Betuwe en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Neder-Betuwe. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Neder-Betuwe.

Stembureaus Neder-Betuwe

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen Echteld.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Neder-Betuwe: Verspreide huizen Echteld is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Verspreide huizen Echteld is €29.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.500. Buurt Verspreide huizen Echteld telt 400 inkomensontvangers op 450 inwoners totaal.
1% van de huishoudens in de buurt Verspreide huizen Echteld heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Neder-Betuwe.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (100 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen Echteld (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Verspreide huizen Echteld voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Verspreide huizen Echteld zijn in totaal 100 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Echteld. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Echteld
Er zijn 8 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Verspreide huizen Echteld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen Echteld op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 8 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Echteld. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Echteld die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 275 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen Echteld in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Echteld geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 501 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Echteld (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 270 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen Echteld in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Echteld geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen Echteld. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 44 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Echteld geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen Echteld, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen Echteld zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 436 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Verspreide huizen Echteld 44 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen Echteld in 2023 zijn Ongevallen (weg) (12 delicten) en Overige vermogensdelicten (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Verspreide huizen Echteld.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Echteld geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen Echteld met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen Echteld over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Neder-Betuwe.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 53,33 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Verspreide huizen Echteld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Verspreide huizen Echteld.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen Echteld. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen Echteld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Echteld.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen Echteld genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen Echteld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Echteld.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Verspreide huizen Echteld ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Verspreide huizen Echteld per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Echteld geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Echteld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Echteld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Verspreide huizen Echteld.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen Echteld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal100Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners450Aantal2023
Mannen225Aantal2023
Vrouwen220Aantal2023
0 tot 15 jaar75Aantal2023
15 tot 25 jaar50Aantal2023
25 tot 45 jaar85Aantal2023
45 tot 65 jaar140Aantal2023
65 jaar of ouder100Aantal2023
Ongehuwd190Aantal2023
Gehuwd195Aantal2023
Gescheiden40Aantal2023
Verweduwd25Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid46Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag90Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar160Aantal2022
Opleidingsniveau hoog80Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,4%Percentage2022
WMO cliënten20Aantal2022
WMO cliënten relatief45Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning5.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.610Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel52Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel101Aantal2024
Adressen met definitief energielabel53Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A8Aantal2024
Energielabels B38Aantal2024
Energielabels C18Aantal2024
Energielabels D18Aantal2024
Energielabels E4Aantal2024
Energielabels F14Aantal2024
Energielabels G54Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2022
Wekelijkse sporters43%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk33%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk22%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam20%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Mist emotionele steun3%percentage2022
Vrijwilligerswerk33%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten53%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten14%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht55%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal180Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens45Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen75Aantal2023
Huishoudens met kinderen65Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers65%Percentage2022
Percentage zelfstandigen35%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen18%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,70%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,70%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€446x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW90Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland415Aantal2023
Herkomst buiten Nederland35Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland415Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon415Aantal2022
Westers totaal25Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen24Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven44Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand9,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand24,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand29,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand21Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km45Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17400107Code2023
RegionaamVerspreide huizen EchteldNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17400107Code2023
Oppervlakte totaal1.125Aantal hectaren2023
Oppervlakte land988Aantal hectaren2023
Oppervlakte water137Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid91Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal206Aantal2024
Adressen met postcode206Aantal2024
Adressen met woonfunctie173Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie38Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie9Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie4Aantal2024
Verblijfsobjecten206Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres204Aantal2024
Adressen met pand206Aantal2024
Percelen met adres188Aantal2024
Adressen met perceel206Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom38Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom168Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom38Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom135Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190024Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192531Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195017Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197037Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198014Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19907Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200040Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201011Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204Aantal2024
Panden met adres 2020 en later19Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190025Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192531Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195018Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197037Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198014Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19907Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200040Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201011Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later19Aantal2024
Postcodegebied4054HA-4054NZNaam2024
Meest voorkomende postcode4054Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade69Aantal2022
Verkeersongevallen totaal72Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal275Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine200Aantal2023
Personenautos - overige brandstof75Aantal2023
Personenautos per huishouden1,53Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte28Aantal2023
Motorfietsen15Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad175Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€433.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning98%Percentage2023
Percentage meergezinswoning2%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen87%Percentage2023
Huurwoningen totaal13%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement2Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4Aantal2024
Hoekwoning6Aantal2024
Tweeonder1kap33Aantal2024
Vrijstaande woning128Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.33Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Neder-Betuwe. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen Echteld: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen Echteld
Tabel met 206 adressen in de buurt Verspreide huizen Echteld.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen Echteld. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Neder-Betuwe.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Baarsweg--Echteld0
Betuwe Singel49 t/m 764054NZEchteld22
Biezenburgseweg1 t/m 24054MBEchteld3
Bredesteeg35 t/m 374054NKEchteld2
Brenksestraat1 t/m 164054NEEchteld11
Broekdijksestraat1 t/m 64054NJEchteld10
De Diepert--Echteld0
Den Akker2 t/m 44054MDEchteld3
Echteldse Singel12 t/m 344054NXEchteld11
Eierkampseweg--Echteld0
Heersweg--Echteld0
Het Hoogbroek1 t/m 54054HCEchteld3
Hogeveldseweg1 t/m 44054JD t/m 4054MPEchteld6
Koepelweg--Echteld0
Koepelweg--IJzendoorn0
Medelsestraat3 t/m 74054NHEchteld5
Medensteinsestraat14 t/m 244054MJEchteld2
Meersteeg1 t/m 154054NGEchteld15
Melkweg--Echteld0
Ooisestraat5 t/m 284054ML t/m 4054MNEchteld9
Oude Broekdijk2 t/m 64054NLEchteld3
Parklaan14054NWEchteld1
Pijpstraat1 t/m 204054MREchteld12
Prins Willem-Alexanderweg--Echteld0
Prins Willemsweg2 t/m 94054MEEchteld5
Remkettingweg1 t/m 314054MHEchteld11
Saneringsweg1 t/m 54054JKEchteld5
Spijkersestraat3 t/m 54054JCEchteld2
Spoorstraat1 t/m 154054MAEchteld13
Stapelseweg--Echteld0
Stationsweg2 t/m 314054HA t/m 4054HBEchteld29
Vaaltstraat--Echteld0
Verlengde Spoorstraat1 t/m 134054MCEchteld8
Voorstraat30 t/m 514054MV t/m 4054MXEchteld3
Waardweg--Echteld0
Wijenburgsestraat3 t/m 134054JEEchteld12

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 36 openbare ruimtes en 206 adressen in de buurt Verspreide huizen Echteld. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Neder-Betuwe
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen Echteld. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen Echteld ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4054206
BuurtschapDen Akker3
BuurtschapHoogbroek20
BuurtschapOoij4
WoonkernEchteld5
WoonkernLingemeer33
WoonplaatsEchteld216
WoonplaatsIJzendoorn1
WijkEchteld217
GemeenteNeder-Betuwe217
ProvincieGelderland217
WaterschapWaterschap Rivierenland217
LandNederland217

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen Echteld ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen Echteld dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen Echteld ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen Echteld en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven