Statistieken buurt Verspreide huizen Het Vonderen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen in de gemeente Maasgouw. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen in de gemeente Maasgouw. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen Het Vonderen telt 85 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen Het Vonderen% verschil
2023850%
202285-5,6%
2021905,9%
202085-5,6%
2019900%
2018900%
2017900%
2016905,9%
2015850%
201485-19%
2013105geen data

Het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen is met 20 personen afgenomen van 105 personen in 2013 tot 85 personen in 2023 (dat is een daling van 19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 personen (-1,84%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Maasgouw.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen:

In 2013 telde de buurt Verspreide huizen Het Vonderen 105 inwoners. Het aantal van 105 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2014 is het aantal gedaald tot 85 personen. Dit is een daling van 20 (-19%) ten opzichte van 2013. Het aantal inwoners blijft 85 tot en met 2015. In 2020 was het aantal ook op het laagste punt van 85 personen. In 2022 was het aantal ook op het laagste punt van 85 personen. In 2023 was het aantal ook op het laagste punt van 85 personen.

Over de buurt Verspreide huizen Het Vonderen

Buurt Verspreide huizen Het Vonderen heeft afgerond een totale oppervlakte van 538 hectare, waarvan 434 land en 105 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 169 adressen per km2. Er wonen 40 huishoudens in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Postcode 6051 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. De buurt Verspreide huizen Het Vonderen ligt binnen Maasbracht in de gemeente Maasgouw.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen Het Vonderen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Maasbracht met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Het Vonderen, 2: Brachterbeek, 3: Maasbracht.

Woningkenmerken
Er zijn 32 woningen in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maasgouw in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen was €372.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen Het Vonderen% verschil
2023€372.00016%
2022€321.0006,3%
2021€302.0003,42%
2020€292.0007,7%
2019€271.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen is met €101.000 toegenomen van €271.000 in 2019 tot €372.000 in 2023 (dat is een stijging van 37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2019 tot en met 2023 was €25.250 (8,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Maasgouw.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen is €372.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 32 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Maasgouw (geel), 8 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 14 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen Het Vonderen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen: er zijn 14 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 59 totaal in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Verspreide huizen Het Vonderen telt in totaal 59 adressen, met 50 verblijfsobjecten en 9 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 10% van de adressen in buurt Verspreide huizen Het Vonderen ligt binnen de bebouwde kom en 90% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Maasgouw
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Verspreide huizen Het Vonderen zijn er 32 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 10 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maasgouw bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202370150
202270150
202175150
202065200
201975150
201870200
201770200
201670200
201565200
201468170
201381240

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 18% en herkomst uit landen buiten Europa: 0% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europa: 23% en herkomst van buiten Europa: 0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Maasgouw naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen Het Vonderen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen in 2022 zijn Westers (15 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Maasgouw:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Maasgouw. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.5401.580
Tussenwoninggeen datageen data
Hoekwoninggeen datageen data
Twee onder één kap woning4.0101.230
Vrijstaande woning4.5201.600
Huurwoning3.6601.320
Eigen woning3.3501.250

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen zijn A (13 adressen) en G (13 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen: 13 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maasgouw bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Het Vonderen voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Het Vonderen voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Verspreide huizen Het Vonderen
Bevolking53320
Adressen2.055169
Autos2656

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen Het Vonderen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Gemeenschapshuis Baekerhoes in Maasbracht

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Gemeenschapshuis Baekerhoes in Maasbracht is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Stembureau Gemeenschapshuis Baekerhoes in Maasbracht is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Verspreide huizen Het Vonderen ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gemeenschapshuis Baekerhoes in Maasbracht bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Gemeenschapshuis Baekerhoes in Maasbracht stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 32 stembureaus in de gemeente Maasgouw en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maasgouw. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Maasgouw.

Stembureaus Maasgouw
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen
Er zijn 1 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 65 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 86 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 64 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 18 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen Het Vonderen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 260 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen 18 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen in 2023 zijn Weg (overig) (5 delicten) en Onder invloed (weg) (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen Het Vonderen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Maasgouw.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 117,65 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 36 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 24 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
57% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal20Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners85Aantal2023
Mannen40Aantal2023
Vrouwen45Aantal2023
0 tot 15 jaar15Aantal2023
15 tot 25 jaar5Aantal2023
25 tot 45 jaar15Aantal2023
45 tot 65 jaar20Aantal2023
65 jaar of ouder25Aantal2023
Ongehuwd50Aantal2023
Gehuwd20Aantal2023
Gescheiden5Aantal2023
Verweduwd5Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief36Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief24Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid20Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag40Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar20Aantal2022
Opleidingsniveau hoog10Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.540Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.520Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.580Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.600Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel24Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel19Aantal2024
Adressen met definitief energielabel16Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A13Aantal2024
Energielabels B3Aantal2024
Energielabels C1Aantal2024
Energielabels D1Aantal2024
Energielabels E2Aantal2024
Energielabels F2Aantal2024
Energielabels G13Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker23%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2022
Drinker72%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn38%percentage2022
Wekelijkse sporters38%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk30%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk20%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam34%percentage2022
Sociaal eenzaam43%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven82%percentage2020
Moeite met rondkomen28%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun9%percentage2022
Vrijwilligerswerk23%percentage2022
Mantelzorger20%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid57%percentage2022
Niet-specifieke klachten61%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen44%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid50%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt48%percentage2022
Psychische klachten27%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht22%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2022
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking17%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal40Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens15Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2023
Huishoudens met kinderen20Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW20Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland70Aantal2023
Herkomst buiten Nederland15Aantal2023
Herkomst Europa15Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland70Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon70Aantal2022
Westers totaal15Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven18Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand23,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU16410009Code2023
RegionaamVerspreide huizen Het VonderenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode16410009Code2023
Oppervlakte totaal538Aantal hectaren2023
Oppervlakte land434Aantal hectaren2023
Oppervlakte water105Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid169Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal59Aantal2024
Adressen met postcode56Aantal2024
Adressen met woonfunctie32Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie12Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie12Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie6Aantal2024
Verblijfsobjecten50Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen9Aantal2024
Panden met adres45Aantal2024
Adressen met pand50Aantal2024
Percelen met adres41Aantal2024
Adressen met perceel59Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom53Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom28Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19255Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19506Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19708Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19808Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202010Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19257Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19507Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197010Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19808Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20103Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202010Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied6051JP-6051MZNaam2024
Meest voorkomende postcode6051Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade18Aantal2022
Verkeersongevallen totaal18Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal25Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine15Aantal2023
Personenautos - overige brandstof10Aantal2023
Personenautos per huishouden0,62Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte6Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad32Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€372.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning78%Percentage2023
Percentage meergezinswoning22%Percentage2023
Percentage bewoond88%Percentage2023
Percentage onbewoond13%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal38%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200066%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200034%Percentage2023
Appartement4Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap14Aantal2024
Vrijstaande woning14Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.18Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Maasgouw. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen Het Vonderen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen
Tabel met 59 adressen in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Maasgouw.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aan de Gracht--Linne0
Boswegje--Maasbracht0
Brachterstatie3 t/m 76051KDMaasbracht4
Broekstraat306051JZMaasbracht1
Driesprongweg--Linne0
Driesprongweg--Maasbracht0
Driesprongweg--Maasbracht0
Grachtweg--Linne0
Groenenweg--Maasbracht0
Heerenweg3 t/m 236051KJMaasbracht4
Heidekampweg--Maasbracht0
Heidriessenweg--Maasbracht0
Heitissenweg--Maasbracht0
Heuvelstraat50 t/m 666051KPMaasbracht9
Lichtenbergerweg1 t/m 156051KRMaasbracht8
Linnerweerdsweg--Maasbracht0
Linnerweerdsweg--Maasbracht0
Linnerweg10 t/m 126051MZMaasbracht3
Ohe straat2-Maasbracht1
Ossenstraat--Maasbracht0
Pad op de Kamp--Maasbracht0
Radbergerweg--Maasbracht0
Rijksweg2 t/m 56051KNMaasbracht6
Rosendaal4 t/m 66051KMMaasbracht2
St.Joosterlandvoetpad--Maasbracht0
Stationsstraat--Linne0
Stationsweg39 t/m 806051KK t/m 6051KLMaasbracht13
Tramlaan--Maasbracht0
Veldweg--Maasbracht0
Verbindingsweg--Maasbracht0
Verbindingsweg--Maasbracht0
Verloren Kostweg--Maasbracht0
Verloren Kostweg-zijpad--Maasbracht0
Voorter Overstortpad--Maasbracht0
Voortstraat17 t/m 276051JPMaasbracht8
Weg langs ZO.zijde spoor--Maasbracht0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 36 openbare ruimtes en 59 adressen in de buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Maasgouw
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen Het Vonderen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen Het Vonderen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek605156
WoonkernBrachterbeek6
WoonplaatsLinne4
WoonplaatsMaasbracht80
WijkMaasbracht84
GemeenteMaasgouw84
ProvincieLimburg84
WaterschapWaterschap Limburg84
LandNederland84

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen Het Vonderen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen Het Vonderen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen Het Vonderen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen Het Vonderen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven