Statistieken buurt Maasbracht

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Maasbracht in de gemeente Maasgouw. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Maasbracht in de gemeente Maasgouw. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Maasbracht telt 5.775 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Maasbracht.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Maasbracht:

JaarAantal inwoners de buurt Maasbracht% verschil
20235.7750%
20225.7750,09%
20215.7700,35%
20205.7501,50%
20195.665-0,35%
20185.6850,44%
20175.660-0,35%
20165.6800,09%
20155.675-1,73%
20145.775-0,52%
20135.805geen data

Het aantal inwoners in de buurt Maasbracht is met 30 personen gedaald van 5.805 personen in 2013 tot 5.775 personen in 2023 (dat is een afname van 0,52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -3 personen (-0,05%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Maasgouw.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Maasbracht:

In 2013 waren er 5.805 inwoners in de buurt Maasbracht. Het aantal van 5.805 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2017 is het aantal gedaald tot 5.660 personen. Dit is een daling van 145 (-2,50%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -20 (-0,35%). Het aantal van 5.660 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 5.775 inwoners in de buurt Maasbracht.

Over de buurt Maasbracht

Buurt Maasbracht heeft afgerond een totale oppervlakte van 440 hectare, waarvan 331 land en 109 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 734 adressen per km2. Er wonen 2.700 huishoudens in de buurt Maasbracht. Postcode 6051 is de meest voorkomende postcode in de buurt Maasbracht. De buurt Maasbracht ligt binnen Maasbracht in de gemeente Maasgouw. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Maasbracht: Te Neden en Huiskensveld. Het Het Breerpark ligt binnen de buurt Maasbracht.

De naam Maasbracht wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Maasbracht en voor de wijk Maasbracht. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Maasbracht
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Maasbracht met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Het Vonderen, 2: Brachterbeek, 3: Maasbracht.

Woningkenmerken
Er zijn 2.799 woningen in de buurt Maasbracht.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maasgouw in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Maasbracht was €283.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Maasbracht.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Maasbracht:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Maasbracht% verschil
2023€283.00017%
2022€242.0008,5%
2021€223.0006,7%
2020€209.0006,6%
2019€196.0008,3%
2018€181.0003,43%
2017€175.0002,34%
2016€171.000-0,58%
2015€172.000-2,82%
2014€177.000-3,28%
2013€183.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Maasbracht is met €100.000 gestegen van €183.000 in 2013 tot €283.000 in 2023 (dat is een toename van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.000 (4,62%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Maasgouw.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Maasbracht met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Maasgouw.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Maasbracht is €283.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 2.799 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Maasgouw (geel), 8 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 14 buurten (blauw). De buurt Maasbracht wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Maasbracht: er zijn 824 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Maasbracht.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.188 totaal in de buurt Maasbracht

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Maasbracht telt in totaal 3.188 adressen, met 3.171 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 16 ligplaatsen. 99% van de adressen in buurt Maasbracht ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Maasgouw
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Maasbracht zijn er 2.816 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Maasbracht.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.041 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Maasbracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Maasbracht. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Maasbracht

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Maasbracht. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Maasbracht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maasgouw bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Maasbracht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Maasbracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Maasbracht per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Maasbracht:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.535845390
20224.630783362
20214.630780360
20204.640759351
20194.580742343
20184.610736339
20174.620712328
20164.650705325
20154.670688317
20144.736712328
20134.818675312

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Maasbracht als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 15% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 5,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Maasgouw naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Maasbracht
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Maasbracht in 2022 zijn Westers (865 inwoners) en Overig (230 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Maasbracht: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Maasbracht.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Maasbracht. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Maasgouw:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Maasgouw. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Maasbracht.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Maasbracht:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.040770
Tussenwoning2.6701.050
Hoekwoning2.7101.160
Twee onder één kap woning2.8901.270
Vrijstaande woning3.9201.720
Huurwoning2.060860
Eigen woning3.1701.310

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Maasbracht zijn C (659 adressen) en A (613 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Maasbracht. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Maasbracht: 659 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maasgouw bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Maasbracht voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Maasbracht voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Maasbracht
Bevolking5331.745
Adressen2.055734
Autos2651.036

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Maasbracht ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 29 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Maasbracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Maasbracht. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Maasbracht vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Maasbracht

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Maasbracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Maasbracht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Maasbracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 32 stembureaus in de gemeente Maasgouw en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maasgouw. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Maasgouw.

Stembureaus Maasgouw

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Maasbracht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maasgouw: Maasbracht is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Maasbracht is €31.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.400. Buurt Maasbracht telt 4.800 inkomensontvangers op 5.775 inwoners totaal.
5% van de huishoudens in de buurt Maasbracht heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Maasgouw.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (830 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Maasbracht (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Maasbracht voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Maasbracht zijn in totaal 830 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Maasbracht. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Maasbracht
Er zijn 71 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Maasbracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Maasbracht op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 71 elektrische auto’s in de buurt Maasbracht. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Maasbracht die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.680 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Maasbracht in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Maasbracht geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.957 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Maasbracht (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.643 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Maasbracht in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Maasbracht geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Maasbracht. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 168 misdrijven in de buurt Maasbracht geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Maasbracht, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Maasbracht zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.503 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Maasbracht 168 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Maasbracht in 2023 zijn Ongevallen (weg) (26 delicten) en Horizontale fraude (22 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Maasbracht.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 26 misdrijven in de buurt Maasbracht geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Maasbracht met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Maasbracht over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Maasgouw.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,56 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Maasbracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Maasbracht.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Maasbracht. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Maasbracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Maasbracht.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Maasbracht genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Maasbracht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Maasbracht.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Maasbracht ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Maasbracht per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Maasbracht geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Maasbracht. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Maasbracht is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Maasbracht.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Maasbracht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal830Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie85Aantal2023
G+I Handel en horeca145Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie220Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed70Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening115Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg115Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.775Aantal2023
Mannen2.880Aantal2023
Vrouwen2.895Aantal2023
0 tot 15 jaar685Aantal2023
15 tot 25 jaar525Aantal2023
25 tot 45 jaar1.225Aantal2023
45 tot 65 jaar1.640Aantal2023
65 jaar of ouder1.695Aantal2023
Ongehuwd2.355Aantal2023
Gehuwd2.500Aantal2023
Gescheiden485Aantal2023
Verweduwd435Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.745Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.180Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.160Aantal2022
Opleidingsniveau hoog970Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura150Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten490Aantal2022
WMO cliënten relatief85Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.310Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel446Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.121Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.621Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+41Aantal2024
Energielabels A613Aantal2024
Energielabels B450Aantal2024
Energielabels C659Aantal2024
Energielabels D435Aantal2024
Energielabels E161Aantal2024
Energielabels F298Aantal2024
Energielabels G80Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2022
Wekelijkse sporters46%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk34%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk24%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam29%percentage2022
Sociaal eenzaam36%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk21%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.700Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens955Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen960Aantal2023
Huishoudens met kinderen785Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€164x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO320Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.530Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.535Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.235Aantal2023
Herkomst Europa845Aantal2023
Herkomst buiten Europa390Aantal2023
Geboren in Nederland4.535Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa505Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa145Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa345Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa250Aantal2023
Autochtoon4.630Aantal2022
Westers totaal865Aantal2022
Niet-westers totaal280Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers230Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal61Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven16Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting26Aantal2023
Verkeersovertredingen40Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven15Aantal2023
Totaal misdrijven168Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU16410000Code2023
RegionaamMaasbrachtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode16410000Code2023
Oppervlakte totaal440Aantal hectaren2023
Oppervlakte land331Aantal hectaren2023
Oppervlakte water109Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid734Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.188Aantal2024
Adressen met postcode3.147Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.816Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie53Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie25Aantal2024
Adressen met industriefunctie89Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie81Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie90Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie108Aantal2024
Verblijfsobjecten3.171Aantal2024
Ligplaatsen16Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres2.540Aantal2024
Adressen met pand3.171Aantal2024
Percelen met adres2.202Aantal2024
Adressen met perceel3.188Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.157Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom31Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.812Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom4Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190016Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192517Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195078Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.041Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980495Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990427Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000200Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010127Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202080Aantal2024
Panden met adres 2020 en later57Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190022Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192520Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195097Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.117Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980522Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990637Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000288Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010257Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020139Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later70Aantal2024
Postcodegebied6051AA-6051NKNaam2024
Meest voorkomende postcode6051Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade28Aantal2022
Verkeersongevallen totaal29Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.430Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.825Aantal2023
Personenautos - overige brandstof610Aantal2023
Personenautos per huishouden1,27Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.036Aantal2023
Motorfietsen235Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.799Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€283.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie27%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement599Aantal2024
Tussen of geschakelde woning824Aantal2024
Hoekwoning469Aantal2024
Tweeonder1kap407Aantal2024
Vrijstaande woning517Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.355Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Maasgouw. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Maasbracht: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Maasbracht
Tabel met 3.188 adressen in de buurt Maasbracht.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Maasbracht. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Maasgouw.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Heiweg2 t/m 56051AZMaasbracht4
2e Heiweg36051LPMaasbracht1
Achter de Molen1 t/m 236051EVMaasbracht16
Amalialaan1 t/m 336051NHMaasbracht24
Ankerstraat1 t/m 166051GGMaasbracht11
Battenweg1 t/m 186051ADMaasbracht21
Beatrixlaan1 t/m 506051NAMaasbracht38
Binnenweg1 t/m 346051BX t/m 6051BZMaasbracht30
Boegspriet1 t/m 546051GLMaasbracht43
Boegstraat1 t/m 776051LDMaasbracht80
Bolderstraat1 t/m 376051LM t/m 6051LNMaasbracht40
Bongerdstraat1 t/m 76051APMaasbracht7
Bosserhoflaan1 t/m 386051NE t/m 6051NGMaasbracht37
Brachtertuinen1 t/m 296051BE t/m 6051BGMaasbracht29
Brachterveld1 t/m 1186051HWMaasbracht71
Brandt--Maasbracht0
Breerstraat1 t/m 116051GDMaasbracht6
Brikkenstraat7 t/m 386051ES t/m 6051ETMaasbracht28
Brouwersstraat1 t/m 346051AAMaasbracht28
Bunkerhaven1 t/m 366051LRMaasbracht18
Dokter Engelsoord1 t/m 626051LEMaasbracht115
Dwarsstraat1 t/m 46051CPMaasbracht5
Echterstraat1 t/m 1866051EW t/m 6051GCMaasbracht152
Emmalaan1 t/m 526051BA t/m 6051BDMaasbracht61
Ervenweg1 t/m 376051EM t/m 6051ENMaasbracht33
Europlein1 t/m 206051HMMaasbracht7
Gangboord1 t/m 776051GKMaasbracht61
Giekstraat1 t/m 226051LA t/m 6051LGMaasbracht16
Hagenaarpark1 t/m 586051HB t/m 6051HDMaasbracht49
Havenstraat1 t/m 316051CR t/m 6051CSMaasbracht64
Havenzicht1 t/m 156051ECMaasbracht15
Haverkamp1 t/m 116051ACMaasbracht5
Hazenspoor1 t/m 186051ABMaasbracht14
Heidepark2 t/m 576051GNMaasbracht42
Heiveldplein1 t/m 256051GMMaasbracht24
Hernastraat2 t/m 196051GEMaasbracht15
Hoofdstraat2 t/m 806051AJ t/m 6051AMMaasbracht86
Industrieweg1 t/m 206051AEMaasbracht19
Julianalaan1 t/m 1186051AR t/m 6051AWMaasbracht102
Kalverstraat1 t/m 186051HTMaasbracht17
Kanaalweg--Maasbracht0
Kapelhof1 t/m 196051LWMaasbracht17
Kattendijk--Maasbracht0
Kattendijk--Maasbracht0
Kempenaarstraat1 t/m 136051GWMaasbracht12
Kerkplein1 t/m 216051DTMaasbracht21
Kielstraat1 t/m 106051LTMaasbracht10
Klimopstraat1 t/m 126051MWMaasbracht14
Klipperstraat4 t/m 146051GZMaasbracht6
Kloosterhoek1 t/m 296051AXMaasbracht29
Kloosterstraat1 t/m 216051JB t/m 6051JCMaasbracht19
Kokstraat2 t/m 66051AGMaasbracht5
Kromstraat1 t/m 196051JAMaasbracht14
Kruchterhoek1 t/m 176051EBMaasbracht44
Kruchterstraat1 t/m 806051CA t/m 6051CDMaasbracht75
Kruisweg14 t/m 386051HLMaasbracht17
Lijnpad1 t/m 116051DWMaasbracht5
Luikstraat1 t/m 476051LJ t/m 6051LKMaasbracht42
Maasstraat1 t/m 736051CK t/m 6051CNMaasbracht110
Markt1 t/m 366051DZMaasbracht38
Maststraat1 t/m 166051LXMaasbracht16
Merkelstraat1 t/m 286051LLMaasbracht29
Molderkapelweg--Maasbracht0
Molenweg1 t/m 906051HG t/m 6051HKMaasbracht135
Neutrale Hoek3 t/m 616051KXMaasbracht38
Nieuwstraat1 t/m 166051HSMaasbracht16
Oostelijk Jaagpad--Maasbracht0
Oostelijke Kanaalweg--Maasbracht0
Oranjelaan1 t/m 736051NC t/m 6051NDMaasbracht46
Oude Loswal26051CZMaasbracht1
Oude Maasweg4 t/m 186051LVMaasbracht4
Oude Sluis1 t/m 126051EAMaasbracht10
Paletstraat1 t/m 116051MXMaasbracht6
Pannenstaartweg1 t/m 656051EG t/m 6051EJMaasbracht43
Parallelweg Maasbrug--Maasbracht0
Parklaan2 t/m 136051BNMaasbracht11
Pietjeshof1 t/m 166051NJMaasbracht14
Pietjesveld2 t/m 126051NKMaasbracht6
Plantendijk--Maasbracht0
Posthuisstraat2 t/m 216051ANMaasbracht15
Praamstraat1 t/m 516051GH t/m 6051GJMaasbracht38
Prins Bernhardhoek1 t/m 486051DVMaasbracht48
Raadhuisstraat1 t/m 386051HX t/m 6051HZMaasbracht23
Rijnaakstraat1 t/m 166051GXMaasbracht15
Roefstraat1 t/m 176051LSMaasbracht17
Roerstraat1 t/m 386051LHMaasbracht34
Rondestraat1 t/m 146051BWMaasbracht13
Ruimstraat1 t/m 416051LB t/m 6051LCMaasbracht30
S.Houbenweg1 t/m 56051AL t/m 6051DXMaasbracht3
Schippersschoolstraat1 t/m 126051CTMaasbracht11
Sint Gertrudisstraat1 t/m 696051BR t/m 6051BVMaasbracht61
Sint Joosterweg1 t/m 286051HEMaasbracht25
Sintelstraat2 t/m 466051BL t/m 6051BMMaasbracht45
Spitsstraat1 t/m 436051GT t/m 6051GVMaasbracht29
Steenstraat2 t/m 336051EP t/m 6051ERMaasbracht26
Stevensweerterweg1 t/m 1116051GP t/m 6051GSMaasbracht92
Suikerdoossingel3 t/m 716051HN t/m 6051HRMaasbracht62
Tegelveldstraat1 t/m 346051EK t/m 6051ELMaasbracht33
Tichelkoelstraat1 t/m 286051EDMaasbracht23
Tipstraat7 t/m 636051CV t/m 6051CXMaasbracht41
Tjalkstraat1 t/m 146051HAMaasbracht14
Veerweg1 t/m 116051AHMaasbracht8
Veldovenstraat1 t/m 246051EEMaasbracht24
Visvijverpad--Maasbracht0
Westelijk Jaagpad--Maasbracht0
Wilgenlaan1 t/m 156051BPMaasbracht13
Wilhelminalaan1 t/m 586051BH t/m 6051BKMaasbracht68
Willem Alexanderlaan1 t/m 146051NBMaasbracht14
Zandkuilweg2 t/m 126051HVMaasbracht5
Zuidsingel1 t/m 696051CE t/m 6051CJMaasbracht71

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 110 openbare ruimtes en 3.188 adressen in de buurt Maasbracht. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Maasgouw
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Maasbracht. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Maasbracht ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek60513147
WoonkernMaasbracht3157
WoonplaatsMaasbracht3199
WijkMaasbracht3199
GemeenteMaasgouw3199
ProvincieLimburg3199
WaterschapWaterschap Limburg3199
LandNederland3199

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Maasbracht ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Maasbracht dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Maasbracht ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Maasbracht en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven