Statistieken buurt Verspreide huizen Middelbeers

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers in de gemeente Oirschot. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers in de gemeente Oirschot. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen Middelbeers telt 655 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen Middelbeers% verschil
20236553,15%
2022635-0,78%
2021640-1,54%
20206501,56%
2019640-2,29%
20186550%
20176551,55%
20166453,20%
2015625-1,57%
2014635-1,55%
2013645geen data

De bevolking van de buurt Verspreide huizen Middelbeers is met 10 inwoners gegroeid van 645 inwoners in 2013 tot 655 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 1,55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 inwoner (0,17%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Oirschot.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Middelbeers:

In 2013 waren er 645 inwoners in de buurt Verspreide huizen Middelbeers. In 2015 is het aantal gedaald tot 625 inwoners. Dit is een daling van 20 (-3,10%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -10 (-1,57%). Het aantal van 625 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2017 is het aantal gestegen tot 655 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 30 (4,80%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2016) is 10 (1,55%). Het aantal inwoners blijft 655 tot en met 2018. In 2023 was het aantal ook op het hoogste punt van 655 inwoners.

Over de buurt Verspreide huizen Middelbeers

Buurt Verspreide huizen Middelbeers heeft afgerond een totale oppervlakte van 736 hectare, waarvan 732 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 168 adressen per km2. Er wonen 250 huishoudens in de buurt Verspreide huizen Middelbeers. Postcode 5091 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen Middelbeers. De buurt Verspreide huizen Middelbeers ligt binnen Middelbeers en Westelbeers in de gemeente Oirschot. De streek Burgerwal ligt binnen de buurt Verspreide huizen Middelbeers.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen Middelbeers
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Middelbeers en Westelbeers met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Middelbeers, 2: Verspreide huizen Middelbeers, 3: Verspreide huizen Westelbeers.

Woningkenmerken
Er zijn 233 woningen in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oirschot in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen Middelbeers was €605.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen Middelbeers% verschil
2023€605.00010%
2022€549.00011%
2021€493.0004,67%
2020€471.0004,67%
2019€450.0005,4%
2018€427.0001,18%
2017€422.0003,43%
2016€408.000-0,24%
2015€409.000-3,08%
2014€422.000-7,7%
2013€457.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Middelbeers is met €148.000 gegroeid van €457.000 in 2013 tot €605.000 in 2023 (dat is een groei van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.800 (2,99%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Oirschot.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Middelbeers is €605.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 233 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Oirschot (geel), 2 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 14 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen Middelbeers wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Middelbeers: er zijn 218 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 348 totaal in de buurt Verspreide huizen Middelbeers

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Verspreide huizen Middelbeers telt in totaal 348 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 45% van de adressen in buurt Verspreide huizen Middelbeers ligt binnen de bebouwde kom en 55% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Oirschot
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Verspreide huizen Middelbeers zijn er 237 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 90 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Verspreide huizen Middelbeers

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen Middelbeers. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen Middelbeers


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oirschot bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen Middelbeers


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen Middelbeers per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236153010
2022610196
20216003010
2020615269
2019605269
2018625228
2017635155
2016625155
2015610114
2014610196
2013619206

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen Middelbeers als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europese landen: 4,58% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,53% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 96%, herkomst uit Europa: 3,10% en herkomst van buiten Europa: 0,93%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Oirschot naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen Middelbeers
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen Middelbeers in 2022 zijn Westers (25 inwoners) en Antillen (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen Middelbeers: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oirschot:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oirschot. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen Middelbeers zijn A (83 adressen) en C (45 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen Middelbeers. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Middelbeers: 83 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oirschot bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen Middelbeers. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen Middelbeers vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Verspreide huizen Middelbeers.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Middelbeers voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Verspreide huizen Middelbeers ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Kantine BBoys in Oost West en Middelbeers

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Kantine BBoys in Oost West en Middelbeers is uitgebracht. Stembureau Kantine BBoys in Oost West en Middelbeers was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Verspreide huizen Middelbeers. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Oirschot.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Kantine BBoys in Oost West en Middelbeers bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Verspreide huizen Middelbeers stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 23 stembureaus in de gemeente Oirschot en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oirschot. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oirschot.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen Middelbeers.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oirschot: Verspreide huizen Middelbeers is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Verspreide huizen Middelbeers is €33.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.000. Buurt Verspreide huizen Middelbeers telt 500 inkomensontvangers op 655 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,20% procent van de huishoudens in buurt Verspreide huizen Middelbeers heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oirschot: Verspreide huizen Middelbeers is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (185 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen Middelbeers (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Verspreide huizen Middelbeers zijn in totaal 185 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 185 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 175 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Middelbeers. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Middelbeers
Er zijn 16 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen Middelbeers op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 16 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Middelbeers. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Middelbeers die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 499 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen Middelbeers in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Middelbeers geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 750 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Middelbeers (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 456 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen Middelbeers in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Middelbeers geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 13 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Middelbeers geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen Middelbeers, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen Middelbeers zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 214 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Verspreide huizen Middelbeers 13 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen Middelbeers in 2023 zijn Horizontale fraude (4 delicten) en Overige vermogensdelicten (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Middelbeers geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen Middelbeers met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen Middelbeers over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oirschot.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,11 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen Middelbeers genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Verspreide huizen Middelbeers ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Verspreide huizen Middelbeers per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Middelbeers geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Middelbeers is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal185Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie50Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners655Aantal2023
Mannen350Aantal2023
Vrouwen310Aantal2023
0 tot 15 jaar90Aantal2023
15 tot 25 jaar100Aantal2023
25 tot 45 jaar110Aantal2023
45 tot 65 jaar225Aantal2023
65 jaar of ouder130Aantal2023
Ongehuwd280Aantal2023
Gehuwd315Aantal2023
Gescheiden30Aantal2023
Verweduwd25Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid89Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag130Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar230Aantal2022
Opleidingsniveau hoog150Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg5,7%Percentage2019
WMO cliënten15Aantal2022
WMO cliënten relatief24Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.900Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.690Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel78Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel189Aantal2024
Adressen met definitief energielabel81Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A83Aantal2024
Energielabels B34Aantal2024
Energielabels C45Aantal2024
Energielabels D26Aantal2024
Energielabels E7Aantal2024
Energielabels F42Aantal2024
Energielabels G32Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn30%percentage2022
Drinker87%percentage2022
Zware drinker17%percentage2022
Overmatige drinker11%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters57%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk32%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam36%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2022
Emotioneel eenzaam20%percentage2022
Sociaal eenzaam26%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun3%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten51%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal250Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens45Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen90Aantal2023
Huishoudens met kinderen115Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2022
Percentage werknemers69%Percentage2022
Percentage zelfstandigen31%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar44%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen15%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen43%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,50%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€674x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW110Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland615Aantal2023
Herkomst buiten Nederland40Aantal2023
Herkomst Europa30Aantal2023
Herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland615Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Autochtoon610Aantal2022
Westers totaal25Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven13Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand17,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand15,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand10,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand11,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand10,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08230209Code2023
RegionaamVerspreide huizen MiddelbeersNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08230209Code2023
Oppervlakte totaal736Aantal hectaren2023
Oppervlakte land732Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid168Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal348Aantal2024
Adressen met postcode347Aantal2024
Adressen met woonfunctie237Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie10Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie57Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie17Aantal2024
Adressen met logiesfunctie62Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie3Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3Aantal2024
Verblijfsobjecten348Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres339Aantal2024
Adressen met pand348Aantal2024
Percelen met adres269Aantal2024
Adressen met perceel348Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom156Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom192Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom122Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom115Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19006Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19256Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195028Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197090Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198040Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199024Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200033Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201033Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202069Aantal2024
Panden met adres 2020 en later9Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19006Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19257Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195030Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197093Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198040Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199025Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200034Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201033Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202070Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later9Aantal2024
Postcodegebied5091BG-5091TSNaam2024
Meest voorkomende postcode5091Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal445Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine330Aantal2023
Personenautos - overige brandstof115Aantal2023
Personenautos per huishouden1,78Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte61Aantal2023
Motorfietsen45Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad233Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€605.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning95%Percentage2023
Percentage meergezinswoning5%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen86%Percentage2023
Huurwoningen totaal14%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement8Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap11Aantal2024
Vrijstaande woning218Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.111Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oirschot. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen Middelbeers: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen Middelbeers
Tabel met 348 adressen in de buurt Verspreide huizen Middelbeers.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen Middelbeers. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Oirschot.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Burgerwalweg1 t/m 95091TAOost West en Middelbeers8
Dekkerstraat1 t/m 45091TLOost West en Middelbeers6
Heiakkerweg1 t/m 75091KWOost West en Middelbeers10
Hertog Janstraat3 t/m 405091BH t/m 5091BJOost West en Middelbeers7
Hilleborg14 t/m 205091TMOost West en Middelbeers4
Hillestraat25091JZOost West en Middelbeers1
Hoogdijk36 t/m 615091CG t/m 5091CHOost West en Middelbeers11
Industrieweg1 t/m 245091BGOost West en Middelbeers37
Jachtlaan1 t/m 105091SNOost West en Middelbeers9
Kattenbergseweg1 t/m 45091TEOost West en Middelbeers5
Konijnenberg1 t/m 25091TSOost West en Middelbeers2
Kromvensedijk1 t/m 115091SPOost West en Middelbeers7
Kuikseindseweg17 t/m 365091TC t/m 5091TDOost West en Middelbeers77
Langegracht1 t/m 65091SJOost West en Middelbeers7
Leeuwenakker25091KXOost West en Middelbeers1
Molenbroekseweg1 t/m 35091TGOost West en Middelbeers6
Putstraat1 t/m 185091THOost West en Middelbeers20
Sportparklaan2 t/m 65091EMOost West en Middelbeers4
St. Jorisstraat335091SCOost West en Middelbeers1
Steenfortseweg2 t/m 115091BSOost West en Middelbeers15
Straatsedijk1 t/m 25091SGOost West en Middelbeers3
Voorteindseweg1 t/m 325091TJ t/m 5091TKOost West en Middelbeers36
Westelbeersedijk1 t/m 995091SK t/m 5091SMOost West en Middelbeers63
Wit Hollandweg1 t/m 35091TBOost West en Middelbeers2
’t Ven28 t/m 395091BN t/m 5091BPOost West en Middelbeers6

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 25 openbare ruimtes en 348 adressen in de buurt Verspreide huizen Middelbeers. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Oirschot
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen Middelbeers. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen Middelbeers ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek5091347
GehuchtVoorteind25
BuurtschapHuygevoort8
BuurtschapKuikseind11
WoonkernMiddelbeers156
WoonplaatsOost West en Middelbeers348
WijkMiddelbeers en Westelbeers348
GemeenteOirschot348
ProvincieNoord-Brabant348
WaterschapWaterschap De Dommel348
LandNederland348

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen Middelbeers ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen Middelbeers dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen Middelbeers ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen Middelbeers en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven