Statistieken buurt Verspreide huizen Ommel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen Ommel telt 345 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Ommel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Ommel:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen Ommel% verschil
20233451,47%
20223400%
2021340-5,6%
2020360-2,70%
20193704,52%
20183542,61%
20173459,9%
2016314-0,32%
20153157,9%
2014292-2,34%
2013299geen data

De bevolking van de buurt Verspreide huizen Ommel is met 46 personen gestegen van 299 personen in 2013 tot 345 personen in 2023 (dat is een groei van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 5 personen (1,54%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Asten.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel:

In 2013 waren er 299 inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel. In 2014 is het aantal gedaald tot 292 personen. Dit is een daling van 7 (-2,34%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 292 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 370 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 78 (27%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 16 (4,52%). Het aantal van 370 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Verspreide huizen Ommel 345 inwoners.

Over de buurt Verspreide huizen Ommel

Buurt Verspreide huizen Ommel heeft afgerond een totale oppervlakte van 923 hectare, waarvan 917 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 92 adressen per km2. Er wonen 150 huishoudens in de buurt Verspreide huizen Ommel. Postcode 5724 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen Ommel. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Asten. De streek Beelsfundatie valt gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen Ommel. Het natuurgebied Astense Aa ligt binnen de buurt Verspreide huizen Ommel.

De gegevens van de buurt Verspreide huizen Ommel voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen Ommel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ommel wonen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Ommel, 2: Ommel centrum.

Woningkenmerken
Er zijn 110 woningen in de buurt Verspreide huizen Ommel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Asten in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen Ommel was €618.163 in 2017.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen Ommel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Ommel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen Ommel% verschil
2023€568.0008,8%
2022€522.0008,1%
2021€483.0005%
2020€460.0006,5%
2019€431.813inf%
2018€0-100%
2017€618.16364%
2016€377.9590,33%
2015€376.724-8,4%
2014€411.244-5,1%
2013€433.179geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Ommel is met €134.821 toegenomen van €433.179 in 2013 tot €568.000 in 2023 (dat is een groei van 31%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.482 (-2,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Asten.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Ommel is €568.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 110 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Asten (geel), 3 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 26 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen Ommel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Ommel: er zijn 100 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen Ommel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 151 totaal in de buurt Verspreide huizen Ommel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Verspreide huizen Ommel telt in totaal 151 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 13% van de adressen in buurt Verspreide huizen Ommel ligt binnen de bebouwde kom en 87% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Asten
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Verspreide huizen Ommel zijn er 130 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verspreide huizen Ommel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 38 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Verspreide huizen Ommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Verspreide huizen Ommel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen Ommel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen Ommel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Asten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen Ommel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen Ommel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Ommel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023285605
2022275605
2021280555
2020285696
2019294766
2018277786
2017284615
2016263514
2015263524
2014256343
2013264333

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 17% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,43% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 1,00%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Asten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen Ommel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen Ommel in 2022 zijn Westers (60 inwoners) en Overig (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen Ommel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Verspreide huizen Ommel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Asten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Asten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen Ommel zijn G (33 adressen) en F (24 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen Ommel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Ommel: 33 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Asten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 70 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen Ommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen Ommel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen Ommel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Verspreide huizen Ommel.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Ommel voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Verspreide huizen Ommel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Gemeenschapshuis de Kluis in Ommel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Gemeenschapshuis de Kluis in Ommel is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Verspreide huizen Ommel. Stembureau Gemeenschapshuis de Kluis in Ommel is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Verspreide huizen Ommel ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Asten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gemeenschapshuis de Kluis in Ommel bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Gemeenschapshuis de Kluis in Ommel stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 22 stembureaus in de gemeente Asten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Asten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Asten.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen Ommel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Asten: Verspreide huizen Ommel is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Verspreide huizen Ommel is €28.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.100. Buurt Verspreide huizen Ommel telt 300 inkomensontvangers op 345 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,10% procent van de huishoudens in buurt Verspreide huizen Ommel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Asten: Verspreide huizen Ommel is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (85 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen Ommel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Verspreide huizen Ommel zijn in totaal 85 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Ommel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Ommel
Er zijn 7 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Verspreide huizen Ommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen Ommel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 7 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Ommel. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Ommel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 264 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen Ommel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Ommel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 433 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Ommel (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 233 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen Ommel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Ommel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen Ommel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 26 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Ommel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen Ommel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen Ommel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 292 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Verspreide huizen Ommel 26 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen Ommel in 2023 zijn Onder invloed (weg) (7 delicten) en Overige vermogensdelicten (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Verspreide huizen Ommel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Verspreide huizen Ommel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen Ommel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen Ommel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Asten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 28,99 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Verspreide huizen Ommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Verspreide huizen Ommel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen Ommel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen Ommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen Ommel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen Ommel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Ommel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Ommel heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Ommel sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Ommel heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
12% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Ommel heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Ommel heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Ommel voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Ommel heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Ommel doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Ommel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen Ommel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal85Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners345Aantal2023
Mannen190Aantal2023
Vrouwen155Aantal2023
0 tot 15 jaar45Aantal2023
15 tot 25 jaar50Aantal2023
25 tot 45 jaar80Aantal2023
45 tot 65 jaar120Aantal2023
65 jaar of ouder50Aantal2023
Ongehuwd170Aantal2023
Gehuwd150Aantal2023
Gescheiden10Aantal2023
Verweduwd10Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid38Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag60Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar140Aantal2022
Opleidingsniveau hoog90Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2021
WMO cliënten10Aantal2022
WMO cliënten relatief29Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement0Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning832Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning799Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning5.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning266Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning285Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.920Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2019
Adressen zonder energielabel30Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel73Aantal2024
Adressen met definitief energielabel48Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++12Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A15Aantal2024
Energielabels B7Aantal2024
Energielabels C12Aantal2024
Energielabels D11Aantal2024
Energielabels E3Aantal2024
Energielabels F24Aantal2024
Energielabels G33Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn31%percentage2020
Drinker88%percentage2020
Zware drinker12%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters53%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk33%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen24%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid23%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal150Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens55Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen40Aantal2023
Huishoudens met kinderen50Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers64%Percentage2022
Percentage zelfstandigen36%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,60%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,60%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€404x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW40Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland285Aantal2023
Herkomst buiten Nederland65Aantal2023
Herkomst Europa60Aantal2023
Herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland285Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon275Aantal2022
Westers totaal60Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal8Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven26Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,32Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,36Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,41Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,32Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,56Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,91Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,56Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,58Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,29Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,32Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,66Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,13Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand21Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07431002Code2023
RegionaamVerspreide huizen OmmelNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07431002Code2023
Oppervlakte totaal923Aantal hectaren2023
Oppervlakte land917Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid92Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal151Aantal2024
Adressen met postcode150Aantal2024
Adressen met woonfunctie130Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie38Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2Aantal2024
Verblijfsobjecten151Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres149Aantal2024
Adressen met pand151Aantal2024
Percelen met adres142Aantal2024
Adressen met perceel151Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom20Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom131Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom19Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom111Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190019Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192517Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195017Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197038Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198014Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20106Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202011Aantal2024
Panden met adres 2020 en later21Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190019Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192518Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195018Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197038Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198014Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20106Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202011Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later21Aantal2024
Postcodegebied5724AA-5724PPNaam2024
Meest voorkomende postcode5724Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade65Aantal2022
Verkeersongevallen totaal70Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal205Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine155Aantal2023
Personenautos - overige brandstof50Aantal2023
Personenautos per huishouden1,37Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte22Aantal2023
Motorfietsen25Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad110Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€568.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning97%Percentage2023
Percentage meergezinswoning3%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen85%Percentage2023
Huurwoningen totaal15%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement2Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4Aantal2024
Hoekwoning4Aantal2024
Tweeonder1kap20Aantal2024
Vrijstaande woning100Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.21Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Asten. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen Ommel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen Ommel
Tabel met 151 adressen in de buurt Verspreide huizen Ommel.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen Ommel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Asten.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aaweg--Ommel0
Berken1 t/m 115724ANOmmel8
Busserdijk5 t/m 105724AMOmmel4
Deurneseweg24 t/m 395724AK t/m 5724ALOmmel5
Diesdonk26 t/m 455724PJ t/m 5724PKOmmel8
Diesdonkerweg4 t/m 495724PE t/m 5724PGOmmel27
Haazenakker12 t/m 335724BCOmmel16
Jan van Havenstraat16 t/m 505724AT t/m 5724AVOmmel20
Kennisstraat1 t/m 105724APOmmel8
Kloosterstraat35 t/m 385724AG t/m 5724AHOmmel2
Marialaan3 t/m 105724ABOmmel4
Nieuwendijk--Ommel0
Ommelsbroek8 t/m 165724AAOmmel6
Ommelse Bos1 t/m 155724AZOmmel15
Oostappensedijk2 t/m 745724PM t/m 5724PPOmmel28
Otterstraat--Ommel0
Stuwweg--Ommel0
van de Pasweg--Ommel0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 18 openbare ruimtes en 151 adressen in de buurt Verspreide huizen Ommel. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Asten
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen Ommel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen Ommel ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek5724150
GehuchtOostappen5
BuurtschapAchterste Diesdonk17
BuurtschapDe Berken8
BuurtschapOmmelsche Bosch25
BuurtschapVoorste Diesdonk8
WoonkernOmmel20
WoonplaatsOmmel156
WijkOmmel wonen156
GemeenteAsten156
ProvincieNoord-Brabant156
WaterschapWaterschap Aa en Maas156
LandNederland156

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen Ommel ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen Ommel dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen Ommel ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen Ommel en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven