Statistieken buurt Vlijmen-Dorp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vlijmen-Dorp in de gemeente Heusden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vlijmen-Dorp in de gemeente Heusden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Vlijmen-Dorp telt 4.040 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vlijmen-Dorp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vlijmen-Dorp:

JaarAantal inwoners de buurt Vlijmen-Dorp% verschil
20234.0400,50%
20224.0201,52%
20213.9600%
20203.960-0,75%
20193.9901,66%
20183.925-0,63%
20173.9500,89%
20163.9150,38%
20153.9001,30%
20143.850-0,39%
20133.865geen data

Het aantal inwoners in de buurt Vlijmen-Dorp is met 175 personen gegroeid van 3.865 personen in 2013 tot 4.040 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 4,53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 18 personen (0,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Heusden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Vlijmen-Dorp:

In 2013 telde de buurt Vlijmen-Dorp 3.865 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 3.850 personen. Dit is een daling van 15 (-0,39%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 3.850 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.040 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 190 (4,94%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 20 (0,50%). Het aantal van 4.040 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Vlijmen-Dorp

Buurt Vlijmen-Dorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 263 hectare, waarvan 261 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.221 adressen per km2. Er wonen 1.860 huishoudens in de buurt Vlijmen-Dorp. Postcode 5251 is de meest voorkomende postcode in de buurt Vlijmen-Dorp. De buurt Vlijmen-Dorp ligt binnen Vlijmen in de gemeente Heusden. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Vlijmen-Dorp: Naaktenhoek en Molenhoek. Het Van Greunsvenpark ligt binnen de buurt Vlijmen-Dorp.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Vlijmen-Dorp
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vlijmen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Vijfhoeven, 2: Vlijmen-Dorp, 3: Vliedberg.

Woningkenmerken
Er zijn 1.928 woningen in de buurt Vlijmen-Dorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heusden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Vlijmen-Dorp was €417.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Vlijmen-Dorp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vlijmen-Dorp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Vlijmen-Dorp% verschil
2023€417.00018%
2022€353.0009,3%
2021€323.0006,2%
2020€304.0005,9%
2019€287.0002,50%
2018€280.0002,94%
2017€272.0000%
2016€272.000-0,73%
2015€274.000-2,84%
2014€282.000-5,7%
2013€299.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Vlijmen-Dorp is met €118.000 toegenomen van €299.000 in 2013 tot €417.000 in 2023 (dat is een stijging van 39%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.800 (3,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Heusden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Vlijmen-Dorp met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Heusden.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Vlijmen-Dorp is €417.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 1.928 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Heusden (geel), 11 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 16 buurten (blauw). De buurt Vlijmen-Dorp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Vlijmen-Dorp: er zijn 754 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Vlijmen-Dorp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.345 totaal in de buurt Vlijmen-Dorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Vlijmen-Dorp telt in totaal 2.345 adressen, met 2.344 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Vlijmen-Dorp liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Heusden
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Vlijmen-Dorp zijn er 2.103 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Vlijmen-Dorp.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 307 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Vlijmen-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Vlijmen-Dorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Vlijmen-Dorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Vlijmen-Dorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Vlijmen-Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heusden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Vlijmen-Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Vlijmen-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Vlijmen-Dorp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vlijmen-Dorp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.475330240
20223.530284206
20213.485275200
20203.495269196
20193.535263192
20183.515237173
20173.550232168
20163.530223162
20153.520220160
20143.465223162
20133.478223163

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Vlijmen-Dorp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 8,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 5,8% en herkomst van buiten Europa: 4,22%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Heusden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Vlijmen-Dorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Vlijmen-Dorp in 2022 zijn Westers (350 inwoners) en Overig (70 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Vlijmen-Dorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Vlijmen-Dorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Vlijmen-Dorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Heusden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Heusden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Vlijmen-Dorp.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Vlijmen-Dorp:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.000630
Tussenwoning2.9201.050
Hoekwoning3.1701.110
Twee onder één kap woning3.1501.240
Vrijstaande woning4.6901.760
Huurwoning2.100830
Eigen woning3.4301.190

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Vlijmen-Dorp zijn A (554 adressen) en B (481 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Vlijmen-Dorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Vlijmen-Dorp: 554 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heusden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Vlijmen-Dorp voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Vlijmen-Dorp voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Vlijmen-Dorp
Bevolking5331.548
Adressen2.0551.221
Autos265854

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Vlijmen-Dorp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 54 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Vlijmen-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Vlijmen-Dorp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Vlijmen-Dorp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Vlijmen-Dorp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Vlijmen-Dorp. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Vlijmen-Dorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Vlijmen-Dorp.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 56 stembureaus in de gemeente Heusden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heusden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heusden.

Stembureaus Heusden

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Vlijmen-Dorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heusden: Vlijmen-Dorp is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Vlijmen-Dorp is €34.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.500. Buurt Vlijmen-Dorp telt 3.300 inkomensontvangers op 4.040 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de buurt Vlijmen-Dorp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Heusden.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (575 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Vlijmen-Dorp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Vlijmen-Dorp voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Vlijmen-Dorp zijn in totaal 575 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 575 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 585 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Vlijmen-Dorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Vlijmen-Dorp
Er zijn 111 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Vlijmen-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Vlijmen-Dorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 111 elektrische auto’s in de buurt Vlijmen-Dorp. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Vlijmen-Dorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.566 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Vlijmen-Dorp in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vlijmen-Dorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.431 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Vlijmen-Dorp (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.602 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Vlijmen-Dorp in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vlijmen-Dorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Vlijmen-Dorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 151 misdrijven in de buurt Vlijmen-Dorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Vlijmen-Dorp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Vlijmen-Dorp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.424 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Vlijmen-Dorp 151 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Vlijmen-Dorp in 2023 zijn Ongevallen (weg) (25 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (22 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Vlijmen-Dorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 13 misdrijven in de buurt Vlijmen-Dorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Vlijmen-Dorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Vlijmen-Dorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Heusden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,35 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Vlijmen-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Vlijmen-Dorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Vlijmen-Dorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Vlijmen-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Vlijmen-Dorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Vlijmen-Dorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Vlijmen-Dorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Vlijmen-Dorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Vlijmen-Dorp ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Vlijmen-Dorp per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Vlijmen-Dorp geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vlijmen-Dorp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vlijmen-Dorp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Vlijmen-Dorp.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Vlijmen-Dorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal575Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie100Aantal2023
G+I Handel en horeca110Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening120Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg100Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.040Aantal2023
Mannen2.045Aantal2023
Vrouwen1.995Aantal2023
0 tot 15 jaar515Aantal2023
15 tot 25 jaar370Aantal2023
25 tot 45 jaar905Aantal2023
45 tot 65 jaar1.140Aantal2023
65 jaar of ouder1.105Aantal2023
Ongehuwd1.665Aantal2023
Gehuwd1.765Aantal2023
Gescheiden310Aantal2023
Verweduwd300Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal55Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.548Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.140Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.040Aantal2022
Opleidingsniveau hoog790Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura70Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,5%Percentage2022
WMO cliënten215Aantal2022
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.190Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel307Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel877Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.161Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++39Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+20Aantal2024
Energielabels A554Aantal2024
Energielabels B481Aantal2024
Energielabels C409Aantal2024
Energielabels D104Aantal2024
Energielabels E82Aantal2024
Energielabels F155Aantal2024
Energielabels G186Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht54%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters54%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk34%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk23%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.860Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens690Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen640Aantal2023
Huishoudens met kinderen530Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€245x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO150Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.020Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.475Aantal2023
Herkomst buiten Nederland570Aantal2023
Herkomst Europa330Aantal2023
Herkomst buiten Europa240Aantal2023
Geboren in Nederland3.475Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa85Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa135Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa245Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa105Aantal2023
Autochtoon3.530Aantal2022
Westers totaal350Aantal2022
Niet-westers totaal140Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers70Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal62Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting18Aantal2023
Verkeersovertredingen37Aantal2023
Vernieling15Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven151Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07970502Code2023
RegionaamVlijmen-DorpNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07970502Code2023
Oppervlakte totaal263Aantal hectaren2023
Oppervlakte land261Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.221Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.345Aantal2024
Adressen met postcode2.345Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.103Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie26Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie44Aantal2024
Adressen met industriefunctie36Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie25Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie76Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie113Aantal2024
Verblijfsobjecten2.344Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres1.563Aantal2024
Adressen met pand2.341Aantal2024
Percelen met adres1.319Aantal2024
Adressen met perceel2.345Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.341Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom4Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.100Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom3Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190057Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192557Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950149Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970307Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980118Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990192Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000188Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010252Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202088Aantal2024
Panden met adres 2020 en later152Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190064Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192561Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950172Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970339Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980121Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990229Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000475Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010516Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020154Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later206Aantal2024
Postcodegebied5251AA-5251ZKNaam2024
Meest voorkomende postcode5251Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade49Aantal2022
Verkeersongevallen totaal54Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.230Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.745Aantal2023
Personenautos - overige brandstof485Aantal2023
Personenautos per huishouden1,20Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte854Aantal2023
Motorfietsen130Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.928Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€417.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning63%Percentage2023
Percentage meergezinswoning38%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200061%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200039%Percentage2023
Appartement754Aantal2024
Tussen of geschakelde woning391Aantal2024
Hoekwoning217Aantal2024
Tweeonder1kap297Aantal2024
Vrijstaande woning444Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.241Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heusden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Vlijmen-Dorp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Vlijmen-Dorp
Tabel met 2.351 adressen in de buurt Vlijmen-Dorp.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Vlijmen-Dorp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Heusden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterstraat1 t/m 495251CS t/m 5251CTVlijmen41
Afslag Wolfsdonken--Vlijmen0
Akkerpad1 t/m 175251BAVlijmen10
Akkerpadhof1 t/m 65251APVlijmen6
Akkerstraat1 t/m 185251EA t/m 5251EBVlijmen24
Biessertweg--Vlijmen0
Boerenzwaluw1 t/m 355251MSVlijmen22
Bonte specht2 t/m 285251MWVlijmen14
Boomleeuwerik2 t/m 125251MPVlijmen6
Borredreef2 t/m 685251AE t/m 5251AGVlijmen37
Bosuil1 t/m 325251MTVlijmen21
Brasem2 t/m 105251ZKVlijmen4
Burgemeester Cormanstraat1 t/m 335251DJVlijmen18
Burgemeester Hoefnagelstraat1 t/m 1085251TJ t/m 5251TMVlijmen62
Burgemeester Zwaansweg1 t/m 155251CJVlijmen11
Burgemeester van Heesbeenstraat1 t/m 585251DD t/m 5251DEVlijmen44
Burgemeester van de Wielstraat1 t/m 415251DB t/m 5251DCVlijmen32
Burgemeester van der Venstraat1 t/m 425251CK t/m 5251CLVlijmen39
De Akker1 t/m 865251AB t/m 5251CBVlijmen94
De Box1 t/m 95251DLVlijmen8
De Gemeint1 t/m 35251VBVlijmen4
De Klok1 t/m 1245251DM t/m 5251DNVlijmen79
De Lage Heide1 t/m 205251AM t/m 5251ANVlijmen25
De Statie1 t/m 675251DKVlijmen38
Ekelaarlaan1 t/m 155251AKVlijmen15
Geerpark71 t/m 915251GTVlijmen8
Grote Kerk1 t/m 565251AAVlijmen87
Heidijk1 t/m 135251BM t/m 5251KNVlijmen19
Heistraat2 t/m 435251AM t/m 5251ANVlijmen32
Julianastraat1 t/m 545251EC t/m 5251EDVlijmen43
Karrestraat1 t/m 195251CRVlijmen20
Kees Klerxstraat1 t/m 1235251BLVlijmen176
Kloosterpad--Vlijmen0
Korte Heistraat1 t/m 475251CM t/m 5251CNVlijmen38
Looiersteeg15251DXVlijmen1
Marktstaete1 t/m 2095251DAVlijmen22
Meerheuvelweg--Vlijmen0
Meester van Houtstraat2 t/m 225251ADVlijmen6
Meliepark1 t/m 525251EL t/m 5251EMVlijmen39
Meliestraat2 t/m 545251EH t/m 5251EJVlijmen36
Molenhoek1 t/m 285251EKVlijmen23
Molenpark2 t/m 325251EG t/m 5251EHVlijmen24
Molenstraat4 t/m 115251ENVlijmen4
Monseigneur van Kesselstraat2 t/m 325251AW t/m 5251AXVlijmen56
Mortelweg35251CZVlijmen2
Nachtegaal2 t/m 305251MXVlijmen20
Norbertusplein1 t/m 115251EEVlijmen11
Oliemaat4 t/m 2085251AE t/m 5251AGVlijmen25
Onze Lieve Vrouweschutsstraat1 t/m 335251AZVlijmen27
Ooievaar1 t/m 245251MVVlijmen24
Op den berg2 t/m 125251BJVlijmen6
Ossewaardestraat1 t/m 175251BHVlijmen15
Ovito1 t/m 335251BZVlijmen23
Papensteeg1 t/m 55251ALVlijmen3
Passepartout1 t/m 265251DZVlijmen26
Pastoor van Akenstraat1 t/m 375251BD t/m 5251BEVlijmen48
Pastoriestraat1 t/m 345251BB t/m 5251BCVlijmen33
Plein1 t/m 345251AS t/m 5251ATVlijmen59
Prins Bernhardlaan1 t/m 85251EPVlijmen7
Rijksweg A59--Vlijmen0
Ruisvoorn1 t/m 85251ZHVlijmen7
Schout Lieshoutstraat1 t/m 505251TN t/m 5251TPVlijmen41
Schout Martinistraat1 t/m 35251TSVlijmen2
Schout van Drunenstraat1 t/m 225251DG t/m 5251DHVlijmen17
Schout van Wijkstraat1 t/m 155251TRVlijmen15
Sint Barbarastraat1 t/m 205251AJVlijmen20
Sint Catharinastraat1 t/m 355251ARVlijmen46
Snoekbaars1 t/m 145251ZGVlijmen9
Torenstraat1 t/m 295251AHVlijmen23
Torenvalk1 t/m 215251MRVlijmen17
Tunnelweg--Vlijmen0
Van Barneveltstraat1 t/m 265251BGVlijmen22
Van Cronenburgstraat1 t/m 135251BKVlijmen11
Van Greunsvenpark--Vlijmen0
Vlaemsche Hoeve1 t/m 2425251TA t/m 5251TTVlijmen217
Vlijmense Dijk1 t/m 675251EL t/m 5251EMVlijmen50
Voetiusplein15251KDVlijmen1
Voorstraat1 t/m 355251CPVlijmen60
Wilhelminastraat1 t/m 335251ERVlijmen32
Wolput1 t/m 1075251CC t/m 5251CHVlijmen125
Zilverkarper1 t/m 175251ZJVlijmen12
Zilverreiger2 t/m 125251MZVlijmen7

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 82 openbare ruimtes en 2.351 adressen in de buurt Vlijmen-Dorp. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Heusden
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Vlijmen-Dorp. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Vlijmen-Dorp ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek52512351
WoonkernVlijmen2347
WoonplaatsVlijmen2358
WijkVlijmen2358
GemeenteHeusden2358
ProvincieNoord-Brabant2358
WaterschapWaterschap Aa en Maas2358
LandNederland2358

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Vlijmen-Dorp ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Vlijmen-Dorp dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Vlijmen-Dorp ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Vlijmen-Dorp en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven