Corona-statistieken hier

Dag op dag verschil in Corona ziekenhuisopnames per regio

Dag op dag verschil in Corona ziekenhuisopnames per regio

Het verschil per dag in het aantal ziekenhuisopnames met het Coronavirus (COVID-19) voor Nederland en per provincie en gemeente op basis van de verzamelde dagelijkse cijfers van het RIVM zoals meest recent gepubliceerd op 21 oktober 2020.
Het verschil per dag in het aantal ziekenhuisopnames met het Coronavirus (COVID-19) voor Nederland en per provincie en gemeente op basis van de verzamelde dagelijkse cijfers van het RIVM zoals meest recent gepubliceerd op 21 oktober 2020.
Tabel met het dagelijks verschil in het aantal Corona ziekenhuisopnames (toon als grafiek):

Onderstaande tabel toont het dag op dag verschil in het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten met het Coronavirus (COVID-19) per dag voor Nederland en per provincie en gemeente op basis van de cijfers van het RIVM. Zie ook het aantal Corona besmettingen, het aantal overleden Corona patiënten of het totaal aantal overledenen per regio. De tabel toont de gegevens per dag voor de afgelopen 4 weken. De download van de tabel bevat alle beschikbare gegevens als Excel document.

Merk op:

  1. De gegevens op deze pagina zijn van het RIVM met data van de GGD's. Deze cijfers zijn per gemeente beschikbaar maar liggen duidelijk zijn te laag doordat niet alle ziekenhuisopnames aan de GGD's worden doorgegeven. Zie de verdere toelichting bij de grafieken met opgenomen patiënten. Ter vergelijking: Stichting NICE rapporteert dat er 2.013 patiënten met (verdenking van) Corona in het ziekenhuis liggen (waarvan 1.548 op de verpleegafdelingen en 465 op de Intensive Care). Dit is het aantal patiënten dat op 21 oktober 2020 in het ziekenhuis verblijft, de GGD cijfers gaan over de opnames per dag en het totaal aantal Corona opnames ooit.
  2. Het aantal per dag toont het verschil tussen het totaal van 2 dagen zoals meest recent bekend, inclusief eventuele correcties. Het aantal ziekenhuisopnames op een dag zoals dat in de media gemeld wordt (zie deze tabel ) is zonder correcties en kan hiervan afwijken. Verschil op 21 oktober 2020: er zijn 105 ziekenhuisopnames gemeld, dit wijkt af van het verschil van 101 ziekenhuisopnames tussen de totalen voor Nederland op 21 oktober 2020 en 20 oktober 2020.

Gebruikte bronnen en meer informatie over het Coronavirus

Sinds 13 maart 2020 rapporteert het RIVM de cijfers per gemeente over het aantal opgenomen patiënten. Deze worden dagelijks aan bovenstaande tabel toegevoegd tot 4 weken terug. Alle dagelijkse gegevens sinds 13 maart kunnen gratis als Excel document gedownload worden. Als bron voor bovenstaande tabel zijn de op dagelijkse basis door het RIVM gepubliceerde gegevens gebruikt. Zie ook het overzicht van bronnen. En bekijk diverse andere cijfers en grafieken over het Coravirus op de pagina met statistieken over het Coronavirus en COVID-19.

Opmerking: De tabel toont het aantal patiënten op basis van RIVM cijfers over bij de GGD'en gemelde en in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar rapportagedatum. De rapportage datum is de datum waarop het RIVM dit aantal heeft gepubliceerd. Het werkelijke aantal op een datum kan hiervan afwijken omdat sommige patiënten pas enkele dagen later gemeld worden. Het aantal op 1 dag gerapporteerde opgenomen patiënten kan hierdoor cijfers bevatten van patiënten die 1 of meer dagen eerder zijn opgenomen. Het cijfer met het aantal ziekenhuisopnames vermeldt het totaal aantal mensen met COVID-19 dat in het ziekenhuis ligt of heeft gelegen (het is dus is cumulatief, het aantal patienten dat weer uit het ziekenhuis wordt ontslagen wordt niet vermeld).

Tabelgebruik:

  • Klik op de links voor iedere gebiedsnaam en bekijk de aparte pagina met informatie voor dat gebied.
  • Zoek in de tabel door de rijen met het zoekveld rechtsbovenin de tabel te filteren.
  • Sorteer de tabel door op de kolomtitels te klikken.
Corona statistieken
Grafiek met het verschil van dag op dag in het aantal Corona ziekenhuisopnames (toon als tabel):

Kies een regio om de gegevens voor Nederland, een provincie of gemeente te tonen.

Één moment alsjeblieft, je apparaat laadt de grafieken...

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo