Statistieken wijk Reeve

Aantal inwoners per jaar
(zeer grote daling van 100% naar 0 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Reeve. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Reeve is met 11 personen gedaald van 11 in 2013 tot 0 in 2022 (dat is 100%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de wijk Reeve

Wijk Reeve heeft afgerond een totale oppervlakte van 231 hectare, waarvan 192 land en 40 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 126 adressen per km2. De wijk Reeve ligt in de gemeente Kampen.

De naam Reeve wordt 3 keer gebruikt: voor deze wijk, voor de woonplaats Reeve en voor de buurt Reeve. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de wijk Reeve voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Reeve
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Kampen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Grafhorst, 2: Kampen, 3: IJsselmuiden, 4: Mastenbroek, 5: S-Heerenbroek, 6: Wilsum, 7: Reeve, 8: Zalk, 9: Kamperveen.

Woningkenmerken
Er zijn geen woningen in de wijk Reeve.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Kampen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 54% naar €275.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Kampen (voor de wijk Reeve zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Kampen, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Kampen is met €96.000 gestegen van €179.000 in 2005 tot €275.000 in 2022 (dat is 54%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Kampen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 131 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De wijk Reeve telt in totaal 131 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Reeve. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Reeve. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Reeve. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Reeve, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Reeve is met 11 personen afgenomen van 11 in 2013 tot 0 in 2022 (dat is 100%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond wijk Reeve

Er zijn voor de wijk Reeve geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Mobiel stembureau

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Mobiel stembureau is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de wijk Reeve. Mobiel stembureau is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de wijk Reeve ligt. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Kampen als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Mobiel stembureau bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 6 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Mobiel stembureau stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Kampen telde bij deze verkiezingen in totaal 29 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Kampen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Kampen.

Inwoners naar leeftijd - wijk Reeve


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Kampen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Reeve


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Vrouwen en mannen - wijk Reeve


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Kampen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Kampen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2016 in de wijk Reeve.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Reeve.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Reeve genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2016 in de wijk Reeve.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Reeve.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Misdaadcijfers de wijk Reeve

In de wijk Reeve zijn sinds 2012 geen misdrijven geregistreerd. Daarom worden hier geen grafieken getoond. Voor slechts 0,12% van alle wijken in heel Nederland zijn er van 2012 tot en met 2022 helemaal geen misdrijven geregistreerd. De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Reeve.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Kampen: wijk Reeve is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Reeve is €20.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €0. Wijk Reeve telt 11 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,00% procent van de huishoudens in wijk Reeve heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Kampen: wijk Reeve is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Reeve (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Reeve zijn in totaal 2 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2016). * Het totaal van 2 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Reeve
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2021 in de wijk Reeve.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Reeve. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Reeve vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Reeve op 3 januari 2023 zijn A+++ (1 adressen) en A+++++ (0 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Reeve. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A+++ komt het meeste voor in de wijk Reeve: 1 adres heeft energielabel A+++. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Kampen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Reeve.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Reeve voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Reeve ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Top 5 wijk Reeve: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Reeve voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2Aantal2016
A Landbouw, bosbouw en visserij1Aantal2016
B-F Nijverheid en energie0Aantal2016
G+I Handel en horeca0Aantal2016
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2016
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2016
M-N Zakelijke dienstverlening1Aantal2016
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2016
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2022
Mannen0Aantal2022
Vrouwen0Aantal2022
0 tot 15 jaar0Aantal2022
15 tot 25 jaar0Aantal2022
25 tot 45 jaar0Aantal2022
45 tot 65 jaar0Aantal2022
65 jaar of ouder0Aantal2022
Ongehuwd0Aantal2022
Gehuwd0Aantal2022
Gescheiden0Aantal2022
Verweduwd0Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2016
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2016
Sterfte totaal0Aantal2016
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2016
Bevolkingsdichtheid12,00Aantal per km²2016
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.960Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.860Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning5.050Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.400Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.700Gemiddeld per m³2013
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.370Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.340Gemiddeld per m³2016
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1Aantal2023
Energielabels Voorlopig0Aantal2023
Energielabels Onbepaald130Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A0Aantal2023
Energielabels B0Aantal2023
Energielabels C0Aantal2023
Energielabels D0Aantal2023
Energielabels E0Aantal2023
Energielabels F0Aantal2023
Energielabels G0Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel Eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal Eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2022
Huishoudens met kinderen0Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2016
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers11Aantal2016
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.700Gemiddeld in Euro2015
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2016
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AOW2Aantal2016
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting0Aantal2022
Verkeersovertredingen0Aantal2022
Vernieling0Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven0Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,90Gemiddelde afstand in km2016
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpost afstand14,80Gemiddelde afstand in km2016
Apotheek afstand3,00Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuis met poli afstand4,00Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuis afstand19,90Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2016
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,80Gemiddelde afstand in km2016
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,90Gemiddelde afstand in km2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km41Gemiddeld aantal2016
Warenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2016
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2016
Café afstand3,10Gemiddelde afstand in km2016
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2016
Cafetaria afstand2,70Gemiddelde afstand in km2016
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2016
Restaurant afstand2,80Gemiddelde afstand in km2016
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2016
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 5 km1,70Gemiddelde afstand in km2016
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 20 km14Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijf afstand2,50Gemiddelde afstand in km2016
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang afstand2,30Gemiddelde afstand in km2016
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs afstand2,50Gemiddelde afstand in km2016
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2016
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2016
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2016
Belangrijk overstapstation afstand17,20Gemiddelde afstand in km2016
Bibliotheek afstand3,70Gemiddelde afstand in km2016
Zwembad afstand3,90Gemiddelde afstand in km2016
Kunstijsbaan afstand15,20Gemiddelde afstand in km2016
Museum afstand4,30Gemiddelde afstand in km2016
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten afstand4,30Gemiddelde afstand in km2016
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2016
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2016
Bioscoop afstand4,40Gemiddelde afstand in km2016
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2016
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2016
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2016
Attractie afstand13,90Gemiddelde afstand in km2016
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 50 km21Gemiddeld aantal2016
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2016
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK016602Code2022
RegionaamReeveNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode01660200Code2022
Oppervlakte totaal231Aantal hectaren2022
Oppervlakte land192Aantal hectaren2022
Oppervlakte water40Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2016
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52016
Omgevingsadressendichtheid126Gemiddeld aantal per km²2016
Adressen totaal131Aantal2023
Adressen met postcode131Aantal2023
Adressen met woonfunctie131Aantal2023
Panden131Aantal2023
Percelen65Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19700Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 19900Aantal2023
Panden 1990 tot 20000Aantal2023
Panden 2000 tot 20100Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later131Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2021
Verkeersongevallen totaal0Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal0Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine0Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2022
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte0Aantal2022
Motorfietsen0Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2022
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning95%Percentage2016
Percentage meergezinswoning5%Percentage2016
Percentage bewoond88%Percentage2016
Percentage onbewoond12%Percentage2016
Koopwoningen64%Percentage2016
Huurwoningen totaal33%Percentage2016
In bezit woningcorporatie0%Percentage2016
In bezit overige verhuurders33%Percentage2016
Eigendom onbekend2%Percentage2016
Bouwjaar voor 200093%Percentage2016
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2016

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Kampen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Reeve voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Wijk Reeve is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Kampen bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.