Statistieken wijk Helmond-Noord

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Helmond-Noord in de gemeente Helmond. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Helmond-Noord in de gemeente Helmond. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Helmond-Noord telt 12.145 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Helmond-Noord.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Helmond-Noord:

JaarAantal inwoners de wijk Helmond-Noord% verschil
202312.1452,75%
202211.8200,64%
202111.745-0,21%
202011.770-1,05%
201911.8950,13%
201811.8800,17%
201711.8600,25%
201611.8300%
201511.8300,64%
201411.755-0,30%
201311.790geen data

De bevolking van de wijk Helmond-Noord is met 355 personen gegroeid van 11.790 personen in 2013 tot 12.145 personen in 2023 (dat is een kleine stijging van 3,01%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 36 personen (0,30%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Helmond.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Helmond-Noord:

In 2013 telde de wijk Helmond-Noord 11.790 inwoners. In 2021 is het aantal gedaald tot 11.745 personen. Dit is een daling van 45 (-0,38%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -25 (-0,21%). Het aantal van 11.745 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 12.145 personen. De stijging ten opzichte van 2021 is 400 (3,41%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 325 (2,75%). Het aantal van 12.145 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Helmond-Noord

Wijk Helmond-Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 311 hectare, waarvan 303 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.054 adressen per km2. De wijk Helmond-Noord ligt in de gemeente Helmond.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Helmond-Noord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Helmond-Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Eeuwsels, 2: Bloemvelden, 3: Binderen.

Woningkenmerken
Er zijn 5.432 woningen in de wijk Helmond-Noord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Helmond in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Helmond-Noord was €248.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Helmond-Noord.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Helmond-Noord:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Helmond-Noord% verschil
2023€248.00016%
2022€213.00015%
2021€185.0007,6%
2020€172.0007,5%
2019€160.0003,90%
2018€154.0002,67%
2017€150.0000,67%
2016€149.000-2,61%
2015€153.000-2,55%
2014€157.000-5,4%
2013€166.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Helmond-Noord is met €82.000 toegenomen van €166.000 in 2013 tot €248.000 in 2023 (dat is een toename van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.200 (4,33%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Helmond.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Helmond.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Helmond-Noord is €248.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 5.432 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Helmond (geel), 11 wijken (oranje) en 41 buurten (blauw). De wijk Helmond-Noord wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Helmond-Noord: er zijn 2.797 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Helmond-Noord.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.321 totaal in de wijk Helmond-Noord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De wijk Helmond-Noord telt in totaal 6.321 adressen, met 6.307 verblijfsobjecten en 14 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in wijk Helmond-Noord liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Helmond
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Helmond-Noord zijn er 5.436 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Helmond-Noord.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.905 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Helmond-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Helmond-Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Helmond-Noord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Helmond-Noord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Helmond-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Helmond bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Helmond-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Helmond-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Helmond-Noord per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Helmond-Noord:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.8051.9102.435
20227.9451.7032.172
20218.0751.6132.057
20208.1951.5722.003
20198.3251.5692.001
20188.4651.5011.914
20178.6251.4221.813
20168.7051.3741.751
20158.7701.3451.715
20148.6991.3441.712
20138.9601.2441.586

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Helmond-Noord als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europese landen: 16% en herkomst uit landen buiten Europa: 20% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Helmond naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Helmond-Noord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Helmond-Noord in 2022 zijn Westers (1.895 inwoners) en Marokko (825 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Helmond-Noord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Helmond-Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Helmond-Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Helmond:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Helmond. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Helmond-Noord.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Helmond-Noord:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.880620
Tussenwoning2.670960
Hoekwoning2.9201.130
Twee onder één kap woning2.9801.180
Vrijstaande woning4.0302.220
Huurwoning2.230800
Eigen woning2.9201.060

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Helmond-Noord zijn C (1.607 adressen) en A (1.350 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Helmond-Noord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Helmond-Noord: 1.607 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Helmond bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Helmond-Noord voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Helmond-Noord voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Helmond-Noord
Bevolking5334.008
Adressen2.0552.054
Autos2651.795

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Helmond-Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 38 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Helmond-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Helmond-Noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Helmond-Noord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de wijk Helmond-Noord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Helmond-Noord. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de wijk Helmond-Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Helmond-Noord.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 70 stembureaus in de gemeente Helmond en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Helmond. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Helmond.

Stembureaus Helmond

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Helmond-Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Helmond: wijk Helmond-Noord is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Helmond-Noord is €23.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.300. Wijk Helmond-Noord telt 9.600 inkomensontvangers op 12.145 inwoners totaal.
9% van de huishoudens in de wijk Helmond-Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Helmond.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (825 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Helmond-Noord (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Helmond-Noord voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Helmond-Noord zijn in totaal 825 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 825 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 820 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Helmond-Noord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Helmond-Noord
Er zijn 42 elektrische auto’s in juli 2024 in de wijk Helmond-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Helmond-Noord op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 42 elektrische auto’s in de wijk Helmond-Noord. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Helmond-Noord die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.330 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Helmond-Noord in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Helmond-Noord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.541 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Helmond-Noord (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.670 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Helmond-Noord in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Helmond-Noord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Helmond-Noord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 520 misdrijven in de wijk Helmond-Noord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Helmond-Noord, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Helmond-Noord zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 7.539 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Helmond-Noord 520 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Helmond-Noord in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (64 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (57 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Helmond-Noord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 30 misdrijven in de wijk Helmond-Noord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Helmond-Noord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Helmond-Noord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Helmond.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,61 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Helmond-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Helmond-Noord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Helmond-Noord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Helmond-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Helmond-Noord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Helmond-Noord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Helmond-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Helmond-Noord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
60% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Helmond-Noord ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Helmond-Noord per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Helmond-Noord geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Helmond-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Helmond-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Helmond-Noord.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Helmond-Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal825Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie255Aantal2023
G+I Handel en horeca145Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg155Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten95Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.145Aantal2023
Mannen5.975Aantal2023
Vrouwen6.175Aantal2023
0 tot 15 jaar1.905Aantal2023
15 tot 25 jaar1.440Aantal2023
25 tot 45 jaar2.990Aantal2023
45 tot 65 jaar3.205Aantal2023
65 jaar of ouder2.605Aantal2023
Ongehuwd5.735Aantal2023
Gehuwd4.465Aantal2023
Gescheiden1.200Aantal2023
Verweduwd755Aantal2023
Geboorte totaal115Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal150Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.008Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.750Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.920Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.220Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura255Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,6%Percentage2022
WMO cliënten1.390Aantal2022
WMO cliënten relatief118Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.060Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel833Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.826Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.662Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++41Aantal2024
Energielabels A++12Aantal2024
Energielabels A+279Aantal2024
Energielabels A1.350Aantal2024
Energielabels B758Aantal2024
Energielabels C1.607Aantal2024
Energielabels D704Aantal2024
Energielabels E479Aantal2024
Energielabels F204Aantal2024
Energielabels G54Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker22%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2022
Drinker71%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht39%percentage2022
Overgewicht59%percentage2022
Ernstig overgewicht21%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2022
Wekelijkse sporters43%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2022
Lopen naar school of werk23%percentage2022
Fietsen naar school of werk36%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2022
Emotioneel eenzaam35%percentage2022
Sociaal eenzaam40%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen28%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid60%percentage2022
Niet-specifieke klachten61%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid40%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt37%percentage2022
Psychische klachten26%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht21%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht46%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.530Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.095Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.480Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.955Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers9.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen8,5%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen8,6%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,8%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€35x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand430Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO770Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW130Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.390Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.805Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.345Aantal2023
Herkomst Europa1.910Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.435Aantal2023
Geboren in Nederland7.805Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa605Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.200Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.300Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.235Aantal2023
Autochtoon7.945Aantal2022
Westers totaal1.895Aantal2022
Niet-westers totaal1.980Aantal2022
Marokko825Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba80Aantal2022
Suriname75Aantal2022
Turkije265Aantal2022
Overig niet-westers735Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal226Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven76Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting55Aantal2023
Verkeersovertredingen60Aantal2023
Vernieling73Aantal2023
Overige misdrijven29Aantal2023
Totaal misdrijven520Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km77Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km70Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK079412Code2023
RegionaamHelmond-NoordNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode07941200Code2023
Oppervlakte totaal311Aantal hectaren2023
Oppervlakte land303Aantal hectaren2023
Oppervlakte water8Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.054Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.321Aantal2024
Adressen met postcode5.554Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.436Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie25Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie132Aantal2024
Adressen met industriefunctie11Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie9Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie19Aantal2024
Adressen met sportfunctie8Aantal2024
Adressen met winkelfunctie38Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie772Aantal2024
Verblijfsobjecten6.307Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen14Aantal2024
Panden met adres4.927Aantal2024
Adressen met pand6.302Aantal2024
Percelen met adres2.956Aantal2024
Adressen met perceel6.321Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.319Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.436Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192512Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950155Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.905Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.227Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990169Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000317Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201049Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202072Aantal2024
Panden met adres 2020 en later20Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192512Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950166Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.315Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.531Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990169Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000489Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010200Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020261Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later158Aantal2024
Postcodegebied5702AA-5702XZNaam2024
Meest voorkomende postcode5702Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade10Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade28Aantal2022
Verkeersongevallen totaal38Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.440Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.820Aantal2023
Personenautos - overige brandstof620Aantal2023
Personenautos per huishouden0,98Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.795Aantal2023
Motorfietsen330Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.432Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€248.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning74%Percentage2023
Percentage meergezinswoning26%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen44%Percentage2023
Huurwoningen totaal56%Percentage2023
In bezit woningcorporatie49%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement1.395Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.797Aantal2024
Hoekwoning1.146Aantal2024
Tweeonder1kap70Aantal2024
Vrijstaande woning28Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.871Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Helmond. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Helmond-Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!