Statistieken woonplaats Amerongen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Amerongen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Amerongen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Amerongen telt 5.495 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Amerongen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Amerongen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Amerongen% verschil
20235.4950,27%
20225.4801,20%
20215.4150,84%
20205.370-0,37%
20195.390-0,28%
20185.405-0,18%
20175.4150,37%
20165.3950,65%
20155.360-0,37%
20145.380-0,09%
20135.385geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Amerongen is met 110 personen gegroeid van 5.385 personen in 2013 tot 5.495 personen in 2023 (dat is een kleine stijging van 2,04%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 11 personen (0,20%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Amerongen:

In 2013 waren er 5.385 inwoners in de woonplaats Amerongen. In 2015 is het aantal gedaald tot 5.360 personen. Dit is een daling van 25 (-0,46%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -20 (-0,37%). Het aantal van 5.360 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 5.495 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 135 (2,52%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 15 (0,27%). Het aantal van 5.495 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Amerongen

Woonplaats Amerongen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.059 hectare, waarvan 1.937 land en 122 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Amerongen telt 2.791 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 282 adressen per km2. Er wonen 2.360 huishoudens en er zijn in totaal 2.534 woningen. De woonplaats telt 3.095 auto's en 805 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Amerongen ligt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De brondata voor woonplaats Amerongen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Amerongen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Amerongen valt samen met 3 buurten. Dit zijn: buurt Amerongen-Dorp, buurt Amerongse Berg en buurt Ameronger Bovenpolder-uiterwaarden. De cijfers voor de woonplaats Amerongen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Amerongen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Amerongen
Kaart van de woonplaats Amerongen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Amerongen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Woningkenmerken
Er zijn 2.534 woningen in de woonplaats Amerongen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Amerongen was €387.495 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Amerongen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Amerongen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Amerongen% verschil
2023€387.4957,2%
2022€361.3598,4%
2021€333.4525,4%
2020€316.4004,94%
2019€301.5108,5%
2018€277.8721,69%
2017€273.2473,41%
2016€264.2381,47%
2015€260.420-3,04%
2014€268.580-5,8%
2013€285.251geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Amerongen is met €102.244 toegenomen van €285.251 in 2013 tot €387.495 in 2023 (dat is een stijging van 36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.224 (3,21%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Amerongen is €387.495, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 2.534 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Utrechtse Heuvelrug (geel), 6 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 32 buurten (blauw). De woonplaats Amerongen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Amerongen: er zijn 616 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Amerongen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.791 totaal in de woonplaats Amerongen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Amerongen telt in totaal 2.791 adressen, met 2.790 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 96% van de adressen in woonplaats Amerongen ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Utrechtse Heuvelrug
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Amerongen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Amerongen. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Amerongen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Amerongen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Amerongen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Amerongen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Amerongen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Amerongen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Amerongen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.705300490
20224.765272443
20214.725262428
20204.720247403
20194.740247403
20184.785235385
20174.820226369
20164.810222363
20154.760228372
20144.804219357
20134.812218356

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Amerongen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 5,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 4,05% en herkomst van buiten Europa: 6,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Utrechtse Heuvelrug naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Amerongen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Amerongen in 2022 zijn Westers (435 inwoners) en Overig (185 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Amerongen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Amerongen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Amerongen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Utrechtse Heuvelrug:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Amerongen zijn C (853 adressen) en B (389 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Amerongen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Amerongen: 853 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Amerongen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Amerongen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Amerongen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Amerongen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Amerongen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Amerongen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Amerongen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 62 stembureaus in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.765)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Amerongen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Amerongen was in 2022 €30.765.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (805 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Amerongen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Amerongen zijn in totaal 805 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 805 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 770 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Amerongen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Amerongen
Er zijn 106 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Amerongen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Amerongen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 106 elektrische auto’s in de woonplaats Amerongen. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Amerongen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.016 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Amerongen in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Amerongen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.264 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Amerongen (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.170 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Amerongen in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Amerongen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Amerongen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 122 misdrijven in de woonplaats Amerongen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Amerongen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Amerongen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.587 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Amerongen 122 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Amerongen in 2023 zijn Horizontale fraude (19 delicten) en Ongevallen (weg) (17 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Amerongen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 6 misdrijven in de woonplaats Amerongen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Amerongen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Amerongen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,01 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Amerongen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Amerongen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Amerongen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Amerongen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Amerongen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Amerongen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Amerongen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Amerongen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Amerongen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal805Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie100Aantal2023
G+I Handel en horeca105Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed75Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening215Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg140Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.495Aantal2023
Mannen2.680Aantal2023
Vrouwen2.815Aantal2023
0 tot 15 jaar800Aantal2023
15 tot 25 jaar585Aantal2023
25 tot 45 jaar1.070Aantal2023
45 tot 65 jaar1.595Aantal2023
65 jaar of ouder1.450Aantal2023
Ongehuwd2.260Aantal2023
Gehuwd2.455Aantal2023
Gescheiden395Aantal2023
Verweduwd395Aantal2023
Geboorte totaal45Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal80Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid284Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag990Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.610Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.380Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura100Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2022
WMO cliënten345Aantal2022
WMO cliënten relatief63Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.854Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.902Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.485Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.666Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.118Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.915Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.141Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.218Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.226Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement707Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning975Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.109Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.435Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.978Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning868Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.418Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel285Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.055Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.451Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++20Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A287Aantal2024
Energielabels B389Aantal2024
Energielabels C853Aantal2024
Energielabels D341Aantal2024
Energielabels E171Aantal2024
Energielabels F224Aantal2024
Energielabels G210Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.360Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens745Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen820Aantal2023
Huishoudens met kinderen790Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,24Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.143Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.765Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,28%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,42%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€220x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO190Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.320Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.705Aantal2023
Herkomst buiten Nederland790Aantal2023
Herkomst Europa300Aantal2023
Herkomst buiten Europa490Aantal2023
Geboren in Nederland4.700Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa155Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa245Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa145Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa240Aantal2023
Autochtoon4.765Aantal2022
Westers totaal435Aantal2022
Niet-westers totaal280Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers185Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal44Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting30Aantal2023
Verkeersovertredingen29Aantal2023
Vernieling13Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven122Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,06Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,53Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,06Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,64Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,99Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,47Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,47Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,96Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,02Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,97Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,12Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,15Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,12Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,46Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,59Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,09Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,69Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,51Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,49Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,19Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,58Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand31,89Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,08Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,89Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,58Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3337Code2024
RegionaamAmerongenNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.059Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.937Aantal hectaren2023
Oppervlakte water122Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid282Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.791Aantal2024
Adressen met postcode2.775Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.586Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie42Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie134Aantal2024
Adressen met industriefunctie91Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie60Aantal2024
Adressen met logiesfunctie8Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie8Aantal2024
Adressen met winkelfunctie50Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie45Aantal2024
Verblijfsobjecten2.790Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres2.235Aantal2024
Adressen met pand2.789Aantal2024
Percelen met adres1.987Aantal2024
Adressen met perceel2.791Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.691Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom100Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.502Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom84Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900131Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192538Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950210Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970643Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980452Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990346Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000223Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010116Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202031Aantal2024
Panden met adres 2020 en later41Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900163Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192549Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950243Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970747Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980471Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990514Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000292Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010150Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020110Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later46Aantal2024
Postcodegebied3958AA-3958XZNaam2024
Meest voorkomende postcode3958Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade15Aantal2022
Verkeersongevallen totaal18Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.095Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.425Aantal2023
Personenautos - overige brandstof670Aantal2023
Personenautos per huishouden1,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte160Aantal2023
Motorfietsen210Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.534Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€387.495Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie27%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement584Aantal2024
Tussen of geschakelde woning616Aantal2024
Hoekwoning432Aantal2024
Tweeonder1kap496Aantal2024
Vrijstaande woning458Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.204Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!