Statistieken woonplaats Assendelft

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Assendelft telt 24.507 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Assendelft.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Assendelft:

JaarAantal inwoners de woonplaats Assendelft% verschil
202324.5070,80%
202224.3120,31%
202124.2371,13%
202023.9670,19%
201923.9220,86%
201823.7171,13%
201723.4521,08%
201623.2021,60%
201522.8371,38%
201422.5270,87%
201322.332geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Assendelft is met 2.175 inwoners gestegen van 22.332 inwoners in 2013 tot 24.507 inwoners in 2023 (dat is een groei van 9,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 218 inwoners (0,93%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zaanstad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Assendelft:

In 2013 telde de woonplaats Assendelft 22.332 inwoners. Het aantal van 22.332 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 24.507 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 2.175 (9,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 195 (0,80%). Het aantal van 24.507 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Assendelft

Woonplaats Assendelft heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.190 hectare, waarvan 3.014 land en 177 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Assendelft telt 10.473 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 474 adressen per km2. Er wonen 9.306 huishoudens en er zijn in totaal 9.180 woningen. De woonplaats telt 11.492 auto's en 2.690 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Assendelft ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Assendelft is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Assendelft zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Assendelft valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 8 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Assendelft zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Assendelft zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Assendelft
Kaart van de woonplaats Assendelft. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Assendelft binnen de gemeente Zaanstad.

Woningkenmerken
Er zijn 9.180 woningen in de woonplaats Assendelft.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Assendelft was €450.079 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Assendelft.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Assendelft:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Assendelft% verschil
2023€450.07918%
2022€380.4028,7%
2021€349.9248,2%
2020€323.2859,2%
2019€295.95513%
2018€262.34110%
2017€237.6125,5%
2016€225.1791,65%
2015€221.529-2,46%
2014€227.126-5,3%
2013€239.868geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Assendelft is met €210.211 gestegen van €239.868 in 2013 tot €450.079 in 2023 (dat is een stijging van 88%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €21.021 (6,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zaanstad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zaanstad.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Assendelft is €450.080, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 9.180 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Zaanstad (geel), 7 woonplaatsen (groen), 19 wijken (oranje) en 48 buurten (blauw). De woonplaats Assendelft wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Assendelft: er zijn 4.557 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Assendelft.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 10.566 totaal in de woonplaats Assendelft

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Assendelft telt in totaal 10.566 adressen, met 10.545 verblijfsobjecten, 5 standplaatsen en 16 ligplaatsen. 97% van de adressen in woonplaats Assendelft ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Zaanstad
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Assendelft. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Assendelft. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Assendelft

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Assendelft. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Assendelft


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Assendelft


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Assendelft.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Assendelft per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Assendelft:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202318.2871.3704.850
202218.4871.2834.542
202118.6471.2314.359
202018.5521.1934.222
201918.6821.1544.086
201818.7121.1023.903
201718.6671.0543.731
201618.5871.0173.598
201518.3929793.466
201418.1829573.388
201318.0429453.345

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Assendelft als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europese landen: 5,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 20% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europa: 4,23% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zaanstad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Assendelft
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Assendelft in 2022 zijn Westers (1.835 inwoners) en Turkije (1.184 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Assendelft: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Assendelft.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Assendelft. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Assendelft zijn A (5.156 adressen) en B (1.175 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Assendelft. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Assendelft: 5.156 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 68 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Assendelft.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Assendelft. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Assendelft vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Assendelft

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de woonplaats Assendelft. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 10 stembureaus in de woonplaats Assendelft. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zaanstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 10 stembureaus in de woonplaats Assendelft.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 170 stembureaus in de gemeente Zaanstad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.569)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Assendelft.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Assendelft was in 2022 €31.569.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.690 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Assendelft (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Assendelft zijn in totaal 2.690 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 2.690 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.690 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Assendelft. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Assendelft
Er zijn 401 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Assendelft.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Assendelft op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 401 elektrische auto’s in de woonplaats Assendelft. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Assendelft die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.014 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Assendelft in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Assendelft geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 17.005 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Assendelft (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 11.753 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Assendelft in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Assendelft geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Assendelft. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 536 misdrijven in de woonplaats Assendelft geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Assendelft, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Assendelft zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 6.592 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Assendelft 536 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Assendelft in 2022 zijn Horizontale fraude (118 delicten) en Ongevallen (weg) (88 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Assendelft.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 53 misdrijven in de woonplaats Assendelft geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Assendelft met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Assendelft over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,37 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de woonplaats Assendelft.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Assendelft.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Assendelft. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Assendelft.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Assendelft.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Assendelft genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Assendelft.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Assendelft.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Assendelft voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.690Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2022
B-F Nijverheid en energie550Aantal2022
G+I Handel en horeca390Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie230Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed220Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening575Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg405Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten250Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners24.507Aantal2023
Mannen12.266Aantal2023
Vrouwen12.246Aantal2023
0 tot 15 jaar4.885Aantal2023
15 tot 25 jaar3.410Aantal2023
25 tot 45 jaar6.115Aantal2023
45 tot 65 jaar7.041Aantal2023
65 jaar of ouder3.051Aantal2023
Ongehuwd12.766Aantal2023
Gehuwd9.386Aantal2023
Gescheiden1.630Aantal2023
Verweduwd725Aantal2023
Geboorte totaal220Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal115Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid814Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.720Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar8.521Aantal2021
Opleidingsniveau hoog4.871Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura820Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten740Aantal2022
WMO cliënten relatief31Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.045Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.894Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.959Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.192Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.689Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.178Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.495Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.249Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal805Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement492Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning674Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning839Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.007Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.453Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning619Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning888Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming56%Percentage2022
Energielabels Definitief5.238Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.158Aantal2023
Energielabels Onbepaald987Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++23Aantal2023
Energielabels A+++125Aantal2023
Energielabels A++78Aantal2023
Energielabels A+147Aantal2023
Energielabels A5.156Aantal2023
Energielabels B1.175Aantal2023
Energielabels C1.089Aantal2023
Energielabels D387Aantal2023
Energielabels E303Aantal2023
Energielabels F301Aantal2023
Energielabels G611Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.306Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.235Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.250Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.820Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,61Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers18.802Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.145Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.569Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,25%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,61%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,18%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.244x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand190Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO930Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW170Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW2.771Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland18.287Aantal2023
Herkomst Europa1.370Aantal2023
Herkomst buiten Europa4.850Aantal2023
Geboren in Nederland18.292Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa750Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.960Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa620Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.895Aantal2023
Autochtoon18.487Aantal2022
Westers totaal1.835Aantal2022
Niet-westers totaal3.990Aantal2022
Marokko670Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba145Aantal2022
Suriname815Aantal2022
Turkije1.185Aantal2022
Overig niet-westers1.170Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal101Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven69Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting156Aantal2022
Verkeersovertredingen127Aantal2022
Vernieling46Aantal2022
Overige misdrijven24Aantal2022
Totaal misdrijven536Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,73Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,01Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,91Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,38Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,69Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km145Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,89Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,25Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,26Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,26Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,41Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,71Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,16Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,19Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,18Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,19Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,18Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,99Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,43Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,85Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,37Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,78Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,39Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,07Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,97Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,08Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,53Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,38Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,37Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1878CodeWP1878
RegionaamAssendelftNaamAssendelft
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.190Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.014Aantal hectaren2023
Oppervlakte water177Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid474Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal10.473Aantal2023
Adressen met postcode10.382Aantal2023
Adressen met woonfunctie9.664Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom10.175Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom298Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom9.431Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom233Aantal2023
Percelen7.417Aantal2023
Panden8.994Aantal2023
Adressen met panden10.348Aantal2023
Panden voor 17003Aantal2023
Panden 1700 tot 1900139Aantal2023
Panden 1900 tot 1925404Aantal2023
Panden 1925 tot 1950447Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.343Aantal2023
Panden 1970 tot 1980377Aantal2023
Panden 1980 tot 1990833Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.147Aantal2023
Panden 2000 tot 20104.057Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.073Aantal2023
Panden 2020 en later524Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade13Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade55Aantal2022
Verkeersongevallen totaal68Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal11.492Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine9.461Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof2.035Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,23Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.290Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.180Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€450.079Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning87%Percentage2023
Percentage meergezinswoning13%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200042%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200058%Percentage2023
Appartement1.307Aantal2023
Tussen of geschakelde woning4.557Aantal2023
Hoekwoning1.753Aantal2023
Tweeonder1kap951Aantal2023
Vrijstaande woning1.096Aantal2023
Ligplaats16Aantal2023
Standplaats5Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend37Aantal2023
Woningtype n.v.t.788Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!