Statistieken woonplaats Austerlitz

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Austerlitz. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Austerlitz. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Austerlitz telt 1.860 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Austerlitz.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Austerlitz:

JaarAantal inwoners de woonplaats Austerlitz% verschil
20231.8603,91%
20221.7904,37%
20211.7154,26%
20201.64511%
20191.4800,68%
20181.470-0,34%
20171.4750,68%
20161.465-1,68%
20151.4901,02%
20141.475-1,67%
20131.500geen data

De bevolking van de woonplaats Austerlitz is met 360 personen toegenomen van 1.500 personen in 2013 tot 1.860 personen in 2023 (dat is een grote toename van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 36 personen (2,24%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Zeist.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Austerlitz:

In 2013 telde de woonplaats Austerlitz 1.500 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 1.465 personen. Dit is een daling van 35 (-2,33%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -25 (-1,68%). Het aantal van 1.465 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.860 personen. De stijging ten opzichte van 2016 is 395 (27%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 70 (3,91%). Het aantal van 1.860 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Austerlitz

Woonplaats Austerlitz heeft een totale oppervlakte van 434 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Austerlitz telt 854 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 92 adressen per km2. Er wonen 825 huishoudens en er zijn in totaal 801 woningen. De woonplaats telt 1.030 auto's en 290 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Austerlitz ligt in de gemeente Zeist.

De brondata voor woonplaats Austerlitz is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Austerlitz zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Austerlitz valt samen met 2 buurten. Dit zijn: buurt Austerlitz en buurt Verspreide huizen Austerlitz. De cijfers voor de woonplaats Austerlitz zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Austerlitz zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zeist. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Austerlitz
Kaart van de woonplaats Austerlitz. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Austerlitz binnen de gemeente Zeist.

Woningkenmerken
Er zijn 801 woningen in de woonplaats Austerlitz.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zeist in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Austerlitz was €523.684 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Austerlitz.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Austerlitz:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Austerlitz% verschil
2023€523.68420%
2022€436.9825,8%
2021€412.9375,8%
2020€390.11912%
2019€348.22512%
2018€312.0113,57%
2017€301.2523,36%
2016€291.4710,70%
2015€289.433-8,4%
2014€315.834-6,4%
2013€337.370geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Austerlitz is met €186.314 gestegen van €337.370 in 2013 tot €523.684 in 2023 (dat is een toename van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.631 (4,80%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Zeist.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zeist.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Austerlitz is €523.684, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 801 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Zeist (geel), 4 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 33 buurten (blauw). De woonplaats Austerlitz wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de woonplaats Austerlitz: er zijn 263 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Austerlitz.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 854 totaal in de woonplaats Austerlitz

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Austerlitz telt in totaal 854 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 95% van de adressen in woonplaats Austerlitz ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Zeist
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Austerlitz zijn er 807 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Austerlitz.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 183 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de woonplaats Austerlitz.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Austerlitz. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Austerlitz

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Austerlitz. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Austerlitz


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zeist bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Austerlitz


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Austerlitz.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Austerlitz per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Austerlitz:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.64080135
20221.62561104
20211.55560100
20201.4905897
20191.3504882
20181.3355085
20171.3405085
20161.3255288
20151.3355897
20141.3154882
20131.3384983

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Austerlitz als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 4,31% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,3% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 3,33% en herkomst van buiten Europa: 5,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zeist naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Austerlitz
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Austerlitz in 2022 zijn Westers (120 inwoners) en Antillen (20 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Austerlitz: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Austerlitz.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Austerlitz. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zeist:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zeist. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Austerlitz zijn A (191 adressen) en C (137 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Austerlitz. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Austerlitz: 191 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zeist bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Austerlitz.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Austerlitz. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Austerlitz vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Dorpshuis Austerlitz

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Dorpshuis Austerlitz is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis Austerlitz was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Austerlitz. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zeist.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis Austerlitz bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Austerlitz stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 93 stembureaus in de gemeente Zeist en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zeist. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zeist.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.461)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Austerlitz.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Austerlitz was in 2021 €35.461.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (290 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Austerlitz (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Austerlitz zijn in totaal 290 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 290 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 280 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Austerlitz. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Austerlitz
Er zijn 41 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Austerlitz.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Austerlitz op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 41 elektrische auto’s in de woonplaats Austerlitz. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Austerlitz die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.050 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Austerlitz in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Austerlitz geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.395 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Austerlitz (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.064 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Austerlitz in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Austerlitz geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Austerlitz. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 26 misdrijven in de woonplaats Austerlitz geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Austerlitz, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Austerlitz zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 463 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Austerlitz 26 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Austerlitz in 2023 zijn Horizontale fraude (9 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Austerlitz.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 2 misdrijven in de woonplaats Austerlitz geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Austerlitz met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Austerlitz over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zeist.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,84 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Austerlitz.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Austerlitz.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Austerlitz. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Austerlitz.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Austerlitz.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Austerlitz genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Austerlitz.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Austerlitz.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Austerlitz voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal290Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie45Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening80Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.860Aantal2023
Mannen925Aantal2023
Vrouwen925Aantal2023
0 tot 15 jaar305Aantal2023
15 tot 25 jaar175Aantal2023
25 tot 45 jaar420Aantal2023
45 tot 65 jaar575Aantal2023
65 jaar of ouder385Aantal2023
Ongehuwd860Aantal2023
Gehuwd790Aantal2023
Gescheiden120Aantal2023
Verweduwd95Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid429Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag290Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar480Aantal2022
Opleidingsniveau hoog590Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten55Aantal2022
WMO cliënten relatief30Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.085Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.376Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.435Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.858Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.907Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.229Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.287Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.169Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement452Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning835Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.188Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.316Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.601Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning756Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.269Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel52Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel301Aantal2024
Adressen met definitief energielabel501Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++12Aantal2024
Energielabels A+++39Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+10Aantal2024
Energielabels A191Aantal2024
Energielabels B104Aantal2024
Energielabels C137Aantal2024
Energielabels D63Aantal2024
Energielabels E56Aantal2024
Energielabels F58Aantal2024
Energielabels G130Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal825Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens250Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen295Aantal2023
Huishoudens met kinderen285Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.612Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.461Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen34%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,77%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,65%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,34%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,61%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€355x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW330Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.640Aantal2023
Herkomst buiten Nederland215Aantal2023
Herkomst Europa80Aantal2023
Herkomst buiten Europa135Aantal2023
Geboren in Nederland1.640Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa85Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa45Aantal2023
Autochtoon1.625Aantal2022
Westers totaal120Aantal2022
Niet-westers totaal45Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers20Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal8Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting9Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven26Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,61Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,58Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,58Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,58Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,42Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,42Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,58Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand3,81Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,42Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,14Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km77Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,43Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,43Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,08Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,08Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,08Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand4,28Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,97Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,08Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,38Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,69Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,09Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,92Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,18Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,72Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,08Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,48Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,58Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2824Code2024
RegionaamAusterlitzNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal434Aantal hectaren2023
Oppervlakte land434Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid92Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal854Aantal2024
Adressen met postcode844Aantal2024
Adressen met woonfunctie807Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie10Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie9Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie6Aantal2024
Adressen met logiesfunctie22Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie3Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie10Aantal2024
Verblijfsobjecten854Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres791Aantal2024
Adressen met pand852Aantal2024
Percelen met adres727Aantal2024
Adressen met perceel854Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom814Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom40Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom787Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom20Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190022Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192523Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950183Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970132Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198059Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199063Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200092Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201057Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020113Aantal2024
Panden met adres 2020 en later47Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190024Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192523Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950188Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970160Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198085Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199063Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200092Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201057Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020113Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later47Aantal2024
Postcodegebied3711AA-3711DBNaam2024
Meest voorkomende postcode3711Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.030Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine815Aantal2023
Personenautos - overige brandstof225Aantal2023
Personenautos per huishouden1,25Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte237Aantal2023
Motorfietsen105Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad801Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€523.684Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning8%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen79%Percentage2023
Huurwoningen totaal20%Percentage2023
In bezit woningcorporatie12%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200073%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2023
Appartement62Aantal2024
Tussen of geschakelde woning196Aantal2024
Hoekwoning135Aantal2024
Tweeonder1kap263Aantal2024
Vrijstaande woning151Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.47Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!