Statistieken woonplaats Bodegraven

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Bodegraven telt 19.678 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bodegraven.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bodegraven:

JaarAantal inwoners de woonplaats Bodegraven% verschil
202319.6780,46%
202219.5871,66%
202119.2671,68%
202018.9481,58%
201918.6532,61%
201818.1780,72%
201718.0480,45%
201617.9680,45%
201517.8880,73%
201417.7580,23%
201317.718geen data

De bevolking van de woonplaats Bodegraven is met 1.960 inwoners gegroeid van 17.718 inwoners in 2013 tot 19.678 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 196 inwoners (1,06%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Bodegraven:

In 2013 waren er 17.718 inwoners in de woonplaats Bodegraven. Het aantal van 17.718 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 19.678 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.960 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 91 (0,46%). Het aantal van 19.678 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Bodegraven

Woonplaats Bodegraven heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.656 hectare, waarvan 2.574 land en 81 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Bodegraven telt 9.821 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 591 adressen per km2. Er wonen 8.234 huishoudens en er zijn in totaal 8.199 woningen. De woonplaats telt 9.304 auto's en 2.560 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Bodegraven ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Bodegraven is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Bodegraven zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Bodegraven valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 25 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Bodegraven zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Bodegraven zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Bodegraven
Kaart van de woonplaats Bodegraven. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Bodegraven binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Woningkenmerken
Er zijn 8.199 woningen in de woonplaats Bodegraven.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Bodegraven was €381.983 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Bodegraven.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bodegraven:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Bodegraven% verschil
2023€381.98315%
2022€333.3687,3%
2021€310.6557,1%
2020€290.1548,6%
2019€267.19811%
2018€241.1882,58%
2017€235.1231,34%
2016€232.0070,04%
2015€231.919-3,54%
2014€240.436-6,1%
2013€255.920geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Bodegraven is met €126.063 gestegen van €255.920 in 2013 tot €381.983 in 2023 (dat is een groei van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.606 (4,27%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bodegraven is €381.984, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 8.199 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Bodegraven-Reeuwijk (geel), 4 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 50 buurten (blauw). De woonplaats Bodegraven wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Bodegraven: er zijn 3.228 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Bodegraven.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 9.847 totaal in de woonplaats Bodegraven

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Bodegraven telt in totaal 9.847 adressen, met 9.821 verblijfsobjecten, 10 standplaatsen en 16 ligplaatsen. 95% van de adressen in woonplaats Bodegraven ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Bodegraven-Reeuwijk
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Bodegraven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Bodegraven. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Bodegraven

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Bodegraven. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Bodegraven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Bodegraven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Bodegraven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Bodegraven per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bodegraven:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202316.1231.2502.340
202216.2081.1772.203
202116.0831.1092.076
202015.9081.0581.982
201915.7839991.871
201815.4889371.753
201715.4339101.705
201615.4338831.652
201515.4238581.607
201415.1588121.521
201315.1448031.503

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Bodegraven als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 6,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 4,60% en herkomst van buiten Europa: 8,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bodegraven-Reeuwijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Bodegraven
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Bodegraven in 2022 zijn Westers (1.505 inwoners) en Marokko (840 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Bodegraven: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Bodegraven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Bodegraven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Bodegraven zijn C (2.697 adressen) en A (1.675 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Bodegraven. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Bodegraven: 2.697 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 143 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Bodegraven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Bodegraven. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Bodegraven vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Bodegraven

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Bodegraven. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de woonplaats Bodegraven. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Bodegraven.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 49 stembureaus in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.635)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Bodegraven.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Bodegraven was in 2021 €28.635.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.560 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Bodegraven (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Bodegraven zijn in totaal 2.560 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 2.560 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.525 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bodegraven. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Bodegraven
Er zijn 303 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Bodegraven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Bodegraven op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 303 elektrische auto’s in de woonplaats Bodegraven. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Bodegraven die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 9.926 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Bodegraven in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bodegraven geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 13.971 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bodegraven (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 9.590 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Bodegraven in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bodegraven geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Bodegraven. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 797 misdrijven in de woonplaats Bodegraven geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Bodegraven, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Bodegraven zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 8.484 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Bodegraven 797 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Bodegraven in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (203 delicten) en Ongevallen (weg) (80 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Bodegraven.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 80 misdrijven in de woonplaats Bodegraven geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Bodegraven met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Bodegraven over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,48 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Bodegraven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Bodegraven.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Bodegraven. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Bodegraven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Bodegraven.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Bodegraven genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Bodegraven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Bodegraven.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Bodegraven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.560Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2022
B-F Nijverheid en energie450Aantal2022
G+I Handel en horeca410Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie200Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed260Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening580Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg335Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten230Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners19.678Aantal2023
Mannen9.849Aantal2023
Vrouwen9.829Aantal2023
0 tot 15 jaar3.495Aantal2023
15 tot 25 jaar2.275Aantal2023
25 tot 45 jaar4.950Aantal2023
45 tot 65 jaar5.089Aantal2023
65 jaar of ouder3.875Aantal2023
Ongehuwd9.174Aantal2023
Gehuwd8.394Aantal2023
Gescheiden1.190Aantal2023
Verweduwd935Aantal2023
Geboorte totaal230Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal155Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid804Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.950Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar6.129Aantal2021
Opleidingsniveau hoog4.119Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura460Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2022
WMO cliënten940Aantal2022
WMO cliënten relatief50Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.723Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.948Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.686Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.271Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.053Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.059Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.984Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal963Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement614Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning909Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.084Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.292Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.707Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning775Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.052Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming21%Percentage2022
Energielabels Definitief5.038Aantal2023
Energielabels Voorlopig3.067Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.062Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++8Aantal2023
Energielabels A+++169Aantal2023
Energielabels A++24Aantal2023
Energielabels A+51Aantal2023
Energielabels A1.676Aantal2023
Energielabels B1.057Aantal2023
Energielabels C2.698Aantal2023
Energielabels D745Aantal2023
Energielabels E500Aantal2023
Energielabels F420Aantal2023
Energielabels G756Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.234Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.515Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.605Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.120Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,35Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers15.498Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.779Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.635Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,87%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,67%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€5.372x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand210Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO610Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW110Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW3.510Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland16.123Aantal2023
Herkomst Europa1.250Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.340Aantal2023
Geboren in Nederland16.103Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa465Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.155Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa765Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.165Aantal2023
Autochtoon16.208Aantal2022
Westers totaal1.505Aantal2022
Niet-westers totaal1.875Aantal2022
Marokko840Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2022
Suriname125Aantal2022
Turkije60Aantal2022
Overig niet-westers765Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal403Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven57Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting92Aantal2022
Verkeersovertredingen144Aantal2022
Vernieling58Aantal2022
Overige misdrijven17Aantal2022
Totaal misdrijven797Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,08Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,99Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,52Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,13Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,43Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,98Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,25Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,25Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,41Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,52Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,32Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,36Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,79Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand14,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,79Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,72Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,36Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,45Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,54Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,16Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,48Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,24Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,74Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,62Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,43Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,26Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,24Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,29Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km85Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2665CodeWP2665
RegionaamBodegravenNaamBodegraven
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.656Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.574Aantal hectaren2023
Oppervlakte water81Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid591Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal9.821Aantal2023
Adressen met postcode9.166Aantal2023
Adressen met woonfunctie8.365Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom9.307Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom514Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7.962Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom403Aantal2023
Percelen6.458Aantal2023
Panden7.519Aantal2023
Adressen met panden9.113Aantal2023
Panden voor 170010Aantal2023
Panden 1700 tot 1900294Aantal2023
Panden 1900 tot 1925769Aantal2023
Panden 1925 tot 1950492Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.095Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.551Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.087Aantal2023
Panden 1990 tot 2000844Aantal2023
Panden 2000 tot 2010489Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.225Aantal2023
Panden 2020 en later258Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade36Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade107Aantal2022
Verkeersongevallen totaal143Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal9.304Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine7.714Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof1.580Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen870Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.199Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€381.983Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning75%Percentage2023
Percentage meergezinswoning25%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement2.103Aantal2023
Tussen of geschakelde woning3.228Aantal2023
Hoekwoning1.616Aantal2023
Tweeonder1kap658Aantal2023
Vrijstaande woning760Aantal2023
Ligplaats16Aantal2023
Standplaats10Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend22Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.430Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!